דף הבית עסקים ייעוץ עסקי יעוץ כלכלי לעסק
יעוץ כלכלי לעסק
סגולה אלטמן 04/05/08 |  צפיות: 2368

מהו יעוץ כלכלי?
אנו נתקלים לעתים במונח כללי זה הנראה לנו עלום למדי ותוהים במה הדברים אמורים.
מאמר זה מנסה להבהיר את מהות היעוץ הכלכליואת מטרותיו.
עקב רוחב היריעה ועקב היות המאמר אינפורמטיבי בלבד, תיערך פה סקירה חלקית של סוגי היעוץ העיקריים המצויים תחת הגדרת יעוץ כלכלי כדי לא לבלבל את הקורא שאינו מן התחום, שכן מי שמגיע מן התחום כבר יודע במה הדברים אמורים.
יעוץ כלכלי כשמו כן הוא. מטרתו לסייע לעסק בעניינים כלכליים מגוונים- אם בשלבי התהוותו הראשונית או טרם לידתו - בדמות עריכת תכנית עסקית (מסמך שנועד למשקיע הפוטנציאלי בעסק או למלווה הפוטנציאלי כגון הבנק, המפרט את מהותו של העסק העומד לפני הקמה, השוק בו יפעל, מתחריו העיקריים, הנישה אליה הוא פונה, תחזית הכנסות והוצאות למספר שנים תחת הנחות שונות לגבי שיעורי הריבית ושינויים שעשויים לחול בעלויות ובריביות ותחזית רווחים וצמיחה תחת הנחות שונות ובמסגרת תרחישים שונים.) לשם הקמת עסק חדש או הרחבת /שינוי עסק קיים ואם במהלך העסקים הרגיל - כמו בעריכת תכנית ייעול לצמצום הוצאות מיותרות שאינן תורמות רבות לעסק ומסכנות את המשך קיומו ולשיפור תהליכים קיימים בעסק, כך שיניבו מקסימום תשואה במינימום עלויות.
לעיתים נקלע עסק למו"מ מול גופים שונים- לקוחות, ספקים, בנקים, נושים, שותפים ועוד, במסגרתו הוא נזקק ליעוץ בנושאי כספים העולים לדיון ושאינם בתחום התמחותו של חשב החברה. במקרים דנן, בהתאם לאופי היעוץ הנדרש, יש והיועץ הכלכלי פועל מאחורי הקלעים והמו"מ נערך ע"י החברה.
יש והעסק נקלע לתביעה משפטית בה הוא נדרש לגבות טענותיו בחוות דעת מומחה המכמתת את טיעוניו הכספיים, מאמתת ומבססת אותם. גם אז יידרש העסק לשירותיו של יועץ כלכלי ( על כך ראה מאמריי בנושא "חוות דעת מומחה בתחום הכספים", "בדיקת חשבונות בנקים").
כמו כן עולות שאלות לעתים במהלך העסקים הרגיל לגבי עסקאות גדולות, כניסה לשותפות או יציאה ממנה, רכישת חברה ומכירתה, בהן עולה הצורך בהערכת שווי החברה ( וחברות הקבוצה שלה ) ע"י מעריך שווי בלתי תלוי.במקרה זה עורך את הערכת השווי יועץ כלכלי מומחה לנושא, הבודק את פעילות העסק בשנים האחרונות, פעילות הענף, התפתחויות ענפיות והתפתחויות בחברה וצפי לרווחים עתידיים, שיעורי הריביות הרלבנטיים לעסק ןלענף, תחזיות משקיות, ענפיות וחברתיות ועוד, ועל בסיס נתונים אלו ונתונים נוספים , מעריך את שווי החברה. ( על כך יורחב במאמר נפרד ).
ישנם עוד מגוון אירועים שקצרה היריעה מלפרטם, בהם יש לעסק צורך נקודתי או תקופתי ביועץ מומחה לכספים, המטפל בתחום הספציפי העומד לבדיקה.

כמו כן, עקב פירסום כללי ה IFRS, עולה למשל צורך בהערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים ע"י יועץ כלכלי בלתי תלוי אחת לתקופה ( על כך בהרחבה, במאמר נפרד).

בכל מקרה בו נדרש יעוץ כלכלי, יש לבדוק מומחיות היועץ, השכלתו, הוותק שלו וניסיונו המקצועי בתחום הספציפי בו נדרש היעוץ.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 סגולה אלטמן

בעלת תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה- האוניברסיטה העברית, ירושלים. 15 שנות ניסיון בתחומי החשבונאות והכלכלה ועשרות הצלחות בעקבות מתן חוות דעת מומחה בתחומי בדיקות בנקים, הערכות שווי ואומדן נזקים כספיים (כגון למוניטין). יוצאת BIG 4, נמנית על רשימות המומחים של בית המשפט המחוזי בתל אביב ושל ההסתדרות הציונית העולמית. הוזמנה לדיוני ועדת חוקה חוק ומשפט בנושא הלוואות חוץ בנקאיות. 


מאמרים נוספים מאת סגולה אלטמן
 
הלוואה חוץ בנקאית - מלכודת ללווה הלחוץ
04/05/08 | הלוואות
ב 2006 מספר פסקי דין של בימ"ש עליון ביטלו כליל הסכמי הלוואות חוץ בנקאיות עקב אי עמידה בתנאי חוק הסדרת החוואות חוץ בנקאיות שבא להגן על הלווה (אחד מפסקי דין אלו הנו של לקוח שלי- שם לא הצליח הצד שכנגד להמציא חו"ד מומחה שתפריך את חוות דעתי). מאמר זה בא לגלות ללווה את זכויותיו במקרה זה.

התישנות חוב לבנק - פסיקת שלום מיום 17.4.08
04/05/08 | בנקאות
בימ"ש שלום קבע, כי חוב לבנק בגין יתרת חובה,שהנו חוב העומד לפירעון על פי דרישה ולא במועד שהוגדר מראש ע"י הצדדים, מתיישן בתוך 7 שנים מיום הדרישה הראשונה לפירעונו. לפיכך נדחתה תביעת הבנק.

התניית שירות בשירות
04/05/08 | בנקאות
קיימים מצבים בהם בנק מתנה מתן שירות ממין אחד- כגון, מתן אשראי , במתן שירות בנקאי אחר, לו לא זקוק הלקוח, כגון, הפקדת פיקדון, חיסכון או ביצוע עסקת אופציות לביטוח האשראי הניתן.

ישנם תנאים ספציפיים עליהם להתקיים על מנת שתהיה זו התניית שירות בשירות מצד הבנק.


הלוואות בנקאיות ואשראי בנקאי
04/05/08 | בנקאות
סוגי ההלוואות הנפוצים והבסיס לחישוב ריביות הפיגורים.

בוררות עסקית
יתרונות מוסד הבוררות בכלל והבוררות העסקית בפרט על פני התדיינות משפטית רגילה ואופיו של הליך הבוררות על קצה המזלג

יעוץ כלכלי לעסק
יעוץ כלכלי הנו שם כללי למטריית שירותים פיננסיים רחבה המאגדת תחתיה סוגים שונים של יעוץ פיננסי החל מבדיקות כדאיות של הקמת עסק חדש או הרחבת עסק קיים וכלה במתן חוות דעת מומחה לבית משפט בכל תחום הדורש אומדנים כספיים ומדידות חשבונאיות של עסקאות, התחייבויות ונזקים כספיים.

חוות דעת מומחה לכספים
מתי צריך להיעזר בחוות דעת מומחה לכספים ומה היא מניבה

בדיקת בנקים- למי זה טוב?
באילו נסיבות צריך מומחה לבדיקת בנקים ומהן ההשלכות של בדיקה כזו.
לרוב העסקים המתנהלים ביתרות חובה גבוהות רצוי לבדוק מדי מספר שנים את גובה הריביות אשר נגבו בחשבונן.

     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI