דף הבית אימון אישי NLP טעויות של NLP, טעויות של שכנוע, טעויות של מכירות, איך ללמוד NLP? איך ללמוד לשכנע? ממי ללמוד NLP, איפה ללמוד NLP? איפה ללמוד מכירות? איפה ללמוד שכנוע?
טעויות של NLP, טעויות של שכנוע, טעויות של מכירות, איך ללמוד NLP? איך ללמוד לשכנע? ממי ללמוד NLP, איפה ללמוד NLP? איפה ללמוד מכירות? איפה ללמוד שכנוע?
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 21/12/15 |  צפיות: 1974
טעויות של NLP,טעויות של שכנוע, טעויות של מכירות, איך ללמוד NLP? איך ללמוד לשכנע? ממי ללמודNLP, איפה ללמוד NLP? איפה ללמוד מכירות? איפה ללמוד שכנוע? איך ללמוד נכון? לימודNLP

שלום לכולםהפעם אני רוצה לדבר על אחת מהטעויות של אנשים שלומדים שכנוע לומדים NLP לומדיםשכנוע, לומדים מכירות לומדים ניהול משא ומתן או בעיקרון לומדים כל תחום, כן אבלכרגע נתמקד כי מה שאני אגיד עכשיו זה נכון גם בכל תחום אבל כרגע נתמקד באנשיםשלומדים את כל הנושא של שכנוע ומכירות ואחת הטעויות שלהם. ואחת הטעויות היא שאנשיםשהם מנסים ללמוד שכנוע בעצם לומדים איך לשכנע, מה זאת אומרת למה שמישהו שלומד איךלשכנע זאת תהיה טעות מה הוא צריך ללמוד? התשובה היא שבן אדם שלומד איך לשכנע איךלמכור צריך ללמוד לא רק איך לשכנע אלא למה השיטה של השכנוע היא כך ולא אחרת.

מה זאת אומרתלדוגמא נגיד אומרים לך "אם אתה רוצה לשתול למישהו מחשבה תגיד ככה תעשה ככה" ואז בןאדם לומד "וואלה אם אני ארצה לשתול מחשבה אני אעשה ככה אני אגיד ככה" אבל השאלה היאהאם אתה מבין למה אם אתה תעשה ככה זה ישתול לו מחשבה למה אם אתה תעשה ככה זה ישכנעאותו, למה אם אתה תגיד ככה וככה הוא יקנה פחות למה אם תגיד ככה וככה הוא יקנה יותר.עכשיו חלק גדול מהאנשים גם יגידו "מה זאת אומרת? אנחנו לומדים מה לעשות ואנחנו גםלומדים למה לעשות, אנחנו לומדים גם למה זה ככה" אבל מה שהם לא שמים לב שהרבה מאודפעמים אם נשאל אותו "תגיד ולמה זה ככה?" אז הוא יגיד "כי מחקרים גילו שהמוח של בניאדם מעדיף לשמוע את המילה לא מאשר לשמוע את המילה כן" או סתם איזה משהו אחר כן.

ומה שהבן אדםלא מבין שלהגיד מחקרים אמרו או שהמוח של הבן אדם אוהב ככה או ככה זה לא נקרא להביןלמה זה כי מחקרים בעצם מראים לך, סטטיסטיקות יכולות להראות לבן אדם מה בדרך כללקורה אבל למה זה קורה ככה, זה כמו להגיד למישהו "אתה אומר שצריך לעשות דבר כזה וכזהאבל למה מה ההיגיון של זה, למה המוח של הבן אדם אוהב כשאומרים לו ככה ולא אוהבכשאומרים לו ככה, למה אם נדבר לבן אדם בצורה כזאת הוא ישתכנע ואם נדבר בצורה כזאתהוא לא ישתכנע, למה פה יש יותר סיכוי שהוא ישתכנע ופה פחות סיכוי שהוא ישתכנע למהמה הסיבה?".

תכף אני גםאסביר גם למה חשוב להבין את ה - "למה" הזה אבל מה שאני רוצה לחדד שבן אדם שיגיד כי"מחקרים הראו ש..." או "מחקרים שנעשו הראו ש..." אין לזה משמעות כי אתה עדיין לאמבין אבל למה זה ככה, זה שעשו סטטיסטיקה וראו שב - 99% מהמקרים אנשים שאומרים להםא' אז, מאיימים עליהם באקדח והם עושים פעולה מסוימת זה עדיין לא מסביר למה אנשיםעושים את זה אתה יכול להגיד "למה אנשים עושים את זה? כי הם עושים את זה" לא אבל למההם עושים את זה. עכשיו מה זה אומר להבין למה? להבין למה פירושו להבין מה החוקיותהמוחלטת שימו לב שנכונה ב - 100% מהמקרים לא ב - 99% מהמקרים לא ב - 80% לא ב -20%, מה החוקיות האחת והיחידה שנכונה ב - 100% מהמקרים לגבי איך לשכנע אנשים ואיךהיא מתבטאת בחוק שנגזר ממנה לגבי אם להגיד בצורה כזאת או להגיד לבן אדם בצורהאחרת.

ועכשיו אניאסביר את זה קצת יותר לעומק והנושא הוא פשוט יש תהליכים של מכירה, בסופו של דבר אםנגיד ניקח תהליך בן אדם קנה מוצר, אוקי עכשיו איך למכור לו את המוצר? אפשר ככה אפשרמפה אפשר משם אבל בסוף כל השיטות מכירה מתנקזות לזה שבסופו של דבר הבן אדם צריךלקנות את המוצר, זאת אומרת בסופו של דבר התרחשה המכירה. עכשיו מה זה בעצם אומר? זהבעצם אומר שיש איזה תהליך שבהתחלה שלו הוא רב ערכי ובסוף שלו הוא חד ערכי, מה זאתאומרת חד ערכי? זאת אומרת שכל שיטות המכירה לצורך העניין יכוונו אותנו לדבר החדערכי שבו בסוף הבן אדם רכש את המוצר כי רכישת מוצר זה דבר מוגדר הוא רכש את המוצראו לא רכש את המוצר, שכנעת אותו לא שכנעת אותו עשה שיעורים לא עשה שיעורים, אוקי זהחד ערכי לעומת זאת איך להגיע לאותו דבר חד ערכי? אז בכל מיני דרכים תעשה מפה תעשהמשם.

ועכשיו מהשאני מנסה לומר זה שיש איזו חוקיות אחת חד ערכית שכאשר היא קוראת מצליחים לשכנע אתהבן אדם מצליחים לסגור את העסקה, כשהיא לא קוראת לא מצליחים. עכשיו כל השיטות הן רקדרכים לנסות להגיע לאותה חוקיות ואת אותה חוקיות רוב ככל האנשים לא יודעים ולאלומדים ולא מבינים, עכשיו מה הבעיה באנשים שלומדים שכנוע למה זאת טעות ללמוד שכנועבלי להבין למה זה ככה מה הטעות בזה? הטעות בזה היא די פשוטה הבעיה הי די פשוטה כירוב החוקים שמלמדים אנשים הם חוקים שהם לא נכונים ב - 100% מהמקרים הם נכוניםבמקרים מסוימים.

זאת אומרת אםהיו מלמדים את הבן אדם חוק נגיד שמלמדים בן אדם חוק ואומרים לו "תקשיב אם אתה מדברללקוח בצורה כזאת הוא יקנה את המוצר", עכשיו אתה בתור אחד בתור בן אדם שהולך ללמודשכנוע מכירות NLP או כל שטות אחרת, למה אני קורא לזה שטות? כי בסופו של דבר מישמבין את הפרינציפ אז זה כבר נחשב לשטות, מי שיודע איך עובד המוח של הבן אדם אז גםכל הנושא של שכנוע זה כבר הופך למשחק ילדים עבורו כי זה לא מורכב יותר מדי.

בכל מקרה בןאדם הולך ללמוד ואז אומרים לו "תקשיב תעשה ככה תעשה ככה וזה יעבוד", עכשיו אתה כאדםשלומד את הנושא הזה צריך לשאול את המורה שלך את זה שמלמד אותך להגיד לו "תגיד לי אםאני אעשה ככה וככה מה שאמרת לי מה שאמרת אני אעשה, האם ב - 100% מהמקרים זה יעבוד100% מהמקרים אני יכול להיות בטוח שזה יעבוד?", אם אתה לוקח מטבע זורק אותו 100%מהמקרים שהוא נופל למטה לא עף למעלה, נכון בהנחה שחוקי המשיכה נכונים ובהנחה שאיןאיזה "קסם" איזה חוט שקשר את המטבע וחוק המשיכה הוא תמיד נכון, "האם החוק שאתה נתתלי לגבי מכירות האם החוק הזה נכון ב - 100% מהמקרים כן או לא?".

עכשיו אניאומר לכם שב - 99% מהמקרים אותו מורה בהנחה שהוא הגון וישר הוא יגיד "לא אדוני זהלא 100% מהמקרים אני לא להתחייב לך שתמיד זה יעבוד אולי לפעמים זה יהיה ההפך" ואזמה שבעצם צריך לעשות התלמיד אז זה כזה דבר, עכשיו שימו לב בא נניח נגיד שהחוק הזהנכון ב - 100% מהמקרים יש או שהחוק הזה נכון ב - 100% מהמקרים או שלא, עכשיו אםהחוק הזה לא נכון ב - 100% מהמקרים אז אנחנו רוצים להבין אז ההיגיון אומר "אוקי אזבא תסביר לי מתי זה עובד ומתי זה לא עובד", עכשיו זה הצוואר בקבוק של כל אלהשמלמדים מכירות או לצורך העניין מלמדים כל נושא.

כשאומרים לבןאדם "אם תגיד לילד שלך ככה הוא יפעל ככה ואם תגיד לו ככה הוא יפעל ככה" בכל תחוםבכל עניין "אם תעשה ככה יקרה ככה ואם תעשה ככה יקרה ככה" ואז אומרים לו "רגע אבל ב- 100% מהמקרים אם אני אעשה ככה אז יקרה ככה?" ואז הוא אומר לך "לא זה לא נכון ב -100% מהמקרים אבל יש סיכוי", אתה אומר "אוקי ומתי זה כן יעבוד ומתי זה לא יעבוד, מהההיגיון מה החוקיות מה החוק החוקיות שלפיה יוחלט בסוף אם זה יעבוד או לא יעבוד?"ואת זה רוב האנשים שמלמדים לא יודעים, למה הם לא יודעים? כי פשוט הם לא יודעים, לאיודעים לא חקרו לא מבינים את התחום שאותו הם מתיימרים ללמד.

בכל מקרהעכשיו אם התלמיד חכם, אוקי אם הוא עוד לומד והוא רוצה להיות חכם אז מה שהוא צריךלעשות זה לנסות להבין למה נגיד שאתה אומר לי שב - 90% מהמקרים 90% מהאנשים אוהביםשמציעים להם כוס מים, "למה 90% מהאנשים אוהבים את זה אני רוצה לדעת למה 10% מהאנשיםלא אוהבים את זה, אני רוצה לדעת איך לפעול אני רוצה לדעת לזהות גם את ה10% מהמקרים"כי שימו לב כשיודעים את החוק את החוקיות האמיתית אז המכירה הופכת להיות טובה פיאינסוף יותר מאשר אם לא יודעים את החוקיות.

כי אם לאיודעים את החוקיות זה כמו לראות באפלה אתה משאר ש - 99% מהאנשים זה עובד אז אתהעושה אבל אתה לא באמת מבין אתה לא באמת יודע, אתה לא באמת יודע לדייק את הפעולה כיאתה לא יודע מה בדיוק קרה שם מה החוק מה הנוסחה המדויקת שלפיה זה יעבוד או לאיעבוד, מה הדיוק גם כדי לקלוע ל - 10% האחרים ולדעת אולי הלקוח שעכשיו אתה יושבאיתו הוא בכלל שייך ל - 10% שאצלם זה לא עובד וגם בתוך ה - 90% אם בן אדם היה מביןלמה בדיוק זה עובד אז הוא גם את מה שהוא עושה הוא היה יכול לעשות טוב פי הרבה מאודולהצליח למכור הרבה יותר.

אז זאת אומרתאז דבר ראשון ברגע שיש חוק שאומרים לך אם אתה רוצה לשכנע אנשים תעשה ככה תגיד ככהוכו' אז מה שצריך לשאול "ולמה זה עובד רגע זה נכון ב - 100% מהמקרים, 100% מהמקריםאם אני אגיד לו את המילה הזאת הוא יקנה 100% מהמקרים עדיף לדבר ככה זה תמיד עובד,תמיד 100% אין יוצא דופן?" מספיק שיש מקרה אחד יוצא דופן זה אומר שלא הבנת את החוקלעומקו כי זה כמו בחוקי הפיזיקה אם יש שתי תופעות שסותרות זה אומר שיש חוק שמקיף אתשתי התופעות האלה והוא הנכון ושתי התופעות שראית הן רק ביטוי של החוק הפנימייותר.

אותו דבר גםבנושא של שכנוע אם אתה יש לך איזה חוק שאומר "אם תעשה ככה זה יעבוד תעשה ככה" ובדרךכלל זה יעבוד לא תמיד זה יעבוד לנסות להבין מה החוק הבסיסי יותר מה המקיף, מה החוקשמקיף את שני החוקים האלה שלפיו יוחלט אם אני אצליח לשכנע את הבן אדם או לא. עכשיוכפי שאמרתי למה זה טוב כדי לדעת לזהות את הסיטואציה המתאימה כדי באמת להבין שכנוע,באמת להבין איך זה עובד אבל נניח שמישהו אומר לך "כן אם אתה תעשה את זה 100%מהמקרים זה יעבוד" ונניח שהוא גם לא שיקר אותך, דהיינו, נניח שבאמת 100% מהמקרים זהיעבוד גם אז כדאי להבין "ולמה 100% מהמקרים זה עובד מה ההיגיון בזה, למה זה ככה ולאאחרת?".

עכשיו לכאורהמה אכפת לנו מה אכפת לבן אדם להבין למה זה עובד אם זה עובד אמרו לך תעשה את זה וזהיעבוד מה אכפת לך איך זה עובד ולמה זה עובד? התשובה פשוטה כי אם תבין למה זה עובדיכול להיות שמזה תוכל לגזור עוד חוקים נוספים שגם הם נכונים ב - 100% מהמקרים. שימולב אומרים לך "אם תעשה פעולה מסוימת תצליח למכור" אתה שואל את המורה שלך "ב - 100%מהמקרים אני אצליח למכור?", "100% מהמקרים אתה תצליח למכור" ואז אתה חושב בהיגיון"הוא מרמה אותי? לא הוא לא מרמה אותי, וואלה אז יש בזה היגיון שאין שום אפשרותלדמיין מישהו שאם נגיד לו את זה הוא לא ירצה לקנות, אין אפשרות זאת אומרת 100%מהמקרים זה עובד".

עדיין שווה גםבמקרה כזה גם לחוק הזה שווה לשאול "ולמה זה מה ההיגיון בזה, למה שזה יעבוד מההרציונל?", ולמה בכל זאת שווה להבין את הרציונל? כי אם נבין את הרציונל ממנו נוכללגזור עוד חוקים נוספים. עכשיו עוד נוסיף ונעמיק מה שאני בא להראות ולהסביר שככה ישאנשים שהולכים לפי מחקרים לפי כל מיני איזה רעיונות, כל מיני דברים "אתה יודעהמחקרים הראו ש..." ואפילו מסבירים דרך אגב אפילו גם מסבירים את ההיגיון יש כאלהשביאים איזה טיפים למכירות ואפילו מסבירים את ההיגיון אבל אם נגיד לו "תגיד לי וזהנכון ב - 100% מהמקרים מה שאמרת עכשיו ההיגיון הזה הוא תמיד נכון, אני יכול בעינייםעצומות תמיד כשאומרים לי את המילה הזאת תמיד להגיד את המילה הזאת ותמיד זה יעבודבטוח יעבוד?", "לא תראה זה", "תגיד לי ומתי זה יעבוד ומתי זה לא יעבוד?" לא יודעיםלמה כי המורים לא באמת מבינים את החומר שאותו הם מלמדים.

אותו דבר סתםכמטאפורה כדימוי נגיד אומנויות לחימה מלמדים בן אדם איך לתת אגרוף אבל האם יש באמתדרך אחת נכונה לתת אגרוף? תשובה כן יש דרך אחת נכונה לתת אגרוף אבל זה תלויבסיטואציה ספציפית זה תלוי במאה פרמטרים נוספים, במילים אחרות אין דרך אחת נכונהלתת אגרוף זה תלוי בסיטואציה. עכשיו הטיפש מה עושה? "איך אמרו לך לתת אגרוף תלמדככה נותנים אגרוף תן את האגרוף", אבל מה יקרה? יש מקרים שבהם הוא צריך לא לתת אגרוףבהם הוא צריך לתת אגרוף עם האצבע, משהו אחר הוא ייתן אגרוף והיד שלו לא תכנס הידשלו תישבר למה כי הוא טיפש הוא לא הבין למה עושים את זה ככה מה הסיבה מה היתרונותמה החסרונות.

אותו דבר לגבינושא של שכנוע ומכירות בשכנוע ומכירות מה השיטה הטובה ביותר לשכנע אנשים מה השיטההטובה ביותר למכור, איך למכור איך לשכנע איך מטפלים בהתנגדויות, איך לסגור עסקאותאיך להצליח במשא ומתן כל הביזנס הזה הוא שיש הרבה מאוד דרכים שנכונות ב - 100% אבלבמקרים מסוימים. מה זאת אומרת נכונות ב - 100%? הכוונה שבאופן יחסי הן האלטרנטיבותהטובות ביותר למקרים מסוימים כי עדיין יש בחירה חופשית לבן אדם והוא לא חייב בסופושל דבר להסכים עם שום דבר והוא גם יכול לבחור שלנגד השכל הוא רוצה לעשות מה שהוארוצה וזה נושא שהסברתי אותו במקום אחר האם ברמה הלוגית באמת אפשר לשכנע כל אחד בכלדבר כן או לא.

אבל בכל מקרההמהות היא שיש הרבה מאוד שיטות והעניין הוא, שצריך ללמוד את כל השיטות וכל שיטהשלומדים צריך גם ללמוד את השיטה ההפוכה שלה, שימו לב כל שיטה שלומדים צריך ללמוד אתהשיטה ההפוכה שלה זאת אומרת אם אומרים לך "בשביל למכור למישהו משהו תגיד ככה" אםאתה רוצה באמת לדעת את האמת תנסה למצוא באיזה מקרים אתה דווקא צריך להגיד הפוך כדילמכור. נגיד אומרים לך "אם לקוח תביא לו כוס מים תהיה נחמד אליו יש יותר סיכוי שהואיקנה" אתה רוצה להיות בטוח שהבנת את זה מה שאתה צריך לעשות זה לשאול את עצמך "אוקיבאיזה מקרים כשלקוח בא אלי אני צריך לשפוך עליו כוס מים ולהיות לא נחמד אליו בשבילשהוא יקנה?".

למה כי האםבאמת ב - 100% מהמקרים אם אתה תציע ללקוח תהיה נחמד אליו הוא יקנה 100% מהמקרים הואיקנה? לא בהכרח תפעיל טיפה את ההיגיון ותראה שלא בהכרח. האם אתה יכול לדמיין מקרהשבו אתה דווקא תהיה מגעיל ללקוח ודווקא בגלל זה הוא יקנה? אתה יכול לדמיין יפה אזבא נבין את ההיגיון באיזה מקרים אתה צריך להיות מגעיל ללקוח ובאיזה מקרים אתה צריךלהיות נחמד ללקוח. עכשיו גם אם נאמר שברוב המקרים אתה צריך להיות נחמד ללקוח אבלאולי אתה צריך להיות נחמד ברמה מסוימת ומגעיל ברמה אחרת.

שימו לב גם אםבן אדם יגיד "אבל מה אני צריך את זה בכל מקרה ברוב המקרים צריך להיות נחמד ללקוח אזאני אלך על ה - 90% מהמקרים שבהם צריך להיות נחמד ללקוח, אני אהיה נחמד ללקוחומספיק לי 90%" אבל מצד שני קודם כל אתה לא באמת מקצוען כי אתה לא מבין את ה - 10%האחרים וכו' ודבר נוסף האמת היא שאם אתה תבין את החוקיות מה ההיגיון שאתה צריךלהיות נחמד ללקוח אז אתה תוכל להיות נחמד אליו בצורה יותר מדויקת, בצורה יותרממוקדת. ודבר נוסף אם יש לנו כמה אחוז מקרים שבהם אתה דווקא צריך להיות מגעיל ללקוחכדי שהוא יקנה אז אם אתה תדע את זה אז יכול להיות שבסופו של דבר זה לא שיש 90%מהאנשים שאתה צריך להיות נחמד ו - 10% שאתה צריך להיות מגעיל זה כל לקוח ולקוח בפניעצמו אתה צריך להיות במינון מסוים נחמד כלפיו ובמינון מסוים מגעיל אליו.

אבל איך תדעמה המינון איך תדע מי הלקוח, איך תדע איך לעשות איך תדע מתי להיות מגעיל ומתי להיותנחמד, איך תדע אם להיות נחמד מגעיל נחמד או מגעיל נחמד נחמד איך תדע, הכוונה בסדראיך תדע אם להיות קודם נחמד קודם מגעיל איך תדע את כל הדברים האלה? אם בן אדם לאמבין את ההיגיון אם בן אדם הוא כמו תוכי לימדו אותו והוא הלך קיבל תעודה הוא יש לותעודה דוקטור בשכנוע דוקטור ב - NLP, דוקטור במכירות דוקטור בשקר כלשהו אבל הוא לאמבין "אבל תגיד לי ולמה זה ככה למה זה ככה רק ב - 95% מהמקרים, למה לא ב - 100%מהמקרים?".

ראיתם פעם חוקמחוקי הפיזיקה שנכון ב - 95% מהמקרים חוק שהוא נכון לא רק שהוא לא נכון, איך יודעיםאם דבר נכון או לא? האם הוא נכון ב - 100% מהמקרים אם גילית שיטה שהיא לא נכונה ב -100% מהמקרים זאת לא שיטה נכונה היא חלק משיטה נכונה אבל היא לא השיטה הנכונה, אתהעוד צריך ללכת ללמוד צריך להשלים את ההשכלה עד שתגיע לחוק שהוא ב - 100% מהמקריםנכון וכל סיטואציה היא מקרה לגופו. אותו דבר בנושא של השכנוע כל מה שמלמדים להביןאת ההיגיון של זה ולבדוק למה לפעמים זה ככה ולמה לפעמים זה ההפך וכשאומרים חוק תעשהככה לשאול את עצמך "ובאיזה מקרים אני צריך לעשות הפוך, תמיד ככה 100% מהמקרים ככהואם זה לא תמיד ככה אז מתי זה ככה ומתי זה לא ככה, לפי איזה חוקיות ואם זה ב - 100%מהמקרים ככה למה ב - 100% מהמקרים זה ככה מה ההיגיון בזה, מה הרציונל אולי? מזהנלמד עוד דבר חדש".

עכשיו כל מהשהסברתי עכשיו נכון כמובן גם באופן כללי לגבי כל תחום יש הרבה יועצים בהרבה מאודתחומים בהרבה מאוד הקשרים ובהרבה מאוד עניינים, עכשיו כשמישהו נותן לך עצה "אתהרוצה להיות מאושר? תחשוב בצורה מסוימת תאמין בעצמך, תחשוב חיובי תהיה שמח, תהיהפסימי תהיה אופטימי" לא משנה כל תחום בכל עניין איך להצליח במבחן איך להצליחבלימודים, איך להצליח עם ילדים איך להצליח בזוגיות לא משנה כל תחום, יש הרבה עצותבן אדם שמקבל עצה אם הוא לא חכם בלשון המעטה אז הוא אומר "אוקי מה העצה? בא נעשהאותה" אם הוא עוד יותר "חכם" אז הוא בודק "בדרך כלל זה עובד? יאללה בא נעשה אותה"אבל אם הוא חכם אמיתי או רוצה להיות חכם אמיתי הוא אומר "אבל למה זה ככה מה ההיגיוןלמה אם אני אעשה את זה זה יעבוד, למה מה בא תסביר לי את ההיגיון".

למה כי רובהעצות הן לא נכונות ב - 100% מהמקרים רוב העצות נכונות בחלק מהמקרים, עכשיו מישהושהוא טיפש הוא לוקח את העצה נצמד אליה ואז לפעמים זה מצליח ולפעמים זה לא מצליח אבלמישהו שהוא חכם הוא אומר "בוא נבין מה ההיגיון של זה ואז תמיד נוכל להצליח כי נוכללהתאים את עצמנו לסיטואציה". בקיצור עוד נוסיף ונעמיק אל תהיו פתאים כשמישהו מלמדאותכם שיטות לשאול "תמיד זה נכון 100% מהמקרים זה נכון?" אם הוא אומר "כן 100%מהמקרים זה נכון", "למה זה נכון ב - 100% מהמקרים תסביר לי את ההיגיון למה שזה יהיהנכון ב - 100% מהמקרים?" והוא אומר לך "כי ככה בני האדם מתנהגים", "ולמה ככה בניהאדם מתנהגים מי החליט אולי לא, אולי הם לא מתנהגים ככה איך אתה יודע שהם מתנהגיםאולי זה חד פעמי, אולי רק בקבוצה שבדקו הם מתנהגים ככה ובמקרה אחר הם לא מתנהגיםככה" צריך למצוא חוקיות מוחלטת...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל רגשי, מטפלרוחני, גישור, מטפל הוליסטי

הכנס לאתרותהנה מעוד הכוונה אישית, מאמן עסקי מומלץ,חינוך, ללמוד nlp, מאמרים, יעוץ, אושר, פילוסופיה, תת מודע, פסיכולוג ועוד...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI