דף הבית רוחניות רייקי יעקב אבינו ידע את חוכמת הפרצוף שע״י הסתכלות בפניו של האדם
יעקב אבינו ידע את חוכמת הפרצוף שע״י הסתכלות בפניו של האדם
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 449

יעקב אבינו ידע את חוכמת הפרצוף שע״י הסתכלות בפניו של האדם יכיר בערכו וכן יעקב ראה בפניו של יוסף שהוא עודנו בקדושתו. [במאורי החיים הביאו את דברי המהרש״א בשם המקובלים על חוכמת הפנים].

פרק מז פס׳ ז - יוסף הצטרך להעמיד את אביו לפני פרעה משום שפרעה היה נמוך ושפל והיה צריך יוסף לכוון את יעקב שידע מי זה פרעה.

פס׳ יג - האוה״ח מספר שבעיניו ראה בגלות שבמערב (צפון אפריקה מרוקו וכוי) שמרוב הרעב הגדול שהיה היה אדם אחד אוכל שיעור מאכל של עשרה בני אדם ועודנו רעב [וכמו שאומרים שהעינים אוכלות, וראה גם לעיל פרק מא פס׳ נו].

פס׳ טו - יוסף ריקן את כל כספם של המצרים בכדי שיהיו עניים וכשיגיעו אחיו הם יתקבלו בכבוד כעשירים בפני עניים ולא להיפך.

פס׳ כג - מכיון שיוסף קנה גופם של המצרים איזה צורך יש לקנות אדמתם והרי מה

שקנה עבד קנה רבו? קניינם לא היה כקניין עבד אלא כקניין שכיר שיעבוד את האדמה.

כנסו למידע כאן חלום על הכשת נחש

פס׳ כה - פירוש לפס׳ בשמות א, ט "הנה עם בנ״י רב ועצום ממנו" אולי הכוונה לכך שעמ״י לא היו עבדים כמו המצרים ועל כך היתה תלונתם.

פס׳ כז - הסבר הפס׳ ע”פ היסוד שהרב אמר לעיל (מו, ג) שסיבת ירידת עמ״י למצרים היא ללקט ניצוצות. [וכן ראה בפרשת בלק (כד, ח)].

[במאורי החיים הביאו את דברי המגיד למהר״י קארו שהצדיקים במיתתם מולידים יותר מבחייהם ראה בפנים].

פרשת ויחי

מיקוד:


פרק מז פס׳ כח.

פס׳ ט.

פרק מק פס׳ ו.

פס׳ יא.

פס׳ ח.

פס׳ יב.

פס׳ יד.

פס׳ טז.

פס׳ טו.

פס׳ כח.

פס׳ טז.

פס׳ לא-לב.

פרק מט פס׳ ג.

פס׳ לג.

פס׳ ה.


פרק נ פס׳ א.


מיקוד מורחב:פרק מז פס׳ כח - [דיבור המתחיל זה ארוך ביותר וכולל הרבה יסודות ודברים חשובים וכדאי מאוד לראותו בפנים. כאן מובא בתמצות רב].

פעמים שהתורה קוראת ליעקב יעקב ופעמים שקוראת לו ישראל, מדוע בכל מקום נקרא דווקא בשם זה, הכלל הוא שנקרא יעקב בכל מקום שיש שם דבר מבחינת עצב ויגון, כשהבנים יהיו בדרגה פחותה לפי מעשיהם על אף שהאב יקרא בשם ישראל אזי יקראו בשם יעקב.

מדוע ביעקב שינה את סדר השנים שלא כמו בשאר האבות?

שש שנים ראשונות של האדם זהו זמן "שהלב שמח וריקם מיגון".

[במאורי החיים הביאו מהזוהר מדוע יעקב עבד בשביל רחל דווקא שבע שנים].

כיצד ידע יעקב שזמן מיתתו קרב?

דברי האריז״ל והיסודות הגדולים שהאוה״ח מוציא מהם:

  1. כל יום הוא סוג של יחידה ואם אותו היום זוכר אזי הוא נקנה לאדם וא״א לפגום בו, אך להפך אם באותו היום האדם קילקל מעשיו יכול לתקן את אותו היום.

  2. מדוע דורות הקודמים [בתנ״ך] חיו יותר שנים מדורות האחרונים?

"כי באמצעות התעצמות האדם בעשות טוב וריחוק הרע על פי התורה יעשה לנשמתו מעלה עליונה ויאיר אורה מאור תורה ויכין לה כסא".

  1. מדוע כשהאדם מתבגר ומזדקן תתמעט הבנתו?

  2. ההבדל בין מיתת נערים למיתת זקנים.

  3. הסבר הפס׳ ״תוסף רוחם יגועון״ - שבסוף ימי האדם יתוספו בו כל חלקי הנפש.

מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול זה דווקא במלך ישראל.

כנסו לקרוא על חלום על ים

כיצד נאמר שיוסף עשה חסד של אמת עם יעקב והרי הוא קיבל על זה שכר ”ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך"?

יעקב ויוסף הם בחינת נפש אחת כמו האות ו׳ שמילואה הוא וו, וע״פ זה הסבר יפה לפס’.

פרק מח פס׳ ו - מדוע יוסף לא נמנה בכלל השבטים? כי יוסף הוא בחינת יעקב.

פס׳ ז - הסבר יפה לפס׳ וכיצד הוא קשור לסמיכות הדברים.

פס׳ ח - כיצד יעקב לא זיהה את בני יעקב והרי הם היו לפניו 17 שנה? אלא שלקראת זקנותו כהו עיניו והוא לא זיהה אותם בעומדם ליד יוסף.

פס׳ יד - הסבר יפה לפירוש המילה ’כי’ בפס’.

פס׳ סו - איזו ברכה בירך יעקב את יוסף? לדעת האוה״ח זה שתמיד יהיה מבורך.

פס׳ טז - ”ויקרא בהם שמי” - שיגיע באמצעותם יקר וכבוד לאבות, שכאשר יטיבו מעשיהם האבות יתגאו בהם ויהיה להם לנחת, ופירוש נוסף שהזכרת שמם של הבנים תהיה זכות לעמ״י כהזכרת האבות.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI