דף הבית רוחניות נומרולוגיה אחרי מות
אחרי מות
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 2376


אחרי מות

פרק טז פס׳ א - מהי סיבת מיתתו של ר״ע?

שם - מהיכן למדו חז״ל שנדב ואביהוא גדולים ממשה ואהרן?

פס׳ ז - "ולקח את שני השעירים וגו’. פרשה זו צריכה למודעי...ומה גם תגדל הקושיא לדבריהם ז"ל כי עזאזל היא בחינת צד הרע הנה כמעט ח״ו שירמה הדבר לעכו״ם, ומה גם שמצוה ה׳ להשוות שעיר של שם לשעיר זה של דבר אחר הדברים מבהילים".

שם - מה טעם הסמיכה על הקורבן?

 • פס׳ כו - מה זה עזאזל?

 • פרק יז פס׳ י - מה טעם איסור אכילת דם?

 • פס׳ יד - מה טעם למצוות כיסוי הדם?

 • שם - מדוע ציווה ה׳ לכסות דם חיה ועוף ולא דם בהמה?

 • שם - מדוע אצל החיה הנפש היא הדם ואילו אצל הבהמה יש נפש שהיא נמצאת בתוך הדם אך היא לא הדם אלא משהו אחר?

 • פרק יח פס׳ ה - מדוע לא גילה ה׳ בתורתו את שכר המצוות וחשיבותן לפי הסדר?

קדושים

 • פרק יט פס׳ ב - מצד אחד ה׳ ציוה להתרחק מהעריות ומחשוב בהם ומצד שני ישנו ציווי של פריה ורביה וא״כ כיצד יוכל לקיים שניהם?

 • פס׳ ג - האם צריך לכבד אבא רשע?

 • פס׳ ח - מדוע כהן שאוכל קדשים לאחר זמנם חייב כרת ועונש חמור יותר מאוכל טריפות ונבלות?

 • פס׳ ט - מדוע התחיל בלשון רבים ועבר ללשון יחיד?

 • שם - מדוע נסמכה פרשת פאה לעונש כרת?

 • פס׳ יג - מדוע בני תורה עניים?

 • פס׳ יז - מדוע בציווי לא תשנא אמר אחיך ובהוכח תוכיח אמר עמיתך?

אמור

 • פרק כב פס׳ יב - מהי תכלית סיבת בריאת האדם?

 • פרק כג פס׳ טו - מדוע ציווה ה׳ להתחיל לספור ממחרת השבת [יו״ט ראשון של פסח] ולא מאותו יום עצמו?

פרק כד פס׳ ב - מה טעם הסמיכות בין מצות שמן והדלקתו לבין ציווי המועדים?

פס׳ יא - מדוע בתחילה לא הזכיר את שם אמו ולבסוף הזכיר את שמה (שלומית בת דברי)?

כנסו למידע כאן נחש בחלום

בהר

פרק כה פס׳ א - ידועים דברי חז״ל המובאים גם ברש״י שמצוות שמיטה נאמרה כאן ללמד בניין אב שכמו שכל פרטיה דיקדוקיה והלכותיה נאמרו בסיני הוא הדין בכל המצוות, אך נשאלת שא׳ מדוע בחר ה׳ ללמד בניין אב זה דווקא ממצוות שמיטה והרי היה אפשר ללמוד כן מכל מצוה?

פס׳ כט - כיצד ייתכן שה׳ ימכור ויחריב את ביתו בית המקדש?

מידע שניתן לקרוא הרב גיא חבורה

דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI