דף הבית רוחניות יהדות לא וזה יעזור ', ה כי להם ואה ה"הקב הכל
לא וזה יעזור ', ה כי להם ואה ה"הקב הכל
Yafator 15/12/20 |  צפיות: 922


לא וזה יעזור ', ה כי להם ואה ה"הקב הכל .יכול יתן לא הוא להם והם יעלמו,

אבל נסבול . זה, נכון יהיה מפחיד , מאד ימי לנו יהיו חושך גלי, צונמי ענקיים,

"עֹשֵׂ ה כִ ימָ ה וּכְ סִ יל וְהֹפֵ ךְ לַבֹּקֶ ר צַלְ מָ וֶת וְיוֹם לַיְלָה הֶ חְ שִׁ יךְ הַ קּוֹרֵא לְ מֵ י הַ יָּם

וַיִּשְׁ פְּ כֵם פְּ נֵי עַ ל הָ אָרֶץ ' ה שְׁ מוֹ: (עמוס ח',ה ') * "בשעה שהקב ה'' בקש להביא

מבול לעולם שני נטל כוכבים מכימה והביא מבול לעולם" גמרא, ברכות .ט"נ,

רעידות אדמה, של גשם אבנים ומטאורים על יפול כדור הארץ לא, יהיה חשמל,

לא יהיו מים בברזים . בסופו של זה דבר וגרום להרס של העולם כמו שאנחנו

מכירים ' ה ורק ,אותו יציל אותנו בניסי ניסים מהשפעותיו של הכוכב

המתקרב " . וְנָתַ תִּ י מוֹפְ תִ ים בַּ שָּׁ מַ יִם וּבָ אָרֶץ דָּם וָאֵשׁ וְתִ ימֲרוֹת : עָ שָׁ ן הַ שֶּׁ מֶ שׁ יֵהָ פֵ ךְ

לְ חֹשֶׁ ךְ וְהַ יָּרֵחַ לְ דָם ' ה יוֹם בּוֹא לִ פְ נֵי הַ גָּדוֹל וְהַ נּוֹרָ א: יואל * ( .'ג ספר הזוהר,

שמות ב פרק ' " כדין יתחשך כל עלמא חמש עשרה יומין, וסגיאין מעמא

דישראל יהון מתין בההוא חשוכא דא ועל, כתיב ( ישעיה כי) ב ס הנה החשך

יכסה ארץ וערפל לאומים :)

כנסו למידע כאן חלום על עקרב

והיהודים האמיתיים שקשורים חזק ה"לקב יעברו בלי זה את ' ה .פחד יביא

גם אור להם בימי החושך הם כי יהודים אמיתיים שרוצים להיות ' ה עבדי

לגמרי לא הם לכן, יסבלו ולא כך-כל יפחדו הם כי כך-כל יודעים במאה אחוז

' שה יציל אותם גם הם . יודעים ' ה מה רוצה מאיתנו ומשתדלים לעשות את

.רצונו

ואלה שרצים עגל אחרי הזהב יסבלו – נורא לראות כל את השקר – בנו שהם

הכל מתפרק, ממש מתפרק לא הם, יוכלו לסבול ולא זה את מה ידעו לעשות

עם עצמם הם מי כי, עגל בלי הם ומה הזהב בלי, השטן שמכוון אותם לכיוון

הלא .נכון תארו לעצמכם הם איך ירגישו כאשר את ידעו האמת ויבינו שהשטן

הוא ' ה של שליח והוא עושה את .'ה רצון והוא פיתה אותם לעשות עבירות

שבתוך הלב שלהם ורצ הם לעשות .

ה"הקב יעזור -לעם ישראל לשרוד, ומתוך כשבעה מיליארד אנשים בעולם

– הזה ישאר -עם רק ישראל הקטן עם כמה גויים צדיקים שרוצים לשרת אותנו

והרשעים שרוצים לחסל אותנו .

ואחרי שהעולם יקבל קצת האיזון, יתחיל גוג ומגוג כל - הרשעים מכל

העולם שנשארו בחיים אחרי ה כוכב, יבואו לארץ ישראל הם כי רוצים לשלוט

כל על העולם מירושלים . ולהפתעתם הם ימצאו כאן יהודים טובים שומרי

מצוות ומאמינים .'בה מה אין אבל לפחד ' ה, ישמור עלינו, יתן לא ה"הקב

ליהודים להילחם במלחמה .הזו ה"הקב ישלח את המשיח להילחם כל נגד

הרשעים כל, הרשעים ימותו אזו תהיה שמחה גדולה .מאד

יש כאלה ששואלים מה נעשה עם עולם הרוס, ואני אומר שכל העולם הזה

הוא עולם ' ה .זמני זה את בנה לצורך ההתפתחות של היהודים, וכאשר יושלם

, זה שלב העולם בצורה שלו כיום יעלם בו אין כי צורך יותר – אבל אנחנו לא

נעלם, אנחנו עם הנצח, נקריב קורב נות ונגיע למימד הרבה יותר גבוה, אנחנו

נשכח את עולם השקר , הזה נשמח ונרקוד ונשיר ונרוץ לעשות את כל' ה רצון

כל, הזמן הזמן.

כנסו לקרוא על באלי למות

לא נצטרך לדאוג לפרנסה ' ה, יסדר את לנו הפרנסה כמו שהוא עשה

ליהודים שיצאו ממצרים והלכו במדבר ארבעים היו לא הם, שנה צריכים ללכת

לעבוד לבכ מיני עבודות לא . יהיה מצב שלא יהיה לנו אוכל לשבת ושנצטרך

להתכופף לבוסים לא, לא לא לא – שלנו יהיה כזה לנו , דבר יהיה מה כל לנו

שאנחנו צריכים ובשפע . ואפילו משרתים לא, לנו יהיו נצטרך לחפש איזה

ה'גוי לנקות את לנו .הבית הגויים ירוצו אלינו, יבקשו, יתחננו לפנינו שאנחנו

נקבל אותם לעבודה, והעבודה עצמה תהיה התשלום שלהם . וכאשר נגיע לנצח

– נבין שכל ששת אלפי שנה שהתגלגלנו בעולם רק הם הזה פסיק קטן לעומת

הנצח ...דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI