אבדן כושר עבודה
נכתב על ידי: לילך כהן
תאריך: 09/07/12

תביעת קרן הפנסיה כמנוף לתביעה נגד המעביד

עו"ד מאירה זוהר

עובדים שנפגעו בתאונה או חלו, לא תמיד מודעים למקורות הכספיים מהם יוכל לממש את מלוא זכויותיהם, בגין מצבם הרפואי.

עובד שעבר אירוע תאונתי או מחלה, שפגעו בכושרו לעבוד, רשאי לפנות למיצוי זכויותיו במקביל הן לביטוח הלאומי, הן לקרן הפנסיה והן לחברת ביטוח שביטחה את המעביד.


חשוב לדעת כי העובד יהיה זכאי לקצבה חודשית מקרן הפנסיה במסגרת כיסוי אבדן כושר עבודה לאחר תקופת המתנה של 3 חודשים מיום התאונה. כמן כן, במסגרת קרן הפנסיה, הרף לזכאות הרבה יותר נמוך מול  ההגדרות המקובלות במסלולי ביטוח אבדן כושר עבודה פרטי.

התשלום החודשי של פנסיית הנכות תלוי בגובה השכר, בותק של העובד בקופה, במסלול הנכות שנבחר על ידי סוכן הביטוח (נכות מינימלית או מסלול נרחב יותר) וכו'.

סכום קצבת הנכות החודשית שיקבל העובד מביטוח לאומי, יקוזז מסך הקצבה שיגיע לו לקבל מקרן הפנסיה, ולכן, לא תמיד התביעה לקרן הפנסיה תניב תוצאה כספית לכשעצמה. עם זאת, תביעה לקבלת תשלומים לפי קרן הפנסיה, עשויה להועיל לעובד הנפגע, במקרים מסוימים ממספר סיבות:

1. כשמדובר במחלה שגרמה לאבוד כושר עבודה או בתאונה שאינה תאונת עבודה, אין לעובד כיסוי מהיר למשכורות אותן הוא מאבד בתקופת אי הכושר ומסלול פנסיית הנכות של קרן הפנסיה, עשוי להיות "קרש ההצלה" היחיד בתקופה הסמוכה לאחר התאונה.

2. לאחרונה ניתן פסק דין של בית המשפט העליון, לפיו סכומים שיקבל נפגע מקרן פנסיה, לא יקוזזו מכספי הפיצויים שיגיעו לו מחברת הביטוח במקרים של תאונת דרכים בדרך לעבודה או תאונת עבודה, וזאת להבדיל מסכומים אותם יקבל מביטוח לאומי בשל אותה תאונה, שהם כן מנוכים מכספי הפיצויים. לתפיסת בית המשפט, מעמדה של קרן הפנסיה זהה למעמד ביטוח המנהלים שהוא פרטי. מאחר שלא מדובר בכסף ציבורי, אין שום סיבה לקזז את הכספים שהתקבלו מהביטוח הלאומי מגמלת קרן הפנסיה.

3. במסגרת הבקשה לתגמולים מקרן הפנסיה, מוזמן הנפגע לבדיקה רפואית אצל מומחים של הקרן, שקביעותיהם עשויות לסייע בידיו בערוצי תביעה נוספים, אותם הוא ינהל בגין אותו המקרה.

הכיסוי בקרן הפנסיה נמוך? זו יכולה להיות רק ההתחלה

תביעת קרן הפנסיה יכולה לשמש כמקפצה בתביעה נגד חברת הביטוח של המעביד. א', אינסטלאטור שכיר, נפגע בעצב אגודל יד ימינו (הדומיננטית) בתאונת עבודה בהיותו בן 65. א' הגיש 3 תביעות במקביל: הביטוח הלאומי קבע לו נכות רפואית של 7%. א' גם הגיש תביעה לקרן הפנסיה "הפניקס", בה היה מבוטח במסגרת העבודה ותביעה נגד המעביד בעילת רשלנות.

לאחר הגשת תביעה בקרן הפנסיה, הוזמן א' לבדיקה אצל רופא תעסוקתי מטעמה, אליו התייצב עם עורכת דינו, ולאחר שהושמעו טענותינו והוצגו מסמכים רפואיים, קבע הרופא לא' נכות של 100% לשנתיים – כלומר, אבדן כושר עבודה מלא עד לגיל הפרישה של א'. אמנם מקרן הפנסיה לא התקבל תקבול ממשי, מאחר שמסלול הכיסוי היה נמוך, אולם בזכות קביעת אבדן כושר העבודה הממושך הוא קיבל סכום פשרה גבוה מחברת הביטוח של המעביד.

עו"ד מאירה זוהר מתמחה בתביעות ביטוח ונזיקין


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article30563.aspx