משמעות החיים, תכלית החיים, סיבת החיים, למה המציאות קיימת? אין מלך בלא עם, בריאת העולם, האם יש משמעות לחיים? יש משמעות לחיים, אין משמעות לחיים, אושר בח
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 25/11/14

משמעות החיים,תכלית החיים, סיבת החיים, למה המציאות קיימת? אין מלך בלא עם, בריאת העולם, האם ישמשמעות לחיים? יש משמעות לחיים, אין משמעות לחיים, אושר בחיים, רוצה להיותמאושר

אז מה אתשואלת?

ש: אם אתהאומר שאין תכלית לדברים אז למה אתה מלמד.

אליעד: אתהמשקר.

ש: זה מה שהיאשאלה.

אליעד: מהאכפת לך מה היא שאלה שהיא תשאל, אני לא אמרתי שאין תכלית לדברים.

ש: שאמרתשאנשים לא רוצים להרגיש שאין כלום הם צריכים לתת לזה איזושהי סיבה לקיום שלהם, מהאני כאן סתם.

אליעד: הם גםהיו מעדיפים אפילו לחשוב שהם כלום.

ש: בוא אניאציל את העולם בא נלך ואהבת לרעך כמוך, בוא אני אתחיל לעזור לאנשים.

אליעד: אוליאלוהים רוצה בכלל שאני אתקרב אליו, אולי אני בכלל עוזר לאלוהים לגלות את התמחותובעולם "אני לא סתם פה, אני אלוהים שלח אותי לשליחות ולא סתם שהחלטתי לעזור לשכן שליאני עוזר לאלוהים בכלל, אני עוזר לאלוהים לגלות שהוא מלך כי אלוהים בלעדיי איך היהמסתדר אז אני עכשיו אלוהים שלח אותי במשימת ספישל, אני שולח אותך תקשיב לך תגידלכולם שאני המלך כי בלעדייך איך אני מה נעשה בלעדייך".

ש: כן גם בזהיש שכל.

אליעד: נכוןברור מה אתה סתם פה אין מצב, אוקי נו אז מה השאלה?

ש: שלא פשוטמקודם אתה השתמשת, לפחות בהרגשה שלי הייתה מן יש איזה מן סוג של פיצוי כזה עלהתחושה שבעצם אולי אנחנו כלום ואנחנו מכניסים לעצמנו כל מיני רעיונות כאלו על מנתלהרגיש איזושהי.

אליעד: נכוןאז מה השאלה?

ש: אז שאלתייותר לגבי הרצון שלך, זאת אומרת מה בעצם מניע אותך לעזור לאנשים.

אליעד: עכשיואני אענה לך, האם אני אמרתי שאנחנו כלום לא אמרתי את זה, אני לא אמרתי שאני כלוםאמרתי שבן אדם לא רוצה להרגיש שהוא כלום ולכן הוא עושה "1 2 3" אבל מה האמת האם הואבאמת כלום מי אמר שהוא כלום. זה שאמרתי שהוא לא רוצה לחשוב את זה אני לא אמרתיוהאמת היא שהוא כלום לא אמרתי את זה.

ש: אתה טועןשהוא לא רוצה בעצם להתמודד עם המחשבה וזה סוג של בריחה?

אליעד: תראיאני לא אמרתי "האמת היא שהוא סתם חי והוא לא רוצה לחשוב את זה ולכן הוא משקר" לאאמרתי את זה, אמרתי "הוא לא רוצה לחשוב שהוא סתם חי ולכן הוא משקר וממציא לעצמוסיבות" אבל האם אמרתי שהוא סתם חי לא אמרתי שהוא סתם חי.

ש: אבל אמרתשזה שקר, לא שהסיבות שהוא ממציא הן שקר.

אליעד: נכוןאולי יש סיבות אחרות אבל זה עדיין לא אומר, אני לא אמרתי שהאמת היא שהוא סתם חי לאאמרתי את זה, אני פעם אחת אמרתי "האמת היא שאין משמעות, האמת היא שאין סיבה, האמתהיא שאתה סתם סובל" אף פעם לא אמרתי את זה, אף פעם "ever never" כי זאת לא האמת, כילא יכול להיות שלקחתי צורה מוגדרת אמרתי זאת האמת זה לא נכון.

ש: אבל הואבעצם לא מסתכל במחשבה הזאת.

אליעד: אנשיםבורחים מהמחשבה, אנשים לא רוצים לבדוק מה קורה באזור של המחשבה הזאת כל פעם שהםמתקרבים למחשבה הזאת ישר בורחים "לא אני כלום, לא אני משהו" אוקי בורחים לזה אבל לאבודקים מה באמת קורה שם באגף הזה "מה קורה אני באמת סתם, אני לא סתם, אני חצי סתםשלושת רבעי סתם, אני גם סתם" אז הם לא רוצים לבדוק את זה, אז הם בורחים לדברים אבלאני לא אמרתי שזה רק סתם או רק כלום לא אמרתי את זה.

ש: אז בעצםאתה יודע על אנשים אם אנשים מנסים, אתה יודע שזאת מחשבה שקיימת אצל אנשים אם אנשיםהולכים ועושים כל מיני דברים כאלה אז המחשבה הזאת היא מחשבה היא ספק שקיים בעצםמהיותך כלום, זאת אומרת בעצם מהיותך חסר משמעות.

אליעד: בן אדםחי הוא לא מחפש להיות משהו בהתחלה ברגע שמתחיל להרגיש רע, גם מה שהוא אומר זה לאמדויק ברגע שהוא מתחיל להרגיש רע הוא אומר "מה אני סתם סובל" אוקי עכשיו תתחיללהביא סיבות, אם הכל היה לו טוב הוא אומר "וואלה מה אכפת לי למה אני חי בלי סיבה"ברגע שהוא גם סובל הוא אומר "מה אני בלי סיבה חי אני חייב למצוא את הסיבה".

ש: אז אוליהוא מפחד לאבד את הטוב גם בלי הסבל הוא היה מפחד לאבד את הטוב, גם אם היה כל הזמןמשהו.

אליעד: אתצודקת לכן אמרתי שזה לא מדויק. מה את מנסה להבין, עכשיו בא נעשה הפוך בואי עכשיואני אתן לך היפוך על היפוך האמת היא שזה רק סתם, סתם לגמרי אז מה השאלה?

ש: שמה מניעאותך?

אליעד: יפה,השאלה הזאת היא לא חכמה אם אני חושב שזה סתם ואני באמת מלא בחוויה שזה סתם אזהתשובה לשאלה הזאת היא גם תהיה סתם, גם השאלה סתמית וגם התשובה סתמית. זאת אומרת אםאני אזדהה עם המחשבה שאומרת שהכל כלום והכל זה והכל זה נגיד, נגיד שאני מזדהה רקאיתה אז מה השאלה למה אתה עושה, תשובה "כלום נכון דפוק אני חולה במחלה זה, את רואהזה גורם לי לעשות למרות שזה סתם ראית" וחייב שאת גם תחשבי גם את זה. כי אם את לאמסוגלת לחשוב שכל מה שאת עושה זה סתם, אז את לא יכולה להזדהות עם הסתם. אי אפשרלהסתכל על העולם, אני נגיד לפעמים אומר נגיד סתם דוגמא נגיד שעוברת לי מחשבהבראש.

ש: לא נותןתשובות הוא בורח.

אליעד: נכוןאני בורח, נגיד שעוברת לי מחשבה בראש "אתה מדבר עם רובוט" אני אומר לעצמי מה אנימדבר עם רובוט מדבר עם הקיר, אני אומר לעצמי נכון אני מדבר עם רובוט, אבל גם אנירובוט אז אמרנו "מדבר עם רובוט" אז אין שאלה, כאילו אם אתה לא הולך עד הסוף אם אתהאומר "הוא רובוט אני בן אדם מה אני מדבר איתו" אבל אם אתה עושה השוואה הוא רובוט אזגם אתה רובוט אז מה השאלה רובוט מדבר כאילו אין שאלה, אם הוא בן אדם בן אדם איןשאלה ואם הוא רובוט רובוט אין שאלה. אם הכל סתם אין שאלה, אם להכל יש משמעות איןשאלה הבעיה היא כשאתה אומר "לא, זה סתם וזה משמעותי אז למה אני מתאמץ למען משהוסתמי" אבל אם הכל סתם אז מה השאלה סתם. ומה האמת?

ש: שהכל גם רעואין הבדל.

אליעד: יפה,קלטה. מה אתה הבנת?

ש: אני הבנתישהכל זה סתם.

אליעד: זה מהשהבנת?

ש: הוא רקמתחיל הוא מתחיל.

אליעד: אתהצריך להגיע לחוויה שאתה גם תוכל להתייחס אל החיים כאילו זה סתם.

ש: בוא אניאגיד לך מה הבנתי אני שכל...

אליעד: אתהצריך להגיע למצב שמבחינתך אתה הולך ברחוב אתה מבחינתך יכול סתם להתחיל עם בחורה ואםהיא מקללת אותך ומבזה אותך אתה מרגיש כאילו זה סתם צלילים שעוברים לידך הכל סתם,סתם דיברתי איתה וסתם היא קיללה אותי וזה בכלל לא אישי בכלל לא רציתי ממנה שום דבראני סתם פניתי אליה היא סתם לא רצתה, זהו כאילו כמו שני עלים שנפלו אחד ליד השני זההכל לא דרמתי, לא "אני רציתי והיא רצתה" ופירושים ומשמעויות.

ש: אבל אני כןרוצה שאני איתה בבית שזה לא יהיה סתם.

אליעד: אז גםלכן גם וגם.

ש: מי ממתגשזה סתם?

אליעד:אתה.

ש: אבל אנייודע את זה.

אליעד:נכון.

ש: אם אניאעשה את זה אני יודע את זה.

אליעד:נכון.

ש: ואז בביתאיתה.

אליעד: תבחרמה רוצה.

ש: עכשיו אנימחליט שזה משמעותי.

אליעד: נכון,לא אבל אתה שוב משכיח מעצמך אתה יכול לשקר על עצמך ולגרום לעצמך לשכוח שאתה בחרת אתזה.

ש: אבל אםשכחתי אז אני כבר לא יכול לעשות את זה יותר.

אליעד: אתהיכול אם אתה נכנס פנימה יש משהו במנגנון שאתה גם משכיח מעצמך וגם יש תהליך שאתהגורם לעצמך להיזכר.

ש: כמו כליםשלובים יש את הבסיס ויש את כל ה...

אליעד: אניבעצם נתתי לך תשובה לשאלה אחרת, אתה אלוהים ואתה מצמצם את עצמך אבל כדי שהצמצוםיהיה אותנטי אז אתה גורם לעצמך לשכוח שאתה מצמצם את עצמך כי אז אתה לא תחווה אתהצמצום ובו זמנית אתה גם יכול לצאת מהצמצום החוצה וליצור תהליכים מסוימים.

ש: אתה אומרזה אפילו מומלץ כאילו לעבוד על המיומנות להפוך משהו למשמעותי ולא משמעותי.

אליעד: אבלמאה אחוז, אתה צריך להגיע למצב שאתה יכול להגיע לזה שכל דבר הוא משמעותי במאה אחוזושום דבר לא משמעותי בכלל.

ש: איך עושיםאת זה?

אליעד: שואליםמה זאת המילה משמעות...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מנטורינג, מטפלאישי, הדרכה, מומלץ

הכנס לאתרותהנה מעוד מומלץ, ייעוץ פילוסופי, מאמרים,למה..., איך להיות מאושר..., מאמן עסקי, איך להיות מאושר..., סיבת החיים, מטרות,אין מלך בלא עם... ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article44659.aspx