חשיבה חיובית, לחשוב חיובי, מחשבה חיובית - למה חשיבה חיובית היא סבל ושקר?
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 25/11/14

חשיבה חיובית,לחשוב חיובי, מחשבה חיובית-למה חשיבה חיובית היא סבל ושקר?

שלום לכולםהפעם אני רוצה לדבר על הנושא של חשיבה חיובית, למה אני מדבר על חשיבה חיובית כי ישבעולם שלנו, הרבה שקרים ואחד מהם זה השקר של החשיבה החיובית והסיבה שבעצם אני מדברעל החשיבה החיובית שהיא שקר היא מאוד פשוטה, למה היא שקר משום שהיא לא משיגה לאדםאת מה שהוא באמת רוצה להשיג ואני אסביר את העניין בצורה מאוד פשוטה. מה שהאדם מחפשזה להיות מאושר תמיד ומה שחשיבה חיובית מביאה לך זה לסבול תמיד, למה חשיבה חיוביתמביאה לך לסבול תמיד כי אושר פירושו להפסיק להרגיש שתמיד יותר טוב להפסיק לפחדלהרגיש פחות טוב.

עכשיו חשיבהחיובית אין לה שום דרך בעולם מי שיבדוק את הדבר הזה יראה שחשיבה חיובית בפועל במבחןותוצאה חשיבה חיובית לא מסוגלת לשחרר את האדם מהרצון להרגיש יותר טוב ולמה וכמובןשהיא גם לא מסוגלת לגרום לאדם להפסיק לפחד להרגיש פחות טוב ולמה עצם החשיבה החיוביתמאמללת את האדם עצם הרעיון של תחשוב חיובי תחשוב טוב יהיה טוב, תחשוב שהכל לטובהתסתכל על חצי הכוס מלאה כל השקרים האלה מאמללים את הבן אדם. למה הדברים האלה הםמאמללים לא רק שהם לא עוזרים לבן אדם הם מאמללים אותו כי הרעיון של חשיבה חיוביתהוא רעיון של דואליות של נפרדות של טוב ורע.

מה זה חשיבהחיובית זה יש לך מצב של רע תחפש מה טוב בא תנסה להבין למה הדבר הזה, תנסה להסתכל עלהצד החיובי שבו תנסה להסתכל על חצי הכוס המלאה אוקי וזה בעצם נקרא הנוסחה להיותאומלל, מי שרוצה להיות אומלל שיחשוב בחשיבה חיובית למה כי חשיבה חיובית היא בעצםמדחיקה את הצד השני של המטבע. מה זאת אומרת האדם יש בתוכו מגוון רחב של רגשות יש לורגשות של פחד רגשות של בטחון של עצב של שמחה אבל מצד האמת כל הרגשות הם טובים אתהלא חייב דווקא לחשוב חיובי כדי להיות מאושר אתה יכול לחשוב שלילי וגם להיות מאושר,מה למה חייב דווקא לחשוב חיובי.

עכשיו אם האדםהיה מגיע להבנה שבאמת הוא יכול לחשוב שלילי ועדיין להיות מאושר לא הייתה לו שוםבעיה כי הוא תמיד היה מאושר, איפה מתחילה הבעיה כאשר אומרים לו תחשוב חיובי הקונספטשל "תחשוב חיובי" הקו חשיבה של "תחשוב חיובי" הוא בעצם משדר לו לתת המודע של האדםשזה לא טוב לחשוב שלילי שזה לא טוב להסתכל על חצי הכוס הריקה, שזה לא טוב לחשובשהחיים רעים זה מה "שהתחשוב חיובי" הזה עושה לבן אדם. עכשיו הרעיון של החשיבההחיובית היא בעצם להכניס את האדם למאבק בא תתחיל להיאבק בא תתחיל להילחם, כל פעםשיש לך מחשבה שלילית תלחם בא תחפש תהפוך את זה לחיובי כל פעם שקוראת לך נפילה תהפוךאת זה להצלחה.

אתה פשוט לאיכול לחיות אתה לא יכול להיות מי שאתה אם רע לך אתה לא יכול פשוט שיהיה לך רע אתהצריך עכשיו להילחם בזה תהיה בחשיבה חיובית תשקר תגיד שזה לטובה, תחפש את הטוב שבדברתחשוב טוב יהיה טוב. כל השיגעונות האלו נגיד "תחשוב טוב יהיה טוב" למה "תחשוב טוביהיה טוב" לא עובד כי כאשר האדם אומר לעצמו הרי בתוך תוכו האדם יודע שאולי לא יהיהטוב ובנוסף לכל זה גם האדם בכלל כשבן אדם אומר לעצמו יהיה טוב וכי האדם יודע מה הואאותו טוב שאותו הוא מחפש האדם גם לא יודע "מה יהיה טוב, איזה טוב מה זאת אומרת איךיהיה טוב, למה שיהיה טוב" ולכן כל הדברים האלה הם שקרים.

עכשיו וכדילחדד את הדבר כדי להגדיר אותו בצורה מאוד פשוטה הלוגיקה היא פשוטה, ברגע שאתה אומרתחשוב חיובי אתה בעצם שולל צד אחר של המטבע אתה שולל את "התחשוב שלילי" כי גם לחשובשלילי בדיוק כמו לחשוב חיובי, בדיוק אותו דבר לחשוב שלילי וחיובי זה טוב בדיוקבאותה מידה אתה רוצה להיות פסימי מושלם, אתה רוצה לפחד ממשהו מדהים מה שאתה רוצההכל זה טוב באותה מידה. עכשיו מה אני לעומת זאת מציע אני אומר אל תחשוב חיובי תחשובאמיתי, למה כי אם האדם מנסה לחשוב חיובי הוא כל הזמן במאבק הוא במאבק אומר האם זהבאמת נכון, האם זה לא נכון" כי האדם מנסה כל הזמן לשקר את עצמו האדם צריך לשקר אתעצמו, האדם קורה לו דבר רע והוא משקר את עצמו אומר זה טוב זה לטובה, חצי הכוס המלאה"כן אבל יצא לי מזה משהו טוב".

כמו נגידהדתיים שהם נגיד אומללים, למה הם אומללים נגיד יש איזו תאונת דרכים ועשרה אנשים מתיועשרה אנשים ניצלים אז הדתיים יש להם חשיבה חיובית מאוד גדולה הם אומרים "תודה רבהלאלוהים שעשרה אנשים ניצלו" כן אבל האנשים שיש להם קצת שכל אומרים "תראה אתהמטומטמים האלה מה הם לא קולטים שעשרה אנשים מתו" אם אלוהים היה כל כך טוב והם כלכך מודים לאלוהים "אלוהים הצלת אותי" מה הצלת אותי אם אלוהים היה כל כך טוב הואמלכתחילה לא היה מסבך אותך בבעיה הזאת. זה כמו נגיד שבן אדם נגיד מתפלל לאלוהים"תעזור לי" מה תעזור לי אם הוא היה רוצה לעזור לך הוא לא היה מסבך אותך מההתחלה, אםהוא כל כך טוב ויש לו יכולות בלתי מוגבלות למה בכלל הוא סיבך אותך בדבר הזה מההתחלהאלא מה או שהוא לא טוב או שהוא לא יכול לעזור לך אז מה אתה רוצה ממנו תן לו לנשוםבשקט או שהוא לא שומע אותך אולי הוא חירש, אולי לכו תדעו אולי הוא יצא לטיול אוליבכלל אין אלוהים.

בכל מקרה השקרשל להסתכל על חצי הכוס המלאה כולם יודעים שזה נקרא נחמת טיפשים כי זה בעצם לא פותרלאף אחד שום בעיה, מה זה חצי הכוס המלאה אבל בתכלס אתה סובל יש לך חצי כוס ריקהוהשקר הזה של תסתכל על החצי הזה והחצי הזה זה מה שמאמלל את הבן אדם, הבן אדם אף פעםכל אחד ואחד יכול לבדוק גם השקר של לאהוב את מה שיש וכל השקרים כל אחד שיבדוק אתהשקרים האלה ושיראה ששום שקר בעולם לא יוכל להביא אותך לשחרור מהרצון להרגיש יותרטוב ומשחרור מהרצון שלא תרגיש פחות טוב אף אחד לא יכול לשחרר אותך מזה. עכשיו מה כןיכול לשחרר אותך מזה תחשוב אמיתי, מה זה נקרא תחשוב אמיתי תנסה להבין את המציאות,זה הכל רק תנסה להבין את המציאות אתה לא צריך לשקר אתה לא צריך להגיד שטוב לך, אתהלא צריך להגיד שזה לטובה אתה לא צריך להגיד שזה לרעה, אתה לא צריך גם לשנות את עצמךאתה רוצה לכעוס תכעס אתה לא רוצה לכעוס אל תכעס, אתה רוצה להיות בדיכאון תהיהבדיכאון אתה מרגיש חרדה תהיה בחרדה, זה לא משנה בכלל.

מה שמשנה זהתבין תנסה להבין "למה אני בחרדה, מה מניע אותי מה הכוח שמניע, למה הכוח הזה קייםלמה הכוח הזה פועל, למה המציאות היא כפי מה שהיא מה הסיבה של האירועים" כי בסופו שלדבר האדם עם כל מה שקורה לו למרות שהאדם נדמה לו שכל מה שקורה לו זה דבר מאוד דרמתיכל מה שקורה לבן אדם זה בסך הכל אירוע אחד או כמה אירועים בתוך כל האירועים שלהמציאות ומי שרוצה להבין את עצמו חייב להבין את המציאות, אין דרך קיצור אתה לא יכוללהבין את עצמך בלי להבין את המציאות כי כל מה שקורה בחיים של הבן אדם זה רק חלקמתהליך אחר יותר גדול המציאות הכללית ומי שרוצה להרגיש טוב באמת לא צריך לחשובחיובי ולא צריך לחשוב שלילי ולא צריך כלום רק צריך לא לשקר, מה זה נקרא לא לשקרלהתבונן לתוכך פנימה תגיד לעצמך "מה אני באמת רוצה, למה אני רוצה את הדבר הזה, למהאני לא מסוגל ליהנות מהמציאות כפי מה שהיא".

כי אנשיםחולים במחלת נפש מאוד קשה מחלת האמונה ואיך מחלת האמונה מכה באדם איך מחלת האמונהמתעללת בבן אדם כי מחלת האמונה של האדם גורמת לו להאמין שהוא צריך לעשות איזה משהולכן האדם הוא תמיד עושה משהו, האדם לא מסוגל לא לעשות כלום בן אדם אם תגיד לו לאלעשות כלום הוא יתחיל להשתגע "לא מסוגל לא לעשות כלום צריך לעשות", עכשיו למה לעשותלמה אתה לא יכול סתם לשתוק יש נגיד קיר מה הקיר עומד תעמוד גם אתה למה אתה כל הזמןחייב לעשות. עכשיו האנשים שעושים הם שמחים אומרים " הו אני עושה, תראה איך אני שמח,מה עשיתי" אבל הם לא קולטים שהם אומללים, למה אומללים כי הם לא מסוגלים לא לעשות.אחד השיגעונות הגדולים בעולם זה על נושא של הלוטו, הלוטו למלא לוטו למה לוטו זהשיגעון כי אנשים לפני שהם ממלאים לוטו הם בטוחים שאם הם יצליחו לזכות בלוטו החייםשלהם יהיו קלים הם יעשו פחות דברים, הם יהיו יותר רגועים אבל בתכלס עוד נוסיףונעמיק כל מי שזוכה בלוטו בסטטיסטיקה הוא בכל מקרה ממשיך לעבוד וממשיך להיות לחוץ,ממשיך להיות מוטרד בין כך ובין כך בכל מקרה הוא נהיה מוטרד.

מה הראיההאנשים העשירים כמה אנשים עשירים יש שלא עובדים בכלל אין דבר כזה כולם עובדים כולםממשיכים לעשות פרויקטים כולם ממשיכים להקים חברות ולהקים מיזמים, למה כי כולם חוליםבמחלת השיגעון מחלת העשייה, מחלה של לעשות צריך לעשות מי צריך לעשות מה אתה צריךלעשות למה אתה לא מסוגל סתם לשבת וזה מה שמאמלל את האדם. עכשיו בן אדם צריך להתבונןלתוכו ולשאול את עצמו "למה אני כל הזמן מחפש לעשות, למה אני לא מסוגל לקבל אתהמציאות איך שהיא, למה אני לא מסוגל פשוט לשבת לשתוק וזהו, מאיפה נובע הצורךהאובססיבי הזה הדחף לעשות" וזה מה שהאדם צריך לעשות לנסות להבין מה גורם לו לעשותולא לקבל שום תשובה כברורה מאליו, זאת אומרת שום תשובה לא לגיטימית פה האדם חייבלמצוא את התשובה האמיתית לעניין הזה.

זאת אומרת לאלהגיד "כן כי ככה אני בנוי כי ככה הDNA שלי בנוי" כי התשובות האלו לא מספקות אף אחדזה לא, ולמה אתה בנוי ככה ולמה הDNA שלך ככה והאם יש לך בחירה האם אין לך בחירה ואםאין לך בחירה אז מי אחראי על מה שאתה, אם יש לך בחירה אז למה אתה בוחר את זה ואםאין לך בחירה אז מי אחראי פה ולמה אותו אחד מכריח אותך לעשות ככה מה הוא בא להתעללבך העניין, למה כל המנגנון עצמו בכלל...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | ייעוץ אישי,תמיכה נפשית, מומלץ, מטפל אישי

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל הוליסטי, טיפול הוליסטי, חשיבהחיובית היא סבל, מחשבה חיובית, לחשוב, שאלות למחשבה, למה חשיבה חיובית..., למכור,מחשבות חיוביות, מחשבה ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article44699.aspx