כדורים נגד חרדה, כדורים נגד דיכאון, תרופות פסיכיאטריות, כדורים פסיכיאטרים, טיפול פסיכיאטרי, מדיטציה, דופמין, סרוטונין, טיפול פסיכולוגי, טיפול בחרדה, ט
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 25/11/14

כדורים נגד חרדה,כדורים נגד דיכאון, תרופות פסיכיאטריות, כדורים פסיכיאטרים, טיפול פסיכיאטרי,מדיטציה, דופמין, סרוטונין, טיפול פסיכולוגי, טיפול בחרדה, טיפול בדיכאון, נוסחאלאושר, מהו אושר?

השאלה שאנישאלתי היא כזאת מה יותר טוב לעשות מדיטציה או לקחת כדורים פסיכיאטריים, מה יותר טובאם אומרים לך או זה או זה מה אתה לוקח?

ש: אי אפשרביחד?

אליעד: אתהאישית אבל אתה מחשיד את עצמך.

ש: אני לאלוקח כדורים בטוח הייתי לוקח מדיטציה הייתי הולך על מדיטציה.

אליעד: טוב מהאתה חושב אותו דבר, למה אותו דבר?

ש: קודם כלמניסיון זאת אותה תחושה שאם אתה לוקח כדורים או עושה מדיטציה ומבחינת הפעילות זהכאילו גורם לאיזה חומרים להשתחרר כאשר אתה עושה כשאתה עושה את עצמך רגוע מדי וגורםלך להיות.

אליעד: אניאומר לך אני שמעתי על מישהו שהיו לו חרדות והוא לקח כדורים פסיכיאטריים והפסיק לוהחרדות, שמעתי גם על עוד מישהו שהיו לו חרדות הוא עשה מדיטציה והפסיק לו החרדות ככהשמעתי, אני אומר לך מה שמעתי לא פגשתי את הבן אדם אבל שמעתי על זה. סתם עכשיו בואנהיה רציניים רגע אחד תקשיב למשהו פשוט יש דברים שלא משנה מה תעשה הם לא ישתנו, מהלדוגמא כדור הארץ לא משנה מה תעשה ימשיך להסתובב נכון לדוגמא, למה אבל כשיש דבריםשגם אם תעשה כדור הארץ לא יסתובב אבל אם כדור הארץ יפסיק להסתובב ועדיין אחד ועודאחד יהיה שווה שתיים למה תסביר.

ש: זה מצדההגדרה של השכל.

אליעד: נכוןכי כדור הארץ יסתובב אבל זה תלוי בחוקי הפיזיקה, אחד ועוד אחד שווה שתיים זה חוקיהלוגיקה זה מצד השכל זה נכון זאת הגדרה שאומרת שזה נכון ואם אחד ועוד אחד יהיה שווהשלוש יכול להיות כי שינו את ההגדרות אבל עדיין איפה שיהיה יש לא יהיה אין ואיפהשיהיה אין לא יהיה יש. אבל תקשיב משהו כזה כשיש משהו שהוא בטוח נכון, מה שבטוח נכוןזה ככה אם אתה רוצה את המציאות טוב לך ואם אתה לא רוצה את המציאות רע לך, עכשיו זהתמיד נכון לא משנה איך תסובב את זה ככה או ככה זה תמיד נכון אם אתה רוצה את המציאותטוב לך ואם אתה לא רוצה רע לך.

זה מי גילה אתזה, זה הסבר מאוד פשוט יש את זה בכמה מקומות בליקוטי מוהר"ן, כן הוא הסביר מאודפשוט הוא הסביר אני אסביר לכם וגם אקריא לכם, הוא אמר בחלק א' בתורה נ"א זה כתובבכמה מקומות הוא אמר ככה "התהוות השקר שהוא הרע שואל אותו מה זה מחמת הריחוק מאחדהרע הוא נגדיות", מה זה רע ניגוד "למשל כל מה שזה נגד רצונו של האדם הוא רע" זה הכלכשהולך לאדם כרצונו זה טוב כשלא הולך לו כרצונו זה רע זה כל התורה כולה.

עכשיו אניאסביר לכם משהו יש שתי סיבות מה יכול לגרום לכך שהמציאות תהיה כרצונך ויש שתי סיבותמה יכול לגרום לכך שהמציאות תהיה נגד רצונך במה זה תלוי בשני גורמים, 1. מה אתהחושב שקורה 2. מה אתה חושב שאתה רוצה. יש שני דברים שתלוי אם יהיה לך טוב או רע שניגורמים, 1. מה אתה חושב שקורה מה אתה חושב שאתה רוצה שיקרה, עכשיו אם נגיד בן אדםשואלים אותו "מה אתה רוצה שיקרה" הוא אומר "אני רוצה שיהיה לי כסף", "מה אתה חושבשקורה", "אני חושב שיש לי כסף" אז טוב לו ואם אומרים לו "מה אתה חושב שאתה רוצהשיקרה", "אני רוצה שיהיה לי", "מה אתה חושב שקורה", "שאין לי" וזהו.

עכשיו זה לאמשנה מה קורה זה משנה מה אתה חושב שקורה אבל זה לא משנה מה אתה רוצה משנה מה אתהחושב שאתה רוצה בכל מקרה זה מחויב הרמטי אין אפשרות להזיז את זה, עכשיו מה גורם לבןאדם לסבול בעיקרון שהוא חושב שהמציאות זה לא מה שהוא רוצה שהוא חושב שהוא רוצה משהואחד והוא חושב שהמציאות זה משהו אחר. עכשיו אם אתה לוקח כדורים או אם אתה עושהמדיטציה נגיד או אם אתה עושה משהו אחר ופתאום אתה לא בחרדה או פתאום אתה לא רע לך,פתאום אתה לא בדיכאון למה זה עובד שום דבר בעולם לא עובד מעצמו.

אם בן אדםלדוגמא בואו נגיד נדבר על מדיטציה נגיד שבן אדם עשה מדיטציה ופתאום טוב לו, למה טובלו אין קסמים בעולם הזה אם טוב לו או אם לא רע לו זה או בגלל שהמדיטציה גרמה לו לאלחשוב על מה שקורה איתו או בגלל שהמדיטציה גרמה לו לא לחשוב שהוא לא בהכרח חייבלרצות את מה שהוא רוצה שיקרה איתו.

ש: אז זהטוב.

אליעד: כןנכון אבל זה לא בגלל המדיטציה זה בגלל או שהרצון השתנה או שהמחשבה.

ש: אז זה כליעזר.

אליעד: סבבהככלי עזר זה סבבה אבל אל תחשוב שהמדיטציה עשתה את זה המדיטציה אין לה שום כוח ואםהיית עושה את זה בדרך ישירה לא היית צריך את המדיטציה. עכשיו אותו דבר לגבי כדוריםנגיד שבן אדם נגיד נמצא בלחץ ולוקח כדור והכדור מרגיע אותו איך הכדור הרגיע אותו,עכשיו אני יודע משהו בוודאות של מאה אחוז לא משנה כמה סרוטונין יהיה לך במוח ולאמשנה כמה דופמין יהיה לך במוח, איזה עוד שמות יש?

ש: יש.

אליעד: איזהתביאי עוד סוג.

ש: יש גםאדרנלין מה זה משנה.

אליעד: ולאמשנה כמה אדרנלין יהיה לך במוח לא משנה כמה דברים שאמורים לגרום לך להרגיש יותר אופחות נוח יש משהו אחד שבטוח אם אתה תחשוב שהמציאות זה לא מה שאתה רוצה יהיה לך רעואם אתה תחשוב שהמציאות זה מה שאתה רוצה יהיה לך טוב זה בטוח נכון במאה אחוז. אזעכשיו מה קורה לפעמים, לפעמים נגיד בן אדם נגיד לוקח כדור ואז הכדור מטשטש אותולדוגמא שהוא לא כל כך יודע מה קורה, הוא לא כל כך יודע מה קורה.

ש: אולי הואמטשטש את המחויבים שלו.

אליעד: נכוןלדוגמא מטשטש את המחויבים שלו, נכון מטשטש את הרצונות שלו מטשטש את מה שהוא חושבשקורה כל מיני כאלה, מטשטש את הזיכרון מטשטש את תחושת העתיד מטשטש כל מיני דבריםואז אתה אומר. כן נגיד בן אדם נגיד מפחד שיפטרו אותו ואז הוא לוקח כדור והכדור נגידגרם לכך שהוא פחות יחשוב על מה שהולך לקרות ואז נגיד נהיה לו יותר טוב אבל למה נהיהלו יותר טוב בזכות הכדור או בזכות זה שהוא פחות חשב על מה שיקרה.

עכשיו מה אניטוען אני טוען דבר אחד גם אם הכדורים עוזרים גם אם הם לא עוזרים גם פה גם שם בסוףכדי שאתה תרגיש טוב אם אתה מרגיש רע אתה חייב שיקרה אחד משתיים או שפחות תרצה את מהשאתה רוצה או שפחות תחשוב שלא קורה את מה שאתה רוצה. כשרע לך יש שתי דלתות שאתהצריך לעבור בהם בשביל שיהיה לך טוב או שאתה פחות הוא רוצה את מה שאתה רוצה או שאתהפחות יודע שקורה משהו שאתה לא רוצה ואין שום דרך אחרת בעולם, אין דרך אחרת אם אתהחושב אם לא עברת באחת מהדלתות האלה בטוח יהיה לך רע אם אתה בטוח שקורה משהו שאתהבטוח שאתה לא רוצה יהיה לך רע ולא יעזור לך שום חומר ושום תרופה ולא אלוהים ולא גןעדן, ולא גיהנום ולא מצוות שום דבר לא יעזור לך גם אלוהים לא יכול לעזור לך גם אםהוא יגיד לך "הנה אבל יש שלט גן עדן", "לא עוזר לי אני רוצה משהו אחר רע לי, אני לארוצה משהו אחר טוב לי".

עכשיו מישמבין את זה ממילא מבין שהמהות של מה שאתה צריך ללמוד זה לראות האם יש דרך שאנייכול לשכנע את עצמי שקורה את מה שאני רוצה או שאני יכול לשכנע את עצמי שאני רוצהמשהו אחר בלי הדרך הזאת של הכדור או של המדיטציה או מה שזה לא יהיה זה כל הסיפור.כל מה שאני מלמד פה זה דרכים ישירות להיכנס לתוך המנגנון לתוך המערכת הפעלה ובתוךהמערכת הפעלה עצמה לשנות או את מה שאתה רוצה או את מה שאתה חושב שקורה זה הכלוההבדל בין מה שאני מסביר פה למדיטציה לאמונה באלוהים, לכדורים פסיכיאטריים לספורטלזה לשם ופה פשוט כל הדברים מנסים בצורה עקיפה או לשכנע אותך לוותר על הרצון שלך אולשכנע אותך שהמציאות זה מה שאתה רוצה אין דרך אחרת לא משנה כמה יספרו על החומרים עלסיפורים ועניינים בסוף אם אתה לא רוצה את המציאות רע לך ואם אתה רוצה את המציאותטוב לך וזה משנה איזו מציאות זאת וזה לא משנה כלום לא משנה.

ומה שאנימסביר פה זאת שיטה ודרכים לחקור "למה אני חושב שהמציאות ככה, למה אני חושב שאנירוצה משהו" שזה בעצם לחקור את המנגנון שגורם לך לרצות דברים מסוימים או לחשובשדברים מסוימים קורים ודברים אחרים לא קורים. אם אתה עושה את זה אתה בעצם יש לךגישה ישירה לתוך המערכת הפעלה של עצמך אתה לא צריך ללכת מסביב מפה משם יש לך בדוחלהגיע למי שאתה רוצה, במקום לשחד מישהו שישחד מישהו שידבר עם ההוא אתה בא להואמוציא את האקדח אומר לו תחתום או שכשהוא רואה אותך הוא חותם גם בלי להוציא את האקדחלצורך העניין, הוא בא אומר לך ברוך הבא מה אתה רוצה בוא נשנה. אתה הבנת אדוני, מהאתה הבנת?

ש: איך אנימסביר את המנגנון עצמו בעזרת כל מה שאמרת.

אליעד: למהלא?

ש: בעזרת כלמה שאמרת אני אעשה כמו שאמרת.

אליעד:כן.

ש: לפעמים ישרצון ויש מציאות ורע לך אם אתה חושב שקורה משהו שאתה לא רוצה.

אליעד: אושאתה חושב שאתה לא רוצה את מה שקורה או שאתה חושב שקורה.

ש: וזהובגדול.

אליעד: עכשיוכל השיטות בעולם באופן יחסי יש שיטות שכן מתעסקות בזה באופן יחסי, יש שיטות כאלהואחרות שכן אומרות לך בוא תחקור את הרצון וההפך וכל מיני כאלה, אוקי באופן יחסי אבלבסופו של דבר זה שורש הבעיה ומי שרוצה לפתור את הבעיה באמת צריך להיכנס לשורש הבעיהלשאול "למה אני חושב שזה ככה, למה אני חושב שאני לא רוצה את זה" זה כי פה זה שורשהבעיה וזה שורש הפתרון פה טמון הטוב והרע זה הסיפור. הטוב והרע תלוי ברצון אתה תרצהאת זה יהיה לך טוב לא תרצה את זה יהיה לך רע זה כל הסיפור, כל השאר זה אגדותוסיפורים.

ש: לא אבל מהרע בעצם אתה יודע בכל מיני באיזשהו כלי עזר להגיע למקום הזה.

אליעד: אניאסביר לך כי אם הם היו עוזרים באמת, מה האמת שזה סבבה אבל השאלה גם כלי עזר עד איזהמרחק הוא יכול לקחת אותך אני אתן לך דוגמא נגיד יש עכשיו מטיסים לווין לחלל, בסדראיך הלווין מגיע לחלל כי יש לו רקטה כזאת טיל עזר שהוא לוקח אותו לאיזה מרחק אבלמשמה אתה צריך להמשיך לבד אם אתה לא תהיה בנוי להיות בחלל לא יעזור לך כמה טילי עזרשתיקח תיפול חזרה לכדור הארץ או אתה תישרף בחלל. עכשיו אם בכל מקרה בסוף אתה כברצריך להסתדר לבד אז לא עדיף מלכתחילה איך להסתדר לבד.

עכשיו אני לאנגד הדבר אני רק אומר נגיד אתה לוקח כדורים, אני אתן דוגמא נגיד אתה לוקח כדוריםפסיכיאטריים וטוב לך אל תהיה טיפש ותגיד הנה לקחתי כדורים הכדורים עוזרים לי לא,תשאל את עצמך "למה טוב לי עכשיו מה השתנה כי עכשיו אני פחות חושב על זה" אוקי אז באנראה איך אתה יכול פחות לחשוב על זה בלי הכדור, נגיד אתה אומר לקחת כדור "אוקי למהלא רע לי עכשיו כי וואלה לא אכפת לי שיפטרו אותי, אוקי איך אני יכול להגיע למצב שלאאכפת לי שיפטרו אותי בלי הכדור".

זאת המטרהשתהיה מסוגל לשלוט ברצון שלך למה כי מה לעשות שהכדור לא תמיד עובד ומה לעשות שזה לאתמיד עובד זאת הבעיה וגם מדיטציה לא תמיד עובד וכו'. עכשיו מה החיסרון של המדיטציהלצורך העניין שאיך שסיימת לעשות את המדיטציה אתה חזרת לכדור הארץ ולפעמים יותר רעלך ממקודם לפעמים יותר רע לך, זה כמו נגיד בן אדם שהיה לו רע ואמרו לו בוא תצא לסוףשבוע לנופש ואיך שהוא חזר נהיה לו יותר רע ממקודם. עכשיו מה רע בכדורים אחד הדבריםשרעים בכדורים שמה קורה כשהכדור מפסיק לעבוד עכשיו נהיה לך יותר רע ממקודם לעומתזאת מה שאני מציע זה תכנס תדע את הנוסחה תבין איך המוח שלך עובד ותהיה מסוגל להיכנסלתוך המוח של עצמך ולשכנע את עצמך בדברים כאלה ואחרים.

ש: אבל אלא אםכן כשאתה נעזר בדברים מסוימים אבל גם עושה עבודה במקביל זה גם אפשרי.

אליעד: מההאמת שמה שאת אומרת זה נכון באופן חלקי למה, קודם כל זה נכון אבל זה נכון מסיבהאחרת. אם אתה עושה עבודה אז זה לא משנה אם תיקח כדורים או לא אתה בכל מקרה תגיע ואםאתה לא עושה עבודה זה גם לא משנה אם תיקח כדורים או לא כי בכל מקרה לא תגיע. אם בןאדם אומר "אני עושה עבודה" בסדר אל תיקח כדורים לא יקרה לך כלום אתה עושה עבודה הכלבסדר, רע לך אדרבא העבודה שלך תהיה יותר טובה ואם אתה לא עושה עבודה אז אתה תיקחכדורים עד שהם יפסיקו לעבוד ואז אתה תצטרך להתחיל לעשות עבודה.

עוד פעםתסתכלו, עכשיו מה האמת השאלה היא גם איזו מטרה אתה מנסה להשיג אם לצורך העניין נגידאתה רעב ומה שאתה מחפש זה להיות שבע באופן מוחלט אל תלך לאכול זה לא יעזור לך ואםאתה מחפש להיות שבע לשלוש שעות לך תאכל. אותו דבר לגבי פה אם אתה לא יודע מה קורהלך איזה משהו אתה אומר "אני רוצה קצת כזה לשפר את המצב רוח" נכון קח כדור תאכלביסלי תאכל במבה אני יודע משהו כזה, גם יכול לעשות לך מצב רוח לאכול במבה אבל אםאתה אומר "אני רוצה לפתור את הבעיה הפנימית לא להיות תלוי בזה לפתור את הבעיותבתוכי לא להיות תלוי בכדור" אתה צריך לחקור פנימה או "למה אני חושב שזה ככה" או"למה אני לא רוצה את מה שאני לא רוצה".

וזה בלילהיכנס בכלל לשאלה אם הכדור עוזר או לא או אם המדיטציה בכלל עוזרת או לא זה לא משנהבסוף כי בסוף מה שמשנה זה לשנות או את מה שאתה חושב שקורה או לשנות את מה שאתה חושבשאתה רוצה או לשנות את שניהם ביחד. עכשיו מה יותר קל לאנשים לשנות את מה שהם רוציםאו לשנות את מה שהם חושבים שקורה, סתם בואו נשאל אחרת מה יותר קל לשנות את המציאותאו לשנות את הרצון שלך במה אנשים מתעסקים בעיקר?

ש: בלשנות אתהמציאות.

אליעד: יפה זהלא נכון, נכון שזה לא נכון?

ש: מה לאנכון?

אליעד: במהאנשים מתעסקים יותר בלשנות את המציאות או בלשנות את הרצון שלהם?

ש: בלשנות אתהמציאות.

אליעד: אזכלפי חוץ זה נראה שאנשים מתעסקים בלשנות את המציאות אבל זה לא נכון, למה זה לא נכוןכי בכל פעם שאתה משנה את המציאות הסיבה שאתה מרוצה היא רק בגלל ששינית גם את הרצוןשלך. לדוגמא אם נגיד אתה רעב ואתה הולך לאכול, את...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | טיפול נפשי, מורהרוחני, ייעוץ טיפולי, ייעוץ נפשי

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל הוליסטי, טיפול אישי, אימון, מאמן אישי,לקוחות, טיפול בדיכאון, פסיכולוג, סרוטונין, חינוך, פסיכולוגיה ועוד...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article44705.aspx