ביטוח עסק
נכתב על ידי: רמי דוד - 'סוכנות לביטוח'
תאריך: 24/05/09

עיקרי הכיסוי הביטוחי:

ביטוח אש למבנה ולתכולה - כיסוי זה יעניק לך פיצוי במקרה שתפרוץ אש בעסקך ויגרם נזק לרכוש ו/או לתכולה. של בית העסק.

הוצאות פינוי הריסות - כיסוי זה יפצה אותך בגין הוצאות שהוצאת על מנת לפנות את הריסות עסקך באם נהרס בעקבות ארוע ביטוחי מכוסה.

חבויות - כיסוי זה ידאג לפצותך במקרה שנתבעת על ידי צד שלישי או אחד מעובדיך.

כספי בית העסק - כספי העסק שלך אבדו כתוצאה ממעשה שוד או גניבה, בזמן העברתם אל מחוץ לעסק או בזמן שהיו בעסק,כיסוי זה ידאג לפצותך בשל כך.

מראות, שמשות ושלטים - במקרה של שבר תאונתי של שמשות מראות ושלטים בבית העסק שלך, חברתנו תפצה אותך בגובה הנזק שנגרם להם.

http://www.rami-david.co.il/eseck.html


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article4714.aspx