טיפול בהפרעות נפשיות, טיפול במשוגעים, להבין משוגעים, יעוץ למטפלים, יעוץ לפסיכולוגים, יעוץ לפסיכיאטרים, איך לטפל באנשים? איך לעזור לאנשים?
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 15/07/16

טיפול בהפרעותנפשיות, טיפול במשוגעים, להבין משוגעים, יעוץ למטפלים, יעוץ לפסיכולוגים, יעוץלפסיכיאטרים, איך לטפל באנשים? איך לעזור לאנשים?

ש: השאלה כזאתמה השכל שבדבר כשמישהו שהוא נראה חושבים שהוא משוגע לגמרי אומר "אני מרגיש שיש ליפה חורים אני מרגיש שהמוח שלי קטוע, אני מרגיש שאני שקוף" ואני לא יודע מה להגיד לואני אומר תשמע זה לא הגיוני בכלל משהו מהסוג הזה.

אליעד: יפההסיבה שאתה לא יודע מה להגיד לו היא משום שאתה אומר שזה לא הגיוני בכלל הוא אומר לך"אני רואה פה דינוזאורים" ואתה אומר לו "זה לא הגיוני בכלל" אין נגמר השיחה איןבשכל שיחה אבל אם מישהו אומר לך "אני רואה פה דינוזאורים" אתה אומר "באיזה מובןיכול להיות שיש פה דינוזאורים?" אז אולי דרך זה תצליח להבין למה הוא התכוון שישדינוזאורים ואז תגיד לו "נכון שמההיבט הזה והזה יש דינוזאורים אבל עדיין יש היבטיםשאין דינוזאורים", זוכר את השיחה הראשונה שיש דבר שהוא אמת באופן יחסי ולקחו אותולמוחלט.

עכשיו איך אתהיכול לדעת מאיזה היבט אותו אדם אמר לך "יש דינוזאורים" איך אפשר לדעת אז בא נגידסתם בא נגיד תן דוגמא לדינוזאורים לדוגמא שאתה הבאת, בא נגיד ניתן דוגמא שאתה הבאתבן אדם אומר "אני מרגיש שהראש שלי פתוח שאני שקוף" שלא יודע מה, אוקי עכשיו מה הואאומר מה זה אומר? מה שצריך לעשות קודם כל להגיד לו "אוקי" כאילו קודם כל לקבל את זהלהגיד לו כן נניח שזה נכון.

ש: לא נניחשזה נכון הוא יתעצבן "זה נכון".

אליעד: אניאמרתי שתגיד לו "נניח שזה נכון"?

ש: אז מהאמרת?

אליעד: לקבלאת מה שהוא אומר תניח שזה נכון לעצמך תניח שזה נכון בא נניח שמה שהוא אומר זה נכוןתגיד לו "אוקי". עכשיו מה שאנחנו צריכים לנסות להבין כשהוא אומר "תקשיב הראשון שליפתוח יש לי חורים שזורמים" לא יודע מה נגיד אתה אומר לו "אוקי ו... ?" אתה לא אומרלו "לא נכון מה אתה אומר לא נכון" אתה אומר לו "אוקי ו... ?", עכשיו השאלה היא איךזה בא לידי ביטוי בפרקטי כי אם הוא אומר לך "ואני לא יכול בגלל זה ללכת לעבוד","אוקי למה זה מונע ממך לעבוד?" בא ננסה להבין אולי הוא יגיד "וואלה נכון יש ליחורים בראש וזה לא מונע ממני לעבוד" עכשיו או שהוא יגיד "כן זה מונע ממני לעבוד כיאז כשאני עובר ברחוב נכנסות לי קרני השמש לתוכי ועושות לי רע", "אוקי איך הן נכנסותמה זה עוד אומר הן נכנסות, איזה רע ואיך הן נכנסות?" יגיד לך "הן נכנסות".

להתחיל קודםכל לראות קודם כל אולי בכלל "אוקי וזה מחייב אותך בהכרח", עכשיו אבל יש פה עוד היבטשהוא יותר פנימי כשמישהו נגיד אומר לדוגמא "הראש שלי אני שקוף יש לי חורים" וכלמיני כאלה אתה אומר לו "אוקי ומה זה אומר לך?", נגיד מה הוא אומר לך מה נגיד הואיגיד?

ש: רואים מהאני חושב.

אליעד: יפהבדיוק ואז הוא אומר לך "מה אני חושב" זה בעצם אומר שהוא בתוך תוכו חושב שחושבים מההוא חושב והוא מבטא את זה בצורה עקומה שאומרת "יש לי חורים בראש ואני שקוף", זאתאומרת שכשהוא אומר "יש לי חורים בראש" זה הוא בעצם מנסה להגיד משהו אחר הוא מנסהלהגיד "אני מרגיש שאני שקוף אני מרגיש שאין לי פרטיות" יכול להיות שהוא בכלל יש לובעיה שאין לו פרטיות יכול להיות שיש לו תסביכים עם עצמו שהוא מפחד שיחשפו אותם והואלא יודע איך להגיד את זה אז הוא בראש שלו כבר אומר "אוקי יש לי תסביכים עם עצמי",נגיד סתם הוא עם עצמו יושב "אוקי יש לי תסביכים ואם יקלטו אותי אז אני שקוף וואלהאני מרגיש כאילו יש לי חורים בראש" ואז הוא אומר תראה "יש לי חורים בראש אני שקוף"זה מה שהוא אמר.

אבל אתה שמעתעוד פעם את הסופי אתה אומר "על מה הוא מדבר בכלל איזה חורים מה אתה מדבר אין מהלדבר" ואז נגמר השיחה אתה אומר הוא משוגע והוא אומר אתה משוגע אין מה לדבר אבל אםאתה אומר לו כאילו "ואיך החורים האלה גורמים לך להרגיש מתי התחלת להרגיש את החוריםהאלה איך הם משפיעים עליך, מה זה אומר לך איך זה בא לידי ביטוי?" אז דרך זה אפשרלהבין מה האמת כאילו כי זה לבוש של משהו אחר. נגיד שמישהו אומר נגיד "כואב לי הרגל,הרגל שלי מדממת" אז אומרים לו "איפה מדממת לא מדממת" ואז חוקרים וחוקרים "למה אתהאומר שהיא מדממת?" הוא אומר "כי אני מרגיש צמרמורות", "אוקי ואיזה צמרמורות? אנימרגיש שמגרד לי הגב בכלל" אז הוא מזה שמגרד לו הגב הגיע לזה הוא ביטא את זה בצורהעקומה של "הרגל שלי כואבת" או "מדממת" נגיד.

לכן עוד פעםהדרך הטריוויאלית של האנשים הרגילים "הוא אומר הוא משוגע הוא לא מבין הוא לא יודעמה לדבר" אבל הפיקח אומר "בוא ננסה להבין מאיפה באה לו המחשבה הזאת לראש מה הואמנסה לומר בזה, מה היא מבטאת המחשבה הזאת" ואז חוקרים ומוצאים את נקודת האמת במהשהוא אמר ותמיד יש איזו נקודת אמת זה דימויים. כמישהו נגיד אומר היה לנו פה פעםמישהו נגיד שאומר נגיד "עוקבים אחרי יש לי סימנים" אז זה אומר שיש בתוכו איזה חרדהמזה שמנסים לעשות לו רע והוא מלביש את זה ב - "עוקבים אחרי או כאלה" זהו.

ש: זה תמידלבוש?

אליעד: תמידזה לבוש יש איזה משהו של אמת כחוט השערה וזה דימוי על דימוי, מה שקורה לפעמים שהבןאדם מרוב דימויים הוא כבר שכח שזה דימויים והוא כבר חושב שזה באמת ככה אבל אםמתחילים לעשות איתו "רגע זה באמת ככה איפה החור, אוקי אתה רואה פה חור אני יכוללהכניס דרכו אצבע אני יכול גם אצלך להכניס אצבע? לא, אז זה לא חור כזה אתה מתכווןזאת תחושה של חור נכון? נכון זאת תחושה של חור זה לא חור אמיתי", אתה מבין אומרים"נכון" ולא ישר להגיד לו "זה לא נכון" להגיד לו "אוקי ואיזה חור איזה גודל החור?"הוא יגיד "לא יודע", "אוקי אז יכול להיות שזה חור קטן?" יכול להיות קטן יכול להיותגדול.

בדרך כלל כשבןאדם מדבר על הדמיון שלו בדרך כלל הוא מוסיף עוד דברים שהם בדרך כלל רגשיים או משהוואז קולטים שהוא בכלל יש לו איזה בעיה שהוא דרכה מנסה, כמו שאמרתי לדוגמא באחתהשיחות הקודמות נגיד שמישהו אומר "מה יצא לי מזה מה פה מה שם?" ואז מתחילים לתחקראותו רואים שזה בכלל לא זה הוא בכלל אומר "אני מפחד להיכשל" ואז הוא עשה סיבוב הואאמר "מה יצא לי מזה?" אבל צריך לדעת לתחקר אותו לא ישר להגיד "הוא משוגע הואמבולבל", עכשיו מי שלא מספיק חכם ולא מבין את השני אז הוא אומר השני משוגעטיפש.

ש: זה באגבערוצים.

אליעד: נכוןהבנו, מה אתה הבנת?

ש: מה שאניהבנתי זה שמה שהוא מביא לידי ביטוי זאת לא האמת לאמיתה אלא זה לקוח ממה שמסתתרמאחורי זה מה המניע לדבר הזה, מה מניע לזה שהוא ביטא את זה בצורה כזאת וחוקריםבצורה של שאלות כאלו ואחרות.

אליעד: עכשיוזה נכון גם מול עובד במפעל כשעובד אומר לך "מציק לי ככה וככה" מה האמת אולי הואבכלל רוצה משהו מסוים ולכן הוא אמר מציק לו ככה וככה אז אם מישהו אומר "אני רוצהלעזוב" מה האמת הוא באמת רוצה לעזוב או רוצה משהו אחר, זה בכל תחום בא לידי ביטויאלא מה שכשבן אדם אומר "יש לי חורים בראש ועוברים דרכי קרני אור" זה כבר כאילוהקצנה של כמה הוא לקח איזה רעיון והלביש אותו באיזה סיפור רחוק מהמקורי אבל עדייןהרי זה לא איך שהוא נולד הוא ישר פתאום אמר את...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | אימון אישיועסקי, קואצינג מומלץ, מטפל, יועץ פילוסופי

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל קוגניטיבי התנהגותי, ייעוץ פילוסופי, יעוץ,לעזור, מטפלים, הפרעה, הפרעת..., אימון / אימון אישי קאוצינג, NLP, טיפולבמשוגעים ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49174.aspx