רגשות אשמה כלפי חבר, להאשים את עצמך, להתמודד עם רגשות אשם, חרטה, ייסורי מצפון, נקיפות מצפון, כעס עצמי, לכעוס על עצמך, לשנוא את עצמך, שנאה עצמית, התמוד
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 15/07/16

רגשות אשמה כלפיחבר, להאשים את עצמך, להתמודד עם רגשות אשם, חרטה, ייסורי מצפון, נקיפות מצפון, כעסעצמי, לכעוס על עצמך, לשנוא את עצמך, שנאה עצמית, התמודדות עם רגשותאשם

עכשיו רגשותאשם כלפי חבר מה השאלה תסביר.

ש: להגיד אתהצורה שזה מופיע?

אליעד: לאתסביר רק את השאלה.

ש: השאלההיא.

אליעד: באנראה מה זה רגשות אשם באופן כללי, תראה אתה שאלת אותי שאלה רגשות אשם כלפי חבר מהזה אומר מאיפה זה נובע כל הסיפור נכון?

ש: כן.

אליעד: בואנפרק אחד אחד מה זה רגשות אשם מה זה חבר, עם מה נתחיל מה זה חבר? מישהו שאתה מחובראליו, מה זה מחובר אליו?

ש: הוא עשה לךטובות עשית לו טובות.

אליעד: לא זהלמה אתה מחובר אליו אבל מה זה מחובר ברמה הרגשית שאתה רוצה שיהיה לו טוב שאתה חושבשהוא רוצה שיהיה לך טוב וכו'. עכשיו מה זה רגשות אשם בא נבין מה זה רגשות אשם,המילה רגשות אשם איך מבינים מה זה רגשות אשם מפרקים את זה לשתי חלקים מה זה רגשותומה זה אשם, מה זה רגשות? רגשות זה רגש כלשהו תחושה, ומה זאת תחושה? רגש הבנת לכןעוד פעם אנחנו בלופ ועכשיו מה זה אשם משהו רע אתה אשם במשהו זאת אומרת שקרה משהו רעואתה הסיבה שלו זה נקרא אשם.

זאת אומרת ישמשהו שקרה יש מסובב לכך שהדבר הזה קרה ובהנחה שמה שקרה הוא רע אז האשם בדבר הואהמסובב של הדבר, זאת אומרת רגשות אשם פירושו להרגיש שאתה גרמת לדבר רע רגשות אשםכלפי חבר זה בעצם להרגיש שאתה עשית דבר רע לחבר זה נקרא רגשות אשם כלפי חבר. עכשיואם לא הייתה לך שיפוטיות של טוב ורע או אם לא היו לך רגשות או אם הוא לא היה חברשלך אז לא היו לך רגשות אשם כלפי חבר. אתה מבין?

ש: לא השאלהשלי.

אליעד: מההשאלה?

ש: ממה זהנובע מאיפה זה בא לי שאני מרגיש רגשות אשמה כלפיו.

אליעד: כלפיעצמך אתה מרגיש רגשות אשמה זה הגיוני לך, אם עכשיו אתה הולך אתה עכשיו עושה איזופעולה ואתה עושה לעצמך תאונה אתה אומר "איזה אשם הייתי למה לא הסתכלתי", להרגישרגשות אשמה כלפי עצמך זה אתה מבין איך זה עובד בא תתחיל מהבסיס רגשות אשמה כלפיעצמך איך זה עובד.

ש: אני חושבנראה לי יכול להיות כל מיני חשבתי שזה יכול לנבוע מכל מיני, יכול להיות נגיד שחסרלי את הדבר בגלל זה למה אם עשיתי משהו שלילי אני מרגיש רגשות אשם נגיד מה יכולהלהיות הסיבה.

אליעד: מה זהאשמה? אשמה פירושו שכרגע יש משהו שאתה לא רוצה אותו ואתה חושב שאתה ואתה מאשים אתהסיבה שלו ואם אתה הסיבה שלו אז אתה מאשים את עצמך, אתה בעצם שונא את המסובב שגרםלכך שכרגע תרגיש רע.

ש: נכון.

אליעד: זההכל.

ש: לא אבל למהאני שונא את זה מה הסיבה לשנאה?

אליעד: כי אתהשונא את מה שכרגע קורה לך אתה כרגע קורה לך משהו ואתה לא רוצה אותו ואתה רוצהלהאשים מישהו בזה, אתה אומר "מה הסיבה שזה קרה x" אז את הכעס שלך על מה שקורה אתהמוציא אותו על מה שגרם לזה לקרות אתה אומר "אתה גרמת לזה לקרות" ואם פגעת בחבר ורעלך מכך שרע לחבר כי הוא חבר אז אתה מאשים את עצמך על זה שפגעת בו ואתה אומר "אניהייתי הסיבה לכך שרע לו" אז אתה מאשים את עצמך.

ש: ואיך אנייכול לנטרל את האשמה הזאת.

אליעד: אזתשאל באופן כללי איך מנטרלים רגשות אשם, תשובה על ידי שרואים שבאופן יחסי זה נכוןאבל באופן מוחלט אין טוב ורע וזהו או על ידי זה שתאשים מישהו אחר אבל זה לא יעבודלך אז תניח למוחלט במוחלט אין הבדל ואין מה להיות ברגשות אשמה. הכל מתחיל בזה שכרגעאתה חושב שזה יותר רע מטוב המצב הנוכחי אם תצליח להבין למה כרגע המצב הוא גם טוב אורק טוב אז יהיו לך פחות רגשות אשמה לגבי מה שעשית.

ש: מה זה כרגעלא הבנתי.

אליעד: רגשותאשמה נובעים מכך שאתה כרגע רואה משהו שאתה חושב שהוא לא טוב ואז אתה מחפש מה הסיבהשלו ואתה מאשים אותה אבל אם מה שקורה כרגע היית חושב שזה טוב, נגיד שעשית תאונהואתה מאשים את עצמך "למה לא הסתכלתי" אבל אם אתה תבין למה זה טוב שאתה עכשיו נכה אזאת מה אתה מאשים צריך להגיד תודה בכלל "טוב מאוד שלא הסתכלתי בזכות זה עשיתיתאונה".

הכל תלוי מהכרגע אם כרגע אתה לא רוצה את הדבר אתה תאשים את הסיבה שלו השנאה שלו מתפשטת עדהסיבה שלה של הדבר ואם אתה כן רוצה את הדבר אז האהבה שלך כלפי הדבר תתפשט כלפיהמסובב של הדבר.

ש: לא למרותשלא עשיתי את זה באופן מכוון יזום.

אליעד: לאמשנה אז מה נכון אף על פי כן אבל אתה עדיין הסיבה אם זה היה באופן מכוון היה רגשותאשם יותר גדולים.

ש: נכון, לאאבל באמת אני צריך להגיע לרמה כזאת שגם הייתי עושה את זה ביוזמתי במכוון.

אליעד: אם אתהרוצה שלא יהיו רגשות אשם אתה צריך להבין למה זה כל כך טוב מה שיש עכשיו עד כדי כךשחבל שלא עשית את זה קודם.

ש: זה גם במצבשהייתי עושה את זה ממילא הייתי עושה את זה נגיד בדוגמא של התאונה?

אליעד: תשובהכן אבל יש גם הפך ולכן גם לא הייתי עושה את זה אבל אם זה כבר קרה אז יש הפך שזה טובשזה קרה ובאופן מוחלט ואם אתה אומר "כן אבל המצפון...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מאמן אישי ועסקי,פסיכותרפיה הוליסטית, אימון אישי מומלץ, ייעוץ אישי

הכנס לאתרותהנה מעוד מאמן אישי, מטפל רב תחומי,שינאה, מצפון, שינאה, חוויות, שנאה עצמית, נקיפות מצפון, שכנוע, לכעוס ועוד...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49194.aspx