ירידה בכוח הפיזי, אנרגיית החיים, חיפוש רוחני, סיגופים, חוסר מוטיבציה, עייפות החומר, חיפוש רוחני, עייפות מנטלית, התפתחות רוחנית, חיפוש עצמי, לחפש את עצ
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 15/07/16

ירידה בכוחהפיזי, אנרגיית החיים, חיפוש רוחני, סיגופים, חוסר מוטיבציה, עייפות החומר, חיפושרוחני, עייפות מנטלית, התפתחות רוחנית, חיפוש עצמי, לחפש את עצמך,התנזרות

ש: אני רציתילשאול שאלה מאוד פשוטה ההשפעה של תהליך ההתעוררות הרוחנית.

אליעד:העלות.

ש: בשכבותובדרך על הגוף הפיזי על הגוף על אנרגיית החיים אם יש לך כוח פתאום אם אין לך פתאוםכוח.

אליעד: אניאענה לך.

ש: אם אתהיותר נמרץ אם אתה פחות נמרץ.

אליעד: הבנתי,לא אתה שאלת כמה שאלות עכשיו אתה שאלת, הוא שאל ככה איך התהליך של ההתפתחות הרוחניתמשפיעה על הגוף הפיזי נכון?

ש: על התפקודביומיום.

אליעד: כן ואזאתה שאלת שתי שאלות אתה שאלת האם יש לך יותר או פחות כוח והאם יש לך יותר או פחותחשק נכון? אבל חשק, לא אני אסביר לך אבל גם על זה דרך אגב כבר דיברתי בעבר יש כוחשהוא פיזי.

ש: פיזי כוחפיזי.

אליעד: מהלדוגמא להרים משקולת ויש כוח שהוא מנטלי מה לדוגמא להרים משקולת, מה הכוונה כדילהרים משהו אתה גם צריך שיהיה לך כוח פיזי להרים אותו אתה גם צריך שיהיה לך את החשקהגדול להרים אותו, זאת אומרת יכול להיות שאתה יכול להרים אותו אבל אם אין לך חשקלהרים אותו אתה לא יכול להרים אותו.

ש: אתה לאתרצה להרים אותו.

אליעד: לא אתהלא מסוגל אתה אומר אין לי כוח, עכשיו לא שאין לך כוח פיזי אלא אין לך פשוט חשקלהרים אותו ואתה כל כך תשוש נפשית שאין לך כוח ללכת, עכשיו אם תהיה שריפה אתה תרוץיכול להיות שגם לא אבל זה לא שאין לך כוח בשרירים המוח לא נותן את הפקודה רוץ אזאין כוח.

אתה מביןעכשיו תתרכז טוב זאת אומרת שיש קשר ביניהם כי חוסר חשק יוצר חוסר כוח פיזי, האם חשקנותן לך אינסוף כוח פיזי? לא יכול להיות שיהיה לך הרבה חשק בעולם להזיז את הבנייןשמאלה ואתה תתאמץ בכל הכוח ולא תצליח למרות שאם ממש תרצה אתה תצליח אתה בסך הכלצריך בראש להזיז אותו שמאלה אתה לא צריך לדחוף אותו פשוט בראש שים אותו בצד שמאלואם תרצה שהוא יישאר שם הוא יישאר שם וזה סיפור אחר.

עכשיו אתהבעצם שואל האם ההתפתחות הרוחנית האם תהליך ההתפתחות לא על ההתפתחות, האם תהליךההתפתחות הרוחני האם הוא משפיע על הכוח הפיזי שנובע משני דברים אז אני אענה לךכפשוטו ברמה הפיזית מה משפיע על הכוח הפיזי שלך לא הקטע של הרצון שמשפיע על הכוחהפיזי, מה משפיע פיזית על הכוח הפיזי? מה אתה אוכל מה אתה שותה והשפעות פיזיקליותכאלה ואחרות עשית ספורט לא עשית ספורט.

עכשיו אםבמהלך ההתפתחות הרוחנית שלך תעשה שינויים פיזיים כגון צומות תעניות סיגופים חוסרשינה שנת יתר לא יודע מה אז כן זה ישפיע על הפיזי אם לא אז לא, זה לגבי השינויהפיזי הגשמי אבל יש שינוי פיזי שנובע מחוסר חשק ופה זה אותו דבר אם במהלך ההתפתחותהרוחנית שלך אתה פתאום לא תרצה משהו מסוים פתאום לא יהיה לך חשק לעשות דברים, פתאוםתהיה בדיכאון אז זה גם ישפיע על הכוח הפיזי שלך אבל לא בגלל שפיזית אין לך כוח כיזה לא קשור זה רק אם לא תאכל לא יהיה לך כוח אבל בגלל שאין לך חשק אז אין לךכוח.

אבל אם במהלךההתפתחות הרוחנית לא יהיו אצלך תנודות חזקות ברצון אז גם תישאר עם אותו כוח פיזי אובמילים אחרות אם במהלך ההתפתחות הרוחנית אתה לא תשנה יותר מדי את התנודות ברצון אלאלדוגמא רק תנסה להבין, שזה גם תנודות ברצון כי רק לנסות להבין זה גם תנודות ברצוןאבל בא נניח שפחות יהיו לך תנודות ברצון ותאכל בצורה מסודרת אז לא יהיה לך שינויבכוח הפיזי.

אבל מצד שנילא רק בן אדם שמתפתח רוחנית יש לו שינוי פיזי לפעמים גם אדם שהולך להרוויח כסףלפעמים הוא מרוב שהוא עסוק בלהרוויח כסף הוא פחות אוכל פחות שותה הוא פתאום לחוץ אזגם אין לו כוח פיזי. זאת אומרת כל בן אדם שמתמקד באיזו מטרה אז לפעמים בגלל שהואמתמקד במטרה הזאת הוא מזלזל בבריאות ולפעמים יש לו פחות חשק לעשות דברים פיזיים אזיש לו פחות כוח פיזי או במילים אחרות ההתפתחות הרוחנית לא באמת משפיעה על הכוחהפיזי שלך.

לא בגלל שזאתהתפתחות רוחנית כל מטרה בעולם אם בגלל שאתה נצמד למטרה הזאת תאכל פחות יהיה לך פחותכוח ואם יהיה לך פחות מצב רוח יהיה לך פחות כוח אבל זה לא בגלל שזאת התפתחותרוחנית. אתה מבין את הכוונה ואם תגיע להארה רוחנית בא נדבר אז מה קורה בסוף?

ש: מה קורהבסוף?

אליעד: אתהתגיד לי ומה קורה בסוף? ובסוף אתה ככל האדם אם יש לך מצב רוח באותו יום ואכלת טוביש לך כוח אם לא אכלת או אין לך מצב רוח יש לך פחות כוח זה כל הסיפור. עכשיו מה זההארה רוחנית זה משהו אחר זה המקום שבו אתה מבין מאיפה הדברים קורים ואז זה נותן לךאת הפריווילגיה לכל מיני דברים כאלה ואחרים. שאלות על הנושא הזה הבנת?

ש: פחות אויותר אבל אם לא יהיה, יהיה רק רצון אחד רק להתפתח רוחנית וקבל תובנות.

אליעד: אםתאכל פחות יהיה לך פחות כוח אם יהיה לך פחות חשק להרים את המשקולת יהיה לך פחותכוח.

ש: אז עם פחותכוח.

אליעד: כן אבלזה לא בגלל שיש לך רצון לתובנות רוחניות גם אם היית אומר "אני עכשיו רק כסף" גם אזאין לך כוח לעשות פעולות כי המוח שלך לא רוצה לעשות את הפעולות כי אתה רוצה משהואחר ואין לך אותו אז אתה נכנס לדיכאון כזה, אתה מבין לא בגלל שאתה רוצה רוחניות זהמחליש אותך בגלל שאתה רוצה משהו שהוא מוריד לך את החשק לעשות דברים.

ש: עכשיו אבליש מצב כאילו לניתוק.

אליעד: יש מצבלהכל אבל זה לא רק בגלל הרוחני יש מצב לניתוק שבו אתה מתנתק ואין לך כוח להזיז אתהאצבע ימינה יש מצב להכל אבל זה לא קשור דווקא לרוחני, כל דבר שאתה חושב עליו מאודהוא יכול להכניס אותך לניתוק שאתה לא יכול לזוז ימינה אתה מבין את הכוונה, אתה יכולנגיד מרוב פחד להתנתק פחד יכול לשתק אותך שמחה יכולה לשתק אותך כל דבר שקורה לךפתאום אתה יכול לקבל התקף לב מרוב שמחה גם יכול להיות הכל יכול להיות.

הבנת זאתאומרת זה לא בגלל הרוחני יש לך פחות כוח אם יש לך פחות כוח זה בגלל שפשוט אתה פחותמשקיע ברמה הפיזית ופחות יש לך חשק להתעסק בדברים האלה. הבנו?

ש: רגע ואיךעם הזמן זה מתאזן כאילו?

אליעד: בסוףכשתהיה בריא בנפשך במאה אחוז אז אם תרצה להתפתח ברמה הפיזית ויהיה לך מצב רוח רגילאז יהיה לך כוח פיזי רגיל אין בזה שום בעיה. עכשיו מה האמת שאם היה לך שכל אזמבחינתך היית מוכן להרוס את הבריאות שלך במאה אחוז בשביל להבין את עצמך זה הכל, אםאתה תבין את עצמך אתה תהיה מוכן לסבול הכל בשביל זה כי אתה תראה שאתה לא באמת סובלתגיד "בשביל להבין שאני לא סובל משום דבר אני מוכן לסבול כל דבר" כי אחרי שאתה מביןשאתה לא...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | ייעוץ טיפולי,קאוצינג, אימון אישי לחיים, קואצ'ר

הכנס לאתרותהנה מעוד הכוונה אישית, מאמן אישי, אימון / אימון אישיקואצ'ינג, תת מודע, יעוץ אישי, מאמרים, חיפוש רוחני, פילוסופיה, NLP, עייפותמנטלית ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49200.aspx