יעוץ למנהלים, ניהול מנהלים בארגון, הכשרת מנהלים, איך לנהל מנהלים? אימון למנהלים, איך לנהל עובדים? הכשרת עובדים, איך ללמד עובדים? איך להכשיר עובדים? פי
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 15/07/16

יעוץ למנהלים,ניהול מנהלים בארגון, הכשרת מנהלים, איך לנהל מנהלים? אימון למנהלים, איך לנהלעובדים? הכשרת עובדים, איך ללמד עובדים? איך להכשיר עובדים? פיתוח עובדים, התפתחותהעובדים בארגון

עכשיו הנושאהוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדיםשיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרתיש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כיאין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכלאפילו יש צורך שלא יהיה להם שכל או שיהיה להם שכל מוגבל שידעו לעשות רק את הפעולותהאלה ושמעבר לזה הם לא ידעו לעשות כלום.

כי אם יהיהלהם שכל הם יכולים לחשוב לעשות דברים אחרים וזה לא טוב שיעשו את זה ורק את זה שיהיומומחים בלעשות את הפעולה ושלא ידעו שום דבר מעבר. לעומת זאת יש בארגון גם "מנהלים"שכדאי שהם יהיו חכמים כמובן שכדאי או לפעמים יש כאלה שחושבים שכדאי שלא יהיו חכמיםמדי כדי שלא יבגדו באמון שלא זה אבל זאת חשיבה של המנהל שהוא עצמו לא חכם מספיק כיאם הוא היה מספיק חכם הוא היה אומר "מה אכפת לי שהעובדים שלי יהיו חכמים הרי אני לאדופק אותם ושיהיו חכמים שנרוויח איתם ביחד כסף" אוקי.

ש: זאת המהותאבל.

אליעד: שנייה,עכשיו הנושא הוא כזה שלפעמים בן אדם מה שקוראים מנהל והוא עכשיו מנהל מנהלים תחתיוומה שקורה לפעמים אחת הטעויות היא שהוא רואה את המנהל עושה איזה טעות בעיניו, ואזמה הטעות שלו שמה הוא עושה?

ש: יורדעליו.

אליעד: אומרלמנהל חוץ מיורד עליו נגיד הוא משבח אותו או יורד עליו זה לא משנה, זה גם נכון אבלאחת הטעויות היא שהוא בעצם אומר למנהל מה נכון לעשות.

ש: שזה להיותרובוט.

אליעד: שזהבעצם הוא הופך אותו לרובוט זאת הטעות כי מצד האמת אם חשוב לך שהעובדים שלך יהיופיכחים וחכמים אתה צריך להשקיע יותר מאמץ בלהסביר להם את ההיגיון שלך ואז דרך זה הםיגיעו למסקנות המתבקשות ולא יהיו רובוטים, למה כי מבחינת עלות מול תועלת מהיבטמסוים יותר פשוט להגיד למנהל שתחתיך להגיד לו "תקשיב זאת טעות תעשה ככה, לא נכוןתעשה ככה, תקשיב תעשה ככה תעשה ככה" או "למה אתה עושה ככה זה לא טוב" או "צריךלעשות אחרת".

זה הרבה יותרקצר אבל מצד שני אם הוא לא מבין את ההיגיון אז הוא קודם כל נשאר טיפש יכול להיותשהוא יבין את ההיגיון בדיעבד אבל לא בהכרח שהוא יבין את ההיגיון, הוא גם מתעצבן אתהגם משפיל אותו ואתה גם מעודד אותו לא להשתמש בהיגיון כי הוא כבר השתמש בהיגיון והואהגיע למסקנה שגויה אז הוא אומר "בשביל מה לי להשתמש בהיגיון בכל מקרה הוא בסוף אומרלי אחרת" למרות שאפשר להגיד שאתה כן מעודד אותו להשתמש בהיגיון כי אם הוא כל כךחשוב לו למצוא חן בעיניך אז הוא יגיד "למה הוא אמר לי אחרת אני חייב להבין אתההיגיון שלו" אבל בגדול יכול להיות שזה דווקא יגרום למצב שאותו מנהל יהפוך להיותרובוט בחשיבה שלו.

לעומת זאתהאופציה היא השנייה להסביר לאותו מנהל את ההיגיון להגיד לו "תקשיב אני מבין שאתהחושב ככה וככה אבל זה לא נכון כי 1 2 3 4, זה כן נכון אחרת כי 5 6 7" ואז ממילאהתהליך הזה הוא הרבה יותר ארוך הוא הרבה יותר מתיש הוא דורש הרבה יותר סבלנות, הואלוקח יותר זמן אבל מצד שני הוא חוסך יותר זמן למה כי אם אתה תשב עם המנהל שלך אחתאם הוא יתחיל לחשוב כמוך בהיגיון שלך אז הוא יהיה כמוך בהיגיון שלך גם בעתיד כי הואחושב כמוך אבל אם אתה אומר "אין לי עכשיו כוח להסביר לו בוא העיקר שיעשה וזהו" אזאתה עוד הולך הרבה לאכול חצץ מה שנקרא הקיטבג הזה יאכל אצלי הרבה חצץ.

למה כי ישמשפט שאומר "מי שאינו מוכן לסבול קצת סובל הרבה" זה הכל אז אם אתה לא מוכן, שמעתאתה מוכן לסבול קצת?

ש: בטח.

אליעד: אוקיהכל בסדר, כמה קצת?

ש: נגיד אפילוהרבה.

אליעד: כמהשצריך אוקי הלאה, אז אני אומר כזה דבר אז אני אומר שמישהו שלא מוכן לסבול קצת סובלהרבה זה הרעיון ולכן אם אתה לא תסביר להם את ההיגיון כי אין לך זמן אתה תצטרך לשבתאיתם ימים ושעות כדי להסביר להם מיליון ואחד דברים אחרים לא כולל הטעויות שהם יעשושאפילו אתה לא יודע שהם עשו כי אין להם היגיון או כי הם לא חושבים בהיגיון שלך.

ש: השאלה גםאם הוא מבין את ההיגיון של עצמו גם.

אליעד: נכוןאוקי.

ש: לפעמים ישגם את האינטרס שלפעמים אתה לא רוצה שהמנהל תחתיך יהיה יותר מדי חכם.

אליעד:באמת?

ש: כן.

אליעד: באמתאמרנו את זה קודם לא היית פה?

ש: לא בשבילמה כי אז מה?

אליעד: כי הואיקלוט שאתה מרמה אותו כי הוא יעבוד עליך, כי הוא ילך לחברה אחרת כי הוא חכם ואתה לאמשלם לו מספיק כסף.

ש: כי אוליאפילו הוא יתפוס את המקום...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מומלץ, קואצינגמומלץ, טיפול נפשי, מומחה

הכנס לאתרותהנה מעוד ייעוץ אישי, מאמן עסקי מומלץ, אימון, אימוןעיסקי, למכור, התפתחות העובדים בארגון, איך ללמד עובדים..., NLP, יעוץ למנהלים,חשיבה חיובית ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49241.aspx