איזה טיפול לבחור? טיפול התנהגותי, טיפול קוגניטיבי, טיפול cbt, איך לבחור מטפל? איזה טיפול הכי מומלץ? איזה טיפול הכי טוב? איך לטפל בפחדים? טיפול ממוקד ש
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 16/07/16

איזה טיפוללבחור? טיפול התנהגותי, טיפול קוגניטיבי, טיפול cbt, איך לבחור מטפל? איזה טיפולהכי מומלץ? איזה טיפול הכי טוב? איך לטפל בפחדים? טיפול ממוקד שינוי, טיפול ב ocd,טיפול הכרתי, טיפול תת הכרתי

עכשיו יש דברשנקרא טיפול קוגניטיבי.

ש:התנהגותי.

אליעד:התנהגותי ויש דבר שנקרא טיפול התנהגותי קוגניטיבי ויש דבר שנקרא טיפול קוגניטיביויש דבר שנקרא טיפול התנהגותי. אוקי?

ש: לא ידעתיאת ההתנהגותי קונטיבי.

אליעד: ישבעיקרון שניים טיפול קוגניטיבי וטיפול התנהגותי ויש את ההוא שמשלב ביניהם, עכשיוהשאלה היא מה עדיף טיפול קוגניטיבי במובן של לשנות לך את החשיבה טיפול התנהגותיבמובן של לנסות לשנות לך את ההתנהגות לדוגמא או משולב, נניח ולא ישר להגיד משולבבסדר כי זה לא "טוב בוא נביא את המשולב לא יודעים מה עדיף שים את שניהם" לא המצבהזה.

בא נגיד בןאדם נגיד מעשן אפשרות אחת טיפול קוגניטיבי זה בא ננסה לשנות לו את החשיבה על העישוןוזהו והעישון יפסק מעצמו, טיפול שני אומר התנהגותי תפסיק לעשן בוא נרגיל אותךבלהפסיק לעשן, הטיפול הנוסף אומר גם להרגיל אותך בלהפסיק לעשן וגם נשנה לך אתהחשיבה. מה עדיף אולי עדיף רק לשנות את החשיבה אולי עדיף רק לשנות את ההתנהגות אולילא צריך את זה או את זה.

ש: מה שאניחשבתי כאילו.

אליעד: ומהרבי נחמן היה אומר על זה גם זאת שאלה.

ש: אני לאיודע מה רבי נחמן היה אומר על זה אבל אז אני זוכר שדיברנו על העניין הזה גם כן עדשמעשים יש להם השפעה על הרצונות שלנו ועל המחשבות שלנו שהמעשים עצמם כי אנחנו לאיודעים.

אליעד: אזבסופו של דבר את מה צריך לשנות?

ש: אז רגע אנילא יודע, קודם כל לא יודע מה בדיוק מה יביא מאה אחוז את התוצאה.

אליעד: אז לאאז אני רוצה תביא לי תשובה על מאה אחוז אז מה המחויב?

ש: מה מחויבשיביא לך את התוצאה?

אליעד: כן אזמה מחויב?

ש: מחויבכאילו הקוגניטיבי.

אליעד:הקוגניטיבי מחויב.

ש: למה?

אליעד: בהנחהשיש לך בחירה חופשית ואתה מעשן אתה מעשן כי אתה רוצה לעשן אם לא תרצה לעשן לא תעשןלא משנה מה, צריך לשנות לך את החשיבה אם לא תשנה את החשיבה כמו שיש מקום נגיד שלמכוני גמילה לסמים לדוגמא שמסבירים לך איך לא לעשן סמים, אוקי ושוטפים לך את המוחשהדבר הכי גרוע בחיים זה לעשן סמים ולא משנה מה אל תעשן סמים וזה עובד שבאמת הבןאדם לא מעשן סמים עד שהוא חוזר לעשן סמים.

למה כי הםניסו לשתול לו בראש מחויב שלעשן סמים זה הדבר הכי גרוע שיש בעולם אבל הם לא טיפלובסיבות שבגללן הוא מעשן סמים ואז מה לעשות שמתישהו הסיבות שבגללן הוא מעשן סמיםיחזרו ואז הוא יחזור לעשן סמים.

ש: אוקי סבבהלכן השאלה ששאלתי מה קורה לבן אדם בזמן שהוא עושה.

אליעד: אתהמחשבות שלו בהנחה שיש לו בחירה חופשית.

ש: אבל מהיגידו המחשבות שלו?

אליעד: לאיודע בהנחה שיהיה לו בחירה המחשבות ולכן התיאוריה אומרת שטיפול קוגניטיבי יהיה עדיףעל טיפול התנהגותי לשנות את החשיבה עדיף.

ש: זאתתיאוריה.

אליעד: השאלהמה האמת?

ש: איזה עודבדיוק.

אליעד: מההאמת?

ש: שזה לאתמיד נכון.

אליעד: אז אניאומר שזה תמיד נכון.

ש: רק תמידנכון רק הקוגניטיבי?

אליעד: רקקוגניטיבי אבל זה אף על פי כן לא תמיד נכון, למה זה לא תמיד נכון לא כי לא מספיקקוגניטיבי, קוגניטיבי מספיק כשאמרתי מה רבי נחמן היה אומר על זה כי רבי נחמן אמר זהאיפשהו ציטוט ממקום אחר "הכל מתברר במחשבה" בסופו של דבר השורש של הכל זה המחשבהתסדר את המחשבה פתרת את הכל. הוא אומר מי שרוצה לעשות את תיקון הכללי אין לו כוחלפתור את כל הבעיות בחיים שיסדר לעצמו את המוח שלו אם הוא יסדר את המוח פתר את כלהבעיות, מה עכשיו צריך לפתור כל כך הרבה בעיות תסדר את המוח, שנייה רגע.

ש: גם אין בזהחיסרון, סליחה כי בשינוי התנהגות יש חיסרון ויש במקום זה כפייה.

אליעד: נכוןהוא אמר גם עוד דבר יש אינסוף בעיות ועכשיו תלך בעיה ובעיה ותפתור אותה עזוב תפתוראת המחשבה, ולמרות שלסדר את המוח זה דבר הכי קשה שיש אבל אף על פי כן לרדוף אחריאינסוף בעיות לפתור אותן זה עוד יותר קשה.

ש: אבל זה לאאינסוף.

אליעד: כי אתהעוד לא יודע שיש לך אינסוף בעיות אתה בטוח שאם תפתור שלוש בעיות יפתרו הבעיות וביוםשתקלוט שיש לך אינסוף בעיות לפתור תגיד "עזוב בוא נפתור את המוח ייפתר השאר".

ש: או שאנייעזוב אז אני אגיד לא אכפת לי וזהו.

אליעד: סבבהואז בעצם פתרת את הבעיה של המוח. אוקי עכשיו אז מה האמת? האמת היא שבסופו של דברעדיף טיפול קוגניטיבי אבל העניין הוא שלפעמים כדי שהוא יצליח צריך שהוא יהיה גםהתנהגותי, למה מה זאת אומרת כי אם תיאורטית בן אדם יכול היה להגיע לכל השינוי חשיבהשלו באמצעות טיפול קוגניטיבי בלבד אז זה מספיק העניין הוא שלפעמים רק ההתנסותהממשית מציפה דברים קוגניטיביים שהבן אדם לא חשב עליהם קודם.

נגיד בן אדםיכול לדון דיונים שלמים על למה לעשן או לא לעשן או למה נגיד הוא מפחד או לא מפחדממשהו אבל אז שיגידו לו לך תעשה את זה בפועל פתאום יצוצו דברים חדשים לקוגניציה שלולמחשבה.

ש: זאת דרךאחרת להגיע למחשבה.

אליעד: בדיוקולכן הרעיון הוא זה לך תעשה שינוי התנהגותי אבל לא רק כמו רובוט כי כמו רובוט זה לאיעבוד לך, זה יכול לעבוד אבל הרבה פעמים זה גם לא יעבוד כי צריך לשנות את החשיבהוהרעיון הוא, לך תעשה שינוי התנהגותי אבל תנתח תוך כדי שאתה עושה את השינויההתנהגותי תנתח את המחשבות שמופיעות לך שזה האידיאל גם תתנסה בפועל בדבר שממנו נגידלדוגמא אתה מפחד וגם תנסה להבין במוח שלך ממה אתה מפחד למה אתה עושה למה אתה לאעושה.

לדוגמא נגידעישון תפסיק לעשן ובוא תנסה להבין למה רע לך כשאתה לא מעשן שאז זה גם שינויהתנהגותי וגם שינוי של חשיבה זה האידיאל אבל בסופו של דבר במחויב זאת החשיבה. אנילא אומר שטיפול התנהגותי לא יעבוד בכלל אני לא אומר את זה אני אומר שלא תמיד הואיעבוד, קוגניטיבי אם הוא נכון הוא תמיד יעבוד אלא מה לפעמים צריך את ההתנהגותיבשביל לחשוף בעיות קוגניטיביות.

ש: אז אתהאומר שהוא לא.

אליעד: עכשיומה האמת שאתה לא באמת צריך את זה כאילו אם היית מספיק חכם אתה לא צריך את זה, אתהיכול עם עצמך לעבור במוח על כל הפחדים כל הזה ולהגיע למסקנה שאתה מפסיק לעשןומעכשיו הפסקת לעשן או מעכשיו אתה לא מפחד ממשהו וזהו בלי שהתנסית בזה קודםבכלל.

אבל מה שקורהבפועל אצל רוב האנשים אין להם מספיק שכל ומאחר שאין להם מספיק שכל אז אומרים לו"אוקי לך תעשה את זה ואז נראה מה יצוף לך במוח" כי הוא לא יודע לדמיין "אוקי אם אניאעשה את זה איזה פחד יהיה לי" אז אומרים לו "לך תעשה את זה בא נראה מה אתה מרגיש באנדבר על זה".

ש: רגע מה זהלדמיין יכול להיות שהוא מדמיין אבל במציאות יש משהו שהוא לא דמיין לדמיין אתהכל.

אליעד: נכוןלכן אומרים לו "לך תעשה את זה בפועל".

ש: איך אפשרלהשליך את זה על עצמו?

אליעד: כשאתהרוצה לשנות התנהגות גם תתחיל לשנות את זה בפועל נגיד שאתה רוצה נגיד להתחיל לעשותמשהו מסוים אז אפשרות אחת אומרת בא נדבר על זה תיאורטית, אפשרות שנייה אומרת באנתחיל לעשות...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | יועץ טיפולי,קואצינג, מאמן אישי מומלץ, פסיכותרפיסט

הכנס לאתרותהנה מעוד טיפול אישי, קאוצינג, טיפול ב ocd, מאמן אישי,טיפול ב אוסידי, פסיכולוג, איך לבחור..., איך לבחור מטפל..., מטפל ב אוסידי, טיפולממוקד שינוי ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49276.aspx