פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 18/07/16

פחד ממחוייבות,שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה,לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו לא לבגוד, איך לגרום לולהתחייב?

אוקי מה לעשותבמקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכתיחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים.

ש: מה הבעיההוא לא רוצה להרגיש מאוים.

אליעד: הוא לארוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טובאז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו?" ואז הרבה פעמים שמה זהמתפרק הקשר.

ש: לא להגדיראת הקשר להגדיר את זה כקשר וזהו.

אליעד: אזשנייה בא נתקדם כבר לפתרון, עכשיו שנייה השאלה היא אני אביא את התשובה. התשובה היאכזאת אנשים נמצאים בקשר זוגי אוקי יש מצב שהם בדייט יש מצב שהם יצאו יש מצב שהםחברים יש מצב שהם נשואים, יש כל מיני מצבים סטטוסים עכשיו בן אדם צריך לשאול אתעצמו "מה מחויב לי יותר האם מחויב לי יותר לדעת שהבן זוג מחויב לי או שהוא יהיהאיתי בפועל, מה מחויב לי יותר?".

ש: לא הבנתיאת המצבים.

אליעד: יש כלמיני סטטוסים בזוגיות.

ש: כגון?

אליעד: יש אתהסטטוס שהבחורה מתחייבת להיות רק איתך נניח.

ש: אוקי.

אליעד: עכשיומה מחויב לך יותר שהיא תהיה רק איתך או מחויב לך שהיא תתחייב שהיא תהיה רק איתך מהמחויב לך יותר, יש בן אדם שאומר "אני מבחינתי שהיא תתחייב לי שהיא רק איתי ושתבגודאם פורמלית היא רק איתי" אם היא אמרה היא רק איתך ואז רואים.

ש: מה המשמעותשל ההתחייבות אז?

אליעד: לאמעניין אני מסביר איך זה עובד אצל האנשים יש אנשים שאומרים ככה "אני רוצה שפורמליתהיא תהיה הבת זוג הפורמלית שלי זה מה שאני רוצה" שזה יהיה פורמלי מוצהר רשום.

ש: מה זה אומראבל?

אליעד: "אםאחר כך היא תהיה עם אחרים שתהיה אני לא רוצה לדעת על זה".

ש: מה זאתאומרת אחר כך כשהיא איתך כשהיא בפורמלי איתך אז היא רק איתך.

אליעד: לא,עוד פעם לא הבנת.

ש: אז לאהבנתי.

אליעד: יש בןאדם שאומר "חשוב לי שנהיה רשומים פורמלית במשרד הפנים נתחתן נהיה בני זוג אם אחר כךיהיה לה רומן מהצד אני לא רוצה לדעת על זה כי היא לא צריכה לספר לי, לא רוצה לדעתעל זה אבל מה שהמחויב זה שכלפי חוץ שיהיה פורמלי שהיא איתי שיהיה הצהרתית אני רקאיתך". עכשיו אם זה מה שחשוב לבן אדם אז הוא צריך להתעקש על זה ואם אותה בת זוג אואותו בן זוג יגיד "לא מוכן להתחייב" אז אתם באמת לא מתאימים כי מה שחשוב לך זהשיתחייבו לך זה מה שחשוב אבל אם מה שחשוב לך זה לא שיתחייבו לך אלא מה שחשוב לךשהיו רק איתך.

ש: רגע אבל זהלא בדיוק מדויק מה שאמרת שיתחייבו לך ברמה החיצונית גם כן.

אליעד: כן זהמה שאמרתי.

ש: לא כי אמרתהיא יכולה היא מתחייבת לך.

אליעד: זה מהשאמרתי. עכשיו לעומת זאת לפעמים בן אדם שאומר "היא לא מוכנה להתחייב, הוא לא מוכןלהתחייב" אוקי ואז לשאול "למה אתה רוצה שהוא יתחייב? אני רוצה שהוא יהיה רק איתי,אוקי אז מה בעצם קורה פה את בעצם חושבת שהוא יהיה רק איתך כי הוא יתחייב להיות רקאיתך הרי להיות רק איתך זאת התוצאה הרצויה, עכשיו למה שהוא יהיה רק איתך כי טוב לואיתך כי הוא לא מחפש שום דבר אצל מישהי אחרת אבל את בעצם רוצה להגיד לו תקשיב גםכשיהיה לך רע עדיין תהיה רק איתי".

"עכשיובאידיאל אם את באמת רוצה שהוא יהיה רק איתך, אם אתה באמת רוצה שהיא תהיה רק איתך אזבא נבדוק למה שהיא לא תהיה איתך נטפל בזה והיא תהיה רק איתך ואז היא יכולה להיות רקאיתך גם בלי שהיא תתחייב שהיא תהיה רק איתך, השאלה מכוח מה היא רק איתך האם היא רקאיתך מכוח זה שהיא התחייבה שהיא תהיה רק איתך או שהיא רק איתך בגלל שטוב לה רק איתךאו בגלל שהיא לא רעבה לכן היא לא הולכת לאכול במקומות אחרים" נניח.

עכשיו בהנחהשהבן אדם חשובה לו יותר המהות אז אומרים לו "תקשיב אם אתה רוצה שהיא תהיה רק איתךאתה לא צריך להגיד לה תהיי רק איתי" כי יש אנשים שעושה להם רע המחשבה שאני צריךלהיות רק איתו, צריך להיות רק איתה עושה להם רע המחשבה הזאת זה מגביל אותם עושה להםרע, לכן אל תתמקד בזה תתמקד איך לחזק את הקשר ביניכם איך יהיה מספיק טוב אם תוודאשהלקוח שלך תמיד יהיה שבע אז הוא ממילא לא ילך לאכול במסעדה אחרת".

זה הכל תתמקדאיך לעשות ללקוח שלך טוב אל תתמקד בלהחתים אותו על טפסים שהוא לא יכול לאכול במקוםאחר למרות שהוא רעב זה הכל. עכשיו אם המחויב שלך זה שהוא יחתום לך זה מה שחשוב לךאז סבבה תחתים אותו ואם אין עסקה אין עסקה.

ש: אם הואמסכים.

אליעד: כןתחתים אותו אם הוא לא יסכים לחתום אין עסקה אבל הרבה פעמים אנשים מתמקדים בצורה ולאבמהות כי ההתחייבות היא לא המהות ההתחייבות היא כאילו, למרות שיש אנשים שאומריםעבורו המהות זאת ההתחייבות ההוא רוצה ראש שקט הוא רוצה לדעת שככה זה. עכשיו באיזהמקרה נגיד התחייבות זה יותר חשוב מהביצוע בפועל או אם זה יכול להיות נגיד מלךלדוגמא שנגיד אומר נגיד שיש עבד שאומר לו.

בא נגיד חיילבצבא שאומר "אני עושה הכל אבל אני לא כפוף למפקד" הוא באמת עושה הכל אבל הוא אומר"אני הצהרתית עושה כי אני חושב שזה נכון לא כי המפקד אמר לי".

ש: ובכל זאתהוא עושה.

אליעד: עושהאת כל מה שאמרו לו אבל הוא מורד בסמכות הוא אומר "אני אבל לא, אני אומר למפקד אניעושה את מה שאמרת ולא כי אתה אמרת כי אני חושב שזה נכון" נגיד חייל כזה לדוגמאלכאורה עושה הכל אבל מצד שני אתה לא יכול לסמוך עליו בקרב ואם הוא פתאום ירצה להרוגאת המפקד כי ככה נראה לו. זה כמו חלק מהחיילים הדתיים שהם כאילו נלחמים בעד המדינהאבל לא בגלל המדינה לא כאזרחים במדינה שנלחמים למען אותה מדינה.

נגיד כמוחיילי צרפת שנלחמים שנלחמים למען צרפת נניח המצאתי אלא בגלל שיש להם איזה אמונהדתית, מה יקרה ביום שהאמונה הדתית תתנגש מה אז יקרה, כן מה יקרה באותו יום למי הםיקשיבו לזה או לזה ולכן בעבד אם הוא אומר "אני עושה הכל חוץ מדבר אחד" אז נגידמוציאים אותו להורג אבל הוא עבד מושלם הוא...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | ייעוץ פילוסופי,קואצינג, ייעוץ טיפולי, קואצינג מומלץ

הכנס לאתרותהנה מעוד יועץ טיפולי, פסיכותרפיסט, אימון עיסקי,להתחתן, פחדים פוביות, רוצה, להתחתן, מאמן אימון אישי, לגרום למישהי, איך... ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49341.aspx