בומברדייה מוסרת תוצאות כספיות מקדמיות של הרבעון הרביעי של 2019 והשנה המלאה ועדכונים על האצת שלב הפחתת המינוף של תוכנית המפנה ברווחיות
נכתב על ידי: חיים נוי
תאריך: 17/01/20

בומברדייה מוסרת תוצאות כספיות מקדמיות של הרבעון הרביעי של 2019 והשנה המלאה ועדכונים על האצת שלב הפחתת המינוף של תוכנית המפנה ברווחיות

  • התוצאות הכספיותצפויות להיות מתחת לצפי, בעיקר בגלל פעולות בתחבורה כדי לפתור פרויקטיםמאתגרים
  • התוצאות הכספיותבתעופה במידה רבה לפי התוכנית
  • החברה נוקטתבאופן פעיל באפשרויות אסטרטגיות להאצת הפחתת המינוף
  • בומברדייה מעריכהמחדש את ההשתתפות העתידית ב-Airbus CanadaLimited Partnership

כל הסכומים בהודעה לעיתונות הזאת הם בדולרים אמריקנים אלא אם צוין אחרת.

מונטריאול, 16 בינואר 2020, (GLOBE NEWSWIRE) :

בומברדייה (TSX: BBD.B) פרסמה היום את התוצאות הכספיות המקדמיות שלה ברבעון הרביעי של 2019 והשנה המלאה. החברה מצפה עכשיו לביצועים כספיים נמוכים מהצפי הקודם, בעיקר בגלל פעולות שננקטו כדי לפתור פרויקטי רכבת מאתגרים, העיתוי של תשלומים לפי אבני דרך והזמנות חדשות בתחבורה, והמסירה של ארבעה מטוסי Global 7500 שגלשה לרבעון הראשון של 2020.

תוצאות מקדמיות של הרבעון הרביעי של 2019 והשנה המלאה

תוצאות צפויות
ברבעון הרביעי של 2019

תוצאות צפויות
בשנה המלאה 2019

הכנסות מאוחדות

~$4.2B

~$15.8B

תעופה

~$2.4B

~$7.5B

תחבורה

~$1.8B

~$8.3B

EBIT מתואם מאוחד1,2

~$(130)M

~$400M

תעופה

~6%

~7%

תחבורה

~(13)%

~1%

EBITDA מתואם מאוחד1,2

~$0M

~$830M

תזרים מזומנים חופשי1

~$1.0B

~$(1.2)B

מסירות מטוסים (ביחידות)

58

175

מטוסי מנהלים

52

כולל 6Global 7500

142

כולל 11 Global 7500

מטוסיםמסחריים

6

33

צבר הזמנות נכון ל-31 בדצמבר 2019

מטוסים מסחריים

~$14.4B

תחבורה

~$35.7B

1 מדדים פיננסיים Non-GAAP. פנו לאזהרה לגבי מדדים פיננסיים Non-GAAP להלן להגדרות של המדדים האלה.

2 לא כולל גידול בהון העצמי (equity pick-up) של Excludes Airbus Canada Limited Partnership (ACLP).

המסירות של התעופה היו חזקות ברבעון, והסתכמו ב-58 מטוסים ברבעון הרביעי ובסך הכל 175 מטוסים בשנה המלאה. זה כולל 11 Global 7500, שישה מהם נמסרו ברבעון הרביעי. מטוסי ה-Global 7500 הנותרים שתוכננו במקור להימסר בימים האחרונים של 2019 צפויים עכשיו להימסר ברבעון הראשון של 2020. היות שהתעופה התקדמה היטב בהגדלת הייצור של Global 7500, שולי ה-EBIT המתואמים שלה בשנה המלאה עדיין צפויים להיות 7.0%, בהתאם לצפי לשנה המלאה.

בתחבורה, הפסד ה-EBIT המתואם ברבעון הרביעי צפוי להיות בערך 230 מיליון דולר. זה כולל עלות של בערך 350 מיליון דולר שקשורה לפרויקטים מסוימים בבריטניה (הפלטפורמה Aventra), משא ומתן מסחרי עם חברת הרכבות הפדרלית השוויצרית (SBB) וגידול בעלויות תפוקה וייצור בפרויקטים בגרמניה.

עיכובים בהשגת אבני דרך טכניות, כולל אישור של תוכנה רב יחידתית עבור פרויקט LoTrain של הרכבת התחתית של לונדון (פרויקט של Aventra) וביצוע הגדלת ייצור חייבו את החברה לשנות מועדי מסירה מסוימים ללקוחות ולספוג עלויות נוספות. אחרי שהשיגה את אבני הדרך האלה ברבעון הרביעי, בומברדייה נכנסה למשאים ומתנים מסחריים עם לקוחות - כדי לקבוע מחדש מועדים, ליישב קנסות על מסירה מאוחרת ולטפל בתנאים ועלויות קשורים.

תזרים המזומנים החופשי המאוחד ברבעון הרביעי נאמד ב-1.0 מיליארד דולר בערך, 650 מיליון דולר בערך פחות מהחזוי. זה בעיקר בגלל העיתוי של תזרימי מזומנים נכנסים מתשלומים לפי אבני דרך בפרויקטים גדולים של התחבורה, והסגירה המאוחרת מהצפוי של כמה הזמנות וביטולים. ההשבה של הגירעון בתזרים המזומנים החופשי צפויה ברובה להיות ב-2020, אבל ההשבה תקוזז על ידי ההשפעה על תזרים המזומנים של העלויות הנוספות שהוכרו בהתאמות של הרבעון הרביעי בתחבורה.

הביצועים הכספיים ברבעון הרביעי בתחבורה היו נמוכים מהצפוי, אבל החברה ממשיכה להתקדם משמעותית בהשלמת פרויקטים ותיקים ולנקוט בפעולות הנכונות כדי למצב את העסק להצלחה ארוכת טווח.

עדכון על Canada Limited Partnership Update (ACLP)

עם היציאה שלה מתעופה מסחרית, בומברדייה מעריכה מחדש את ההשתתפות הקיימת שלה ב-ACLP.

בעוד שהתוכנית של A220 ממשיכה לזכות בשוק ומוכיחה את הערך שלה לחברות התעופה, האינדיקציות האחרונות של התוכנית הפיננסית של ACLP מצריכות השקעות נוספות של מזומנים כדי לתמוך בהגדלת הייצור, דוחות את לוח הזמנים של נקודת האיזון ויוצרות תשואה נמוכה יותר לאורך חיי התוכנית. זה עשוי להשפיע משמעותית על השווי של המיזם המשותף. בומברדייה תחשוף את הסכום של כל הפחתת ערך כשנשלים את הניתוח שלנו ונדווח על התוצאות הכספיות הסופיות שלנו ברבעון הרביעי של 2019 והשנה המלאה.

האצת שלב הפחתת המינוף של תוכנית המפנה ברווחיות

הנזילות עדיין חזקה, עם בערך 2.6 מיליארד דולר מזומנים בקופה בסוף השנה. המכירה של תוכנית ה-CRJ ל-Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI) והמכירה של מבני התעופה ל-Spirit AeroSystems Holding, Inc., ששתיהן עדיין מתוכננות להיסגר עד אמצע השנה, יספקו עוד 1.1 מיליארד דולר במזומן בכפוף להתאמות הסגירה המקובלות. החברה קיבלה את רוב האישורים הרגולטוריים שדרושים לסגירת המכירה של CRJ.

בהתאם לתוכנית המפנה ברווחיות החמש שנתית של החברה, ואחרי בחינה מקיפה של חלופות אסטרטגיות, החברה נוקטת באופן פעיל באפשרויות לחזק את המאזן שלה ולשפר את הערך לבעלי המניות.

"מאז השקת תוכנית המפנה שלנו, טיפלנו בנכסי התעופה שהביצועים שלהם לא מספיקים, השלמו את מחזור ההשקעות הגדולות שלנו והבאנו את החברה למסלול איתן בדרך לצמיחה אורגנית והגדלת שולי הרווח תוך ניהול זהיר של הנזילות ועומס החובות הכבד שלנו", אמר אליין בלמר, נשיא ומנהל כללי, חברת בומברדייה. "השלב האחרון במפנה שלנו הוא להפחית מינוף ולפתור את מבנה ההון שלנו. אנחנו נוקטים באופן פעיל בחלופות שיאפשרו לנו להאיץ את הפחתת החובות שלנו. המטרה היא למצב את העסק להצלחה ארוכת טווח עם גמישות תפעולית ופיננסית גדולה יותר".

החברה תמסור מידע נוסף כשתדווח על התוצאות הכספיות שלה ברבעון הרביעי של 2019 והשנה המלאה ב-13 בפברואר 2020.

אודות בומברדייה

עם יותר מ-68,000 עובדים, בומברדייה היא מובילה גלובלית בענף התחבורה, שיוצרת מטוסים ורכבות חדשניים שמשנים את השוק. המוצרים והשירותים שלנו מעניקים חוויות נסיעה מהמעלה הראשונה שקובעות אמות מידה חדשות בנוחיות של הנוסעים, יעילות אנרגטית, אמינות ובטיחות.

לבומברדייה, שהמטה שלה במונטריאול, קנדה, יש אתרי ייצור והנדסה ב-28 מדינות וגם תיק רחב של מוצרים ושירותים לשוקי התעופה העסקית, התעופה המסחרית והתחבורה המסילתית. המניות של בומברדייה נסחרות בבורסה לניירות ערך של טורונטו (BBD). בשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2018 בומברדייה רשמה הכנסות של 16.2 מיליארד דולר. החברה זכתה להכרה ברשימת Global 100 Most Sustainable Corporations לשנת 2019 ב-World Index. חדשות ומידע זמינים בכתובת bombardier.com או תעקבו אחרינו בטוויטר @Bombardier

בומברדייה, CRJ ו-Global 7500 הם שמות מסחר של בומברדייה בע"מ או חברות הבת שלה.

אזהרה לגבי מדדים פיננסיים NON-GAAP

ההודעה לעיתונות הזאת מבוססת על הרווח המדווח בהתאם ל-IFRS ועל המדדים הפיננסיים NON-GAAP הבאים:

מדדים פיננסיים NON-GAAP

EBITמתואם

EBIT לא מכליל סעיפים מיוחדים. סעיפים מיוחדים כוללים סעיפים שלאמשקפים את ביצועי הליבה של החברה או כשההצגה הנפרדת שלהם תעזור למשתמשים שלהדוחות הכספיים המאוחדים להבין את התוצאות של החברה בתקופה. פריטים אלה כוללים,בין היתר, את ההשפעה של עלויות של שינויים מבניים ועלויות והיפוכים חשובים שלירידת ערך.

EBITDAמתואם

EBIT מתואם בתוספת עלויות פחת וירידת ערך של רכוש, מתקנים וציודונכסים בלתי מוחשיים.

תזרים מזומנים חופשי (שימוש)

תזרימי מזומניםמפעילות תפעולית בניכוי תוספות נטו לרכוש, מתקנים וציוד ונכסים בלתי מוחשיים.

מדדים פיננסיים non-GAAP מקורם בעיקר בדוחות כספיים מאוחדים אבל אין להם את המשמעויות התקניות שקבועות ב-IFRS. אי ההכללה של סעיפים מסוימים במדדי הביצועים non-GAAP משמעה אינה שסעיפים אלה הם בהכרח חד פעמיים. גורמים אחרים בענף שלנו עשויים להגדיר את המדדים שלעיל באופן שונה מההגדרות שלנו. במקרים אלה, עשוי להיות קושי להשוות את הביצועים של אותם גורמים לביצועים שלנו על בסיס המדדים non-GAAP האלה ששמותיהם דומים.

לפני הרבעון הראשון של שנת הכספים 2019, החברה דיווחה על מדדים non-GAAP שנקראו "EBIT לפני סעיפים מיוחדים" ו-EBITDA לפני סעיפים מיוחדים". החל ברבעון הראשון של שנת הכספים 2019, החברה שינתה את השם של אותם מדדים non-GAAP ל-"EBIT מתואם" ו-"EBITDA מתואם", בהתאמה, ללא ביצוע שינוי כלשהו בהרכב של מדדים non-GAAP אלה. החברה מאמינה שהשמות החדשים האלה מתאימים טוב יותר לנוהג של השוק הרחב בענף שלה ומבדלים טוב יותר את המדדים האלה ממדד ה-IFRS "EBIT".

EBIT מתואם ו-EBITDA מתואם

ההנהלה משתמשת בEBIT מתואם ו-EBITDA מתואם כדי להעריך את הביצועים העסקיים היסודיים. ההנהלה מאמינה שמדדי הרווח non-GAAP האלה בנוסף למדדי IFRS נותנים לקוראים הבנה מחוזקת של התוצאות שלנו ומגמות קשורות ומגבירים את השקיפות והבהירות של התוצאות הליבתיות של העסק שלנו. EBIT מתואם ו-EBITDA מתואם לא כוללים סעיפים שלא משקפים את ביצועי הליבה שלנו או כאשר אי הכללתם תעזור למשתמשים להבין את התוצאות שלנו בתקופה. מסיבות אלה, מספר משמעותי של קוראים מנתחים את התוצאות שלנו על בסיס המדדים הפיננסיים האלה. ההנהלה מאמינה שמדדים אלה עוזרים לקוראים לנתח טוב יותר את התוצאות, ומאפשרים אפשרות השוואה טובה יותר של התוצאות שלנו בין תקופה אחת לאחרת ועם מקבילים.

תזרים מזומנים חופשי (שימוש)

תזרים מזומנים חופשי מוגדר כתזרימי מזומנים מפעילות תפעולית בניכוי תוספות נטו לרכוש, מתקנים וציוד ונכסים בלתי מוחשיים. ההנהלה מאמינה שמדד non-GAAP זה של תזרים המזומנים נותן למשקיעים נקודת מבט חשובה על יצירת המזומנים של החברה שזמינים לבעלי המניות, פירעון חובות ורכישות אחרי ביצוע ההשקעות ההוניות שנחוצות כדי לתמוך בפעילות העסקית השוטפת ויצירת ערך בטווח הארוך. מדד non-GAAP זה של תזרים המזומנים לא מייצג את תזרים המזומנים השיורי שזמין להוצאות לפי שיקול דעת כי הוא אינו כולל הוצאות חובה מסוימות כגון פירעון חובות שמגיעים לחלות. ההנהלה משתמשת בתזרים המזומנים החופשי כמדד להערכת הביצועים העסקיים ויצירת הנזילות הכוללת.

למידע נוסף

Jessica McDonald
Advisor, Media Relations and Public Affairs
Bombardier Inc.
+514 861 9481

Patrick Ghoche
Vice President, Corporate Strategy
and Investor Relations
Bombardier Inc.
+514 861 5727

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE


 
אודות המחבר

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article56541.aspx