ש. אני מרגיש שזה ממש מסוכן כל המאבק הזה
נכתב על ידי: Yafator
תאריך: 15/12/20

ש. אני מרגיש שזה ממש מסוכן כל המאבק הזה,

זה דורש זהירות עצומה שלא להתגרות בהם...

. ת הם, נכון מאד מסוכנים, רק הם אבל מסוכנים

למי שמפחד מהם, שאינו לגמרי עם ' עי[ ה"הקב

ברכות :]. ז לא צריכים לגרות אותם, צריכים רק

להיות יהודי, ולא לתת להם לשנות אותנו לא.

צריך לתקוף אותם, צריכים לבנות בתים קדושים,

עם ילדים קדושים, ולבנות בתי כנסיות באמת

קדושים, ' ולא כאילו'. ולהקים ישיבות או, שכלל

לא צריכים ישיבות, צריכים ' חדרים גם' לבחורים

הגדולים, ולשבת ללמוד ברצינות בלי, לחשוב אם

יש בלי, כסף לחשוב יש אם כסף בשביל נעלים או

גרבים -לא או משנה או, מה- בעיקר בשביל אוכל.

לא לחשוב. את לתת החיים שלנו להקב , ה" ולהיות

בטוחים שהוא מה לנו יתן שאנחנו צריכים [' כגמול

עלי אמו']. לא צריך ללכת ולהרביץ לאלה לא,

להתחיל איתם רק, לחיות של חיים יהודי אמיתי,

זו המלחמה. הם ואם מתקיפים אותנו ' ה – ילחם

נגדם.

כנסו למידע כאן טועמים במטבח

. ש לכאורה מה כל שלמדנו בתורה על מסירויות-

הנפש שעברנו לאורך הדורות, הכל בשביל עכשיו,

שעכשיו נעמוד בנסיונות שמנסים אותנו...

. ת בדיוק, בדיוק מה שאתה אומר זה! בדיוק . נכון

כל הדורות, מהאדם הראשון עד עכשיו זה, בשביל

הדור שלנו, שיהיה כח לנו לעמוד נגד השקר נגד,

השטן ימח שמו וזכרו, ולא לתת לרשעים למשוך

אותנו מהקב . ה" אנחנו נעמוד איתנים לא, נגד

נצטרך להילחם עם האגרופים עם או רובים רק,

נעמוד, נסגור את הדלתות שלנו או, נבנה כביכול

קיר מסביבנו, ואז אנחנו נלמד תורה, נתפלל,

ונקים משפחות קדושות, ולא נלך לכיוון של

הרשעים! ינסו להרוג אותנו יתן לא' ה – להם...

. ש צריכים זמן בשביל זה כל ...

. ת אנחנו בזמן משיח לא זה כל, לוקח הרבה זמן .

. ש צדיקים התבטאו מילים מאד חזקות מה על

שאמור להתרחש השנה ...

. ת בודאי בודאי זה, צודק, מרגישים שזה השנה,

... ה...ה ' בה הידיעה. השנה.

. ש שבעים שנה לשלטון הערב רב במדינה, כדברי

כנסו לקרוא על תפילין בחלום

א"הגר ....

זה. ת מתאים מה לכל גם שאמר ח"הח ...

. ש בזוהר כתוב שיבואו כל השבעים אומות

נגדינו...

. ש פעם אמרת רק לא שזה שפעם יהודים מסרו

נפש ומתו על קידוש עוד זה', ה יכול לחזור עוד

, פעם הנסיונות הללו...

. ת ממש זה. הרבה יותר מה קשה שהולך עכשיו כי,

העולם הוא פחות רוחני, הוא פחות קרוב '. לה

ואנחנו צריכים לעשות כל את המרחק של, הזה

הקלקול כל של, המאות או אלפי השנים לנו היו.

אנשים גדולים, שלמדו תורה, שכתבו, וחיברו

ספרים על התורה, היו והם הרבה יותר גבוהים

מאיתנו, אבל אנחנו הנמוכים ביותר מכל הדורות.

אנחנו צריכים למצוא את את, הכח הקשר ', ה עם

כדי להילחם עם הגוף שלנו עם, המהות שלנו נגד,

הרשעים, שמנסים לעשות הפרדה בין היהודי

והבורא לא זה. ו"ח, שלו יהיה לא זה! יהיה אף

פעם! המעטים שבין היהודים יעמדו איתנים כנגד.

שוב, לא אני אומר שצריכים להילחם . בגוף

צריכים לשבת וללמוד רק, להילחם בגוף בכך

שאנחנו מקימים משפחות, להילחם בגוף בכך

שאנחנו לא מפחדים, שכל הזמן אנחנו מחפשים

יותר ויותר להיות קרובים ', לה יתן לא' ה ואז להם

לגמור אותנו.


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article58705.aspx