אתמול עצרו בחורים שהם אמרו שהם עריקים
נכתב על ידי: Yafator
תאריך: 15/12/20

אתמול עצרו בחורים שהם אמרו שהם עריקים.

אני רוצה שתבינו, יהודי לא יכול להיות בצבא,

צבא ישראל, צבא מדינת ישראל הם. ל"צה, בעד

כל הלאוין לא. אכפת אם להם החייל מתעסק עם

דברים שהם אסורים אם. הוא גונב זה אז – מהם

כן אכפת אם, הוא רוצח מישהו סתם , כן אז –

כל אבל דבר – אחר מותר. בצבא הכל בדיוק כמו

הגוים, בכל מקום ערבוב של בנים ובנות ואין

שליטה על היצרים בכלל אז. רוצים לקחת את

הבחורים התמימים, ואת הבחורות גם אותן רוצים

לקחת ולהכניס אותם לטינופת, שקוראים לזה

צבא הגנה לישראל לא זה. כפוף בכלל לתורה!

בכלל ! לא ההיפך, הכל הפוך , לכן! אסור שיהודי-

אמיתי יתגייס לצבא הגנה לישראל! אסור! הוא

יכול לשבת בכולל, וללמוד וללמוד, וללמוד,

ולבקש בזכות הלימודים שלו להציל עם את

ישראל, את לא מדינת ישראל, אלא עַ ם את

ישראל וגם פה גם. בגלות.

כאן נקרא על גמ ח רהיטים

ואנחנו פה גם בגלות עכשיו וגם י"בא גם,

. ל"בחו ואנחנו צריכים להבין שבגלל שנותנים

'בומבה' משכורת לחרדים שהתגייסו לקבע או,

שבכלל התגייסו לצבא או, כמה בנות פה ושם

שהלכו לשירות-לאומי לא זה – אומר שזה מותר.

לא גם וזה אומר שזה מותר שהחרדים בכנסת

הסכימו שתהיינה מכסות של בחורים שחייבים

להתגייס לצבא בכל הם, שנה מתחייבים למספר

מסוים של מתגייסים מידי שנה, אבל מאיפה

לוקחים אותם? מהתמימים שלא מבינים, אלו

שבאים ללשכת-הגיוס, ומבלבלים אותם, ואומרים

להם מה אין לעשות, אתם כבר בצבא, וכבר

מילאתם כל את הטפסים... והם אומרים: לא אבל

באנו... אומרים להם: לא אבל משנה... מלאתם את

הטפסים אז - הכניסו אתכם לצבא... ואין להם

מישהו לעזור להם אין כי, להם פרוטקציה, וברוב

הפעמים הם ספרדים, מי ואין שילחם בעדם. אבל

יש, יש' ה ברוך קנאים שעוזרים להם יש, קנאים

שהולכים ועושים הפגנות, כמו ההפגנה שהיתה

היום וזה, מרגיז ומפחיד את מאד המשטרה זו כי...

מלחמה על האמת של ה"הקב .

מידע שניתן לקרוא חלומות על נחשים

כל בין גם אבל החרדים 'ה כביכול קנאים יש –'

גם כאלה שעובדים עם הצד השני, של הצד . הרע

ואני בטוח שהם מקבלים הרבה כסף בשביל זה .

עם ישראל, הזמנים מתקרבים, שבהם נראה

מאד ברור ' שה איך מושך אותנו, מלמטה,

מהדיוטא התחתונה של העולם, ומרים אותנו

מעלה מעלה, וזה אם – בכח אנחנו מתנגדים...

ואם אנחנו באים ברצון – הוא יאהב אותנו עוד

יותר. ואנחנו נעלה מעלה מעלה, ואנחנו נראה את

סוף הגלות.

הרבה מאד יהודים, כמו במצרים לא, יֵצאו רק,

עשרים אחוזים יצאו זה, אומר ששמונים לא אחוז

יצאו אלא מתו במצרים. רק עשרים אחוזים

מהיהודים יצאו ממצרים. וכאן, בעולם שלנו היום

היהודים-האמיתיים הם מעטים כל, השאר –

הנשמות שלהם זה מהערב , רב- ואין להם נשמה

יהודית מספיק בכדי לשרוד, והם ייעלמו.

הכוכב יגיע אלינו, וכל הנשמות היהודיות,

האמיתיות יסתכלו על המיני-סולאר-סיסטם

(מערכת שמש קטנה), עם השמש הקטנה, כל ועם

הפלנטות שמסתובבים סביבה ' ה, ישמור, נראה

זה את מאד ברור, ואנחנו נראה כל את גם ההרס

שזה מביא. את אבל היהודים-האמיתיים ' ה יציל

בעצמו ישירות, והוא יביא אותם לארץ ישראל על

כנפי נשרים ואז יתחילו את ההקרבה של הקרבנות

בבית המקדש.


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article58719.aspx