בעתיד הקרוב ביותר תהיה מלחמה קשה ביותר
נכתב על ידי: Yafator
תאריך: 15/12/20

בעתיד הקרוב ביותר תהיה מלחמה קשה ביותר, היא לא תארך הרבה זמן אבל תגרום להרס ענקי, העולם יאבד חלק גדול מהאוכלוסיה שלו בזמן קצר ביותר. אבל לא לפחד עם ישראל, אתם הילדים, הבנים והבנות של הקב"ה והוא ישמור עלינו. לא לפחד, לא לפחד!

ואחרי זה יבוא הכוכב, כבר אפשר לראות את הכוכב יותר ברור ויותר גדול, הוא מאד קרוב וכבר משפיע פה על כדור הארץ. אולי אתם לא מרגישים כל כך, אבל יש מקומות בעולם שמרגישים את זה מאד חזק עם רעידות אדמה אפילו בסולם 9 של ריכטר. יש פתאום שלג במדבר, וחם איפה שצריך להיות קר. הקיץ והחורף התבלבלו, ובכלל המון חיות ודגים מתים בלי סיבה.

מאמר בנושא סגולות ראש חודש כסלו

כמו כן ישנם הרי געש שמתפרצים בכל העולם - אחד אחרי השני, יש כבר מאות מטאורים גדולים וקטנים שפוגעים בכדור הארץ וגורמים לשרפות ענקיות וכו'. בחדשות לא מספרים לנו את הכל, ואם בטעות מספרים, אז פשוט מורידים את זה מהר כדי שנשכח. זה נהפך לעולם של אלימות שאף פעם לא היתה עד כדי כך אכזרית כמו שהשטן יודע לעשות ולהשפיע על אנשים לעשות, אבל ה' ישים לזה סוף.

השמש הקטנה (מכונה בשם נמסיס) עם לקט כוכבים המסתובבים סביבו (אחד מהם נקרא פלנט-אקס, ניבירו, בעל הכנפיים, הדרקון האדום ועוד כמה שמות) - וזה ברור מעשה ה'. רק ה' יכול לעשות כזה דבר שפתאום מופיע כוכב ומגיע בדיוק לידינו. כדור הארץ הוא הכוכב היחיד ביקום שיש בו בני-אדם. וזה הכל עשוי נברא עבורנו. השמש, הירח, הכוכבים, הכל נועד כדי להחזיק את כדור הארץ שיהיה גם יום וגם לילה, שהכל יעבוד כמו שצריך וכו'. זה הכל נברא בשבילנו.

בואו עם ישראל, הסוף כמעט מגיע, תבואו איתי, אני צדיק, תבואו איתי, נלך אחרי משיח צדקנו והוא יביא אותנו לבית המקדש. נעבור כל מיני דברים עד שנגיע, אבל לא לעזוב, לא לעזוב! נלך אחרי משיח צדקנו שיביא אותנו לבית המקדש, ויביא אותנו לכסא הכבוד ואנחנו נכיר מקרוב את אבינו שבשמים.

אני רוצה לומר לכל העולם היהודי - הגיע הזמן לעלות לארץ-ישראל. מי שיכול להגיע - הוא ירוויח בסוף. מי שלא יכול - להתפלל לה' שיעזור לו להגיע לא"י. נכון, אומרים בשביל מה להגיע לא"י, הרי יש שם שלטון של רשעות שרק רוצה לגמור את היהדות ה' ישמור, אז למה להגיע לא"י שיש בה ממשלה שרוצה להפוך את היהודים פה לגוים או לכאילו יהודים. למה להגיע לפה? כי אנחנו ממש לפני הגאולה!

מידע שיש על חלום על נחש צהוב

פלא יועץ, ערך גאולה: 'ומסימני המאמין ומצפה לישועה הוא... שלא יבנה בתים רבים חזקים ועליות מרווחים בציורים ופטורי ציצים בארץ נכריה, כי מי שהוא נכון לבו בטוח יושב ומצפה מדי יום ביומו כי קרוב יום ה' שיקבץ נדחיו ונקומה ונעלה אל הר ה' מקום מקדשנו, ולא יקבע דירתו דירה נאה בארץ הטמאה, ומה גם כי ימינו כצֵל עובר וגֵרים אנחנו בעולם הזה.

אנחנו לא צריכים דמוקרטיה, אנחנו יודעים שאין לנו שכל לעומת הקב"ה, ורק הקב"ה יכול לכוון אותנו. כמו תינוק היודע שההורים שלו הם מכוונים והם מחזיקים אותו. הם מאכילים אותו, הם משכיבים אותו לישון ומכסים אותו בשמיכה כאשר קר. הוא יודע שהם שומרים עליו. ולנו יש את הקב"ה השומר עלינו, אנחנו לא צריכים את המדינה, אנחנו צריכים את הקב"ה. והקב"ה יוציא אותנו מהמדינה, אבל לא מארץ-ישראל. הוא פשוט יהרוס את המדינה ואנחנו היהודים האמיתיים נשאר. הקב"ה ישמור עלינו גם כשהכוכב יגיע עם כל ההרס שהוא מביא. ואפילו כשתהיה מלחמת גוג ומגוג הקב"ה ישמור עלינו, לא יקרה לנו כלום בעזרת ה'.

נכון, הרבה אנשים שנחשבים ליהודים אבל הם באמת ערב רב - יעלמו, אפילו קרובים שלנו שלא נדע, אבל זה לא משנה לנו כי נדע שאם זה קרה, ה' יודע מה הוא עושה.

אנחנו, עם-ישראל נחזור לקב"ה פה בארץ ישראל, אנחנו נרגיש את הקדושה הרבה יותר חזק ובמיוחד כשאין בלבולים, זה יבוא חזק מאד וזה יביא אותנו לרמה רוחנית הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו עכשיו, ואחרי זה הקב"ה יגלה לנו את כל האמת. זה יהיה גילוי מדהים בשבילנו, מעל ומעבר לכל חוויה שהיתה לנו מהאדם הראשון ועד היום, אבל נדע שזו האמת, אז נשמח כמו שלא שמחנו 2000 שנה. ארץ ישראל, במיוחד ירושלים היא רק המעבר לעולם הבא. ירושלים תישאר, כדור הארץ לא ישאר, עם-ישראל ישאר לנצח.

ש. כמה יסורים אנחנו עוד נצטרך לעבור?

ת. רוב הסבל יהיה הפחד, גם לראות את הערב רב נעלם - זה יפגע בנו מאד, כי אלה יהיו אנשים שלא תמיד ידענו מי הם בכלל, יכול להיות שהם אנשים קרובים ה' ישמור, והפרידה מהם יכולה להיות מאד כואבת ועצובה, אבל אנחנו רוצים להיות עם ה' - לא משנה מה. אם ה' מראה לנו שהם ערב רב, אז צריכים לקבל את זה בהכנעה כמו ה 20% יהודים שיצאו ממצרים וקברו את ה-80% שנפטרו במכת החושך ולא רצו לצאת ממצרים. 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article58741.aspx