אנחנו עכשיו ממש נכנסים לסוף של העולם כמו הזה שאנחנו מכירים אותו
נכתב על ידי: Yafator
תאריך: 15/12/20

אנחנו עכשיו ממש נכנסים לסוף של העולם כמו הזה שאנחנו מכירים אותו,

' ה ברא ' וה אותו יחריב אותו, הבן לא אדם יחריב את העולם בכלל לא הוא

מסוגל לו ואין שום רשות רק ה"הקב .יכול הוא יעשה זה את לא אבל עכשיו,

זה , זמן יקח לא אבל הרבה , זמן וברגע שמתחילה המלחמה אז, אנחנו נהיה

כבר מאוד מאוד קרובים וףלס בעזרת '.ה

אם .ש המלחמה תתחיל בסוריה ?

.ת יהיה , כן גם פה מה לנו אין אבל לדאוג, יהיו שלבים שלבים לא, לדאוג, הכל

יהיה בנוי פחות או יותר על יציאת מצרים עד שהגיעו לארץ ישראל, ובמקום

להגיע לארץ ישראל עם כנענים ' וכו אנחנו נגיע לבית המקדש ולעולם של הבא

משיח ולחי ים רוחניים כמעט לגמרי לא . לדאוג, אנחנו נראה ניסים ענקיים יותר

גדולים מאלה שהיו ביציאת-מצרים לא אז לפחד .

מאמר בנושא נתנאל הכהן פירוש חלומות

הממונים על הבתי-יעקב והישיבות שלוקחים כסף מהנוצרים והערב , רב-

אוי להם אוי, להם אין, להם שמירה מן השמים ואם . יגידו בלי הכסף לא הזה

נוכל להתקיים לא אז, צריך מוסד גדול ומפואר . שהילד כמו ישב פעם בחדר,

שיהיה פה חדר וחדר , שם ה'רב פה ה'רב, שם עם לא אבל הרשעים ולא

החינוך לשקר שלהם.

הרשעים הטיפשים לא מבינים שהקב הוא ה" הכל אי יכול אפשר להילחם

לא זה .נגדו מספיק שנמרוד היה צריך ללמוד , זה את נבוכדנצר היה לל צריך מוד

, זה את פרעה היה צריך ללמוד כל .זה את ההיסטוריה היתה צריכה ללמוד

שאי אפשר להפטר מהיהודים כל . הדורות האלה לא הצליחו ועוד נשארנו .

נכון, נשארנו מעט מאד יחסית מכל אוכלוסיית העולם, אבל המעט מאד הזה

שולטים על הרבה מאד מכלכלת העולם וזה מרגיז אותם עוד .יותר

הם אבל יודעים שיהודי אמיתי את יודע האמת של העולם עוד שאין מלבדו,

לא הם זה ואת יכולים לסבול .כלל בפנים הם יודעים לא שהם יכולים לנצח הם,

סתם משקרים לעצמם, התאווה שלהם מבלבלת אותם עד .הסוף

מידע שיש על טראומיל כדורים

מתגעגעת למקום עדן בגן שלי 2/302#

אסתר ו"כ , ניסן התשע ח"

מה כך כל לי אין להוסיף ' ר . בנימין אמר כמעט , הכל אני אבל אוסיף .טיפה

רק אני רוצה להוסיף שהנשמה היהודית זה הדבר המתוק ביותר, הטוב ביותר,

האהוב ביותר . ה"הקב אוהב את כך-כל העם אם .שלו אנחנו מתגעגעים – אליו

הוא מתגעגע גם .אלינו ה"הקב כך כל רוצה שנהיה איתו לגמרי, ה"הקב רוצה

שנ היה נאמנים , לו שנילחם נגד היצר הרע ונרצה אותו .בלבד לנו יתן לא הוא

לאהוב משהו לֹא" אחר יִהְ יֶה לְ ךָ אֱלֹקִ ים אֲחֵ רִ ים " פָּ נָי עַ ל שמות כי 'כ הוא הכל

יכול והוא את רוצה העם .שלו והקב ה" מקנא כִּ י" ' ה אָנֹכִ י אֱלֹקֶ יךָ שם" קַ נָּא אֵל

כי הוא אוהב אותנו . אל ה"הקב רוצה שנבחר של חיים כי, שקר של חיים שקר

מביאים רק למוות, מוות שנשאר ולא מוות יותר , מזה מוות שהבן- אדם נעלם

לגמרי .

ואנחנו, היהודים שהלכו במדבר ואמרו כל עם כל עם, הלב המהות " נעשה

ונשמע –" אנחנו נגיע לנצח נצח, נצחים . אנחנו נהיה המשרתים של וזו ה"הקב

תהיה הה הכי נאה גדולה . נעבור הרבה סבל , זה לפני אבל בסוף זה יהיה טעם

טוב כך-כל ונשכח מכל הלכלוך, הסבל, הייסורים והתשוקות של העולם .הזה

נשכח שהיה פעם העולם הזה ונהיה ורק אך לגמרי רוחניים כך כל אני . מחכה

.לזה כבר עברתי הרבה שלבים בחיים .שלי התגלגלתי כמה פעמים בעולם

, זהה ובגלגול שלי אני היום ילדה קטנה השונה מילדות אחרות ( אסתר היא

ילדה עם תסמונת אני .)דאון יודעת בטוח שעכשיו תהיה גאולה השלמה זה,

.בטוח 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article58749.aspx