יש כאלה שההורים שלהם התבוללו ואפילו יכול להיות שעברו מאז כמה דורות
נכתב על ידי: Yafator
תאריך: 15/12/20

יש כאלה שההורים שלהם התבוללו ואפילו יכול להיות שעברו מאז כמה

דורות, אבל כשמגיעים לעולם , הזה אפילו שהם רחוקים ואפילו מחללים שבת

, נדע שלא אבל כאשר הם רואים צדיק אז, הלב שלהם נמשך כל ועם אליו

המהות שלהם הם רוצים להתקרב אליו גם ואז, הרצון ללמוד תורה .מגיע

יהודי אמיתי רוצה להיות קדוש, להתקרב ' לה כמה שרק אפשר, בלי שום

גבול, אבל אלה מעט מאד אנשים לעומת כל אלה שחיים פה בעולם .הזה

אנחנו נראה בעתיד הקרוב ניסים כך-כל גדולים וזה יפחיד אותנו – אבל

נשמח כל, יהודי אמיתי ישמח ! די . מספיק עם העולם המלוכלך , הזה המטונף

עם אנשים עקומים ומגעילים . אנחנו גם, הרחוקים שבינינו וגם הקרובים

שבינינו , נבין ' שה נבין עושה את .הכל העולם הזה נברא ורק אך להחזיר את

היהודים עם ה"לקב לא רצון לעשות עבירות . ובכלל עם עז רצון להתקרב אליו

ולהגיע לרמה רוחנית כזו שנוכל להיות עבדי .'ה שנהיה קדושים גם, גם

הגברים וגם הנשים ונרצה רק קדושה .

קרא כאן הרב אליהו זר

בעתיד הקרוב ביותר תהיה מלחמה קשה ביותר, לא היא תארך הרבה זמן

אבל תגרום להרס ענקי, העולם יאבד חלק גדול מהאוכלוסיה שלו בזמן קצר

ביותר . לא אבל לפחד עם ישראל, אתם הילדים, הבנים והבנות של ה"הקב

והוא ישמור לא .עלינו לפחד לא, לפחד!

ואחרי זה יבוא הכוכב, כבר אפשר לראות את הכוכב יותר ברור ויותר , גדול

הוא מאד קרוב וכבר משפיע על פה כדור הארץ . אולי לא אתם מרגישים כל

, כך יש אבל מקומות בעולם שמרגישים זה את מאד עם חזק רעידות אדמה

אפילו בסולם של 9 ריכטר יש . פתאום שלג במדבר, וחם איפה שצריך להיות

.קר הקיץ והחורף התבלבלו, ובכלל המון חיות ודגים מתים בלי .סיבה

כן כמו ישנם הרי געש שמתפרצים בכל העולם – אחד אחרי השני יש, כבר

מאות מטאורי ם גדולים וקטנים שפוגעים בכדור הארץ וגורמים לשרפות

ענקיות .'וכו בחדשות לא מספרים את לנו ואם, הכל בטעות מספרים אז, פשוט

מורידים זה את כדי מהר שנשכח זה . נהפך לעולם של אלימות שאף לא פעם

היתה כך כדי עד אכזרית כמו שהשטן יודע לעשות ולהשפיע על אנשים

לעשות, ' ה אבל ישים .סוף לזה

השמש הקטנה ( מכונה בשם נמסיס עם) לקט כוכבים המסתובבים סביבו

( אחד מהם נקרא פלנט-אקס, ניבירו, בעל הכנפיים, הדרקון האדום ועוד כמה

שמות וזה –) ברור מעשה ' ה רק .'ה יכול לעשות כזה דבר שפתאום מופיע

כוכב ומגיע בדיוק לידינו . כדור הארץ הוא הכוכב דהיחי ביקום -בני בו שיש

וזה .אדם הכל עשוי נברא עבורנו . השמש, הירח, הכוכבים, הכל נועד כדי

להחזיק את כדור הארץ שיהיה וגם יום גם לילה, שהכל יעבוד כמו שצריך .'וכו

זה הכל נברא בשבילנו .

מידע על ברכה למנהלת חדשה

עם בואו ישראל, הסוף כמעט מגיע, תבואו איתי אני, צדיק, תבואו איתי נלך,

אחרי משיח צדקנו והוא יביא אותנו לבית המקדש . נעבור כל מיני דברים עד

שנגיע, לא אבל לעזוב לא, לעזוב נלך! אחרי משיח צדקנו שיביא אותנו לבית

המקדש, ויביא אותנו לכסא הכבוד ואנחנו נכיר מקרוב את אבינו שבשמים .

אני רוצה לומר לכל העולם היהודי – הגיע הזמן לעלות לארץ-ישראל ימ .

שיכול להגיע – הוא ירוויח מי .בסוף שלא יכול – להתפלל ' לה שיעזור לו

להגיע נכון .י"לא , אומרים בשביל מה להגיע , י"לא שם יש הרי שלטון של

רשעות שרק רוצה לגמור את היהדות ' ה ישמור אז, למה להגיע י"לא בה שיש

ממשלה שרוצה להפוך את היהודים פה לגוים או לכאילו יהודים . למה להגיע

לפה כי? אנחנו ממש לפני הגאולה!


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article58754.aspx