זה בא מהזיהום וזה שטויות. זיהום אוויר יכול הרשעים רוצים שנאמין שהבעיה עם מזג האוויר
נכתב על ידי: Yafator
תאריך: 17/12/20


זה בא מהזיהום וזה שטויות. זיהום אוויר יכול הרשעים רוצים שנאמין שהבעיה עם מזג האוויר

אומנם לעשות בעיות אבל לא עד כדי .כך ואם, בוא

מאפשרת להתמודד עם הזיהום הזה, אבל הם לא נגיד שזו הבעיה, את האמת? יש טכנולוגיה שכבר

רוצים עכשיו לתת את הטכנולוגיה הזאת לכל

הפרימיטיביים יחסית בחוץ, ושהם יוכלו בסופו של האוכלוסיה של העולם. הם רוצים להשאיר אותנו,

דבר להיכנס לבונקרים שלהם בלי הפרעה, כשירגשו

שכוכב השביט או ניבירו, או לא משנה איך שרוצים

לקרוא לו יגיע אלינו קרוב כל כך עד שהעולם, כמו

שאנחנו מכירים אותו ישתנה. ומי שלא הולך

לעולמו, במלחמה העולמי ,ת הוא ילך לעולמו

כתוצאה מהכוכב המיני שמש עם שבעת כוכבי לכת,

שימשוך וימשוך את הים גבוה בגובה של בנינים

מלחמת העולם השלישית, שתיקח מספיק מליונים במנהטן ויהרגו מליונים, מיליארדים. וזה אחרי

וזה יהרוס מספיק ערים מפורסמות. אבל, לא רוצים

לחשוב על ,זה רוצים להמשיך עם השטויות, כי זה

קשה מדי לעשות תשובה, מדי קשה להודות שאין

עוד מלבדו, ושההנאה שמקבלים מהגשמיות זה לא

אפילו קרוב להנאה הרוחנית שאדם מקבל כשהוא

מתקרב לקב ה" באמת.

 

קרא כאן אריק נווה הרצאות


ובתוך כל הבעיות האלה, בתוך כל הדברים הקשים

הבעה של אהבה, של אהבת ישראל קודם ,כל אפילו האלה, יקום צדיק שעל הפנים שלו יהיה אור, תהיה

לפני אהבת השם. ואחרי אהבת השם ואהבת ישראל,

אחרי זה אהבה גם אל הגויים שהם קרובים לקב ,ה"

שמקבלים את הקב ה" כהכל יכול. הם לא צריכים

להיות יהודים, לא צריכים להתגייר, צריכים רק לקבל

את הקב ה" כהכל יכול.

אבל זה לא יהיה פשוט כי אני יודע שאנחנו

מדברים על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אבל

אני מזהיר אתכם עם ישראל, אתם לרוב במצב לא

טוב, אתם לא רוצים לשמוע את ,זה ואתם תגידו

לשון הרע, לשון הרע, טוב, אבל אני חייב להגיד, אני

חייב כי רק זה יכול להציל. כל הבחירות האלה,

כמעט אמרתי הבחילות האלה. הבחירות פה בארץ

ישראל, שהחרדים רודפים אחרי החילונים, רק

שיהיה להם כביכול כח שאפשר להציל עוד ועוד

יהודים, לעשות את התנאים יותר טובים בשביל

שקר, שקר. ,הם לא אכפת להם על עם ישראל. אולי היהודים להיות יהודים אמיתיים. אבל הכל שקר,

אכפת להם על החסידות שלהם. או על המשפחה

שלהם, או על הכסף שיקבלו, או על לא משנה ,מה

אבל על עם ישראל, על העתיד של עם ישראל – זה

לא.

מידע על סיפורים על החזון איש

שאלה: אמרת בפעם קודמת, כי השמים יתנו

לרשעים הצלחה, יתנו להם עוד ועוד עד שיפלו?

תשובה: הבעיה של החרדים שמצביעים וכל הענין

של המפלגות החרדיות, זה לא נקי לגמרי, ולכן אי

אפשר להרוויח מזה. או שיש מרוויחים אבל לא

שלהם יצילו אותם. וזה לא הקב ה" שיעזור להם, אלא רוחנית. זו הבעיה, שהחרדים בטוחים שהמפלגות

המפלגות שמתחנפות לחילונים, משם תבוא הישועה

בחשבון! אם היינו ביחד, ביחד כל החרדים, כל שלהם - כך יש כאלו שחושבים, וזה פשוט לא בא

החרדים ביחד, בלי המפלגות, ביחד בשלום ועם

הקב ה" ובאמת עם רצון ללמוד ולעשות ולהתקדם

רוחנית כמו יהודי אמיתי, אז לחילוניים לא היה שום

כוח, שום כוח נגדנו.

אומנם, מאחר שאנחנו מחולקים לכל מיני חלקים

קטנים, ברור שהחלקים האלה הם סתם מחפשים את

העושר שלהם, של עצמם. אז אנחנו נופלים יותר

ביניהם, זה עוד יותר ויותר, במקום שיהיה שלום ויותר במקום להעלות יותר ויותר. והמחלוקת

ביניהם, אז לכן זה לא מוצלח, זה בכלל לא מוצלח.

כל הערים החרדיות כביכול, זה מכיוון שיש מחלוקת,

מחלוקת ועוד מחלוקת ועוד מחלוקת. 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article58956.aspx