לזיכוי הרבים ניתן לקבל את העלונים חינם . טל
נכתב על ידי: Yafator
תאריך: 17/12/20

לזיכוי הרבים ניתן לקבל את העלונים חינם . טל

333-111-0527 * ניתן לשמוע את המסרים

. 0799-177-555 ,, 077-263-8885 :בטל המעודכנים

(המשך מעלון )15

' ה שלח כמה רבנים, כמו הבובובר , רבי

הסאטמר , רבי הבלזר , רבי כולם , ל"זצ הצאנזר רבי

שבנה ח"ביה את לניאדו ' ה. שלח אותם לכל מיני

מקומות בעולם הם. שרדו, הרבה פעמים הילדים

שלהם כולם נעלמו או, שחלק גדול מהם נהרגו .

 

קרא כאן פירוש השם אוריאן


וכל אחד מהאנשים האלה נשאר בודד גם,

הצאנזר רבי , גם הבובובר רבי , גם הסאטמר

והבלזר הם, יצאו ממש שבורים היו, להם משפחות

גדולות . מאד אבל הנשמה היהודית שלהם אמרה:

ה"הקב הוא האלוקים! עוד ואין מלבדו! שם ברוך

כבוד מלכותו לעולם ועד !

ואנחנו נתחיל ' ה כי, הוא עושה . טוב רק זה ואם

מה שאנחנו צריכים לעשות, לבנות שוב משפחות,

לבנות שוב קהילות מה זה – שאנחנו עושים וזה.

מה שהם אכן עשו. הצאנזר איבד כל את

המשפחה, הרבה ילדים לו היו ואשה, בלי בא הוא

ילד . אחד הבלזר כל, גם הילדים וגם שלו אשתו.

הבובובר הגיע לאמריקה עם רק האמא שלו ועם

הבן הגדול . שלו חוץ מהבלזר כל אחד מהם הקים

משפחות חדשות וקהילות חדשות. הבלזר הקים

אמנם קהילה חדשה, אבל היה הוא כבר מבוגר

מכדי להקים משפחה.

 

מידע על סגולה למכירת בית מהר


את הנשמה היהודית בן – לא אדם יכול להרוס,

לא גוי שום יכול להרוס את הנשמה היהודית ' ה.

ישלח אותה עוד פעם לעולם הזה, ועוד פעם

לעולם הזה בכדי לתקן , זה את ובסופו של דבר

לפני שהמשיח יראה את עצמו – היהודים-

האמיתיים יזרקו כל את השקרים ויחזרו לגמרי

להקב . ה" לא ה"הקב יאבד לא אף נשמה אחת. כי

הנשמה הזאת, כמו כל הנשמות של היהודים הן

נצחיות.

ולכן בכל הדורות שהגוים ניסו להפוך את

היהודים לגוים, לפעמים בכח ולפעמים בטוב –

בדיוק כשהם היו בטוחים שהם מנצחים את

, ו"ח ה"הקב היהודים פתאום התעוררו ואמרו עד:

ולא כאן יותר! אנחנו לא נכעיס יותר את , ה"הקב

תעשו מה שאתם רוצים, עוד אין מלבדו לא,

מוכנים לשנות את עצמנו, פשענו עווינו נכשלנו,

לא – אבל יותר . כאן עד, אנחנו הבנים של , ה"הקב

ואין יותר חשוב . מזה תהרגו אותנו את, המשפחות

, ו"ח שלנו אבל אנחנו לא נעזוב את , ה"הקב אפילו

שנכשלנו, היינו טפשים, עכשיו אנחנו מבקשים

מהקב ה" לסלוח לנו .

אנחנו, היהודים, חייבים לעמוד עכשיו נגד

'כאילו-יהודים', 'כאילו-חרדים'. אנחנו כבר יודעים

שהחילונים נגדנו, נגד הדת היהודית, ואנחנו

יודעים גם שיש דתיים נגדנו החרדים, אבל היום

" גם יש כאילו-חרדים" נגד חרדים , כן. הרשעים

הצליחו לעשות יהודי -נגד- יהודי, -נגד-חרדי חרדי.

יש חרדים שהם של חלק המדינה, ולמה הם? לא

אומרים: אנחנו חייבים לפי החזון , איש החזון איש

אמר שצריכים שיהיה נציג בכנסת כדי שלא יחסלו

אותנו, שלא יעבירו כל מיני חוקים נגדנו נגד, , הדת

והוא זה את עשה -לשם שמים, אבל אחרי כך כל

הרבה לא זה – שנים פשוט להיות נציג בכנסת של

מדינת- ישראל, לא פשוט. יש הרבה דברים

שמושכים בן , אדם והוא יכול לתרץ לעצמו כל עם

מיני דברים הם'ש בסדר אין'ו', שום בעיה', יש אבל

בעיה.

למעשה כל יהודי- אמיתי- חרדי צריך להיות קנאי,

זאת אומרת, שהוא צריך להיות נגד המדינה,

המדינה שהקימו נגד הדין וההלכה, אסור היה

להקים מדינה עם, ראש ממשלה עם, ממשלה ' וכו

', וכו ועוד מדינה חילונית, שהיא נגד , ה"הקב שלא

, נדע וצבא חילוני גם, נגד הוא , ה"הקב , נדע שלא

ובכלל, אסור היה בכלל להקים צבא, רק לא

מדינה, אפשר היה לעשות קבוצות של אנשים

לשמור על יהודים יש אם סכנה, לא אבל צבא!

אבל הציונים, רצו הם להקים מדינה כל כמו

המדינות. ולצערי הם, הרב כמעט הצליחו...


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article58980.aspx