והמלחמה האמיתית, המלחמה הכי לה שיש הרבה משמעות פה זה
נכתב על ידי: Yafator
תאריך: 17/12/20


והמלחמה האמיתית, המלחמה הכי לה שיש

הרבה משמעות פה זה – בארץ ישראל, תהיה

מלחמה בכל העולם, והכוכב יבוא וישלים את

העבודה, אבל , זה כל לפני המלחמה פה, פה בארץ

ישראל!

היהודים בחו הם "ל לרוב ממש כבר עבדים

-לעגל הזהב, לכל ההנאות שיש לאלה שעובדים

עבודה זרה ' ה, ישמור, ואפילו ' הם אם עהרליך'

(יראים), יש אבל איזה קלקול במחשבות שלהם,

בצורה איך שהם מקבלים את החיים זה כי,

מבולבל זה, בלבול, בלבלו את -עגל עם הכל הזהב,

הגשמיות. ובחו בין, ל" החרדים אין, מלחמות כנגד

היצר , הזה נגד היצר הרע והגשמיות כי, כולם

מכורים לזה בדרגות שונות.

 

קרא כאן אביגל כהן


פה אבל בארץ לנו יש בכל אופן אנשים שהם

ממש לא נגועים , בזה אנשים שמוכנים להקריב

את החיים שלהם את, הבריאות הנפשית שלהם

בכדי שלא לתת לרשעים להפוך אותנו לגוים לכן.

, פה רק בעיקר בירושלים, גם אבל בכל הארץ יש

ברגע את זה המלחמה הכי גדולה שהיה אי פעם

למען עם ישראל, והקב , ה" ותורתו, הקשר עם של

ישראל עם ה"הקב ותורתו.

והיהודים האמיתיים לא מוכנים להתכופף -לעגל

הזהב, לא הם מוכנים להתכופף לכסף ולכל

ההנאות האסורות. והם הגיבורים של ההיסטוריה,

כל של ההיסטוריה הם כי, אלה שיעצרו את

הרשעים ולא יתנו להם את הניצחון. לא הם

צריכים להילחם עכשיו את, זה ברגע המלחמה של

גוג' ומגוג כי', עם ה"הקב השליח – שלו משיח בן

דוד ילחם, אבל עכשיו זה המלחמה של . העם ויחד

זה כל עם תהיה מלחמת העולם השלישית, להוסיף

לכל הבלאגנים... אבל המלחמה שהיהודים עושים

עכשיו נגד הגיוס, נגד החינוך ההלניסטי של

המתיוונים שמכניסים לנו לבתי-הספר בכח, וכל

התרגילים שלהם להפוך אותנו לגוים, ולשלם

הרבה כסף לראשי-ישיבות כדי להפוך את הישיבות

שלהם למוסדות שהכנסיה הקתולית מחזיקה,

המלחמה הזאת ה זו ה... ה... ... מלחמה. מכל

ההיסטוריה זו – המלחמה וזה. קורה עכשיו .

 

מידע על צרעה טייחת


וכל הגיבורים, נשים וגברים, אומרים , כאן עד'

ולא כאן עד יותר!' אנחנו יהודים ששייכים ורק אך

ה"לקב ותורתו, אנחנו לא נשתף פעולה עם מדינה

של גוים, מדינה שרוצה להיות כל כמו המדינות

בעולם, ולצערי הרב הרשעים מצליחים, כל

הליכלוך כל, החילוניות כל, הצחוק הטפשי על

-דברי קודש. נכון לנו יש, הרבה דברים לא שהם

בסדר בין החרדים, אבל הרשעים משכ ת או

היהודים התמימים לכיוון עד, הםשל שכיום הם

כמו החילונים בדיוק, נהיו בדיוק כמו החילונים,

כמו לא החרדים האמיתים, כמו לא שהתורה

רוצה, אלא כמו שהחילונים רוצים. הרשעים

מנסים להפוך את הטבע למה ש הם רוצים,

הרשעים רוצים שנשים תהיינה גברים וגברים יהיו

נשים , הםל ילך לא זה, בשום פנים ואופן .

הרשעים רוצים לייצר -בני אדם במבחנות, אבל

זה, םהל ילך לא זה יהיה רק מפלצתי, שהמפלצות

האלה יגמרו ' ה. תםוא יעזור שכל האנשים

העקומים שהשתלטו על העולם הזה עכשיו זה -

לא ימשיך נגד זה כי! התורה, והתורה זה אי, הכל

אפשר לחיות בלי התורה, וכל הליכלוך שלכם –

אנחנו כבר יודעים זה, זה את לנו מוכר מאז שיש

את התורה, מאז הבריאה כל כי, הדברים העקומים

גם היו שמה, וזה מתואר גם בגמרא ובכל מיני

מקומות בקדושה כדי, שנבין זה מה קדושה ומהי

טומאה מוחלטת, טומאה ' פיכס!'

עם אבל ישראל, אלה שבאמת מצד הטוב, מצד

', ה מצד הקדושה לא, לפחד לא, לפחד כי, ה"הקב

איתנו. אנחנו רק צריכים להוכיח , לו וכבר יש כמה

יהודים, גיבורים גדולים מאד, שלפני כמה שנים

לא הייתי מאמין שבדור יש הזה כאלה גיבורים

שמוכנים להקריב את עצמם ולירוק בפרצופים של

הרשעים. והם לא מפחדים מהם, מצפצפים

עליהם וזה, משהו גדול . מאד פשוט קשה להאמין

שבדור שכזה יש כאלה אנשים וזה, הניצחון , כבר

זה וזה – הנס הניצחון. 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article58993.aspx