גישת קלווין הול לניתוח חלומות מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "משמעות החלום ופירושו"
נכתב על ידי: ד"ר זיו מאיר
תאריך: 27/06/08

גישת קלווין הול לניתוח חלומות.

                        מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר: "משמעות החלום ופירושו"

קלווין הול, הועסק בפיתוח דרכים מהימנות לניתוח תוכן החלומות, מיונם וחלוקתם לקבוצות שונות מהיבטים שונים. במשך למעלה מ-30 שנה הוא אסף אלפי חלומות ולאחר שניתח את תוכנו של כל חלום באופן מפורט, ערך נורמות לשכיחות נושאים והיבטים שונים בחלומות. כמו כן השווא קבוצות ותתי קבוצות שונות באוכלוסייה ומצא את ההבדלים ביניהם. עלי להוסיף כי הוא בן החוקרים הבודדים, אשר אסף את החלומות מאנשים המוגדרים "נורמלים", זאת בניגוד למרבית החוקרים האחרים, אשר אספו את חלומותיהם ממטופליהם. מכאן שיתרונו בכך, שהחלומות אינם חלומותיהם של אנשים הסובלים באופן מובחן מבעיות נפשיות אלו או אחרות. הול המליץ בדומה ליונג על איסוף סידרת חלומות מאותו אדם, כאשר לדעתו בסדרה זו, ימצא לפעמים חלום אחד שיהווה נקודת מוצא בסיסית, אשר בעקבותיה ניתן יהיה להגיע לבעייתו המרכזית של החולם. נכונות השערה זו ניתן יהיה לבדוק לאחר ניתוח שאר חלומותיו של האדם, ההנחה הבסיסית היא, שבדרך כלל הבעיה חוזרת בחלומות במשך זמן ממושך, אם כי בצורות סמליות שונות.

לדעת הול,  הסמל אינו בא לייצג אף פעם אובייקט ממשי, או פעילות ממשית גרידא. הסמל בא לבטא רעיון או מושג מופשט, על פי רוב בעל גוון רגשי אישי ולא נושא ממשי, לדוגמא: כאשר דמות האב בחלום מיוצגת על ידי מורה, הרי הוא בא לבטא את הרעיון של אב כמחנך המלמד את הילד, אך כאשר אותו אב מיוצג על ידי שוטר, מבטא הוא בצורה ממשית מוחשית את הדמות של האב הקפדן, המשגיח על התנהגות נכונה של הילד וחבריו, בדרך של הטלת משמעת קפדנית ורשמית, כלומר, הרעיון הכללי של הול הוא, שהחלימה היא מחשבה באמצעות דימויים ותמונות, כאשר המושגים המופשטים שבעירות, הופכים לחשיבה ציורית בעת החלום. מהות הסמלים שבחלום נותנת ביטוי מוחשי ככל האפשר למושגים של החולם, מכאן שאין הרבה סמלים לאותו אובייקט, אלא כל סמל בפני עצמו, מייצג משמעות אחרת לחולם לדוגמא: כאשר גבר חולם על פרפר והפרפר מסמל נערה מסוימת, מסתבר שלגבי החולם, נערה מסוימת זו, היא מושג מורכב הכולל את התכונות הבאות א. יפיפייה ב. מרפרפת ממקום למקום ג. רכה ועדינה כמשי ועשויה להיפגע להתפורר ממגע לא זהיר ד. אובייקט שבני אדם יכולים לתפוס ולצרף לאוסף שלהם, אך אז הפרפר נעשה חסר חיים.

כאשר נשווה זאת למושג הנערה, כפי שהוא מיוצג בחלומו של גבר על ידי ירח. מסתבר שמעסיקות אותו תכונותיה הבאות של הנערה א. קיימת אצלה מחזוריות חופשית ב. היא מעירה וזורחת בלילות אך היא משנית לשמש שבדרך כלל עשוי לסמל את הגבר ג. היא קרה ורחוקה וקשה להגיע אליה ד. היא משרה אווירת שלווה אינטימיות ומסתורית ה. היא נתונה לשינויים במראה ובצבע. בדוגמאות אלה ניתן לראות כיצד בסמל אחד נדחסים יחדיו רעיונות שונים המתאימים לתפיסתו המושגית והרגשית של החולם.

לסיכום, הסמל הוא לא רק  נותן ביטוי למושג כפי שהוא קיים בתודעת החולם, אלא שהוא ביטוי תמציתי להיבטים השונים, שכלים ורגשיים של נושאי החלום כפי שהוא קיים באותו רגע בתודעת החולם.

כלומר, אין כאן סמלים שונים לאותו נושא, אלא כל סמל מביע רעיון מיוחד או מספר היבטים והשקפות של החולם, החלום הוא מחשבה הבא לידי ביטוי בעזרת דימויים, במיוחד דימויים חזותיים כתמונות. להלן אתר הבית של זיו מאיר ומכללת ברק לפירוט מסלולי לימוד ב מכללת ברק ראו במסלולי לימוד של מכללת ברק  www.barakcollege.com

 
אודות המחבר

ד"ר זיו מאיר פרפסיכולוג ונטורופט.

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article869.aspx