רוחמה אברהם - דיווח סיכום מושב קיץ, אוגוסט 2011
נכתב על ידי: רוחמה אברהם
תאריך: 15/08/11

שלום רב,

בשבוע שעבר הסתיים מושב הקיץ של הכנסת. ימים לא קלים בהם אנחנו עדיםלזעקת השבר והקריסה של מעמד הביניים, ימים בהם עמוד השדרה של החברה בישראלקורס, ימים בהם הציבור עדיין משלם עבור אחזקתה של הממשלה המנופחת והכושלת,הן בתחום החברתי והן בתחום המדיני.

מאת: ח"כ רוחמה אברהם

ימי כהונתה של הממשלה הנוכחית מתאפיינים בשפל חסר תקדים בתחום המדיניבשל העדר מדיניות סדורה וברורה לניהול הסכסוך הישראלי פלשתיני. היום יותרמתמיד ישראל זקוקה להנהגה חזקה שתדע להתמודד אל מול שלל האתגרים שעוד נכונולנו. רק ממשלה בראשות קדימה תוכל להוביל את ישראל לעתיד בטוח יותר, שקול,אחראי ובוטח.

אני מאמינה בריצה למרחקים ארוכים.אני מאמינה שבעבודה עניינית הנעשיתעקב בצד אגודלניתן לשנות גם את מעשה ידיה של הממשלה הנוכחית. זה לא ייעשהבדיבורים, בסיסמאות ריקות מתוכן וגימיקים לצרכי תקשורת.עבודת האופוזיציההיא עבודה סיזיפית שעיקרה בחיבור מחדש אל אותם השכבות בציבור ואל אותםהאזרחים שנמנעו מלתת את אמונם בנו במערכה הקודמת.

עבורי, זה היה מושב גדוש בעבודה חקיקתית ופעילות ציבורית שמטרתן היתהקידומם של חוקים חברתיים שיובילו מהלכים מהותיים, משני מציאות בטווח המיידיוהארוך. ליוזמות החקיקה אותם הובלתי בהצלחה חסרת תקדיםיכולת וישנו לשנותאת פניה של החברה בישראל. אני מאמינה שישראל חזקה דיה על מנת להגן עלהחלשים בתוכה ומוסרית דיה על מנת לחתור לצדק חברתי במעשים מוחשיים הנמצאיםכולם במשמר החוק ובאחריות הממשלה.

אני שמחה להציג בפניך חלק מפעילותי במושב האחרון:
החזרת הביטחון התזונתי לאזרחי ישראל והמאבק ברעב – כיו"ר השדולה לביטחוןתזונתי זהו הנושא המרכזי בו אני מטפלת ופועלת בו בכל מרציהן בדרכיםפומביות והן

מאחורי הקלעים. בישראל חייםלמעלה ממיליון וחצי אזרחיםמתחת לקוהעוני.ישראל היא חברה חולה– זו לא אבחנה רעיונית – זו עובדה. מטרתילעודד את התפיסה בה המדינה חייבת ליטול את האחריות הן לביטחון התזונתי שלתושביה והן להסרת חרפת הרעב.

להלן ארבע הצעות חוק שיזמתי:

א.הקמת המועצה לביטחון תזונתי – הצעה שאושרה בכנסת בקריאהשלישית. ההצעה מעגנת את מחויבותה של הממשלה כלפי אזרחיה ע"י הקמת רשותמיוחדת שתציע תכנית וחלופות לטיפול בתופעת הרעב בישראל.

ב.הרחבת חוק ארוחה לתלמיד – הרחבת החוק שיזמתי כבר בשנת 2005 אשרבעקבותיו כ- 140,000 תלמידים זוכים לקבל ארוחה חמה במסגרת יום לימודיםארוך.אני רואה חשיבות רבה בהרחבת החוק לכלל תלמידי ישראל.

ג. חוק ארוחה חמה לתלמיד בחופשה – הצעה שנועדה להזין ילדים ממשפחותמעוטות הכנסה בחופשות. אני שמחה לבשר לכם כי שר הרווחה והשירותים החברתייםיחד עם קרן רש"י נענו לקריאתי ובימים אלה יוצא לדרך פיילוט מיוחד במסגרתובשלב הראשון יינתנו ל – 2500 תלמידים ארוחות חמות.

ד.חוק ארוחת בוקר לתלמיד- מטרתולהביא לכך שכל ילד בישראל,שאינו זכאי לארוחה חמה במסגרת יום הלימודים יקבל ארוחת בוקר מזינה עם תחילתיום הלימודים.

ה.סיוע בקידום תעסוקתי למשפחות על עובדים מעוטי הכנסה – בימיםאלה אני במו"מ עם ס/ שר האוצר כדי לקדם חוק שמטרתו לסייע לבני זוג שאינםעובדים בקבלת הכשרות מקצועיות על מנת שיוכלו להשתלב בשוק העבודה ובכךלהעלות את ההכנסה המשפחתית ולאפשר חיים בכבוד.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שיזמתי (רוחמה אברהם בלילא) לפיה תשמר זכותן של נשים הסובלות מאלימות שנאלצו לעזוב את ביתן להצטרף למקלט לנשים מוכות.

כיו"ר השדולה לעסקים הקטנים והבינוניים אני רואה חשבות רבה בחיזוקםובעידודם. במהלך המושב האחרון הכנסת ישרה את הצעת החוק שיזמתי שעניינהתיקון חוק המע"מ. עסקים שהמחזור שלהם עד 15 מליון ש"ח ישלמו את המע"מ רק עםקבלת התשלום בפועל. חוק זה משפר את הנזילות הכספית של כל העסקים הכורעיםתחת נטל המע"מ ומוסר התשלומים הירוד הנהוג כיום במשק.

עבודה רבה עוד לפנינו וזוהי ההזדמנות להודות לכם על תמיכתכם בדרך שאני מובילה.

רק יחד נוכל להיאבק למען מדינה יותר הגונה, יותר חברתית, יותר סולידרית,יותר מוסרית וצודקת. כזו שתאפשר לאזרחיה לחיות בכבוד וברווחה הראויים להם.

אשמח לקבל משוב ורעיונות לחקיקה.

שלך,


רוחמה אברהם בלילא


 
אודות המחבר

רוחמה אברהם נולדה בשנת 1964 בראשון לציון, אם לשני ילדים,  בעלת תואר במדעי המדינה מאוניברסיטת בר אילן.

בעת כהונתו של בנימין נתניהו כראש הממשלה, שימשה אברהם כמנהלת הלשכה בין השנים 1994 - 1999.

אברהם נבחרה לכנסת ה-16 וכיהנה כחברה בועדת הכספים, ועדת הכלכלה, הוועדה לקידום מעמד האישה, וועדה מיוחדת לנושא בעיית העובדים הזרים.
כן כיהנה כיושבת ראש ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים בועדת הכספים.

במרץ 2005 מונתה ע"י ראש הממשלה דאז, אריאל שרון, לסגנית שר הפנים מחודש דצמבר 2005 מונתה לממלאת מקום שר הפנים ושימשה בתפקיד עד לחודש אפריל 2006.

עם הקמתה של תנועת "קדימה" בסוף נובמבר 2005, פרשה מהליכוד והצטרפה לתנועה החדשה. עם כינונה של הכנסת ה-17 מונתה ח"כ אברהם לשמש כיושבת ראש ועדת הכנסת. 
ביולי 2007 התמנתה אברהם לשרה המקשרת בין הממשלה לכנסת ולממונה מטעם הממשלה להתוות את אופי האירועים לציון 60 שנות עצמאות למדינת ישראל.

ב – 14.7.08 התמנתה השרה רוחמה אברהם בלילא לשרת התיירות של מדינת ישראל. בסוף שנת 2008 התמודדה רוחמה אברהם בפריימריס של תנועת קדימה ותפסה את המקום השישי  ברשימת התנועה לכנסת.

בכנסת ה – 18  מכהנת רוחמה אברהם כסגנית יושב ראש הכנסת.
בכנסת הנוכחית לקחה על עצמה ח"כ אברהם לפעול למען שינוי שיטת הממשל בישראל, לטפל בנושא העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, במגזר השלישי, מעמד הביניים ומיגור הרעב בישראל.

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article19707.aspx