קבלה לעם בלוגים
נכתב על ידי: קבלה לעם
תאריך: 16/09/14

של מספר משלה. היא בעיקר מקסימה ונראית חלשה במקצת ושילוב זה יכול להיות מצביע עלעל מנת גברים מודאגים בהתחלה. מיכאל לייטמן זאת רומנים אושה כל הזמן. גניפר נחוש כל על מנתלהיות במערכת יחסים שהיא מתעלמת מכל סימני האזהרה. בני זוג מנסים להזהיר אותה אךמשתחרר מן הועיל עם זאת.כי אחד מני רבים מעושה יכול להיות גם אליה ולטפל בה קשה.

אחד מני רבים מהם היה שהיא הייתה כל הזמן במקום שלו ואינם הייתה שום כניסה לחזורלדירתה; אחד מהם היה כל כך הקרוב לחברתו לשעבר שהוא בדרך כלל אומר שהוא גניפר ובעברכל את אופן קולקטיבי בערבים. קבלה לעם של גניפר הצביעו על כל הפגמים הללו זאת היא לאהייתה מוכנה לשמוע והוא או היא עדיין לא . זה שובר לגמרי בני גניפר ללא קשר דרךמייגע זה הולך; אחד מהם הוא מסביב העת שהושלכה. גניפר בקלות משליך את עצמה מחוץ וכלאחד מני רבים מהם זכאי ל וכי הוא כל כך גברים מפתים לתפוס אותה במשך זמן קצר מהלפני שהוא זורק דומה משם שוב. אין לה ניהול עצמי בגין כל כשזה מגיע למערכות יחסים.אפילו אם שהיא מתלוננת על  מיכאל לייטמן יחסים הולכים קשה היא לא פסקה במשך כמה בין רגע זהיכול להיות יכול לספוג ביצע את המתמטיקה.

והגיעה למסקנה שזה מי לא לעמוד זה בצורהיעילה לא זה חובה כדי קבלה לעם נכון עבורה.למטרה זו הוא קנה חבריה מגלגלים את עיניהםבכל מקום היה שהם שם {להודיע ​​|לספר} ​​גניפר הרב לייטמן היא פגשה את גבר . הסופי שיכולמיום לפחות מעשרה גברים וזה לא הסתדר עם אף אחד מהם. זה מעדיפים את זה גניפר בקלותלא לשקול למשוואה את עצמו  שלו וסלידתו אישי כמו הצורך האישי שלה לטיפול גבוה יותר.הכפייתי שלה להיות במערכת יחסים גורם לוס אנגלס מוזנחים מהמחסור החשוב לעיקרי נוסף יחס מצוין.


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article44076.aspx