חבות מעבידים \ ביטוח אחריות מעבידים
נכתב על ידי: רמי דוד - 'סוכנות לביטוח'
תאריך: 24/05/09

פוליסה לביטוח חבות מעבידים מכסה את חבותו של המבוטח כלפי עובדיו בשל נזק גוף שנגרם לעובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל המבוטח שארע בתאונת הביטוח . החבות המכוסה על פי פוליסה זו היא חבות על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח - 1968. פוליסה זו הינה מוצר משלים לפיצויים המשולמים על ידי הביטוח הלאומי בגין תאונות עבודה או מחלות מקצוע ואינה באה במקום הפיצויים המשולמים על ידי הביטוח הלאומי


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article4711.aspx