קרן השתלמות - קופת גמל
נכתב על ידי: רמי דוד - 'סוכנות לביטוח'
תאריך: 24/05/09

•1.  קרנות הפנסיה.

•2.  קופות ביטוח - תוכניות ביטוח חיים המוכרות כקופות גמל.

•3.  קופות גמל ליד מוסדות פיננסיים - במיוחד הבנקים.

•4.  קופות גמל מפעליות - מנוהלות עבור העובדים במקום העבודה הספציפי.

מקובל לחלק את קופות הגמל לשלוש קבוצות: למטרות מוגדרות, לעמיתים עצמאיים ולעמיתים שכירים

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.rami-david.co.il/exe4cA.html

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא אפיק חסכון לשכירים ולעצמאים, במסגרתו ניתן לצבור כספים לצרכי השתלמות או לחסכון לטווח קצר לכל מטרה.

לקרן השתלמות רשאי להצטרף כל עובד שכיר, עצמאי, חבר בעל שליטה בחברת מעטים, חבר קיבוץ או מושב שיתופי.

הכספים המצטברים בקרן ניתנים למשיכה לצרכי השתלמות בארץ ובחו"ל החל מתום שלוש שנות חברות בקרן. לאחר שש שנות חברות בקרן ניתן למשוך את מלוא הכספים שהצטברו לכל מטרה שהיא, בפטור ממס.

קרן השתלמות מוכרת כקופת גמל ומעניקה הטבות מס:

הטבות מס למעסיק ולעובד שכיר:

•·     מעסיק רשאי להפקיד עד %7.5 משכרו של עובד לקרן השתלמות ולרשום הפקדה זאת כהוצאה מותרת בניכוי.

•·     הפקדה בשיעור הנ"ל עד שכר בסך 15,712 ש"ח בחודש לא תחשב כהכנסה חייבת במס בידי העובד.

•·     במקביל להפקדת המעסיק מחויב העובד להפקיד לקרן ההשתלמות סכום בשיעור %2.5 מהשכר ממנו מפקיד המעסיק לקרן.

הטבות מס לעצמאי:
עצמאי רשאי להפקיד בקרן השתלמות עד %7 מהכנסתו השנתית, או מתקרת הכנסה בסך 215,000 ש"ח, הנמוך ביניהם.
% 4.5 הינם הוצאה מותרת בניכוי.
במסגרת התכנון האישי תוכל להתאים לצרכיך תכנית המשלבת בין חסכון פנסיוני (בקרן פנסיה או בתוכנית ביטוח) עם קרן השתלמות, ולנהל את כולם תחת קורת גג אחת אצלנו ברמי דוד סוכנות לביטוח.

http://www.rami-david.co.il/services5.html


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article4718.aspx