פירוט התוכניות ב"חוויה היהודית"
נכתב על ידי: דוד דרומר
תאריך: 06/07/16

פירוט התוכניות ב"חוויה היהודית"

אנו מציעים שעה שבועית קבועה במערכת בנושאי

"סיפורי המקרא " והאקטואליה שלה בימינו

ו/או "פרקי אבות".

השיעורים מלווים בפעילויות מגוונות:

חידונים, הצגות, שירים, עבודות יצירה ומשחקים אטרקטיביים.

בנוסף, ניתן להזמין סדנאות מפעילות,

לאורך מס' שיעורים רצופים

בשיעורים שאינם קבועים במערכת בנושאים הבאים:

"בין אדם לחברו"

המפגשים יעסקו בנושאים חשובים מאוד לפרט בחברה הישראלית. העברת מסרים של סבלנות וסובלנות, הדאגה לזולת, הכרת זכויות האדם וזכויות הילד והאיזון ביניהם לבין החובה בחברה.

כבוד האדם, אהבת הרע ואחריות לאומית כשהבסיס הוא מורשת ישראל, ערכי היהדות וזהות יהודית.

הנושא

פירוט

זמן העברה

"מכעס לפיוס"

הבחנה בין כעס לפיוס.

מסקנה - על מנתלהתפייס יש צורך בהתנתקות מן הכעס.

2  ש' רצופות

"ייחודו של האדם"

הבנת השונות בין בניהאדם. כל אחד הוא מיוחד - הבנה שבכל אדם קיימת היכולת לתרום מן המיוחד שבולשלמות הכלל.

2  ש' רצופות

"אהבה=נתינה"

הבנת המושג"אהבה", מהי נתינה, שילוב של שני המושגים והבנה שתרומה של כל פרטתורמת לחברה בריאה ואוהבת.

2  ש' רצופות

שמירתהלשון

מטרת השיעור להקנות

את ארבעת מרכיבי"לשון הרע":

*לשון הרע *רכילות

*הוצאת שם רע

*אבק לשון הרע, ואתהנזק שעלול להיגרם כתוצאה מאי הקפדה על שמירת הלשון. מהו דיבור ראוי ונכוןבחברה.

2  ש' רצופות

"עזרה לזולת - חסד"

מטרת השיעור - הקנייתערכי עזרה לזולת והמעלה הגדולה שבגמילות חסדים.

2  ש' רצופות

"כיבוד הורים"

הכרת מקור המצווהוהשלכותיה לקיום חיים בריאים, שלמות המשפחה והמשך הדורות.

2  ש' רצופות

"חברות"

איזהו חבר טוב?

מהות החברות.

רכישת חבר והענקהלחבר.

2 ש' +2 ש'

לא רצופות.

"אהבת העם והארץ"

המפגשים עוסקים במורשת ההיסטורית של עם ישראל בארץ ישראל, בהסתמך על מסורת ישראל, תוך שימת דגש על החובה לאהבת ישראל בפרט ואהבת האדם באשר הוא אדם בכלל.

הנושא

פירוט

זמן העברה

"אחדות ישראל"

הכרה של מגזריםואוכלוסיות שונות בעם ישראל והתמודדות בעזרת משחק תפקידים עם כל אחד מסוגיהאוכלוסיה.

הכרה בחשיבות אחדותעם ישראל. (אחדות ולא אחידות)

מפגש 1 של 4 ש'

"אהבתהעם והארץ"

מרכז למידה בנושא"זכויותינו על הארץ הזאת וסמלים בתולדות העם והמדינה"

פעילות במוקדים,

4 ש' רצופות.    (הפעילות שכבתית)

"חיזיון אור-קולי"

"ירושלים - עבר הווה עתיד" -ההיסטוריה של ירושלים מתקופת האבות ועד ימינו באמצעים אורקוליים ואומנותייםמרשימים ביותר.

כ-45 דקות

"חגים ומועדים"

נושא

פירוט

זמן העברה

"שבת"

חוויית "שולחן שבת", התלמיד יבין את הטעמים לכל המצוות והמנהגים הקשוריםבשבת. (מההכנות לשבת דרך הדלקת הנרות ועד להבדלה)

2 ש' רצופות

"חגיתשרי +

חשבון נפש"

הכרת המושג"חשבון נפש", הכרת התאריכים החשובים בחודש תשרי, פרטי החגים, המצוות והמנהגיםהתלויים בהם.

2 ש' רצופות

"חנוכה"

"תולדותהנר" - סוגי נרות ביהדות ושימושיהם.

שיעור בנושא החג על כל מנהגיו והרקע

ההיסטורי.                                        (השיעורכולל בניית חנוכיות)

"בינגוחנוכה" - הצגה תוך הכרת המושגים הקשורים בחנוכה.

2 ש' רצופות

"ט"ו בשבט"

*  "חדווה וישראל" - הקשר בין

עם ישראל לארץ חמדת אבות.

* "כי האדם עץ השדה" -

הקבלה בין אדם לעץ וכו'.

*  "חמישהעשר בשבט" -

לעומת א' בשבט. (המחלוקת בין

בית שמאי לבית הלל)

* "מצוות התלויות בארץ" -

תרומות ומעשרות, ערלה וכו'.

2ש' רצופות

"פורים"

הכרת סיפור המגילה,הדמויות הפועלות בה, מנהגי החג וטעמיו. (בסיפור, בהצגה וביצירה)

2 ש'רצופות

"פסח"

*מוקדים - בפעילות 4 תחנות בהן

ילמד התלמידאת דיני החג ומנהגיו,

ויחווה את:

  • - חוויית ליל הסדר,
  • - הגעלת כלים,
  • - משמעות ה-"4" בניסן ובפסח,
  • - מושגים הקשוריםבחג (במשחק "9 בריבוע") ועוד...

*  הצגה -"ליל הסדר".

4 ש' רצופות

"ל"ג בעומר"

הכרת הרקע ההיסטורילל"ג בעומר ומנהגי החג. התלמיד יכיר את המושגים הקשורים בספירת העומר ובחגעצמו ואת הדמויות הקשורות בחג זה.

2 ש'רצופות

"ירושלים -

אתרים ושערים"

מסע על פני ירושליםואתריה - מירושלים המערבית לתוך העיר העתיקה.

פעילויות בכל אתרואתר.

3 ש'רצופות

"שבועות"

התלמיד יכיר את מנהגיהחג ודיניו, הכרת סיפור מגילת רות והבנת הקשר בין קבלת התורה להיווצרות העם.

הפעילות מועברת במוקדים. 3 ש' לכל שכבה.

"אישים ואירועים":

"אישיםומושגים"

הכרת הרצף ההסטורי ,דמויות מרכזיות שונות, מושגים הקשורים בתולדות העם והארץ ומעגל החיים היהודיים.

2 ש'רצופות

"החודש העברי"

הכרת מהלך גרמיהשמים, הכרת לוחות שנה שונים, הייחוד של הלוח העברי, שמות החודשים ומשמעותם,אגדות, מדרשים וכו'...

2ש' רצופות

"שמיטה"

מערך בנושא שנת שמיטהעל כל הנגזרות ממנה, כולל העמקת הידע של המס' 7 ביהדות והקשר שלו לשמיטה.

2ש' רצופות

הפעלות הורים וילדים:

  • הפעלה לקבלת החומש - "התורה שלי".

(באמצעות משחק - "מסע מבריאת העולם עד לקבלת התורה", הכולל משימות תחרותיות מגוונות, הצגות , שירה, ריקוד ועוד... ועבודת יצירה).

  • הפעלה לקבלת הסידור - הצגה "כוחה של תפילה"+ משחק מפעיל "הסידור השלם" + סיפור בשקפים "גלגולו של סידור" + יצירה + דף הבקשות שלי.

תכנית "בר/בת מצוה" -  "לגעת בשורשים".

התוכנית מוצעת לתלמידי כיתות ו' בבתי ספר יסודיים  ולתלמידי כיתות ז' בחטיבות הביניים.

במסגרת התוכנית יועברו נושאים חשובים שכל נער ונערה ראוי שיכירו:

* תחילתו של עם                      * מעמד האשה ביהדות

* היחיד והיחד                         *  המצוות

* מבנה התנ"ך                          * התפילה

* מהות בר/בת מצוה                 * כיבוד הורים

* הדרשה שלי                          * שבת

* מילדות לבגרות                     * אישים ביהדות

* מושגים ביהדות

כל זאת, בסדנאות ופעילויות מגוונות ומעניינות, בלווי חוברת עבודה המכילה את כל הנושאים הנ"ל.

  • בסיום התוכנית יתקיים "יום שיא" באחד מאתרי המורשת, בשיתוף ההורים. יום השיא כולל כניסה ופעילות באתר ומסיבת בר/בת מצווה בלווי מוסיקלי, כיבוד עשיר, צילום האירוע ומתנה לחתני וכלות בר/בת המצווה.
  • ניתן ללמד את נושא בר/בת מצווה בימים מרוכזים או לאורך זמן

(עפ"י בקשת ביה"ס).

לפרטים : 04-8450235


 
אודות המחבר

דוד דרומר מנהל של חברת "אורי עוז הפקות",מיזמים חינוכיים,קשרי קהילה ומשימות לאומיות.

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49095.aspx