הבנת השפעתה של שפת הגוף על המסר
נכתב על ידי: קובי אסף
תאריך: 03/09/09

בניגוד לנהוג לחשוב, שפת גוף אינה מושג הנוגע רק לתנועות גופו של האדם. שפת הגוף של האדם כוללת מגוון פרטים ולמעשה את כל פעולותיו של האדם. האופן בו האדם מתלבש, הפריטים בהם בוחר, האופן בו מדבר, חיתוך הדיבור שלו וכל פעולה אחרת הם חלק משפת הגוף של האדם. הבנה כי האופן בו האדם חי היא חלק משפת גופו ומודעות לשפת הגוף, יאפשרו לאדם לנתב את מערכות היחסים שלו כפי שמעוניין. בנוסף רכישת מודעות תאפשר לו לרכוש יותר שליטה על מערכות היחסים שלו.

 

קיימים אנשים אשר מעבירים לסביבה מסר מסוים עם תדמיתם החיצונית, אשר אינו תואם לאופיים הפנימי. כתוצאה מכך עלול להיווצר מצב בו אנשים אלה ישלחו לסביבה מסרים סותרים. כמו כן, אדם אשר תדמיתו החיצונית אינה תואמת לאופיו הפנימי עלול לשדר חוסר אמינות וזיוף ולגרום לאחרים להתרחק ממנו. אדם אשר רוכש מודעות להשפעתה של שפת הגוף כפי שמתבטאת בכל היבט בהתנהגותו וכל פריט שבוחר, יוכל לוודא כי תדמיתו החיצונית תואמת לאופיו הפנימי. אנשים אשר תדמיתם החיצונית תואמת לאופיים הפנימי, הם אנשים אשר קל יותר לאחרים ללכת אחריהם ולהאמין לדבריהם. כמו כן, אנשים כאלה יוצרים רושם של אמינות ואותנטיות.

 

על ידי רכישת מודעות למסרים שמעבירה כל בחירת פריט או פעולה מסוימת, יוכל האדם לוודא כי מעביר מסר אשר תואם את אופיו הפנימי. בדרך זו יימנע מהעברת מסרים סותרים ורושם של אי אמינות על הסביבה. המודעות לשפת הגוף תוכל לסייע לאדם לשלוט טוב יותר על תדמיתו ועל הרושם שמותיר על הסביבה.

 

ד"ר קובי אסף הוא חוקר שפת גוף אשר כתב ספרים בנושא ומעביר סדנאות. קובי אסף מאמין כי מודעות למסרים אשר מעבירה שפת הגוף יכולה לסייע לאדם להעביר את המסרים הנכונים.

 

 

 


 
אודות המחבר

www.kobyasaf.co.il

טלפון נייד: 054-4643761
פקס: 03-5341353

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article5987.aspx