קביעות אופי של החלומות לאורך זמן
נכתב על ידי: ד"ר זיו מאיר
תאריך: 04/10/09

קביעות אופי של החלומות לאורך זמן

      מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "משמעות החלום ופירושו"

כאמור הול השתדל לעקוב אחר סידרת חלומות של אותו אדם לאורך זמן, לעיתים הוא גם קיבל יומנים של חלומות מאנשים שנהגו לרשום את חלומותיהם כפי שזכרו מידי בוקר בבוקרו לאורך שנים, במקרה אחד מספר הול כי קיבל יומן של אישה, אשר רשמה את חלומותיה מגיל 25 ועד לסמוך לפטירתה בגיל 75 , כלומר חלומות לאורך תקופה של 50 שנה, אולם במרבית המקרים, הציג הול מקרים של חלומות המשתרעים בין תקופה של 10 עד 20 שנה. מניתוח סדרות של חלומות אלו הבין הול, שלרוב קיימת קביעות מפתיעה ולאורך זמן בהיבטים השונים של החלומות.

כאשר קוראים שניים או שלושה חלומות של אותו אדם, יתכן שבתחילה הם יראו שונים, אך כאשר מנתחים את תוכן החלומות ועורכים השוואה של נושאים מרכזים, לרבות סוגי דמויות בפעילויות, מוצאים קביעות רבה בחלומות אפילו לאורך שנים רבות.

לדוגמא: הול ניתח אצל אחת הנשים בחלומות את היחס בין  תופעת גברים בחלום לבין תופעת נשים בחלום במשך שנה אחת, הוא מצא יחס של שליש אחד בלבד של נשים לעומת שני שליש גברים, יחס ממוצע זה נשמר פחות או יותר קבוע בכל חלומותיה של אותה אישה במשך למעלה מ- 20 שנה.

קביעות זו חוזרת על עצמה לגבי תכנים רבים, כגון: טיב היחסים האישיים בין הדמויות בחלום לבין החולם עצמו: יחידות או תוקפנות, שיתוף פעולה או תחרות: סוג בני האדם המופיעים בחלום: מכרים או זרים, צעירים או מבוגרים: אחוז בעלי החיים המופיעים בחלום וכדומה. כך נשארים קבועים לאורך זמן רב נושאים המרכזיים שבחלום. דוגמאות לנושאים מרכזיים כאלה הן מרובות: עניין מרכזי שמגלה החולם במחלות, ביחסי מין, מחשש מאבוד חפציו או רכושו, בחשש להגיע באיחור למטרותיו, תוקפנות כלפי מכרים ובני משפחה, תופעות של בריחה מאויבים או רדיפה אחריהם, תחרות בין אחים, ועוד.

תופעה מעניינת בעניין הקביעות היא נושא אחד, או כמה נושאים, חוזרים ומופיעים מדי פעם בשכיחות קבועה בחלומותיו של אותו אדם, אם כי הדמויות עשויות להתחלף. דוגמא לכך יכולה לשמש סדרה של חלומות בהם עשויים להופיע יחסי ריב קינאה ותחרות, כאשר הם מופנים במשך תקופה מסוימת כלפי אמו של החולם, או גם כלפי אחותו של החולם ומאוחר יותר אף כלפי ידידה, או כלפי אשת החולם ועוד... הדמויות הספציפיות מתחלפות מתקופה לתקופה, אך הנושא המרכזי נשאר קבוע. דוגמא נוספת שמביא הול היא שעם ההתבגרות בגיל, הולכות ומתמעטות דמויות החיות השונות  המתקיפות ומסכנות את האדם. אולם מתברר כי במקומם מגיעות מכוניות, מטוסים, רכבות ותחושת האיום, הפחד וחוסר הביטחון, אשר  משפיעים על אותו אדם בחלומו, תחושות אלו נשארות ללא שינוי. הכלל הוא, שלמרות שינויים בגיל וסביבה פיסית וחברתית ומשלח היד, נמשכת אותה קביעות לגבי הקטגוריות.  לדעת הול, קביעות זו מוסברת בכך, שקיימת קביעות באישיות האדם, באופיו, בעמדותיו ובאופן התנהגותו, לרבות התייחסותו הרגשית. קביעות זו בתכונותיו האישיות של אדם מבוססת על גורמים תורשתיים וכן על קביעות בסביבתו בעודו ברחם אמו. במיוחד נובעת הקביעות מניסיון החיים בגיל הרך.

חוויות בגיל הרך הן הקובעות את צרכיו הבסיסים של האדם, את פחדיו וחרדותיו היסודיים.      

רעיון זה  מבוסס בעיקר  על רעיונותיו של  פרויד, כפי שפרויד מונה  כצרכים בסיסים, חרדות  ופחדים, לדוגמא: השאיפה לשד האם, סיפוק גירויים בפה והפחד ממניעתם, הרצון לקבל על עצמו הרגלי ניקיון וחרדה מפני כשלון,  פחד וחרדה לגבי תענוגות הקשורים בגירוי חלקי הגוף ובמיוחד איברי המין. תחרות בין אחים ואחיות על אהבת האם, תסביך אדיפוס - דהיינו אהבת הבן לאמו ופחדו מפני אביו. כל אלה מפתחים דחפים ומניעים אישים הנשארים מגיל הרך וכלה בבגרות, בעודם  מכוונים את התנהגותו של האדם בעירות וכן גם בחלומותיו.

תופעת הקביעות שהול מצא היא עובדה ברורה. אולם מאידך, ניתן לטעון לגבי טענתו זו, כי  האדם אינו זוכר חלומות  חסרי ערך מחיי העירות, אלא זוכר רק  נושאים בעלי עניין מרכזי בתודעתו. יש לזכור כי הול אסף חלומות הזכורים לאדם בהתעוררו משנתו, חלומות אלה ודאי מיוחדים ואינם מייצגים את שפע החלומות שאדם חולם במהלך שנתו מידי לילה, אודותם ניתן לדעת רק אם מעירים את הישן משנתו שוב ושוב, בזמנים מתאימים במעבדה. גם מבין החלומות שנזכרו בבוקר, רק מעטים נכתבו על ידי  האדם. חלק מהחלומות אין האדם טורח כלל לרשום, בין אם משום חוסר חשיבות לדעתו ובין אם   מסיבות אחרות. רק באמצעות הערת הישן משנתו באורך מקרי מידי פעם במעבדה ורישום מדוקדק מפיו מיד עם התעוררו, נקבל דגימה מייצגת של חלומותיו. ניסיון זה  בוודאי יכלול מגוון רב של נושאים ולא רק את אלו הנמצאים בחלומות מהסוג שניתח הול. הול עצמו עם כמה מתלמידיו ערכו מחקרים כאלה ומסתבר גם לדעתו, שקיימים כמה הבדלים בין החלומות הזכורים בבוקר, לבין חלומות המסופרים תוך כדי התעוררות מהשינה, הממצאים  מלמדים כי הקביעות קיימת הרבה יותר לגבי  החלומות הזכורים בבוקר ופחות, לגבי מרבית החלומות שנחלמו במהלך הלילה, הנשכחים בדרך כלל.      

כאמור, קיימות גישות שונות לחקר החלום, לטענת החוקרים השונים הסיבות, התכנים, סיבתם ומשמעותם שונה באופן שלא ניתן למצוא כל קשר בין גישה לגישה, עתה אעבור לגישת התרפיה התבניתית לה סוגדים רבים.

לפירוט מסלולי לימוד ב מכללת ברק ראו במסלולי לימוד של מכללת ברק 

www.barakcollege.com


 


 
אודות המחבר

ד"ר זיו מאיר פרפסיכולוג ונטורופט.

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article6306.aspx