ריסקיפייד התעלתה על הנחיית EBITDA מותאמת לשנה המלאה 2023 ב-37% ומסיימת את השנה עם תזרים מזומנים חופשי חיובי
נכתב על ידי: חיים נוי
תאריך: 08/03/24

ריסקיפייד התעלתה על הנחיית EBITDA מותאמת לשנה המלאה 2023 ב-37% ומסיימת את השנה עם תזרים מזומנים חופשי חיובי

מפרסמת תחזית ראשונית ל- 2024

ניו-יורק, 5 במרץ 2024, (BUSINESS WIRE):

חברת ריסקיפייד Riskified Ltd. (NYSE:RSKD), מובילה בתחום הפתרונות למניעת הונאות מסחר אלקטרוני ובתחום פיתוח פתרונות חכמים לניהול סיכונים, הודיעה על תוצאות כספיות לשלושת ו-12 החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2023. החברה ערכה שיחת משקיעים כדי לדון בתוצאות אלו בשעה 8:30 בבוקר שעון החוף המזרחי של ארה"ב.

"הרבעון הרביעי מסמן אבן דרך משמעותית כאשר השגנו את תוצאת ה-EBITDA המתואמת החזקה ביותר בהיסטוריה שלנו. אנו מאמינים כי זו מהווה עדות לחוזק המודל העסקי שלנו וליכולת שלנו לבצע את היוזמות האסטרטגיות שלנו. אני רוצה להודות לכל צוות Riskified, שעבודתו הקשה ומסירותו סייעו במימוש ההצלחות האלה. אנו נרגשים מההזדמנויות שעומדות לפנינו ונשארים מחויבים לספק ערך לסוחרים ולבעלי המניות שלנו תוך הישארות בחזית החדשנות בתעשייה", אמר עידו גל, מייסד משותף ומנכ"ל Riskified.

דגשים עסקיים של הרבעון הרביעי ושנת 2023 כולה

*גיוון נוסף עם הוספת סוחרים חדשים: המשכנו להצליח בהבאת סוחרים חדשים על הפלטפורמה, מה שהעמיק את טווח ההגעה האנכי והגיאוגרפי שלנו. 10 הלוגואים החדשים המובילים שלנו שנוספו במהלך הרבעון הרביעי של 2023 ייצגו חמש קטגוריות שונות בשלושה תחומים גיאוגרפיים.

*זה הביא חשבון חדש בקטגוריית העברות ותשלומי כספים: במהלך הרבעון הרביעי, הצטרפנו לחברת העברת כספים גלובלית של מיליארדים ונוכחות ב-50 מדינות. אנו מאמינים שקטגוריה זו מייצגת תחום מרשים של התרחבות פוטנציאלית עבור Riskified.

*המשך פעילות במכירות של אופנה ויוקרתיות: לקוחות מרכזיים קיימים הרחיבו את הקשרים החוזיים איתנו במהלך הרבעון הרביעי. בפרט, ביצענו בהצלחה מכירות נוספות עם אחד מהסוחרים המובילים שלנו בקטגוריית האופנה והיוקרה שלנו, והייתה לנו מכירה צולבת מוצלחת של Policy Protect עבור סוחר יוקרה, שכבר השתמש במוצר הליבה שלנו ב-Chargeback Guarantee.

*ביצוע הצעת למכירות בפלטפורמה: הרבעון הרביעי שלנו היה הרבעון החזק ביותר אי פעם עבור מוצרPolicy Protectשלנו, מכיוון שלמעלה מ-50% מעסקאות Policy Protect שהשגנו במהלך השנה יצאו לפועל במהלך הרבעון, מה שמשקף מומנטום הולך וגובר וקבלת סוחרים של מוצרים אלה במהלך השנה.

*מודל חזק של תזרים מזומנים: המשכנו לשמור על מודל בריא של תזרים מזומנים ויצרנו תזרים מזומנים חופשי חיובי של 5.9 מיליון דולר לשנת 2023. אנו מאמינים שאנו ניצבים במקום טוב להמשיך לייצר תזרים מזומנים חזק בשנת 2024. אנו גם בטוחים ביכולתנו לנהל את עמדת המזומנים שלנו וסיימנו את השנה עם 474.8 מיליון דולר של מזומנים, פיקדונות והשקעות במאזן, ללא חובות.

*עדכון תכנית רכישה חוזרת של מניות: ב-20 בנובמבר 2023, קיבלנו את אישור בית המשפט הישראלי ליישם את תכנית הרכישה החוזרת של מניות בסך 75 מיליון דולר שהוכרזו בעבר. עד 29 בפברואר 2024, רכשנו מחדש כ-7.6 מיליון מניות בעלות כוללת של כ-34 מיליון דולר. אנו ממשיכים להיות מחויבים לרכוש מחדש את המניות שלנו במה שאנו מאמינים שהן ברמות של הערכת שווי אטרקטיביות.

*מערכת מורחבת של ניהול החזרי תשלומים: במהלך השנה הרחבנו עוד יותר את פלטפורמת יישוב המחלוקות שלנו כדי לייעל את פעולות החזרי התשלום עבור צוותי הסוחרים שלנו. הפתרון המורחב ממנף שילובים עמוקים יותר של שער ותובנה מלאכותית לקומפלציה אוטומטית ולעיצוב של הגשת הוכחות משכנעות עבור כל החזר חיוב, חוסך זמן לצוותי הסוחרים ומאפשר להם לערער על החזרים נוספים.

"אני גאה ביכולת שלנו להרחיב את מרווח ה-EBITDA המתואם שלנו ב-1100 bps מהתקופה הקודמת ואנו מצפים לראות המשך של התרחבות המרווח ב-2024 ואילך. אנו נשארים מחויבים להניב ערך עבור בעלי המניות שלנו על ידי התמקדות במנופים התפעוליים העומדים לרשותנו, ועל ידי ניהול העסק בצורה ממושמעת", אמרה אגליקה דוטצ'בה, מנהלת הכספים הראשית של Riskified.

תחזית פיננסית:

עבור השנה המסתיימת ב-31 בדצמבר 2024, אנו מצפים כעת:

*הכנסות בין 323 ל-335 מיליון דולר

אנו צופים EBITDA מתואם חיובי לשנת 2024. עבור השנה המסתיימת ב-31 בדצמבר 2024, אנו מצפים כעת:

* EBITDA מתואם(2) בין 10 ל-17 מיליון דולר

(1) GMV הוא אינדיקטור ביצועים מרכזי בעוד EBITDA מותאם ומרווח EBITDA מותאם הם מדדים שאינם GAAP של ביצועים פיננסיים. ראה "אינדיקטורים מרכזיים לביצועים ומדדי Non-GAAP" למידע נוסף ו"התאמה בין מדדי GAAP ל-Non-GAAP" להתאמה למדד GAAP בר-השוואה הישיר ביותר.

(2) אין באפשרותנו לספק התאמה בין הנחיית ה-EBITDA המתואם לשנת הכספים המסתיימת ב-31 בדצמבר 2024 לרווח (הפסד) כיוון שסעיפים מסוימים שאינם נכללים ב-EBITDA המתואם אך נכללים ברווח הנקי (הפסד), החשבונאות המקבילה ביותר להשוואה ישירה. מדד פיננסי, לא ניתן לחזות על בסיס צפיית העתיד ללא מאמץ בלתי סביר או גורמים שאינם בשליטתנו. לדוגמה, איננו מסוגלים לחזות את גודל הרווחים או ההפסדים בעסקאות מטבע חוץ אשר כפופים לגורמים כלכליים רבים ואחרים שאינם בשליטתנו. מאותן סיבות, איננו מסוגלים להתייחס למשמעות הסבירה של המידע הבלתי זמין, אשר עשוי להיות לו השפעה בלתי צפויה ופוטנציאל משמעותי על התוצאות הכספיות העתידיות שלנו לפי GAAP.

פרטי שיחת ועידה ושידור אינטרנט

החברה ערכה שיחת ועידה לדיון בתוצאותיה הכספיות ביום, 5 במרץ 2024 בשעה 8:30 בבוקר שעון החוף המזרחי של ארה"ב. ניתן לגשת לשידור חי באינטרנט של השיחה מאתר קשרי המשקיעים של Riskified בכתובת ir.riskified.com. שידור חוזר של השידור באינטרנט יהיה זמין גם לזמן מוגבל בכתובתir.riskified.com . ההודעה לעיתונות עם התוצאות הכספיות, כמו גם חומרי מצגת המשקיעים יהיו נגישים באתר קשרי משקיעים של החברה לפני שיחת הוועידה.

מדדי ביצועים מרכזיים ומדדי שאינם GAAP

הודעה זו לעיתונות והטבלאות המצורפות מכילות הפניות לנפח סחורה גולמי ("GMV"), שהוא אינדיקטור ביצועים מרכזי, ולמדדים מסוימים שאינם GAAP הכוללים מדדי ביצועים פיננסיים שאינם GAAP, כולל EBITDA מתוקן, מרווח EBITDA מתואם , רווח גולמי שאינו-GAAP, שולי רווח גולמי שאינו-GAAP, -GAAP עלות הכנסה, הוצאות תפעול שאינן -GAAP לפי פריט שורה, -רווח נקי שאינו GAAP (הפסד) ורווח נקי (הפסד) שאינו-GAAP למניה , וכן מדדי נזילות שאינם לפי GAAP, כולל תזרים מזומנים חופשי. ההנהלה והדירקטוריון שלנו משתמשים במדדי ביצועים מרכזיים ובמדדי non-GAAP כמדדים משלימים של ביצועים ונזילות, מאחר שהם מסייעים לנו להשוות את הביצועים התפעוליים שלנו על בסיס עקבי, שכן הם מסירים את ההשפעה של פריטים שלדעתנו אינם משקפים ישירות את פעולות הליבה שלנו. אנו משתמשים גם ב EBITDA מתואם למטרות תכנון, כולל הכנת תקציב התפעול השנתי הפנימי שלנו ותחזיות פיננסיות, כדי להעריך את הביצועים והיעילות של היוזמות האסטרטגיות שלנו, וכן להעריך את היכולת שלנו להרחיב את העסק שלנו. תזרים מזומנים חופשי מספק מידע שימושי להנהלה ולמשקיעים על כמות המזומנים שיוצר העסק, שיכול לשמש להזדמנויות אסטרטגיות, כולל השקעה בעסק שלנו וחיזוק המאזן שלנו.

אין לפרש את המדדים האלה שאינם GAAP כדי להסיק מכך שהתוצאות העתידיות שלנו לא יושפעו מפריטים חריגים או אחרים. למדדים שאינם-GAAP של ביצועים פיננסיים יש מגבלות ככלים אנליטיים בכך שמדדים אלה אינם משקפים את ההוצאות שלנו במזומן, או דרישות עתידיות להוצאות הוניות, או התחייבויות חוזיות; אמצעים אלה אינם משקפים שינויים או דרישות מזומנים עבור צורכי ההון החוזר שלנו; אמצעים אלה אינם משקפים את הוצאות המס שלנו או את דרישות המזומנים לתשלום המסים שלנו, ולעתים קרובות יצטרכו להחליף נכסים שמופחתים או שיופחתו בעתיד ואמצעים אלה אינם משקפים דרישות מזומנים כלשהן להחלפות כאלה. תזרים המזומנים החופשי מוגבל מכיוון שהוא אינו מייצג את תזרים המזומנים השיורי הזמין עבור הוצאות של שיקול דעת. תזרים מזומנים חופשי אינו בהכרח מדד ליכולת שלנו לממן את צרכי המזומנים שלנו.

לאור מגבלות אלו, ההנהלה משתמשת באמצעים אלה שאינם GAAP כדי להשלים, לא להחליף, את תוצאות ה-GAAP שלנו. המדדים שאינם GAAP המשמשים כאן אינם בהכרח בני השוואה לכיתובים בעלי כותרת דומה של חברות אחרות, בשל שיטות חישוב שונות. אין להתייחס לאמצעים פיננסיים שאינם לפי GAAP בנפרד, כחלופה למידע שהוכן והוצג בהתאם ל-GAAP או שהנו עדיף על מידע זה. אמצעים אלה משמשים לעתים קרובות על ידי אנליסטים, משקיעים ובעלי עניין אחרים כדי להעריך חברות בענף שלנו. על ידי מתן אמצעים אלה שאינם GAAP יחד עם התאמה למדד GAAP הדומה ביותר, אנו מאמינים שאנו משפרים את ההבנה של המשקיעים לגבי העסקים שלנו ותוצאות הפעילות שלנו, וגם מסייעים למשקיעים להעריך עד כמה אנו מבצעים את היוזמות האסטרטגיות שלנו. .

אנו מגדירים את GMV כערך הדולר הכולל ברוטו של הזמנות שנבדקו באמצעות פלטפורמת מודיעין המסחר האלקטרוני שלנו במהלך התקופה המצוינת, כולל ערך ההזמנות שלא אישרנו.

אנו מגדירים כל אחד ממדדי הביצועים הפיננסיים שלנו שאינם לפי GAAP, כיתרות ה-GAAP המתאימות המוצגות בטבלאות שלהלן, אשר מותאמות לפי העניין, פחת והפחתות (כולל הפחתת תכנות לשימוש פנימי מהוונות כפי שהוצגו בדוח על תזרימי המזומנים שלנו), הוצאות פיצויים מבוססות מניות, מיסי שכר הקשורים לפיצויים מבוססי מניות, הוצאות הקשורות לליטיגציה, הפרשה (הטבה ממס הכנסה, הכנסות (הוצאות) אחרות לרבות רווחים והפסדים מעסקאות מטבע חוץ ורווחים והפסדים על אי- גידור ייעודי, והכנסות ריבית (הוצאות). מרווח EBITDA מותאם מייצג EBITDA מותאם מבוטא כאחוז מההכנסות. מרווח רווח גולמי שאינו GAAP מייצג את הרווח הגולמי שאינו-GAAP מבוטא כאחוז מההכנסות. אנו מגדירים רווח נקי (הפסד) שאינו GAAP למניה כרווח נקי (הפסד) ללא GAAP חלקי מניות בממוצע משוקלל ללא GAAP. אנו מגדירים מניות ממוצעות משוקללות ללא GAAP, כמניות ממוצעות משוקללות לפי GAAP, מותאמות לשקף כל שווי מניות רגילות מדללות הנובעות מרווח (הפסד נקי) ללא GAAP, אם רלוונטי.

אנו מגדירים תזרים מזומנים חופשי כמזומנים נטו שמתקבלים על ידי (המשמשים) פעילויות תפעוליות, בניכוי רכישות במזומן של רכוש וציוד, ומזומנים שהושקעו על עלויות פיתוח תוכנה מהוונות.

ההנהלה מאמינה כי על ידי אי הכללת פריטים מסוימים ממדד GAAP המשויך, מדדים אלו שאינם GAAP הנם שימושיים בהערכת הביצועים שלנו ומספקים מידע משלים משמעותי בשל הגורמים הבאים:

פחת והפחתות: אנו לא כוללים פחת והפחתות (כולל הפחתת תכנות לשימוש פנימי מהוונות) מכיוון שאנו מאמינים שעלויות אלו אינן הליבה לביצועי העסק שלנו והניצול של נכסי הבסיס בפחת ומופחתים יכול להשתנות ללא השפעה מקבילה על התפעול והביצועים של העסק שלנו. ההנהלה מאמינה כי אי הכללת פחת והפחתות מאפשרת השוואה עם חברות אחרות בענף שלנו.

הוצאות פיצוי מבוססי מניות: אנו לא כוללים הוצאות פיצויים מבוססות מניות, בעיקר מכיוון שמדובר בהוצאה שאינה במזומן ואשר אינה קשורה ישירות לביצועים הנוכחיים של העסק שלנו. הסיבה לכך היא שההוצאה מחושבת על סמך תאריך ההענקה של השווי ההוגן של פרס שעשוי להשתנות באופן משמעותי משווי השוק ההוגן הנוכחי של הפרס בהתבסס על גורמים שאינם בשליטתנו. הוצאות תגמול מבוסס מניות מכוונות בעיקר כדי להתאים את האינטרסים של העובדים שלנו לאלו של בעלי המניות שלנו ולשמרן לטווח ארוך, במקום להתייחס לביצועים תפעוליים לכל תקופה מסוימת.

מיסי שכר הקשורים לתגמול מבוסס מניות: אנו לא כוללים הוצאות מס שכר למעסיק הקשורות לתגמול מבוסס מניות על מנת לראות את ההשפעה המלאה שהייתה להוצאות שכר מבוסס מניות על התוצאות התפעוליות שלנו. הוצאות אלו קשורות למימוש או הבשלה של פרסי הון בסיסיים ולמחיר המניות הרגילות שלנו, בעת ההבשלה או המימוש, אשר עשויים להשתנות מתקופה לתקופה ללא תלות בביצועים התפעוליים של העסק שלנו.

הוצאות הקשורות לליטיגציה: אנו לא כוללים עלויות הקשורות לצד המשפטי שנחשף בעבר תחת הההגדרה "הליכים משפטיים" בטופס 6-K שלנו שסופק לרשות ניירות ערך ("SEC") ב-15 באוגוסט 2023, מכיוון שעלויות כאלה אינן משקפות את העלויות הקשורות עם התוצאות העסקיות והתפעוליות השוטפות שלנו, ונחשבות חריגות ונדירות.

אודות Riskified

Riskified מעצימה עסקים להגדיל את ההכנסות והרווחים שלהם ממסחר אלקטרוני באמצעות הפחתת סיכונים. כמה מהמותגים הגדולים בעולם והחברות הציבוריות הנסחרות מסתמכים על Riskified עבור הגנה מובטחת מהכחשות עסקה, מאבק בקנה מידה גדול בהונאות ובניצול מדיניות ושיפור שימור הלקוחות. פלטפורמת המודיעין של Riskified בנושא הונאות וסיכונים המופעלת באמצעות בינה מלאכותית, אשר פותחה ומנוהלת על ידי הצוות הגדול ביותר של מנתחי סיכוני מסחר אלקטרוני, מדעני נתונים וחוקרים, ומנתחת את הפרט מאחורי כל אינטראקציה על מנת לספק החלטות בזמן אמת ולחזק תובנות מבוססות-זהות. למידע נוסף בקרו באתרRiskified.com .

אנשי קשר

קשרי משקיעים: Chett Mandel, Head of Investor Relations | [email protected]

תקשורת ארגונית: Cristina Dinozo, Senior Director of Communications | [email protected]

מקור: Riskified Ltd.

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire


 
אודות המחבר

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article72739.aspx