דף הבית מיסים מיסים הטבות המס הגלומות בתרומות - המדריך
הטבות המס הגלומות בתרומות - המדריך
דר' אלתר ושות' עורכי דין 28/07/08 |  צפיות: 2274

עו"ד ניר הורנשטיין -משרד עו"ד דר' אבי אלתר ושות'

פרט לערך החברתי הגלום בהן, תרומות עשויות גם ליצור יתרונות מס לא מבוטלים. בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, התרומה עשויה להעניק זיכוי מס וכך להפחית את תשלומי מס ההכנסה.פרט לערך החברתי הגלום בהן, תרומות עשויות גם ליצור יתרונות מס לא מבוטלים. בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, התרומה עשויה להעניק זיכוי מס וכך להפחית את תשלומי מס ההכנסה.


מה ייחשב כתרומה
תרומה תוכר ככזו רק אם לא ניתנה כנגדה תמורה. לדוגמה - אם כנגד הסכום שנתרם הוענק שירות, נכס או אפילו כרטיס הגרלה - עשויה התרומה לאבד את אופיה כתרומה (לפחות באופן חלקי), אלא אם השווי שהוענק כנגד התרומה הוא קטן וסמלי. תרומה ניתנת בד"כ בכסף. תרומה בדרך של התנדבות אינה מזכה באופן עקרוני בזיכוי מס. כאשר נתרם נכס תיחשב התרומה בהתאם לשווי הנכס, אך יהיה צורך להוכיח שווי זה לרשויות המס. כמו כן, עשוי הדבר לחייב הגשת בקשה לפטור ממס בגין מכירת הנכס - שכן עלול לחול חיוב במס בייחוד כאשר מדובר בתרומה של מלאי עסקי. תרומה של נכסי מקרקעין בישראל, מחייבת בדיקה מיוחדת ופרטנית על מנת לוודא באופן מלא כי התרומה לא תתחייב במס.
מי זכאי להטבה
כל תורם שעמד בתנאים זכאי להטבה - בין אם מדובר באדם פרטי, בעסק או בחברה.
מהי הטבת המס
כאשר מדובר ביחידים (לרבות עסקים שאינם מאוגדים כחברה) - יינתן זיכוי ממס בשיעור של 35% מסכום התרומה. כאשר מדובר בחברה תורמת הזיכוי הוא בהתאם לשיעור מס החברות.
לדוגמה: אם סכום התרומה הוא 100 ₪ והתורם הוא יחיד, התרומה עצמה תגרום להפחתה של 35 ₪ מסכום מס ההכנסה שמשלם היחיד באותה שנה. אם התורם הוא חברה והתרומה ניתנה השנה (2006) - התרומה תגרום להפחתה של 31 ₪ מסכום המס באותה שנה - שכן זהו שיעור מס החברות בשנת 2006.
מגבלות ביחס לסכום התרומה וסכום הזיכוי
קיימת רצפה ותקרה לסכומי התרומה. הסכום המינימלי של תרומות המזכה בהטבות מס הוא 370 ₪ לשנה (חשוב להדגיש - לא בהכרח לגוף אחד אלא סך כל התרומות בשנה). אם סך התרומות פחות מ - 370 ₪ בשנה לא תינתן הטבה כלל. לעומת זאת אם הסך עולה על 370 ₪ תינתן הטבה על מלוא הסכום. הסכום המקסימלי המעניק זיכוי בגין תרומות עומד על 2,165,000 ₪. הסכומים מתעדכנים מעת לעת. כמו כן בכל מקרה הזיכוי ממס לא יעלה על 30% מסכום ההכנסה החייבת במס. סכום העולה על תקרת הזיכוי לא הולך לאיבוד - ניתן להעבירו ל - 3 שנות המס הבאות ולזכותו כנגד המס בשנים אלה (שוב - בכפוף לתקרה).
מהם הגופים להם ניתן לתרום וליהנות מהטבות המס
לא כל תרומה מזכה בהטבות מס. גם אם מדובר בעמותות וגם אם מדובר בגופים שמטרתם חשובה וציבורית - לא בטוח כי התרומה תעניק הטבות מס. רק תרומה לגופים שאושרו במיוחד לעניין זה ע"י שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת תקנה זיכוי במס. כאשר ניתן האישור לגוף מסויים, מצויינת עובדה זו על גבי הקבלות המוענקות תחת הכיתוב "למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה". כל כיתוב אחר או ציון עובדה אחרת (לדוג' "ניתן אישור רשם העמותות", או "המוסד פטור ממס הכנסה") אינם רלוונטיים לעניין הטבת המס. הרשימה הקובעת של הגופים המאושרים מצויה במרשמי מחשבי מס הכנסה (שע"מ) ורו"ח ומייצגים בעלי גישה יכולים לפנות ולקבל מידע. כשירות לציבור ניתן להוריד את הרשימה גם מאתר האינטרנט של רשות המיסים או לבצע שאילתה ספציפית.
כיצד ניתן לקבל את ההטבה
הדרך הרגילה והפשוטה היא במסגרת הגשת דו"ח שנתי על הכנסות, לגבי שנות המס הקודמות. מסלול זה מתאים לעצמאים, חברות ושכירים. לדו"ח יש לצרף קבלות מקוריות המעידות על התרומה. על הקבלה לשאת כמובן את פרטי המוסד וכן את שם התורם. עם זאת, מקובל על רשויות המס כי בסכומים קטנים יחסית של עד 400 ₪, יינתן הזיכוי גם אם לא מצויין שם התורם, ובלבד שסכום התרומה מודפס מראש בקבלה.
לגבי שכירים - ניתן לבקש תיאום מס גם בתוך שנת המס השוטפת (כלומר עוד לפני סיום השנה). המהלך מחייב פניה לפקיד השומה באמצעות טופס מיוחד (טופס 116) אשר גם אליו יש לצרף קבלות מקוריות. בנסיבות מסויימות הזיכוי יכול גם להינתן על ידי המעביד (אם קיבל אישור מיוחד מרשות המיסים).


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 דר' אלתר ושות' עורכי דין

דר' אלתר ושות' עורכי דין
תל אביב, שד' שאול המלך 8, קומה 14
טלפון: 03-6966633
פקס:03-6966663

http://altertax.co.il 


מאמרים נוספים מאת דר' אלתר ושות' עורכי דין
 
גבולות חופש המידע בדיני המס : חובת הגילוי חלה גם על מידע פנימי
19/08/08 | מיסים
"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" - כך קבע השופט ברנדייס מבית המשפט העליון של ארה"ב בראשית המאה שעברה.

מוכרים דירת מגורים ? היזהרו מהפטור
19/08/08 | מיסים
ירת המגורים המשפחתית נתפסת כנכס אישי המשמש למגורי המשפחה ולא כנכס השקעה, ומכאן הכלל הגדול שמכירתה פטורה בדרך כלל ממס שבח (במיוחד ידוע הפטור אחת ל- 4 שנים).

הסוכריה שבגלולה: על אף העלאת המס על ני"ע סחירים לעיתים ישולם פחות מס בעקבות הרפורמה
19/08/08 | מיסים
במסגרת הרפורמה בשוק ההון החל מיום 1.1.06 הועלה שיעור מס רווח הון על מכירת ני"ע סחירים מ- 15% ל- 20% במרבית האפיקים ומ - 10% ל - 15% ביחס לאפיקים השקליים הלא צמודים.

חובת הגשת דו"ח לשכירים
19/08/08 | מיסים
רבים סוברים כי בהיותם שכירים, אינם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. מסקנה זו איננה מדוייקת. כפי שיפורט להלן, קיימים לא מעט מקרים בהם גם שכירים חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובו לפרט את הכנסותיהם.

מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים
19/08/08 | מיסים
בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.

נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת - גם עבור בגירים
19/08/08 | מיסים
מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק. מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ג')
בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ב')
19/08/08 | מיסים
דנו בשבוע שעבר בהלכה החדשנית והמורכבת מאוד של כבוד השופט מ. אלטוביה, לפיה עלות הבניה היום, בניכוי פחת שנתי (כפול מספר שנות החכירה הצפויה) ובניכוי הוצאות עתידיות (מהוונות לערך נוכחי) מהווה הכנסה חייבת של החוכר כבר היום.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק א')
שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.

ביטלתם הסכם מכר עם קבלן? אל תיכנסו לדירה
רוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישהרוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI