דף הבית חוק ומשפט מיסים מוסקבה - הרצאה בנתיב - אוקטובר 2014
מוסקבה - הרצאה בנתיב - אוקטובר 2014
איתמר כוכבי 03/11/14 |  צפיות: 2813

ד"ר איתמר כוכבי-[רואה חשבון (כלכלן)(C.P.A.)]

משרד עורך דין-Dr. Faculty of Law

מוסקבה - הרצאה בנתיב - אוקטובר 2014

ד"ר איתמר כוכבי-עו"ד, רואה חשבון וכלכלן, מרצה בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול בטכניון

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות"

ההרצאה תעסוק בנושאים: גילוי מרצון, הלבנת הון וכופר בראי הפיקוח של המערכת הבנקאית העולמית.

בוועידה באוסטרליה של פורום ה-G20 (ספטמבר 2014), התחייבו 44 מדינות לאמץ את מערך הדיווחים הבינלאומיים. בוועידה נכחו שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של הפורום שהתכנסו באוסטרליה. בעקבות הוועדה עשוי האזרח להתחייב, במסגרת הסכם רב-לאומי או במסגרת אימוץ הדוחות הבינלאומיים בחקיקה מקומית, בהגשת הדו"חות לרשויות המס בכל מדינה נוספת.

לאחרונה פרסם ארגון ה-OECD דוח לפעולה (מס' 13) הכולל המלצות להתמודדות עם עסקאות בינלאומיות של תאגידים רב לאומיים באמצעות מסירת דוחות לרשויות המס.

מערך הדיווח המומלץ מבטא את מגמת השקיפות ברמה הפרוצדורלית ונועד להעניק לרשויות המס את הכלים לבחון את העסקאות הבינלאומיות הן של התאגיד הרב לאומי, הן של הפרטים והן של הישות המקומית ולבחון עקביות ומדינית של עסקאות בין צדדים קשורים. זאת, על מנת שרשויות המס תוכלנה לבדוק האם התאגיד "מפנה" באופן מלאכותי או בלתי נאות הכנסות למשטרי מס מטיבים ועל מנת שרשות המס המקומית תפנה משאביה ותתמקד בעסקאות שתבחר לבחון.

דוגמאות לסנקציות עולמיות שהוטלו:

בנקים בעולם נקנסו בתשלום מיליארדים לאוצר האמריקאי עקב אי מילוי התנאים שקבע הממשל האמריקאי אודות הדיווח הנדרש עבור אזרחי ארצות הברית בגין הכספים המנוהלים בבנקים ואי ניכוי מס במקור מהכספים שהופקדו בבנקים.

בנק ישראלי ישלם קנס שיא למשרד המשפטים האמריקני: למעלה מ-271 מיליון דולר - זה הסכום שישולם כקנס על עזרתו ומעורבותו של בנק ישראלי בארה"ב בהעלמות מס של לקוחות. התשלום הוא מעין הסדר טיעון שיבטיח שלא להעמיד את הבנק ובכירים בו למשפט בארה"ב.

גילוי מרצון - הליך גילוי וולונטרי של כספים הנמצאים בחשבון בנק במדינה אחרת ואשר לא דווחו כדין לרשויות המס. הליך דומה קיים במדינות שונות בעולם ומטרתו בעיקר להגדיל את הכנסות הממשלה ממסים.

הלבנת הון - פעולה פיננסית או פעולה ברכוש שמקורה בפשיעה הנעשית תוך הסתרת זהות המקור והיעד של הכסף והרכוש המועבר בפעולה זו, במטרה להטמיעו ברכוש וכסף לגיטימיים ולהכינם לשימוש חוזר.

כופר - תשלום כופר הוא אפשרות הניתנת לעתים לחשוד בעבירה כלכלית, ובפרט השתמטות ממס, כתחליף להעמדתו למשפט פלילי, כשמדובר בעבירת מס מהותית.

בנוסף, ההרצאה תעסוק במערכת הכלכלית במדינת ישראל בדגש על הפנסיה בישראל וחששותיה.

ניהול והבטחת חסכונות הפנסיה - ההחלטה החשובה בחיים והתנערות מדינת ישראל מאחריות.

בעבר הלא רחוק, לכל עובד במדינה הייתה הבטחה לפנסיה מכובדת יותר או פחות אבל כזו שהוא ידע מה יקבל לכשיפרוש לגמלאות. בשנת 1995 המציאות השתנתה והחוסכים החדשים, הצעירים, עברו מעולם של פנסיה תקציבית לעולם של פנסיה צוברת, עולם בו דבר לא מובטח להם והם  יקבלו בגמלאות רק את מה שהושג על כספם לאורך השנים בשוקי ההון. ניהול החיסכון עבר לחברות ביטוח פרטיות-עסקיות שחושבות רק על רווח. נשאלת השאלה, האם העובד של היום מפסיד מכל  השינויים שחלו והאם יוכל לממן את עצמו מחר, כשיהיה פנסיונר? מה צריך לשנות, להחזיר  לאחור או לשפר?

עתיד הפנסיה: עובד, העובד כיום ייהנה מפנסיה בעת יציאתו לגמלאות

1. הערכה, מי שיפרוש לפנסיה עוד 30-20 שנה עשוי לקבל, במקרה הטוב, קצבה חודשית של 50%-40% בלבד מהשכר האחרון שלו.

2. האוצר מניח שהאזרח מתעניין בנושא ויכול להשקיע זמן רב בתכנון החיסכון הפנסיוני שלו, אך הנחה זו לא  מתקיימת. התוצאה היא קהל שבוי שאינו מגיב להרעת תנאים כמו העלאת דמי ניהול והישגים נמוכים של חברות הפנסיה.

נתחיל במסקנה:  כל אזרח בארץ צריך להבין בפנסיה כדי לדעת לנהל  אותה בצורה מיטבית עבורו.

הבעיה: מדובר בשוק מורכב להבנה, הסובל מתחרות אפסית.

ננסה למפות את הענף, וגם להציע פתרונות לבעיות בו.

מבוא:

מי ייפגע מהקיצוץ בקצבת הפנסיה: הכוונה היא לעמית החוסך לפנסיה באחת מקרנות הפנסיה החדשות הנקראות קרן פנסיה צוברת שתחילתה מיום 1.1.1995, לעומת פנסיה המובטחת בקרן פנסיה תקציבית מהעבר.

קצבת הפנסיה (כפופה לעיקרון הביטוח ההדדי-הקולקטיבי), תשולם לעמית מסך הכסף שצבר עד היציאה לגמלאות.

הפנסיה של הציבור הרחב הולכת ונשחקת, כיצד?

א. עקב ריבית נמוכה.

ב. לציבור אין מספיק שנות חיסכון לפנסיה. שכן, במקום להיכנס לשוק העבודה בגיל מוקדם מספיק לצורך חיסכון מספק, השירות הצבאי (יחד עם הטיול אחרי צבא והלימודים האקדמיים), דוחה את גיל תחילת החיסכון. לו המדינה הייתה מתחילה להפריש לפנסיה עבור חיילי החובה, היא הייתה יכולה להתחיל לעזור בפתרון הבעיה.

ג. תוחלת החיים הארוכה (בן ציון נתניהו-101, ארצי- 97, פרס-91) ויציאת עמיתים רבים יותר לגמלאות (לעומת כניסת עמיתים נמוכה לקרנות הפנסיה).  בעבר, עת נקבע גיל 62 כגיל הפרישה לנשים וגיל 67 לגברים, ההנחה הייתה שאנשים יחיו 5-10 שנים לאחר גיל הפרישה, ולכן סכומי הכסף שחסכו לאורך 30 ויותר שנות חיסכון יספיקו להם לתקופה קצרה יחסית זו. אלא שכיום כספי החיסכון אמורים להספיק לתקופה ארוכה הרבה יותר עקב תוחלת החיים שהתארכה.

ביטוחי מנהלים - בשנה שעברה חיסלה המדינה מתחרה נוסף של קרנות הפנסיה - ביטוחי מנהלים. מדובר היה במוצר ביטוחי שאפשר לחסוך לגיל פרישה. השם ומקדם קצבה מובטח נתנו לו יתרון שיווקי, ואפשרו לחברות הביטוח לגבות עבורו דמי ניהול גבוהים במיוחד.

אגף שוק ההון באוצר הוא זה שקובע באמצעות מומחים את טבלאות תוחלת החיים שעל בסיסן מגדירות קרנות הפנסיה את זכויות העמיתים.

מבחינת המדינה, הפתרון הפשוט ביותר הוא העלאת גיל הפרישה מעבודה (קצבת זקנה מביטוח לאומי מאוחרת יותר ושנות תשלום נוספות לקרן הפנסיה).

ד.  בשל דמי הניהול. דמי ניהול מצבירה - דמי הניהול המקסימליים הם 0.5%. דמי ניהול מפרמיה - דמי הניהול המקסימליים הם 6% ויכולים להשתנות בהתאם לגודל הארגון ולכמות המבוטחים בקרן הפנסיה מאותו מעסיק וכן מהתקשרות ישירה לקופה.

ממה מורכב סכום הצבירה של קצבת הפנסיה? הסכום כולל (במונחי פנסיית חובה):

ההפרשות השוטפות של העמית (חלק התגמולים (5.5%) של עובד) בתוספת הפרשות המעסיק לקרן (חלק התגמולים (6%) של מעביד), בתוספת הפרשות המעסיק לקרן (חלק הפיצויים (6%) של מעביד), בתוספת הרווח שיצרה הקרן (רווח שנבע מהריבית או רווח/הפסד, שנבע מההשקעה בשוק ההון) ובניכוי דמי הניהול אותם גבתה הקרן בשל ניהול כספי הפנסיה.

קרן הפנסיה היא חיסכון הדדי-קבוצתי לעמיתיו לגיל פרישה. בשנות עבודתם הם מפרישים לה אחוזים משכרם, כדי שעם פרישתם מעבודה (או בנכותם/במותם), יקבלו קצבה חודשית (או קצבת שאירים) שתאפשר להם להמשיך בשגרת חייהם ללא שכר.

  • קצבת הזקנה הינה הרובד הראשון כתמיכה מהביטוח לאומי.
  • החיסכון הפנסיוני הוא הרובד השני של תמיכה באזרחים בגיל הפרישה, נוסף לקצבת הזקנה מביטוח לאומי שכמובן אינה מספיקה לקיום.

כיוון שלא לכל אחד מהחוסכים יש ירושות או רכוש שצבר לאורך חייו, מדובר באפיק קריטי.

אף שהפרישה לפנסיה היא הוצאה כבדת משקל, החוק לא מותיר בחירה בנושא ומחייב כל אחד לחסוך ולא משנה מה רמת הכנסתו. אולם, לאור החלטות רבות שקיבלה המדינה בעשורים אחרונים, בהן חקקה חוק פנסיית חובה, לא נותרו לחוסך הנבוך הרבה אפשרויות.

מדובר בשורה של חוקים שנחקקו תוך 20 שנה ונועדו להעביר את האחריות "לחוסך לגיל פרישה" מהמדינה לאזרח. מהלכים אלה החלו אחרי קריסתן של קרנות הפנסיה הוותיקות, שהיו רובן בשליטת ההסתדרות, שחולצו בעשרות מיליארדי שקלים על חשבון המדינה.

כדי למנוע מקרים דומים, המדינה הפריטה את הענף:

היא סגרה את הקרנות הללו (קרנות הפנסיה התקציבית) למצטרפים חדשים ואפשרה להקים קרנות פנסיה חדשות (צוברות).

הצוברות כללו מנגנון "איזון אקטוארי" בין הפנסיות שמשלמת הקרן (ההתחייבויות שלה) והכסף מהמבוטחים (הנכסים שלה). אלו צריכים להיות מאוזנים כך שלא ייווצר גירעון  בקרן, וזו אחריותו של מנהל הקרן, בפיקוח של משרד האוצר.

בכך המדינה גלגלה את האחריות על איזון הקרנות לראשיהן, ולחוסך עצמו, שצריך להתמודד עם סוגיות כמו גובה ההפרשה הרצוי לקרן, גיל ההתחלה לחיסכון ובחירת מנהל החיסכון.

החלטות הנוספות שקיבלה המדינה הותירו את קרנות הפנסיה החדשות כאפיק חיסכון בלעדי כמעט לגיל פרישה. אחרי שיצרה עדיפות במיסוי חיסכון "קצבתי", המחלק לפורשים לגמלאות קצבה חודשית, על פני חיסכון "הוני", המאפשר לעמית שהגיע לגיל הזכאות למשוך את כל הכסף שחסך, היא חנקה את ענף קופות הגמל שהציע חיסכון הניתן לפדיון הוני בהטבת מס (אחרי 15 שנה או גיל 60). מאז ההחלטה, כל הגיוסים בקופות הגמל נובעים ממעבר של עמיתים  ותיקים בין הקופות ולא מזרימת כסף חדש פנימה. כיוון שלקופות גמל, בניגוד לקרן פנסיה, אין כיסוי ביטוחי, הן לא אטרקטיביות  לחיסכון בגלגולן הנוכחי.

ביטוחי מנהלים

בשנה שעברה חיסלה המדינה מתחרה נוסף של קרנות פנסיה - ביטוח המנהלים. מדובר היה במוצר ביטוחי שאפשר לחסוך לגיל פרישה. השם נתן לו יתרון שיווקי, ואפשר לחברות הביטוח לגבות עבורו דמי ניהול גבוהים במיוחד.

למרות שמו המפוצץ, למוצר לא היו יתרונות גדולים על קרנות הפנסיה, מלבד יתרון אחד: ההסכם הנחתם בין חברת הביטוח לחוסך כלל "מקדם קצבה" מובטח.

נסביר: מקדם הקצבה הוא המספר שבו מחולק הסכום שצבר החוסך בשנות עבודתו, כדי לקבוע את גובה הקצבה החודשית שיקבל עם הגיעו לגיל הפרישה. בקרנות פנסיה המספר הזה נמצא באחריות האוצר, תלוי בגורמים רבים וכפוף תמיד לשינויים. כך, עקב התארכות תוחלת החיים בשנים האחרונות, לצד שיעורי הריבית הנמוכים במשק - שמקשים על מנהלי הקרנות להניב תשואה גבוהה על הכסף הצבור בהן - המקדם מטפס מעלה, ובהתאם, סכום הקצבה החודשית מתעדכן כלפי מטה.

לחוסכים בקרן פנסיה, המשמעות היא ירידה מתמשכת בגובה הקצבה עם פרישתם מעבודה. ואולם, אם פעם לבעליו של ביטוח מנהלים לא הייתה השפעה על עדכון המקדמים, כי המקדם שלהם היה המעוגן בחוזה, ב-2013 הורה המפקח על הביטוח דאז, עודד שריג, לחברות הביטוח להפסיק לשווק ביטוחים עם מקדם קצבה מובטח, מחשש לקריסתן. עקב כך ירדה האטרקטיביות של ביטוחי מנהלים, שגם גבו כאמור דמי ניהול גבוהים משמעותית.

הערה: המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-16 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-21 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

Д-р. Итамар Кохави - ]аудитор (экономист) (C.P.A.)]

Dr. Faculty of Law - адвокатский офис

Москва - лекция на Нативе - октябрь 2014

Д-р. Итамар Кохави - юрист, аудитор и экономист - факультет промышленной инженерии и менеджмента, Технион - преподаватель бухгалтерского учета.

Автор книги: "Благосостояние в капиталистическом мире" ("Welfare in a capitalist world", опубликованной журналом Глобс) и учебных пособий для углубленного изучения курсов"Расширенный управленческий учет"  и "Контроль затрат".

Лекция будет охватывать следующие темы: добровольное раскрытие информации (легализация капитала), отмывание денег, выкуп и роль международной банковской системы в борьбе с отмыванием денег.

В Австралии, во время проведения международного экономического форума G20 (сентябрь 2014 г.), 44 страны обязались принять международную систему финансовой отчетности. В конференции приняли участие министры финансов и управляющие центральными банками стран форума ,которые были созваны в Австралии. Результаты комиссии могут повлиять на гражданское обязанности, как часть международного соглашения или принятия внутреннего законодательства относительно международных обменов финансовыми отчетами, в виде предоставления налоговой декларации налоговым органам каждой дополнительной страны проживания или места заработка.

Недавно, в рамках далеко идущего проекта, был опубликован доклад организации OECD, план действий (№ 13), который включает в себя рекомендации по работе с международными сделками транснациональных корпораций путем подготовки докладов для налоговых органов.

Рекомендуемая система отчетности, отражает тенденцию финансовой прозрачности и предназначена для обеспечения налоговых органов инструментами для изучения международных сделок транснациональных корпораций, отдельных лиц и местных организаций, а так же для исследования  политики и последовательности сделок между связанными сторонами. Все это предпринято, с целью предоставить налоговым органам возможность проверять корпорации, которые незаконно переводят доходы в страны с меньшим налогообложением, а так же дать возможность местным налоговым органам направить свои ресурсы и сосредоточиться на операциях которые они предпочтут проверить.

Примеры введенных глобальных санкций:

Банки платят миллиардные штрафы американскому казначейству в связи с несоответствием условиям, установленными американским правительством касающихся докладов содержащих данные о доходах граждан Соединенных Штатов от фондов управляемых банками и их налогообложением.

Банк "Леуми" заплатит рекордный штраф министерству юстиции в Америке: более 271 миллиона долларов. Эта сумма будет выплачиваться в качестве штрафа за пособничество и участие в уклонении от уплаты налогов клиентов банка Леуми в США. Эта выплата является частью сделки о признании вины, позволяющей не привлекать банк и его старших руководителей к уголовной ответственности в США.

Добровольное раскрытие информации (легализация капитала) - это добровольная процедура раскрытия информации о банковском счете в другой стране, который не был должным образом доведен до сведения налоговых органов. Аналогичный процесс существует в различных странах, и в первую очередь направлен ​​на увеличение государственных доходов от выплаты налогов.

Отмывание денег - отмыванием денег является осуществление финансовой сделки или сделки с собственностью, полученной незаконным путем, скрывая личность их источника и получателя с целью реализации как законного имущества и денежных средств и их подготовки для повторного использования.

Выкуп - вариант, который иногда предоставляют лицу, подозреваемому в экономических преступлениях, в частности, в уклонении от уплаты налогов, как замена открытию  уголовного дела, когда речь идет о тяжких налоговых правонарушениях.

Так же, лекция будут сосредоточена на экономической системе Израиля, с акцентом на пенсионную систему и пенсионные проблемы.

Управление и обеспечение сохранности пенсионных накоплений - наиболее важное решение в жизни, отказ государства Израиль от ответственности.

В недалеком прошлом, каждому работнику была предоставлена более или менее достойная пенсия, так что он знал что его ожидает при выходе на пенсию (мир бюджетных пенсий). В 1995 году ситуация изменилась, и новые вкладчики, молодое поколение, оказались в мире накопительной пенсии, мир, в котором им ничего не гарантировано, в котором пенс. выплаты будут производиться только из суммы накоплений и из прибыли что была достигнута за эти годы на фондовых рынках. Управление пенс. накоплениями перешло в руки частным страховым компаниям, которых волнует только прибыль. Вопрос в том, теряет ли сегодняшний работник деньги в связи с изменениями, которые произошли, и сможет ли обеспечить себя завтра, когда выйдет на пенсию. Что необходимо изменить, отменить или улучшить?

Пенсия в будущем: будет ли завтра пенсия у сегодняшнего работника?

1. Примерная оценка показывает, что работник, который выйдет на пенсию через 20-30 лет, будет получать, в лучшем случае, ежемесячное пособие в размере от 40% до 50% от последней заработной платы.

2. Министерство финансов предполагает, что граждане, заинтересованы в изучении темы пенсии и могут потратить много времени, планируя пенсионные вложения, но это предположение неверно. В результате, население, поневоле, не реагирует на ухудшение условий вложения пенс. накоплений, таких как увеличение платы за предоставленные услуги накоптельных программ и низкой прибыли достигаемой пенс. фирмами на фондовых рынках.

Возьмем за основу вывод: каждый гражданин в стране должен понимать как правильно делать пенс. накопления, чтобы знать, как для него лучше ими управлять.

Проблема: пенсионный рынок сложен для понимания и страдает он нулевой конкуренции.

Мы постараемся отобразить эту отрасль и предложим решения для проблемы.

Введение:

Кто пострадает от уменьшения пенсии: гражданин, делающий накопления в одном из новых частных пенс. фондов, называемых накопительными, которые появились после 01.01.1995, в отличии от  бюджетных пенс. фондов, которые были в прошлом.

Пенсионные выплаты (при принципе коллективного страхования) будут производиться клиенту пенсионного фонда из  общего объема накопленных  им денег до выхода на пенсию.

Пенсионные выплаты будут уменьшаться, как именно?

1. В связи с низкой процентной ставкой.

2. Пенс. накопления производятся в течении не достаточного количества времени. Например, вместо того что бы выйти на рынок труда как можно раньше и иметь достаточно времени произвести пенс. накопления, гражданин должен пройти срочную военную службу (так же следует принять во внимание традиционную, после окончания службы, поездку за границу, а так же получение образования), которая переносит на несколько лет начало накопительной программы. Если бы государство начало отчислять дениги в пенс. фонд для проходящих срочную службу, это могло бы быть началом для решения данной проблемы.

3. Увеличение продолжительности жизни (Бен-Цион Нетаньяху -101, Арци- 97, Перес -91) в настоящее время большее количество людей выходят на пенсию (по сравнению с количеством людей делающими  накопления в пенс. фондах). В прошлом, когда был определен пенсионный возраст 62 года для женщин и 67 лет для мужчин, предполагалось, что люди будут жить 5-10 лет после достижения пенс. возраста, и, следовательно, сбережений, которые были  накоплены в течении 30 или более лет  должно было хватить на этот, относительно короткий период. Сегодня, однако, сбережений должно хватить на  гораздо дольший период, в связи с увеличением продолжительности жизни.

Страхование "руководителей" ("битуах менаалим")

В прошлом году государство устранило конкурента накопительных пенс. фондов - "битуах менаалим". Это был страховой продукт для пенс. накоплений. Название и гарантируемый коэффициент пособия дали ему маркетинговое преимущество и позволили страховым компаниям взимать более высокие сборы за услуги.

Затронутые темы будут расширены во время лекции.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 איתמר כוכבי

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-16 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

 במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-21 שנה) , וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

 

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

 e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net 


מאמרים נוספים מאת איתמר כוכבי
 
אחריות הדירקטוריון (תקציר לקראת השיעור)
פרופ' גרוס, מאיר את תשומת ליבם של כל המבקשים לכהן בתפקיד הדירקטור כי המגמה היא לראות בכך מקצוע הדורש סטנדרט מסוים – יותר לא מדובר בסטנדרט התנהגות של "אדם סביר", אלא בסטנדרט התנהגות של "מקצוען סביר".

הצהרת תושבות מס ליחיד, בעל אזרחות נוספת
12/12/17 | מיסים
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל. בעקבות יישום הסכם ה-CRS בישראל, אשר תוקפו אמור להיכנס באמצע שנת 2018, ייאלצו תושבי ישראל שהינם בעלי אזרחות נוספת זרה, לדווח על חשבונם בעקבות פניית הבנקים בישראל. בעלי האזרחות הנוספת הזרה, ידרשו לדווח כי הכספים בחשבונם מוצהרים ושולם עליהם מס כנדרש בחוק בישראל ובעולם.

הלוואת זכאות של משרד הבינוי והשיכון אל מול המשכנתא
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 מכיר במשכנתא כאחת מבין הזכויות הקנייניות בישראל. בהתאם לסעיף 4 לחוק, משכנתא היא "מישכון של מקרקעין". הגדרת "מישכון" קבועה בסעיף 1 (א) לחוק המישכון, התשכ"ז-1967, ולפיה, מישכון הינו "שעבוד נכס כערובה לחיוב; הוא מזכה את הנושה להיפרע מהמשכון אם לא סולק החיוב".

חברה בנייה קבלנית – רקע, הסבר ודוחות כספיים
22/11/17 | כללי
סביב המושג חברת בניה קבלנית קיים ערפול מסוים, שכן אין לו הגדרה קבועה. ניתן לומר כי חברת בניה היא גוף המועסק בשלב כלשהו בחיי פרויקט הבניה. ייתכן והחברה תהיה אחראית על החלק ההנדסי – הקמה פיזית של הפרויקט ויתכן כי חברת הבנייה תהיה יזמית-שיווקית. דהיינו, כזו שתעסוק ברכישת קרקעות, השגת היתרים ואישורי בנייה ושיווק הפרויקט.

רילוקיישן חדש
16/11/17 | מיסים
לאחרונה פרסמה החטיבה המקצועית של רשות המיסים, החלטה חדשה בנושא עובדי הרילוקיישן. החלטה זו נועדה להחליף את ההחלטה הקודמת, משנת 2014. ההחלטה מחודש נובמבר 2017, קובעת תנאים לפיהם העובדים יוכלו לעבוד בחו"ל, לשלם מס בחו"ל ולא לשלמו בארץ ולא להיפגע בדרישות מס "מנופחות" במועד חזרתם ארצה.

ישראלים בעלי אזרחות נוספת, יידרשו להצהיר לבנקים כי שולמו מיסים על הכספים
15/11/17 | מיסים
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל. בעקבות יישום הסכם ה-CRS בישראל, אשר תוקפו אמור להיכנס באמצע שנת 2018, ייאלצו תושבי ישראל שהינם בעלי אזרחות נוספת זרה, לדווח על חשבונם בעקבות פניית הבנקים בישראל. בעלי האזרחות הנוספת הזרה, ידרשו לדווח כי הכספים בחשבונם מוצהרים ושולם עליהם מס כנדרש בחוק בישראל ובעולם.

גילוי מרצון אמור לשוב לפעולה בשנת 2018 – חשבונות בנק בחו"ל
07/11/17 | מיסים
נוהל הגילוי מרצון אמור לשוב ולפעול ביום ה-1 בינואר 2018, ובכך להעניק הזדמנות נוספת לבעלי "ההון הבלתי מדווח" להצהיר על הונם ולהימנע מהליכים פליליים. לנוהל יש החשיבות רבה יותר לאור קבלת מידע ורשימות הישראלים מארה"ב ואירופה, להם הון בלתי מדווח בישראל ובחו"ל וטרם הגישו בקשה לגילוי מרצון.

סילבוס חשבונאות ניהולית מתקדמת תשע"ח 2018-2017
מרצה: ד"ר איתמר כוכבי, רו"ח-עו"ד טכניון – חשבונאות ניהולית מתקדמת - סילבוס חשבונאות ניהולית מתקדמת (094822) סמסטר חורף תשע"ח

סילבוס אוניברסיטת חיפה – עקרונות החשבונאות – הפקולטה לניהול – תואר MBA
התמחות בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש שם הקורס: עקרונות החשבונאות מספר הקורס: 6204 שם המרצה: ד"ר איתמר כוכבי – רואה חשבון וכלכלן – עורך דין ונוטריון. שעות קבלה: בתיאום מראש דואר אלקטרוני: cpa-adv-itamar@bezeqint.net.il אוניברסיטת חיפה – עקרונות החשבונאות – הפקולטה לניהול – תואר MBA

תוצאות משאל המרצה הטוב - 2016/17
תוצאות משאל המרצה הטוב - 2016/17 הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון שנת לימודים 2016/17
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI