דף הבית רוחניות רוחניות - אחר איך לפתח שיחה? איך מפתחים שיחה? איך לדעת מה לשאול? פיתוח שיחה, מיומנות שיחה, איך ליצור שיחה? תקשורת בין אישית, איך לדעת לדבר? איך לנהל שיחה?
איך לפתח שיחה? איך מפתחים שיחה? איך לדעת מה לשאול? פיתוח שיחה, מיומנות שיחה, איך ליצור שיחה? תקשורת בין אישית, איך לדעת לדבר? איך לנהל שיחה?
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 16/07/16 |  צפיות: 1956
איך לפתח שיחה?איך מפתחים שיחה? איך לדעת מה לשאול? פיתוח שיחה, מיומנות שיחה, איך ליצור שיחה?תקשורת בין אישית, איך לדעת לדבר? איך לנהל שיחה?

עכשיו דיברנועל זה כמה פעמים נדבר עוד פעם נגיד שרוצים ללמד מישהו לפתח שיחה, אתה יודע לפתחשיחה?

ש: בדרךכלל.

אליעד: אנימפתח איתך עכשיו שיחה, אוקי מה הנוסחה לפתח שיחה זאת השאלה?

ש: אתה שומעמשהו מניע מטרה.

אליעד:כן.

ש: אתה שומעמה שהוא אומר לוקח את מילים שלו את הנושאים שלו ומוצא אסוציאציות לאותן מיליםוממשיך לדבר איתו על זה, אם אתה רואה שהוא מתעניין.

אליעד: רגע לארגע חכה שנייה, לא אתה בסדר בוא נעצור במשפט הזה. מה אמרנו לוקח את, מה המהות המהותזה לקחת את מה שהוא אמר הוא אמר לך "הלכתי אתמול לטייל" איך אתה מפתח על זהשיחה?

ש: מתוך אנימסתכל על המילים שהוא אמר "הלכתי לטייל" אז אפשר לשאול אותו כל מיני שאלות כמו למההלכת מתי הלכת לפי המטרה שלך.

אליעד: יפהעכשיו השאלה היא מה הנוסחה כדי לעלות על השאלות האלה זאת השאלה, עוד פעם מה שאתהאומר זה נכון רק השאלה היא עכשיו הוא צריך נוסחה אתה מכניס מחשב נגיד, לאו דווקאמחשב שכח מחשב אנחנו צריכים עכשיו ללמד מישהו לעשות את זה.

ש: לוקח את כלמילות השאלה האפשריות.

אליעד: כן אבללא באמת יעשה את כל מילות השאלה האפשריות, מילה מילה איך מי מה למה כמה מדועמתי.

ש: כן זאתהדרך לנוסחה.

אליעד: אםמשהו יותר קצר יותר פשוט יותר הגיוני יותר אינטואיטיבי, לא שמה שאתה אומר זה לאנכון.

ש: לנסותלהבין את המהות של הדבר הזה שהוא אמר.

אליעד: בכלמקרה יש לי עצה כדלקמן העצה אומרת כזה דבר, נגיד שמישהו אמר לך "הלכתי לטייל" עכשיואתה צריך לשאול את עצמך "מה הוא אמר לך? הוא אמר לך הלכתי לטייל", עכשיו שימו לב ישעובדה ופירוש העובדה היא שהוא אמר "הלכתי לטייל" עכשיו תפרש מה נראה לך שהוא אמר,מה לדעתך הוא אמר שהוא אמר "הלכתי לטייל" מה לדעתך מה הוא סיפר תוסיף על הסיפורתוסיף.

ש: יכול להיותשהיה לו קצת רע והוא אולי הלך לטייל כדי להרגיש טוב.

אליעד: שנייהואז אתה מוסיף איזה סיפור אתה מוסיף סיפור אוקי יכול להיות שהיה לו רע הוא הלךלטייל כדי להרגיש טוב, מה עוד יכול להיות שהוא התכוון?

ש: יכול להיותשבאופן סיסטמתי הוא הולך לטייל.

אליעד: מה עודיכול להיות, אוקי מה עוד נגיד?

ש: יכול להיותשהוא רוצה לדבר איתך והוא סתם אומר לך את זה.

אליעד: לאבסדר שנייה אני מנסה להגיד משהו אחר, נגיד שמישהו אומר לך "אתמול הלכתי לטייל",תקשיב תתרכז אתה רואה אותו שם?

ש: כן.

אליעד: נגידשהוא אומר לך "הייתי היום בים" איזה תמונה קופצת לך לראש?

ש: שהוא הלךהיום לים?

אליעד: כן מהקופץ לך בראש כאילו אוקי הוא בים מה קופץ לך מה אתה רואה בראש אתה רואה אותובים?

ש: הוא נפשהוא היה באיזה.

אליעד: יפה אזקופץ לך נגיד בראש שהוא יושב על כיסא, מה צייר לי אוקי בא נעשה את זה אחרת הוא אמרלך "הייתי בים" עכשיו אני אומר לך קח דף ונייר ותצייר תכתוב על זה סיפור עבודה אוחיבור בזה תכתוב סיפור, מה אתה יכול לספר לי על מה שהוא אמר קח איזה משפט שהוא אמרותהפוך את זה לסיפור מה הסיפור שאתה יכול נגיד לספר על זה?

ש: נקרא לזהלדוגמא ספציפית לזה.

אליעד: בשתייםבצהריים.

ש: בשתייםבצהריים לקח כיסא.

אליעד: לאשתיים בצהריים החליט שהוא היה בבית היה מאוד חם החליט שהוא נוסע לים, כן החליט שהואנוסע לים נסע לים התלבט מה לקחת לים לקח לים שמשייה ישב בים לקח כיסא הזמין קפה,ראה את השמש שחה סיפור. עכשיו הוא אמר שהוא היה בים ויש לך סיפור מסביב, עכשיואוטומטית כשהוא אומר לך "באתי מהים" נגיד הוא אומר לך "הייתי היום בים" במוח שלךהיה על זה סיפור שהוא מעבר לשלוש מילים של "הייתי בים".

כשהוא אומר לך"הייתי בים" בראש שלך בטוח היה איזה סיפור, נגיד שהוא אומר לך את המילה "שולחן" ישבראש איזה סיפור על המילה שולחן.

ש: למה זהבטוח?

אליעד: כיהמשמעות של המילה "שולחן" היא נגזרת מהסיפור שאתה מספר על המילה "שולחן", אוקיעכשיו מה אני חותר.

ש: לא, בסדרזה נשמע טוב ומעניין מה שאתה אומר אבל כאילו.

אליעד: אתההבנת את התיאוריה לפני שזה נשמע טוב ומעניינת.

ש: אוקי באתסביר לי את התיאוריה הזאת עוד פעם.

אליעד: אניאומר כזה דבר כשמישהו אומר לך "הייתי היום בים" אוטומטית בראש מצטיירת איזה תמונהיש איזה image, יש איזו משמעות המוח עושה עם זה משהו עם המידע הזה אוקי הוא מפרש אתזה באיזו צורה. כל מה שאתה צריך לעשות כדי לפתח שיחה זה לקחת את מה שפירשת ולהפוךאת זה לשאלות, "הייתי היום בים" אוקי מה קופץ לך לראש הוא יושב בים, ישבת בים מהקופץ לך לראש הוא שחה "שחית בים? לא שחיתי היה חם מדי, אוקי רגע היה חם מדי למה הואלא שחה בים".

"אוקי אז למהלא שחית בים כי היה חם? לא יודע, אז מה עשית בים? שיחקתי מטקות, רגע אז עם מי שיחקתמטקות?" עוד פעם כי במוח כשבן אדם אומר משפט אוטומטית המוח מצייר על זה איזה ציור,אוטומטית כשמישהו אומר לך את המילה "שולחן" אתה מצייר על זה ציור מסביב מישהו אומרלך "מיץ תפוזים" אתה מצייר על זה ציור.

ש: מה זאתאומרת לא הבנתי למה אתה מתכוון.

אליעד: המילה"מיץ תפוזים" אומרת לך משהו?

ש: יש להמשמעות כלשהי כן.

אליעד: יפה מהאומר לך "מיץ תפוזים"?

ש: לוקחיםתפוזים סוחטים אותם.

אליעד: יפהעכשיו האם זה יהיה נכון לומר שהמילה "מיץ תפוזים" המשמעות שלך עבורה היא מיץתפוזים, האם כל מה שאתה יודע על מיץ תפוזים זה מיץ תפוזים מה המידע שקופץ לך לראשכשאומרים את המילה "מיץ תפוזים" מיץ תפוזים? נגיד שהייתי אומר לך איזה מילהבג'יבריש סתם ממציא מילא בג'יבריש ואומר לך מה אתה יודע על זה כלום רק את הצליל.אומר לך טאטא מה זה אומר כלום אתה לא יודע על זה כלום, ברגע שאמרתי לך מילה אחרתאמרתי לך מילה "בית" בראש יש משהו יש איזה משהו על המילה בית.

ש: איזהקישורים וכל מיני דברים.

אליעד: משהויש שמה לא יכול להיות זה לא רק המילה "בית" כי המילה "בית" לכשעצמה אין לה משמעות.זאת אומרת שכשהוא אומר לך "הייתי בים" הייתה לזה איזו משמעות עבורך, מה שאתה צריךלעשות אם אתה מפתח שיחה זה לראות מה המשמעות של זה עבורך ובסך הכל להבדיל ביןהעובדה לפירוש ולהפוך את זה לשאלה. נגיד שמישהו אומר לך "הייתי בים" מה מצטייר לךבראש ציור?

ש: "איזה יםהיית?".

אליעד: אזשנייה אז בראש מצטייר לך ציור "אוקי הוא היה באיזה ים, נגיד היה באיפה זה היה?" ואזאתה הופך את זה לשאלה "באיזה ים היית?" לדוגמא. מה שאני מנסה לחדד זה כזה דבר, מהשהוא אמר הדרך הארוכה זה פשוט לקחת את כל המילים לקחת את כל מילות השאלה האפשריותולהוסיף את מילת השאלה וגם לקחת את כל צירופי המילים "באמצע הלכתי לים" זה גם משהובפני עצמו להוסיף לזה את כל השאלות האפשריות.

בסדר אבל אזזה לא, לא מנסה עכשיו לעשות את זה אני מנסה להסביר משהו אחר בן אדם שרגיל להיצמדלאמת אוטומטית הוא גם יודע לפתח שיחה, למה כי מה זה להיצמד לאמת להיצמד לאמת זהמישהו מספר סיפור אתה שואל את עצמך "האם אני בטוח שהפירוש שאני מפרש האם אני בטוחשהוא נכון" ואת זה אתה הופך לשיחה.

אם מישהו מספרלך סיפור הילדה שלך אומרת לך "אני בבית" ואז בראש שלך קופץ "כנראה שעכשיו היא עושהמשהו מסוים" עכשיו אם אתה בראש שלך כבן אדם רגיל, לדעת לבודד את העובדה והפירושואתה יודע לשאול את עצמך "רגע מי אמר שהיא בבית הרי היא רק אמרה אני בבית, מה אבלהיא הגיעה עכשיו הביתה" כי בראש שלך הצטייר איזה ציור "היא עכשיו חזרה מהלימודיםהיא עושה שיעורים".

הצטייר איזהציור משהו משהו הצטייר לך מעבר למילים "אני בבית" זה לא "אני בבית, טוב יש בית היאעומדת" זה לא מה שהצטייר לך הצטייר לך עוד מעבר לזה, אפילו אתה אומר "היא עומדת"היא לא אמרה "אני עומדת" מי אמר לך שהיא עומדת אולי היא יושבת. ועכשיו אם בן אדםרגיל לקחת את מה שאומרים לו וכל פעם כשהוא מפרש פירוש לשאול האם הפירוש הזה נכון אזאת השאלה הזאת הוא הופך לפיתוח השיחה.

בעצם פיתוחשיחה זה לקחת את מה שאמרו לך לראות מה ניתן לפרש את זה ולשים סימן שאלה בסוף, "ניתןכשהוא אמר הייתי בים ניתן לומר שהוא עשה סקי גלישת גלים ניתן לומר את זה בוא נשיםסימן שאלה". עכשיו שימו לב עכשיו אם אנחנו נגיד לו לדוגמא נגיד כזה דבר "בים הייתיבים ועשיתי גלישת גלים" זאת אומרת "עשיתי גלישת גלים" זאת תשובה לאיזה שאלה "מהעשיתי בים" אז נשאל "מה עשית בים".

זאת אומרתבמוח קפץ לך איזה פירוש "אוקי בים" נגיד היה בים ואז אתה מדמיין את הבן אדם נגידיושב ומשתזף "אוקי מה הוא עשה בים השתזף, אני יכול לשאול אותו...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | אימון עסקי, מאמןעסקי, מאמן אישי לחיים, מטפל קוגניטיבי התנהגותי

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל רגשי, ייעוץ טיפולי, אליעד כהן, איך לדעתלדבר..., איך ליצור שיחה..., איך לדעת מה לשאול..., אליעד כהן, איך לדעת מהלשאול..., פסיכולוגיה, ליצור שיחה ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI