דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018
תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018
חיים נוי 18/05/18 |  צפיות: 259
תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018

הותורן, ניו יורק, 17 במאי 2018, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ ("תרו" או "החברה") (NYSE:TARO) פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון והשנה שהסתיימו ב-31 במרץ 2018.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2018 - לעומת 31 במרץ 2017

 • המכירותנטו של 175.2 מיליון דולר קטנו ב-21.2 מיליון דולר, כתוצאה מתחרות מוגברתמתמשכת וסביבת המחירים המאתגרת, במיוחד בארה"ב, למרות גידול בכמויותהכוללות.
 • הרווחהגולמי של 118.9 מיליון דולר קטן ב-24.9 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטוהיה 67.9% לעומת 73.2%.
 • הוצאותהמחקר ופיתוח (מו"פ) של 20.3 מיליון דולר ירדו במעט לעומת הרבעוןהמקביל.
 • הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה גדלו ב-1.6 מיליון דולר ל-23.8 מיליון דולר.
 • ההכנסההתפעולית של 74.8 מיליון דולר קטנה ב-26.9 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטוהייתה 42.7% לעומת 51.8%.
 • ההכנסהמריבית ופיננסית אחרת גדלה ב-2.2 מיליון דולר ל-5.9 מיליון דולר.
 • הכנסהממטבע זר של 16.0 מיליון דולר לעומת הוצאה על מטבע זר של 5.8 מיליון דולר -השפעה חיובית של 21.9 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהיחלשות הדולר הקנדי לעומתהדולר האמריקני.
 • ההוצאהעל מיסים קטנה ב-6.6 מיליון דולר ל-10.7 מיליון דולר והביאה לשיעור מסאפקטיבי של 11.0% לעומת 17.3%.
 • ההכנסההנקייה המיוחסת לתרו הייתה 86.3 מיליון דולר לעומת 83.0 מיליון דולר, וכתוצאהמכך הרווח המדולל למניה היה 2.17$ לעומת $2.05 בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

דגשים בשנה שהסתיים ב-31 במרץ 2018 - בהשוואה ל-31 במרץ 2017

 • המכירותנטו של 661.9 מיליון דולר קטנו ב-217.5 מיליון דולר, כתוצאה מתחרות מוגברתמתמשכת וסביבת המחירים המאתגרת, למרות גידול בכמויות הכוללות.
 • הרווחהגולמי של 463.5 מיליון דולר קטן ב-207.7 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטוהיה 70.0% לעומת 76.3%.
 • הוצאותהמחקר ופיתוח (מו"פ) של 70.4 מיליון דולר התאימו יחסית לעומת השנהשעברה.
 • הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 88.2 מיליון דולר גדלו ב-2.5 מיליון דולר.
 • ההכנסההתפעולית של 303.3 מיליון דולר קטנה ב-211.9 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטוהייתה 45.8% לעומת 56.8%.
 • ההכנסהמריבית ופיננסית אחרת גדלה ב-5.5 מיליון דולר ל-19.9 מיליון דולר
 • הוצאהעל מטבע זר של 32.5 מיליון דולר לעומת הכנסה ממטבע זר של 20.2 מיליון דולרב-2017 - השפעה שלילית של 52.6 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהחוזק של הדולרהקנדי לעומת הדולר האמריקני.
 • ההכנסותהאחרות של 1.9 מיליון דולר קטנו ב-9.3 מיליון דולר, בעיקר בגלל המכירה של Keveyis בדצמבר 2016.
 • ההוצאהעל מיסים קטנה ב-21.8 מיליון דולר ל-82.0 מיליון דולר, אבל שיעור המסהאפקטיבי גדל ל-28.0% לעומת 8.5%1. ברבעון השלישי החברה רשמה הוצאה של 38.0 מיליון דולר בגללההשפעה של המדידה מחדש של נכס המיסים הנדחים הנקיים המוערך של החברה, כתוצאהמחוק הקיצוץ במיסים והמשרות. ללא ההשפעה בגלל המדידה מחדש החד פעמית, ההוצאהעל מיסים הייתה 44.0 מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של 15.0%.
 • ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 211.2 מיליון דולר לעומת 456.4 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה 5.26$ לעומת $11.05. ללא ההשפעה של המדידה מחדש החד פעמית של המיסים, ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 248.0 מיליון דולר, או רווח מדולל למניה של $6.18.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "התוצאות שלנו משקפות את הקשיים שכל ענף הגנריקה האמריקני התמודד איתם, וממשיך להתמודד. אנחנו ממשיכים להשקיע בזהירות בפיתוח מוצרים, ויש לנו צנרת טובה באופן מתקבל על הדעת שחלק ממנה יגיע לשוק ב-24 החודשים הבאים. אנחנו גם ממשיכים לבחון יוזמות והזדמנויות בתחומי החוזק הליבתי שלנו ופוטנציאלית גם בתחומים סמוכים".

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 • המזומניםשהגיעו מפעילות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018 היו 323.7 מיליון דולר, לעומת437.5 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2017.
 • נכוןל-31 במרץ 2018 המזומנים, כולל פקדונות בנקאיים לטווח קצר ולטווח ארוךוניירות ערך סחירים, גדלו ב-190.8 מיליון דולר ל-1.6 מיליארד דולר לעומת 31במרץ 2017. המזומנים משקפים את ההשפעה בסך 107.0 מיליון דולר של הרכישות מחדששל מניות על ידי החברה בשנת הכספים הנוכחית.

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישור ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור בקשה לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): Clobetasol Propionate Spray, 0.05%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים ושתיים בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל ארבעה אישורים זמניים. התרופה של תארו לפטרת הציפורניים, Novexatin, לא עמדה ביעד העיקרי של המחקר שלב IIb. נתוני המחקר מנותחים ואנחנו מבצעים הערכה של דרכי הפעולה הבאות בתוכנית.

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות - החזרת הון לבעלי המניות

ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. לפי האישור הזה, הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. האישור לרכישה חוזרת מאפשר לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. ב-7 בנובמבר 2017 מועצת המנהלים האריכה את התוכנית לרכישה חוזרת של מניות בשנה אחת.

במהלך השנה, החברה רכשה מחדש 1,085,694 מניות במחיר ממוצע של $102.52. עד 1 במאי 2018, בסך הכל במסגרת האישור, החברה רכשה מחדש 1,774,064 מניות במחיר ממוצע של $102.83 ונשארו 67.6 מיליון דולר.

שיחת ועידה על הרווח (08:00 שעון החוף המזרחי, 18 במאי 2018)

כפי שנמסר כבר, החברה תארח שיחת על הרווח בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי ביום שישי, 18 במאי 2018, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:

 • מספרחיוג חינם למשתתפים: +1(844) 421-0601 זיהוי: 3249428
 • מספרחיוג בינ"ל למשתתפים: +1(716) 247-5800 זיהוי: 23249428
 • שידוראינטרנט: פרטים נוספים נמצאים באתר שלנו, www.taro.com

כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com. השמעה חוזרת של האודיו תהיה זמינה במשך שלושה עשר (13) ימים אחרי השיחה.

אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
TurbineAero, Inc. מודיעה על הרכישה של עסק התיקון של חלקי APU מ-Triumph Group
TurbineAero, חברת פורטפוליו של The Gores Group, הודיעה היום על הרכישה של קו מוצרי התיקון (RPL) של חלקי APU מ-Triumph Aviation Services Asia, Ltd.

תרו מודיעה על השלמת התוכנית לרכישה חוזרת של מניות ב-250 מיליון דולר
תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) הודיעה היום על השלמת התוכנית שלה לרכישה חוזרת של מניות ב-250 מיליון דולר. החברה קנתה בחזרה 2,493,378 מהמניות הרגילות שלה בעסקאות בשוק הפתוח במחיר ממוצע של $100.28 למניה. החברה הודיעה על התוכנית לרכישה חוזרת ב-23 בנובמבר 2016 והשלימה אותה ב-11 בינואר 2019.

סול-ג'ל טכנולוגיות ממנה את ג'ון ויירה למנהל המסחור בארה"ב
סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ (NASDAQ:SLGL), חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות ממותגות וגנריות לטיפול מקומי במחלות עור, הודיעה היום על המינוי של ג'ון ויירה למנהל המסחור בארה"ב.

ניוסקייל ו-JAEC מסכימות לבדוק התקנה של SMR בירדן
ניוסקייל ו-JAEC חותמות על מזכר הבנות לבדיקת היכולות והתועלות הייחודיות של ה-SMR של ניוסקייל עבור ירדן

Braidy Industries ממנה את ותיק תעשיית המתכת תומס מודרובסקי לנשיא Braidy Atlas
מר מודרובסקי מביא לתפקיד ניסיון רב בבניית מפעלים חדשים, הפעלה ועיבוד מתכות וינהל את המפעל של Braidy Atlas במהלך הבנייה הנוכחית ולתוך הפעילות שצפויה להתחיל ב-2020

הנרי שיין ו-Vets First Choice מודיעים על מועצת המנהלים של קובטרוס
דייוויד אי. שו ישמש יו"ר מועצת המנהלים; פיליפ לאסקאווי יהיה הדירקטור הבלתי תלוי המוביל

המועצה לקבלה ללימודי ניהול למוסמכים רוכשת את The MBA Tour
הרכישה תנצל את הנתונים והנכסים הדיגיטליים של GMAC כדי לעודד דו-שיח יותר אסטרטגי בין בתי ספר למינהל עסקים ומועמדים

ביקורת - מרוב אהבה - ערב שירי יוסי בנאי - מופע מוזיקלי מענג שלא נס ליחו - תיאטרון הספרייה
12/01/19 | תיאטרון
מופע הבידור והזמר המשובח "מרוב אהבה", ערב שירים ומערכונים של יוסי בנאי, שוב חוזר והפעם בתיאטרון הספרייה ברמת גן, מיסודו של בית צבי. נבחרת של שחקנים , בוגרי בית צבי,מגישה פנינה מוזיקלית המשובצת במיטב היצירה השנונה והאהובה של מי שנחשב לאחד מחשובי האמנים והיוצרים הישראלים.

Mary Kay אירופה זוכה בארד בפרסי המצוינות בטכנולוגיה של ברנדון הול גרופ לשנת 2018
הפרס הנחשק חולק כבוד למערכת לימוד המכירות Link & LearnTM החדשה והחדשנית

WeWork סוגרת השקעה של 6 מיליארד דולר מ-SoftBank
WeWork הודיעה היום שהיא קיבלה השקעה של 6 מיליארד דולר מ-SoftBank. 5 מיליארד דולר בצורת הון צמיחה ראשוני ומיליארד הדולר הנותרים הון משני שישמש למימון רכישת מניות ממשקיעים ועובדים. הערכת השווי אחרי הכסף של WeWork הוא עכשיו 47 מיליארד דולר.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI