דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018
תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018
חיים נוי 18/05/18 |  צפיות: 178
תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018

הותורן, ניו יורק, 17 במאי 2018, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ ("תרו" או "החברה") (NYSE:TARO) פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון והשנה שהסתיימו ב-31 במרץ 2018.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2018 - לעומת 31 במרץ 2017

 • המכירותנטו של 175.2 מיליון דולר קטנו ב-21.2 מיליון דולר, כתוצאה מתחרות מוגברתמתמשכת וסביבת המחירים המאתגרת, במיוחד בארה"ב, למרות גידול בכמויותהכוללות.
 • הרווחהגולמי של 118.9 מיליון דולר קטן ב-24.9 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטוהיה 67.9% לעומת 73.2%.
 • הוצאותהמחקר ופיתוח (מו"פ) של 20.3 מיליון דולר ירדו במעט לעומת הרבעוןהמקביל.
 • הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה גדלו ב-1.6 מיליון דולר ל-23.8 מיליון דולר.
 • ההכנסההתפעולית של 74.8 מיליון דולר קטנה ב-26.9 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטוהייתה 42.7% לעומת 51.8%.
 • ההכנסהמריבית ופיננסית אחרת גדלה ב-2.2 מיליון דולר ל-5.9 מיליון דולר.
 • הכנסהממטבע זר של 16.0 מיליון דולר לעומת הוצאה על מטבע זר של 5.8 מיליון דולר -השפעה חיובית של 21.9 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהיחלשות הדולר הקנדי לעומתהדולר האמריקני.
 • ההוצאהעל מיסים קטנה ב-6.6 מיליון דולר ל-10.7 מיליון דולר והביאה לשיעור מסאפקטיבי של 11.0% לעומת 17.3%.
 • ההכנסההנקייה המיוחסת לתרו הייתה 86.3 מיליון דולר לעומת 83.0 מיליון דולר, וכתוצאהמכך הרווח המדולל למניה היה 2.17$ לעומת $2.05 בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

דגשים בשנה שהסתיים ב-31 במרץ 2018 - בהשוואה ל-31 במרץ 2017

 • המכירותנטו של 661.9 מיליון דולר קטנו ב-217.5 מיליון דולר, כתוצאה מתחרות מוגברתמתמשכת וסביבת המחירים המאתגרת, למרות גידול בכמויות הכוללות.
 • הרווחהגולמי של 463.5 מיליון דולר קטן ב-207.7 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטוהיה 70.0% לעומת 76.3%.
 • הוצאותהמחקר ופיתוח (מו"פ) של 70.4 מיליון דולר התאימו יחסית לעומת השנהשעברה.
 • הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 88.2 מיליון דולר גדלו ב-2.5 מיליון דולר.
 • ההכנסההתפעולית של 303.3 מיליון דולר קטנה ב-211.9 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטוהייתה 45.8% לעומת 56.8%.
 • ההכנסהמריבית ופיננסית אחרת גדלה ב-5.5 מיליון דולר ל-19.9 מיליון דולר
 • הוצאהעל מטבע זר של 32.5 מיליון דולר לעומת הכנסה ממטבע זר של 20.2 מיליון דולרב-2017 - השפעה שלילית של 52.6 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהחוזק של הדולרהקנדי לעומת הדולר האמריקני.
 • ההכנסותהאחרות של 1.9 מיליון דולר קטנו ב-9.3 מיליון דולר, בעיקר בגלל המכירה של Keveyis בדצמבר 2016.
 • ההוצאהעל מיסים קטנה ב-21.8 מיליון דולר ל-82.0 מיליון דולר, אבל שיעור המסהאפקטיבי גדל ל-28.0% לעומת 8.5%1. ברבעון השלישי החברה רשמה הוצאה של 38.0 מיליון דולר בגללההשפעה של המדידה מחדש של נכס המיסים הנדחים הנקיים המוערך של החברה, כתוצאהמחוק הקיצוץ במיסים והמשרות. ללא ההשפעה בגלל המדידה מחדש החד פעמית, ההוצאהעל מיסים הייתה 44.0 מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של 15.0%.
 • ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 211.2 מיליון דולר לעומת 456.4 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה 5.26$ לעומת $11.05. ללא ההשפעה של המדידה מחדש החד פעמית של המיסים, ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 248.0 מיליון דולר, או רווח מדולל למניה של $6.18.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "התוצאות שלנו משקפות את הקשיים שכל ענף הגנריקה האמריקני התמודד איתם, וממשיך להתמודד. אנחנו ממשיכים להשקיע בזהירות בפיתוח מוצרים, ויש לנו צנרת טובה באופן מתקבל על הדעת שחלק ממנה יגיע לשוק ב-24 החודשים הבאים. אנחנו גם ממשיכים לבחון יוזמות והזדמנויות בתחומי החוזק הליבתי שלנו ופוטנציאלית גם בתחומים סמוכים".

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 • המזומניםשהגיעו מפעילות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018 היו 323.7 מיליון דולר, לעומת437.5 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2017.
 • נכוןל-31 במרץ 2018 המזומנים, כולל פקדונות בנקאיים לטווח קצר ולטווח ארוךוניירות ערך סחירים, גדלו ב-190.8 מיליון דולר ל-1.6 מיליארד דולר לעומת 31במרץ 2017. המזומנים משקפים את ההשפעה בסך 107.0 מיליון דולר של הרכישות מחדששל מניות על ידי החברה בשנת הכספים הנוכחית.

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישור ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור בקשה לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): Clobetasol Propionate Spray, 0.05%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים ושתיים בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל ארבעה אישורים זמניים. התרופה של תארו לפטרת הציפורניים, Novexatin, לא עמדה ביעד העיקרי של המחקר שלב IIb. נתוני המחקר מנותחים ואנחנו מבצעים הערכה של דרכי הפעולה הבאות בתוכנית.

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות - החזרת הון לבעלי המניות

ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. לפי האישור הזה, הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. האישור לרכישה חוזרת מאפשר לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. ב-7 בנובמבר 2017 מועצת המנהלים האריכה את התוכנית לרכישה חוזרת של מניות בשנה אחת.

במהלך השנה, החברה רכשה מחדש 1,085,694 מניות במחיר ממוצע של $102.52. עד 1 במאי 2018, בסך הכל במסגרת האישור, החברה רכשה מחדש 1,774,064 מניות במחיר ממוצע של $102.83 ונשארו 67.6 מיליון דולר.

שיחת ועידה על הרווח (08:00 שעון החוף המזרחי, 18 במאי 2018)

כפי שנמסר כבר, החברה תארח שיחת על הרווח בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי ביום שישי, 18 במאי 2018, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:

 • מספרחיוג חינם למשתתפים: +1(844) 421-0601 זיהוי: 3249428
 • מספרחיוג בינ"ל למשתתפים: +1(716) 247-5800 זיהוי: 23249428
 • שידוראינטרנט: פרטים נוספים נמצאים באתר שלנו, www.taro.com

כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com. השמעה חוזרת של האודיו תהיה זמינה במשך שלושה עשר (13) ימים אחרי השיחה.

אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
תרו מפרסמת את התוצאות ברבעון שהסתיים ביוני 2018
המכירות נטו של 154.6 מיליון דולר קטנו ב-6.7 מיליון דולר, או 4.2%, בגלל תחרות מוגברת מתמשכת וסביבת המחירים הקשה, למרות גידול כולל של 11.1% בכמויות. הרווח הגולמי של 100.1 מיליון דולר קטן ב-16.5 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות היה 64.7% לעומת 72.2%.

בלמונד הודיעה על בחינה מקיפה של חלופות אסטרטגיות להגדלת ערך לבעלי המניות
בלמונד, Belmond Ltd. (NYSE: BEL), בעלים, בעלים חלקיים או מנהלים של 46 נכסי מלונות יוקרה, מסעדות, רכבות וקרוזים בנהרות, שפועלת ב-24 מדינות, הודיעה היום שמועצת המנהלים שלה התחילה בבחינה מקיפה של חלופות אסטרטגיות להגדלת ערך לבעלי המניות.

סול-ג'ל טכנולוגיות מדווחת על התוצאות הכספיות ברבעון השני של 2018
סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ (NASDAQ:SLGL) חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות ממותגות וגנריות לטיפול מקומי במחלות עור, הודיעה היום על התוצאות הכספיות ברבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2018 ומסרה עדכון על תוכניות הפיתוח הקליני שלה.

גרהרד שוברט מצטרף ל-Physical Gold Fund
Physical Gold Fund (PGF), a world leader in physical allocated gold is pleased to announce the appointment of Mr. Gerhard Schubert to its Advisory Board.

אנדרסן גלובל מתרחבת באירופה באמצעות LANSKY, GANZGER + partner
אנדרסן גלובל הרחיבה את נוכחותה באירופה השבוע באמצעות שיתוף פעולה עםLANSKY, GANZGER + partner (LGP), אחת מחברות עורכי הדין העצמאיות הגדולות ביותר במרכז אירופה. ההסכם לשיתוף פעולה כולל שלוש ישויות קשורות שנמצאת בווינה, אוסטריה; ברטיסלבה, סלובקיה; ואסטנה, קזחסטן. LGP הוקמה על ידי גבריאל לנסקי וג'רלד גנזגר

Cushman & Wakefield מודיעה על הסגירה של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה
Cushman & Wakefield היא חברת שירותי נדלן גלובלית מובילה שמספקת ערך יוצא דופן על ידי הפיכת רעיונות למעשים עבור דיירים ובעלים של נדלן. Cushman & Wakefield היא בין חברות שירותי הנדלן הגדולות ביותר עם 48,000 עובדים בכ-400 משרדים ו-70 מדינות.

סטארבקס וקבוצת עליבאבא יוצרות שותפות אסטרטגית כדי לשנות את חוויית הלקוח בענף הקפה בסין
בציינן ציון דרך משמעותי לשתי החברות, סטארבקס ועליבאבא ערוכות לאפשר חוויית סטארבקס חלקה באמצעות שותפות שהועמקה. סטארבקס תשתף פעולה בעסקים חשובים בסביבה של עליבאבא, כולל Ele.me, Hema, Tmall, Taobao ו-Alipay, כדי לרומם משמעותית את חוויית סטארבקס ללקוחות הסיניים:

Graminex® LLC תוקפת בהצלחה את הפטנטים של סרליס לשימוש בתמציות אבקת פרחים לטיפול בתסמיני תסמונת טרום-וסתית ומנופאוזה אצל נשים
Graminex® LLC היא היצרנית המובילה של Graminex® Flower Pollen ExtractTM טבעי ונטול ממיסים. Graminex® היא הבעלים והמנהלת הישירה של אדמה מעובדת בשטח של 8,500 אקרים הצפון מערב אוהיו. את המרכיבים הגולמיים הפעילים של Graminex's® מגדלים ומעבדים לשימוש בתעשיות של תוספי תזונה, תרופות, מזון וטיפול בעור.

תרו תפרסם את תוצאות הרבעון הראשון ב-9 באוגוסט 2018
תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר.

Cushman & Wakefield מודיעה על התמחור של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה
Cushman & Wakefield plc (Cushman & Wakefield) הודיעה היום על התמחור של ההנפקה הראשונה שלה לציבור של 45,000,000 מהמניות הרגילות שלה במחיר הנפקה לציבור של $17.00 למניה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI