דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018
תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018
חיים נוי 18/05/18 |  צפיות: 45
תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018

הותורן, ניו יורק, 17 במאי 2018, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ ("תרו" או "החברה") (NYSE:TARO) פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון והשנה שהסתיימו ב-31 במרץ 2018.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2018 - לעומת 31 במרץ 2017

 • המכירותנטו של 175.2 מיליון דולר קטנו ב-21.2 מיליון דולר, כתוצאה מתחרות מוגברתמתמשכת וסביבת המחירים המאתגרת, במיוחד בארה"ב, למרות גידול בכמויותהכוללות.
 • הרווחהגולמי של 118.9 מיליון דולר קטן ב-24.9 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטוהיה 67.9% לעומת 73.2%.
 • הוצאותהמחקר ופיתוח (מו"פ) של 20.3 מיליון דולר ירדו במעט לעומת הרבעוןהמקביל.
 • הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה גדלו ב-1.6 מיליון דולר ל-23.8 מיליון דולר.
 • ההכנסההתפעולית של 74.8 מיליון דולר קטנה ב-26.9 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטוהייתה 42.7% לעומת 51.8%.
 • ההכנסהמריבית ופיננסית אחרת גדלה ב-2.2 מיליון דולר ל-5.9 מיליון דולר.
 • הכנסהממטבע זר של 16.0 מיליון דולר לעומת הוצאה על מטבע זר של 5.8 מיליון דולר -השפעה חיובית של 21.9 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהיחלשות הדולר הקנדי לעומתהדולר האמריקני.
 • ההוצאהעל מיסים קטנה ב-6.6 מיליון דולר ל-10.7 מיליון דולר והביאה לשיעור מסאפקטיבי של 11.0% לעומת 17.3%.
 • ההכנסההנקייה המיוחסת לתרו הייתה 86.3 מיליון דולר לעומת 83.0 מיליון דולר, וכתוצאהמכך הרווח המדולל למניה היה 2.17$ לעומת $2.05 בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

דגשים בשנה שהסתיים ב-31 במרץ 2018 - בהשוואה ל-31 במרץ 2017

 • המכירותנטו של 661.9 מיליון דולר קטנו ב-217.5 מיליון דולר, כתוצאה מתחרות מוגברתמתמשכת וסביבת המחירים המאתגרת, למרות גידול בכמויות הכוללות.
 • הרווחהגולמי של 463.5 מיליון דולר קטן ב-207.7 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטוהיה 70.0% לעומת 76.3%.
 • הוצאותהמחקר ופיתוח (מו"פ) של 70.4 מיליון דולר התאימו יחסית לעומת השנהשעברה.
 • הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 88.2 מיליון דולר גדלו ב-2.5 מיליון דולר.
 • ההכנסההתפעולית של 303.3 מיליון דולר קטנה ב-211.9 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטוהייתה 45.8% לעומת 56.8%.
 • ההכנסהמריבית ופיננסית אחרת גדלה ב-5.5 מיליון דולר ל-19.9 מיליון דולר
 • הוצאהעל מטבע זר של 32.5 מיליון דולר לעומת הכנסה ממטבע זר של 20.2 מיליון דולרב-2017 - השפעה שלילית של 52.6 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהחוזק של הדולרהקנדי לעומת הדולר האמריקני.
 • ההכנסותהאחרות של 1.9 מיליון דולר קטנו ב-9.3 מיליון דולר, בעיקר בגלל המכירה של Keveyis בדצמבר 2016.
 • ההוצאהעל מיסים קטנה ב-21.8 מיליון דולר ל-82.0 מיליון דולר, אבל שיעור המסהאפקטיבי גדל ל-28.0% לעומת 8.5%1. ברבעון השלישי החברה רשמה הוצאה של 38.0 מיליון דולר בגללההשפעה של המדידה מחדש של נכס המיסים הנדחים הנקיים המוערך של החברה, כתוצאהמחוק הקיצוץ במיסים והמשרות. ללא ההשפעה בגלל המדידה מחדש החד פעמית, ההוצאהעל מיסים הייתה 44.0 מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של 15.0%.
 • ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 211.2 מיליון דולר לעומת 456.4 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה 5.26$ לעומת $11.05. ללא ההשפעה של המדידה מחדש החד פעמית של המיסים, ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 248.0 מיליון דולר, או רווח מדולל למניה של $6.18.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "התוצאות שלנו משקפות את הקשיים שכל ענף הגנריקה האמריקני התמודד איתם, וממשיך להתמודד. אנחנו ממשיכים להשקיע בזהירות בפיתוח מוצרים, ויש לנו צנרת טובה באופן מתקבל על הדעת שחלק ממנה יגיע לשוק ב-24 החודשים הבאים. אנחנו גם ממשיכים לבחון יוזמות והזדמנויות בתחומי החוזק הליבתי שלנו ופוטנציאלית גם בתחומים סמוכים".

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 • המזומניםשהגיעו מפעילות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018 היו 323.7 מיליון דולר, לעומת437.5 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2017.
 • נכוןל-31 במרץ 2018 המזומנים, כולל פקדונות בנקאיים לטווח קצר ולטווח ארוךוניירות ערך סחירים, גדלו ב-190.8 מיליון דולר ל-1.6 מיליארד דולר לעומת 31במרץ 2017. המזומנים משקפים את ההשפעה בסך 107.0 מיליון דולר של הרכישות מחדששל מניות על ידי החברה בשנת הכספים הנוכחית.

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישור ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור בקשה לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): Clobetasol Propionate Spray, 0.05%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים ושתיים בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל ארבעה אישורים זמניים. התרופה של תארו לפטרת הציפורניים, Novexatin, לא עמדה ביעד העיקרי של המחקר שלב IIb. נתוני המחקר מנותחים ואנחנו מבצעים הערכה של דרכי הפעולה הבאות בתוכנית.

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות - החזרת הון לבעלי המניות

ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. לפי האישור הזה, הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. האישור לרכישה חוזרת מאפשר לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. ב-7 בנובמבר 2017 מועצת המנהלים האריכה את התוכנית לרכישה חוזרת של מניות בשנה אחת.

במהלך השנה, החברה רכשה מחדש 1,085,694 מניות במחיר ממוצע של $102.52. עד 1 במאי 2018, בסך הכל במסגרת האישור, החברה רכשה מחדש 1,774,064 מניות במחיר ממוצע של $102.83 ונשארו 67.6 מיליון דולר.

שיחת ועידה על הרווח (08:00 שעון החוף המזרחי, 18 במאי 2018)

כפי שנמסר כבר, החברה תארח שיחת על הרווח בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי ביום שישי, 18 במאי 2018, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:

 • מספרחיוג חינם למשתתפים: +1(844) 421-0601 זיהוי: 3249428
 • מספרחיוג בינ"ל למשתתפים: +1(716) 247-5800 זיהוי: 23249428
 • שידוראינטרנט: פרטים נוספים נמצאים באתר שלנו, www.taro.com

כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com. השמעה חוזרת של האודיו תהיה זמינה במשך שלושה עשר (13) ימים אחרי השיחה.

אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Myogen: המובילים של מהפיכה אנבולית
Myogen יגרום לכם לחשוב מחדש מה גוף האדם מסוגל לעשות. להיות ספורטאי משמעו להשתתף במשימה שאינה נגמרת לשיפור עצמי. אובססיה לחפש יתרון מנצח. גם כשאנחנו מתחרים נגד עצמנו, הרצון שלנו להתגבר על המגבלות הפיזיות שלנו ולהשיג ביצועים הרואיים ושוברי שיאים חדשים הופך להתמקדות ראשית מכריעה. היום הוא תחילתה של מהפיכה במה שגוף האדם מסוגל לעשות, עם השקת מגוון המוצרים האנבוליים של Myogen.

קפיטוליס משיקה שירות החלפת התחייבויות פורץ דרך במטבע חוץ
קפיטוליס, ספקית הטכנולוגיות החלוצית לשוקי ההון, הודיעה היום שהשיקה שירות החלפת התחייבויות פורץ דרך במטבע חוץ (מט"ח). סיטי, HSBC, בלוקרסט ובריבן האווארד, מבין משתתפי שוק רבים אחרים, שיתפו פעולה עם קפיטוליס בשירות הזה, שהוא הראשון מסוגו במט"ח.

ביקורת: הזמנה לרצח - לראשונה בישראל המחזה של אגאטה כריסטי -בית צבי בר"ג
22/05/18 | תיאטרון
ההצגה עולה בפעם הראשונה בישראל והתוצאות הן עם ניחוח אנגלי מסורתי, הצגה שחובבי כריסטי ישמחו לצפות בה וכמו תמיד אצלה, הסוף הוא הפתעה מוחלטת.

יוטימקו מודיעה על כוונה לרכוש את אטלה ממיקרו פוקוס
הרכישה תחזק את ההשקעה בעסקי מודולי חומרת אבטחה (HSM) ותוסיף עסק מוביל שוק של HSM לתשלומים לתיק אבטחת המידע של יוטימקו

תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018
המכירות נטו של 175.2 מיליון דולר קטנו ב-21.2 מיליון דולר, כתוצאה מתחרות מוגברת מתמשכת וסביבת המחירים המאתגרת, במיוחד בארה"ב, למרות גידול בכמויות הכוללות. הרווח הגולמי של 118.9 מיליון דולר קטן ב-24.9 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו היה 67.9% לעומת 73.2%.

אנדרסן גלובל ממשיכה להתרחב בקנדה
אנדרסן גלובל ממשיכה להתרחב בקנדה כשהשותפים ואנשי המקצוע ב-W.L. Dueck & Co. LLP הצטרפו לצוות הקיים של אנדרסן טקס בקנדה. לאנדרסן גלובל יש עכשיו חברה חברה במונטריאול והיא תוסיף חברה חברה עם נוכחות בוונקובר, קלגרי, ריצ'מונד ואדמונטון כש-W.L. Dueck & Co. LLP, שבראשה השותפים המייסדים וורן דואק וסטיבן פלין, תתחיל לפעול רשמית בשם אנדרסן.

אליוט מקדמת בברכה את השינוי היסודי במימשל של בזק
מציינת את אי התלות והניסיון של מועצת המנהלים המחודשת מציעה רכישה חוזרת של מניות כדי לתמוך בערך לבעלי המניות

ביג פנדה משיקה יכולות חדשות בפלטפורמת הדגל של התפעול הדיגיטלי האוטונומי שלה
לקוחות מחשוב ארגוני מממשים תשואות מהירות מ-Open Box Machine LearningTM ו-Unified Analytics של ביג פנדה

NAGA Architects תמטב מסירת פרויקטים ותציית למע"מ באמצעות דלטק
הפרקטיקה שזכתה בפרסים מדובאי מצטרפת למספר גדל של חברות בתחומי הסביבה הבנויה ב-MENA שבחרו ב-ERP של דלטק כדי לשפר את התפעול הפנימי והרווחיות

סול-ג'ל טכנולוגיות מדווחת על התוצאות הכספיות ברבעון הראשון של 2018
סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ (NASDAQ:SLGL) , חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות ממותגות וגנריות לטיפול מקומי במחלות עור, הודיעה היום על התוצאות הכספיות ברבעון הראשון שהסתיים ב-31 במרץ 2018 ומסרה עדכון על תוכניות הפיתוח הקליני שלה.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI