דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018
תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018
חיים נוי 18/05/18 |  צפיות: 199
תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018

הותורן, ניו יורק, 17 במאי 2018, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ ("תרו" או "החברה") (NYSE:TARO) פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון והשנה שהסתיימו ב-31 במרץ 2018.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2018 - לעומת 31 במרץ 2017

 • המכירותנטו של 175.2 מיליון דולר קטנו ב-21.2 מיליון דולר, כתוצאה מתחרות מוגברתמתמשכת וסביבת המחירים המאתגרת, במיוחד בארה"ב, למרות גידול בכמויותהכוללות.
 • הרווחהגולמי של 118.9 מיליון דולר קטן ב-24.9 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטוהיה 67.9% לעומת 73.2%.
 • הוצאותהמחקר ופיתוח (מו"פ) של 20.3 מיליון דולר ירדו במעט לעומת הרבעוןהמקביל.
 • הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה גדלו ב-1.6 מיליון דולר ל-23.8 מיליון דולר.
 • ההכנסההתפעולית של 74.8 מיליון דולר קטנה ב-26.9 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטוהייתה 42.7% לעומת 51.8%.
 • ההכנסהמריבית ופיננסית אחרת גדלה ב-2.2 מיליון דולר ל-5.9 מיליון דולר.
 • הכנסהממטבע זר של 16.0 מיליון דולר לעומת הוצאה על מטבע זר של 5.8 מיליון דולר -השפעה חיובית של 21.9 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהיחלשות הדולר הקנדי לעומתהדולר האמריקני.
 • ההוצאהעל מיסים קטנה ב-6.6 מיליון דולר ל-10.7 מיליון דולר והביאה לשיעור מסאפקטיבי של 11.0% לעומת 17.3%.
 • ההכנסההנקייה המיוחסת לתרו הייתה 86.3 מיליון דולר לעומת 83.0 מיליון דולר, וכתוצאהמכך הרווח המדולל למניה היה 2.17$ לעומת $2.05 בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

דגשים בשנה שהסתיים ב-31 במרץ 2018 - בהשוואה ל-31 במרץ 2017

 • המכירותנטו של 661.9 מיליון דולר קטנו ב-217.5 מיליון דולר, כתוצאה מתחרות מוגברתמתמשכת וסביבת המחירים המאתגרת, למרות גידול בכמויות הכוללות.
 • הרווחהגולמי של 463.5 מיליון דולר קטן ב-207.7 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטוהיה 70.0% לעומת 76.3%.
 • הוצאותהמחקר ופיתוח (מו"פ) של 70.4 מיליון דולר התאימו יחסית לעומת השנהשעברה.
 • הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 88.2 מיליון דולר גדלו ב-2.5 מיליון דולר.
 • ההכנסההתפעולית של 303.3 מיליון דולר קטנה ב-211.9 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטוהייתה 45.8% לעומת 56.8%.
 • ההכנסהמריבית ופיננסית אחרת גדלה ב-5.5 מיליון דולר ל-19.9 מיליון דולר
 • הוצאהעל מטבע זר של 32.5 מיליון דולר לעומת הכנסה ממטבע זר של 20.2 מיליון דולרב-2017 - השפעה שלילית של 52.6 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהחוזק של הדולרהקנדי לעומת הדולר האמריקני.
 • ההכנסותהאחרות של 1.9 מיליון דולר קטנו ב-9.3 מיליון דולר, בעיקר בגלל המכירה של Keveyis בדצמבר 2016.
 • ההוצאהעל מיסים קטנה ב-21.8 מיליון דולר ל-82.0 מיליון דולר, אבל שיעור המסהאפקטיבי גדל ל-28.0% לעומת 8.5%1. ברבעון השלישי החברה רשמה הוצאה של 38.0 מיליון דולר בגללההשפעה של המדידה מחדש של נכס המיסים הנדחים הנקיים המוערך של החברה, כתוצאהמחוק הקיצוץ במיסים והמשרות. ללא ההשפעה בגלל המדידה מחדש החד פעמית, ההוצאהעל מיסים הייתה 44.0 מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של 15.0%.
 • ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 211.2 מיליון דולר לעומת 456.4 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה 5.26$ לעומת $11.05. ללא ההשפעה של המדידה מחדש החד פעמית של המיסים, ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 248.0 מיליון דולר, או רווח מדולל למניה של $6.18.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "התוצאות שלנו משקפות את הקשיים שכל ענף הגנריקה האמריקני התמודד איתם, וממשיך להתמודד. אנחנו ממשיכים להשקיע בזהירות בפיתוח מוצרים, ויש לנו צנרת טובה באופן מתקבל על הדעת שחלק ממנה יגיע לשוק ב-24 החודשים הבאים. אנחנו גם ממשיכים לבחון יוזמות והזדמנויות בתחומי החוזק הליבתי שלנו ופוטנציאלית גם בתחומים סמוכים".

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 • המזומניםשהגיעו מפעילות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018 היו 323.7 מיליון דולר, לעומת437.5 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2017.
 • נכוןל-31 במרץ 2018 המזומנים, כולל פקדונות בנקאיים לטווח קצר ולטווח ארוךוניירות ערך סחירים, גדלו ב-190.8 מיליון דולר ל-1.6 מיליארד דולר לעומת 31במרץ 2017. המזומנים משקפים את ההשפעה בסך 107.0 מיליון דולר של הרכישות מחדששל מניות על ידי החברה בשנת הכספים הנוכחית.

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישור ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור בקשה לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): Clobetasol Propionate Spray, 0.05%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים ושתיים בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל ארבעה אישורים זמניים. התרופה של תארו לפטרת הציפורניים, Novexatin, לא עמדה ביעד העיקרי של המחקר שלב IIb. נתוני המחקר מנותחים ואנחנו מבצעים הערכה של דרכי הפעולה הבאות בתוכנית.

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות - החזרת הון לבעלי המניות

ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. לפי האישור הזה, הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. האישור לרכישה חוזרת מאפשר לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. ב-7 בנובמבר 2017 מועצת המנהלים האריכה את התוכנית לרכישה חוזרת של מניות בשנה אחת.

במהלך השנה, החברה רכשה מחדש 1,085,694 מניות במחיר ממוצע של $102.52. עד 1 במאי 2018, בסך הכל במסגרת האישור, החברה רכשה מחדש 1,774,064 מניות במחיר ממוצע של $102.83 ונשארו 67.6 מיליון דולר.

שיחת ועידה על הרווח (08:00 שעון החוף המזרחי, 18 במאי 2018)

כפי שנמסר כבר, החברה תארח שיחת על הרווח בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי ביום שישי, 18 במאי 2018, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:

 • מספרחיוג חינם למשתתפים: +1(844) 421-0601 זיהוי: 3249428
 • מספרחיוג בינ"ל למשתתפים: +1(716) 247-5800 זיהוי: 23249428
 • שידוראינטרנט: פרטים נוספים נמצאים באתר שלנו, www.taro.com

כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com. השמעה חוזרת של האודיו תהיה זמינה במשך שלושה עשר (13) ימים אחרי השיחה.

אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
לונדון מחזקת את ההובלה, ניו יורק עולה מהר וטוקיו שומרת על המקום השלישי בדירוג הגלובלי
דוח GPCI 2018 של קרן הזיכרון מורי מדרג את 44 הערים הכי אטרקטיביות בעולם

project44 ו-Gatehouse Logistics מודיעות על שותפות בלעדית
שיתוף פעולה רב לאומי מאפשר ראות תחבורה באירופה וצפון אמריקה

נדיה מורד תנאם בכנס בשארג'ה שמיועד להמריץ הזדמנויות לצעירים במזרח התיכון וצפון אפריקה
הכנס "להשקיע בעתיד" מציע פלטפורמה בינ"ל לקולות הצעירים של האזור

צ'קפוינט תרפיוטיקס ממנה את כריסטיאן בשון למועצת המנהלים שלה
Checkpoint Therapeutics, Inc. ("צ'קפוינט") (NASDAQ: CKPT), חברת ביו פארמה אימונו-אונקולוגית בשלב הקליני שמתמקדת ברכישה, פיתוח ומסחור של טיפולים חדשניים לחולים עם סוגי סרטן של גידולים מוצקים, הודיעה היום שמינתה את כריסטיאן בשון למועצת המנהלים שלה.

SolarWinds תציג תיק ניהול וניטור מאוחדים ב-GITEX Technology Week 2018
SolarWinds Orion Platform עוזרת לספק למקצועני טכנולוגיה ראות מלאה על הביצועים הכוללים של סביבות מורכבות

COM-IoT Technologies תציג זיהוי פולשים ומעקב אחריהם באמצעות חיישני הלידאר של Quanergy ב-GITEX 2018
COM-IoT Technologies תדגים פתרון אבטחה חכם בביתן Z1-D20 של NEC

ג'נסן מגישה בקשה לאישור שיווק אירופי לתרסיס לאף אסקטמין לטיפול בדיכאון עמיד בפני טיפול
12/10/18 | בריאות
נתונים מחמישה מחקרים שלב 3 פיבוטליים הוגשו כבסיס לבקשה לאישור שיווק לתרסיס לאף אסקטמין

TurbineAero, Inc. מודיעה על בניין חדש בתאילנד; המנכ"ל החדש רוברט ווילסון
TurbineAero הודיעה היום על טקס הנחת אבן הפינה של בניין חדש באזור החופשי של האחוזה התעשייתית אמאטה סיטי, צ'ונבורי, תאילנד, מחוץ לבנגקוק; ומנהל בכיר חדש, רוברט ווילסון, מצטרף ל-TurbineAero כמנהל העסקים הראשי.

ביקורת: "מיקה שלי" - המחזמר המרגש שוב כובש את הבמה בהפקה חדשה ומרהיבה- תיאטרון הבימה
11/10/18 | תיאטרון
"מיקה שלי", מחזמר מרגש, המבוסס על לחניו הנודעים של יאיר רוזנבלום המנוח לשירים שהפכו מזמן לנכס צאן ברזל, שב וכובש את לב הצופים בהפקה חדשה של תיאטרון הבימה.

Cross Ocean Partners סוגרת את קרן התעופה הראשונה שלה ב-438 מיליון דולר
Cross Ocean Partners, חברת ניהול נכסים גלובלית, הודיעה על הסגירה הסופית המוצלחת של Cross Ocean Aviation Fund I ב-20 באוגוסט 2018, עם התחייבות הון מיצרפית כוללת של בערך 438 מיליון דולר.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI