דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2019
תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2019
חיים נוי 23/05/19 |  צפיות: 282
תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2019

הותורן, ניו יורק, 22 במאי 2019, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון והשנה שהסתיימו ב-31 במרץ 2019.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2019 - לעומת 31 במרץ 2018

 • המכירותנטו של 179.9מיליון דולר גדלו ב-4.7 מיליון דולר, בעיקר בגלל גידול של 4.1% בכמויות הכוללות.
 • הרווחהגולמי של 119.5 מיליון דולר (66.4% מהמכירות נטו לעומת 67.9%) גדל ב-0.6מיליון דולר.
 • הוצאותהמחקר ופיתוח (מו"פ) של 20.5 מיליון דולר נשארו כמו בשנה שעברה.
 • הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 23.3 מיליון דולר קטנו ב-0.5 מיליון דולר.
 • ההכנסההתפעולית של 75.4 מיליון דולר (41.9% מהמכירות נטו לעומת 42.7%)  גדלה ב-0.6 מיליון דולר.
 • ההכנסהמריבית וההכנסה הפיננסית האחרת גדלו ב-2.3 מיליון דולר ל-8.2 מיליון דולר.
 • הוצאהעל מטבע זר (מט"ח) של 9.4 מיליון דולר לעומת הכנסה של 16.0 מיליון דולר- השפעה שלילית של 25.4 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהיחלשות הדולר האמריקנילעומת הדולר הקנדי. ההשפעה של המט"ח נובעת בעיקרה מהמאזן.
 • ההוצאהעל מיסים של 15.6 מיליון דולר גדלה ב-5.0 מיליון דולר; עם שיעור מס אפקטיבישל 21.1% לעומת 11.0%.
 • ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 58.4 מיליון דולר לעומת 86.3 מיליון דולר, קיטון של 27.9 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $1.52 לעומת 2.17$.

דגשים בשנה שהסתיים ב-31 במרץ 2019 - בהשוואה ל-31 במרץ 2018

 • המכירותנטו של 669.9 מיליון דולר גדלו ב-8.0 מיליון דולר, בעיקר בגלל גידול של7.5% בכמויות הכוללות.
 • הרווחהגולמי של 445.7 מיליון דולר (66.5% מהמכירות נטו לעומת 70.0%) גדל ב-17.8מיליון דולר.
 • הוצאותהמחקר ופיתוח (מו"פ) של 63.2 מיליון דולר קטנו ב-7.2 מיליון דולר, בעיקרבגלל ההערכה המתמשכת של התיק שלנו והתאמה למסוגלות הקיום של פיתוח מוצרים.
 • הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 90.0 מיליון דולר גדלו ב-1.8 מיליון דולר.
 • ההכנסההתפעולית של 296.2 מיליון דולר (44.2% מהמכירות נטו לעומת 45.8%)  קטנה ב-6.8 מיליון דולר.
 • ההכנסהמריבית וההכנסה הפיננסית האחרת גדלו ב-13.6 מיליון דולר ל-33.5 מיליון דולר.
 • הכנסהממטבע זר (מט"ח) של 25.3 מיליון דולר לעומת הוצאה על מט"ח של 32.5מיליון דולר - השפעה חיובית של 57.8 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהתחזקותהדולר האמריקני לעומת הדולר הקנדי. ההשפעה של המט"ח נובעת בעיקרהמהמאזן.
 • ההוצאהעל מיסים של 74.7 מיליון דולר קטנה ב-7.2 מיליון דולר; עם שיעור מס אפקטיבישל 20.9% לעומת 28.0%. ברבעון השלישי של 2018, החברה רשמה הוצאה של 38.0 מיליוןדולר בגלל ההשפעה של המדידה מחדש של נכס המיסים הנדחים הנקיים המוערך שלהחברה, כתוצאה מחוק הקיצוץ במיסים והמשרות. ללא ההשפעה בגלל המדידה מחדש החדפעמית, ההוצאה על מיסים הייתה 44.0 מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של15.0%.
 • ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 281.8 מיליון דולר לעומת 211.2 מיליון דולר, גידול של 70.6 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $7.23 לעומת 5.26$. ללא ההשפעה של המדידה מחדש החד פעמית של המיסים, ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו בשנה שעברה הייתה 248.0 מיליון דולר, או רווח מדולל למניה של $6.18.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 • המזומניםשהגיעו מפעילות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2019 היו 323.7 מיליון דולר, דומהלשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018.
 • נכוןל-31 במרץ 2019 המזומנים, כולל פקדונות בנקאיים לטווח קצר וניירות ערך סחירים(לטווח קצר ולטווח ארוך), קטנו ב-294.6 מיליון דולר ל-1.4 מיליארד דולר לעומת31 במרץ 2018. הקיטון משקף את ההשפעה של הדיבידנד המיוחד בסך 500.0 מיליוןדולר ששולם בדצמבר 2018 וההשפעה בסך 88.8 מיליון דולר של השלמת התוכניתהרכישות מחדש של מניות של החברה.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "למרות תנאי השוק המאתגרים שניצבים בפנינו בעיקר בגלל המשך הלחץ על המחירים, הצוות שלנו רשם ביצועים טובים. באמצעות אסטרטגיה מוגדרת באופן ברור, אנחנו מעצבים את תיק המוצרים והעסקים שלנו על ידי פיתוחים פנימיים ולא אורגניים. המטרה של המאמץ הזה היא לעשות יותר עבור החולים ולהישאר רלבנטיים עבור הלקוחות שלנו".

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישור ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור חמש בקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): Minoxidil Topical Aerosol, 5% (לנשים); Clobazam Oral Suspension, 2.5 mg/mL; Naftifine Hydrochloride Gel USP, 2%; Dapsone Tablets USP, 25 mg and 100 mg; Deferiprone Tablets 500mg. לחברה יש עכשיו בסך הכל עשרים ושש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל שמונה אישורים זמניים.

שיחת ועידה על הרווח (08:00 שעון החוף המזרחי, 23 במאי 2019)

כפי שנמסר כבר, החברה תארח שיחת על הרווח בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי ביום חמישי, 23 במאי 2019, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:

 • מספרחיוג חינם למשתתפים: +1(844) 421-0601 זיהוי: 8698095
 • מספרחיוג בינ"ל למשתתפים: +1(716) 247-5800 זיהוי: 8698095
 • שידוראינטרנט: פרטים נוספים נמצאים באתר שלנו, www.taro.com

כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com. השמעה חוזרת של האודיו תהיה זמינה במשך עשרה (10) ימים אחרי השיחה.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל לא מבוקר ויכול להיות כפוף לשינויים.

אודות תרו

תרו תעשייה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

אנשי קשר

מריאנו א. בלגואר

סגן נשיא, סמנכ"ל כספים

(914) 345-9001
Mariano.Balaguer@taro.com

וויליאם ג'. קוט
עוזר סגן נשיא, כספים ועסקים, גזבר וקשרי משקיעים

914-345-9001
William.Coote@taro.com

צפו בהודעה הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:
http://www.businesswire.com/news/home/20190522005882/en


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
NetAlly מתפצלת מ-NETSCOUT כדי להמשיך לחדש בשוק הבדיקות הנישאות של רשתות
השיפורים הראשונים במוצרים של החברה כוללים תמיכה של AirCheck G2 ב-Wi-Fi 6 ועדכונים חדשים בפלטפורמת הענן Link-Live שמרכזים את הניהול של מכשירי הבדיקה ואת הנראות של הנתונים עבור מהנדסי וטכנאי הרשתות

ניוסטאר: מספר התקפות ה-DDoS "מתחת לרדאר" גדל ב-158 אחוז ברבעון השני של 2019 לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת
מחקר של ניוסטאר על המגמות האחרונות מגלה את הפנים המשתנים של התקפות DDoS, כולל גודל, אופי ומשך

The We Company מגישה הצהרת רישום מוצעת להנפקה ראשונה לציבור
The We Company הודיעה היום שהיא הגישה הצהרת רישום על גבי טופס S-1 לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) בקשר להנפקה ראשונה לציבור של המניות הרגילות סוג A שלה. מספר המניות שיונפקו וטווח המחירים של ההנפקה המוצעת עדיין לא נקבעו.

המכון לניהול פרויקטים עובר את יעד ההתחייבות, מציין 100,000 שעות מתנדבים שנתרמו לכבוד יובל ה-50
הארגון מכיר בפעילות הכלל עולמית ומנצל ניהול פרויקטים פרו בונו לתועלת חברתית

אנדרסן גלובל מגדילה את הצוות באוסטריה
אנדרסן גלובל חתמה על הסכם לשיתוף פעולה עם אחת מקבוצות המיסים העצמאיות הגדולות ביותר באוסטריה, חברת המיסים מווינה G&W International Steuerberatungs- und Wirtschaftstreuhand GmbH, שמביאה את מספר המומחים המקצועיים במדינה לסביבות 140.

סול-ג'ל טכנולוגיות מדווחת על התוצאות הכספיות ברבעון השני של 2019 ועדכונים על החברה
סך הכנסות של 7.8 מיליון דולר ממוצרים גנריים הושלמה ההרשמה בניסויים שלב 3 של TWIN והם מתקדמים לפי התכנון לדיווח על תוצאות ברבעון הרביעי של 2019

Great Bay Bio מוסיפה שני מובילים בענף לוועדה המייעצת
Great Bay Bio, חברת ביוטק של בינה מלאכותית מובילה שעוסקת בפיתוח CMC (כימיה, ייצור ואמצעי בקרה) מוכוון נתונים של תרופות ביולוגיות חדשניות, שמחה להודיע על הקמת המועצה המייעצת התלת מימדית שלה

Mary Kay חושפת מחקר על תפקוד המחסום העורי והאדמה של הפנים במפגש של האיגוד הסיני לרפואה אינטגרטיבית
המנהלת הבכירה לעניינים רפואיים של Mary Kay סין, ד"ר ג'ני ג'יאנג, שיתפה תוצאות מחקר של אסטרטגיות לשיפור תפקוד המחסום העורי והאדמה של הפנים. הממצאים האלה עשויים לספק תובנות חשובות להבנת עור רגיש. בין המשתתפים היו הדרמטולוגיים המובילים של המדינה ומנהלים נכבדים מחברות קוסמטיקה.

המכון לניהול פרויקטים מודיע על הרכישה של Disciplined Agile
מרחיב את ההיצע עבור מנהלי וצוותי פרויקטים לבחור את "אופן העבודה" שלהם

תרו מפרסמת את התוצאות ברבעון שהסתיים ביוני 2019
המכירות נטו של 161.3 מיליון דולר גדלו ב-6.7 מיליון דולר, או 4.3%, למרות קיטון חד ספרתי בכמויות בעיקר בגלל תמהיל הקטגוריות. הרווח הגולמי של 101.7 מיליון דולר גדל ב-1.6 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות היה 63.1% לעומת 64.7%.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI