דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2019
תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2019
חיים נוי 23/05/19 |  צפיות: 138
תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2019

הותורן, ניו יורק, 22 במאי 2019, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון והשנה שהסתיימו ב-31 במרץ 2019.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2019 - לעומת 31 במרץ 2018

 • המכירותנטו של 179.9מיליון דולר גדלו ב-4.7 מיליון דולר, בעיקר בגלל גידול של 4.1% בכמויות הכוללות.
 • הרווחהגולמי של 119.5 מיליון דולר (66.4% מהמכירות נטו לעומת 67.9%) גדל ב-0.6מיליון דולר.
 • הוצאותהמחקר ופיתוח (מו"פ) של 20.5 מיליון דולר נשארו כמו בשנה שעברה.
 • הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 23.3 מיליון דולר קטנו ב-0.5 מיליון דולר.
 • ההכנסההתפעולית של 75.4 מיליון דולר (41.9% מהמכירות נטו לעומת 42.7%)  גדלה ב-0.6 מיליון דולר.
 • ההכנסהמריבית וההכנסה הפיננסית האחרת גדלו ב-2.3 מיליון דולר ל-8.2 מיליון דולר.
 • הוצאהעל מטבע זר (מט"ח) של 9.4 מיליון דולר לעומת הכנסה של 16.0 מיליון דולר- השפעה שלילית של 25.4 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהיחלשות הדולר האמריקנילעומת הדולר הקנדי. ההשפעה של המט"ח נובעת בעיקרה מהמאזן.
 • ההוצאהעל מיסים של 15.6 מיליון דולר גדלה ב-5.0 מיליון דולר; עם שיעור מס אפקטיבישל 21.1% לעומת 11.0%.
 • ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 58.4 מיליון דולר לעומת 86.3 מיליון דולר, קיטון של 27.9 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $1.52 לעומת 2.17$.

דגשים בשנה שהסתיים ב-31 במרץ 2019 - בהשוואה ל-31 במרץ 2018

 • המכירותנטו של 669.9 מיליון דולר גדלו ב-8.0 מיליון דולר, בעיקר בגלל גידול של7.5% בכמויות הכוללות.
 • הרווחהגולמי של 445.7 מיליון דולר (66.5% מהמכירות נטו לעומת 70.0%) גדל ב-17.8מיליון דולר.
 • הוצאותהמחקר ופיתוח (מו"פ) של 63.2 מיליון דולר קטנו ב-7.2 מיליון דולר, בעיקרבגלל ההערכה המתמשכת של התיק שלנו והתאמה למסוגלות הקיום של פיתוח מוצרים.
 • הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 90.0 מיליון דולר גדלו ב-1.8 מיליון דולר.
 • ההכנסההתפעולית של 296.2 מיליון דולר (44.2% מהמכירות נטו לעומת 45.8%)  קטנה ב-6.8 מיליון דולר.
 • ההכנסהמריבית וההכנסה הפיננסית האחרת גדלו ב-13.6 מיליון דולר ל-33.5 מיליון דולר.
 • הכנסהממטבע זר (מט"ח) של 25.3 מיליון דולר לעומת הוצאה על מט"ח של 32.5מיליון דולר - השפעה חיובית של 57.8 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהתחזקותהדולר האמריקני לעומת הדולר הקנדי. ההשפעה של המט"ח נובעת בעיקרהמהמאזן.
 • ההוצאהעל מיסים של 74.7 מיליון דולר קטנה ב-7.2 מיליון דולר; עם שיעור מס אפקטיבישל 20.9% לעומת 28.0%. ברבעון השלישי של 2018, החברה רשמה הוצאה של 38.0 מיליוןדולר בגלל ההשפעה של המדידה מחדש של נכס המיסים הנדחים הנקיים המוערך שלהחברה, כתוצאה מחוק הקיצוץ במיסים והמשרות. ללא ההשפעה בגלל המדידה מחדש החדפעמית, ההוצאה על מיסים הייתה 44.0 מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של15.0%.
 • ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 281.8 מיליון דולר לעומת 211.2 מיליון דולר, גידול של 70.6 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $7.23 לעומת 5.26$. ללא ההשפעה של המדידה מחדש החד פעמית של המיסים, ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו בשנה שעברה הייתה 248.0 מיליון דולר, או רווח מדולל למניה של $6.18.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 • המזומניםשהגיעו מפעילות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2019 היו 323.7 מיליון דולר, דומהלשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2018.
 • נכוןל-31 במרץ 2019 המזומנים, כולל פקדונות בנקאיים לטווח קצר וניירות ערך סחירים(לטווח קצר ולטווח ארוך), קטנו ב-294.6 מיליון דולר ל-1.4 מיליארד דולר לעומת31 במרץ 2018. הקיטון משקף את ההשפעה של הדיבידנד המיוחד בסך 500.0 מיליוןדולר ששולם בדצמבר 2018 וההשפעה בסך 88.8 מיליון דולר של השלמת התוכניתהרכישות מחדש של מניות של החברה.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "למרות תנאי השוק המאתגרים שניצבים בפנינו בעיקר בגלל המשך הלחץ על המחירים, הצוות שלנו רשם ביצועים טובים. באמצעות אסטרטגיה מוגדרת באופן ברור, אנחנו מעצבים את תיק המוצרים והעסקים שלנו על ידי פיתוחים פנימיים ולא אורגניים. המטרה של המאמץ הזה היא לעשות יותר עבור החולים ולהישאר רלבנטיים עבור הלקוחות שלנו".

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישור ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור חמש בקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): Minoxidil Topical Aerosol, 5% (לנשים); Clobazam Oral Suspension, 2.5 mg/mL; Naftifine Hydrochloride Gel USP, 2%; Dapsone Tablets USP, 25 mg and 100 mg; Deferiprone Tablets 500mg. לחברה יש עכשיו בסך הכל עשרים ושש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל שמונה אישורים זמניים.

שיחת ועידה על הרווח (08:00 שעון החוף המזרחי, 23 במאי 2019)

כפי שנמסר כבר, החברה תארח שיחת על הרווח בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי ביום חמישי, 23 במאי 2019, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:

 • מספרחיוג חינם למשתתפים: +1(844) 421-0601 זיהוי: 8698095
 • מספרחיוג בינ"ל למשתתפים: +1(716) 247-5800 זיהוי: 8698095
 • שידוראינטרנט: פרטים נוספים נמצאים באתר שלנו, www.taro.com

כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com. השמעה חוזרת של האודיו תהיה זמינה במשך עשרה (10) ימים אחרי השיחה.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל לא מבוקר ויכול להיות כפוף לשינויים.

אודות תרו

תרו תעשייה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

אנשי קשר

מריאנו א. בלגואר

סגן נשיא, סמנכ"ל כספים

(914) 345-9001
Mariano.Balaguer@taro.com

וויליאם ג'. קוט
עוזר סגן נשיא, כספים ועסקים, גזבר וקשרי משקיעים

914-345-9001
William.Coote@taro.com

צפו בהודעה הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:
http://www.businesswire.com/news/home/20190522005882/en


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
S BLOCK תארח במשותף את פורום הבלוקצ'יין העולמי סינגפור ופרס הבלוקצ'יין העולמי אסיה
אירוע הבלוקצ'יין של אסיה שמאוד מצפים לו פורום הבלוקצ'יין העולמי סינגפור ופרס הבלוקצ'יין העולמי אסיה ייערך ב-22-23 ביוני 2019 ב-Marina Bay Sands בסינגפור. הכנס יכנס יותר מ-4,000 אנשי אליטות מהמימשל, איגודים, גופי רגולציה, מוסדות השקעה, קבוצות מפרויקטי בלוקצ'יין, טכנולוגיות פיננסיות והמדיה כדי לדון במגמות וחידושים בענף, ובמשותף להעניק הכרה לחלוצי הענף ותרומות לקידום הענף והשגת פיתוח טוב ומהיר!

האסימון המקורי OKB של OKEx והמטבע היציב USDK של OKLink רשומים בביטפינקס
בהעצימו את הסביבה של OKEx, OKB מאפשר למשתמשים של OKEx לבצע משימות שונות כגון הקמת בורסה שותפה ל-OKEx, יישוב עמלות מסחר, ומנוי לאסימונים חדשים בפלטפורמה למכירת אסימונים OK Jumpstart. עם מקרי שימוש רבים, OKB תפס יותר נתח שוק בחודשים שחלפו, לפי נתונים שפורסמו ב-CoinMarketCap.

Fiverr International Ltd. מודיעה על תמחור ההנפקה שלה
Fiverr International Ltd: ("פיבר") הודיעה היום על תמחור ההנפקה שלה של 5,263,158 מניות רגילות במחיר הנפקה של $21.00 למניה. גם לחתמים של ההנפקה תהיה אופציה של 30 יום לרכוש עד 789,473 מניות נוספות מפיבר במחיר ההנפקה. המניות צפויות להתחיל להיסחר בבורסה לניירות ערך של ניו יורק ב-13 ביוני 2019 בסימול FVRR.

רושאן בוחרת ב-MATRIXX Software כדי לפתוח באפגניסטן את העידן הדיגיטלי בתקשורת
MATRIXX Software, מעצמה חדשנית שמחויבת לשינוי המסחר הדיגיטלי, הודיעה היום שרושאן, ספקית שירותי התקשורת המובילה באפגניסטן, בחרה ב-MATRIXX Digital Commerce כדי לשנות את הפעילות שלה ולהגדיל את ההכנסות.

חברת פורטר (Forter) הגיעה לציון דרך משמעותי של עיבוד עסקאות בשווי כולל של 100 מיליארד דולר בשנה
Forter, החברה המובילה במניעת הונאות אשראי הכפילה את סכום העסקאות המוגנות על ידה, מתחילת 2019; מספר העסקאות המאסיבי מאפשר נגישות חסרת תקדים למגמות קנייה והונאה, ובכך מאפשרת הגנה לסוחרים רבים מסביב לעולם, ולכלל לקוחותיהם

Mary Kay מפגינה הובלה מדעית גלובלית באמצעות הגברת המודעות להשפעה של זיהום אוויר על העור בכנסים מדעיים מובילים באירופה
כנס הדרמטולוגיה העולמי שנערך כל ארבע שנים הוא מפגש הדרמטולוגיה הגדול ביותר בעולם. הנושא של WCD ב-2019, "עידן חדש לדרמטולוגיה הגלובלית", התאים באופן מושלם עבור Mary Kay להציג את ממצאי המדע השימושי שלה ולהמשיך בשיח המדעי על זיהום אוויר ופגיעה בעור. ב-12 ביוני Mary Kay תארח דיון באירוע בשם "גורמים מעיקים סביבתיים והעור: מעבר ל-UV".

אימות הזהויות הכל באחד של מליסה יובלט ב-FinTech Junction 2019
הפתרון נלחם בהונאות ומאפשר ציות ללא השפעה על חוויית המשתמש

Mary Kay Inc. יוצרת שותפות עם The Nature Conservancy כדי לקדם דיג בר קיימא במפרץ מכסיקו
השותפות, שתתמוך בתוכנית הדגה ועמידות החופים של טקסס, תתמודד עם בעיות כמו דיג יתר ופגיעה בבתי גידול

PVH Corp ממנה את שריל אייבל-הודג'ס למנהלת העסקים הראשית של Calvin Klein, Inc.
סטיב שיפמן יעזוב את החברה

טריטון דיגיטל מפרסמת את דירוגי Webcast Metrics של נכסי האודיו הדיגיטלי המובילים לפברואר 2019
Triton Digital®, המובילה הגלובלית בטכנולוגיות ושירותים לתעשיית הרדיו הדיגיטלי והפודקסטים, פרסמה היום את דירוגי ה-Webcast Metrics® החודשיים שלה לפברואר 2019. הדירוגים הגלובליים, בנוסף לדירוגים האזוריים של ארה"ב, אמריקה הלטינית ואירופה, המזרח התיכון ואפריקה מספקים תובנות על תחנות ורשתות הסטרימינג אודיו עם הביצועים המובילים ברחבי העולם בחודש פברואר.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI