דף הבית רוחניות יצירתיות הקדמה לאבות
הקדמה לאבות
Yafator 11/11/20 |  צפיות: 1239הקדמה לאבות

אלו הפרקים מבוא הם לתורה כולה, כתבו אותם החכמים לאדם הרוצה להשכיל איך יעבוד את בוראו כפי הראוי לו, עבודה תמה לשמה, ומוכרח שכל אחד ואחד ימצא בהן נתיב לעצמו לפעול לרצון בוראו על פי כוחותיו ותכונות נפשו והשכלתו, כי לא כולם שווים בכוחות הגוף או הנפש או השכלי, וההשגה אינה אלא לפי כח המשיג (רבי צדוק הכהן מלובלין, קמץ המנחה חלק ב׳ אות עט׳), אם כן מוכרח הוא שיאמרו החכמים את אשר אפשר לכל אחד מישראל לפעול בו למען ישיג קירבת קונו. מידע על נפילת שן בחלום

וכך אמר רבי איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, ובנביא אמר עיניף פקחות על כל דךכי בני אךם לתת לאיש כדרכיו (ירמיהו פרק לב׳ פסוק יט׳), ובמשמע דרכים רבות, כי לכל אדם יש את הדרך המיוחדת לו, כי לבני האדם ככלל אין דרך אחת, אלא כל אחד ילך בדרך הנכונה לו, והעיקר שיהיה תפארת לעושיה.

ולטעם זה גם אפשר שקראו לזו המסכת אבות, שאשר השיגו האבות, הם אבן השתיה של אומה קדושה, אברהם בחסד, בנו יחידו יצחק תכלית עבודתו בגבורה הייתה, ובן בנו יעקב במידת האמת, ומוכרח שכאשר פילס אברהם דרכו בחסד, סופו שהשיג גם בגבורה ובאמת, וכן הוא ביצחק ויעקב שקנו כל קנייני העבודה, להורות לדורות שהרבה נתיבות לעבודת הבורא הן.

ואמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אף על פי שלא לשמה,
שמתוך שלא לשמה בא לשמה (פסחים דף נ׳ עמוד ב׳), כי רוב האדם לא
יבואו לעבוד בוראם אש שלהבת יה, כבר בתחילת עבודתם, והדריך התנא
כי צריכים הכול לשאוף לזה, ובהשיגו המידות הטובות, בד בבד ישיג
התורה, ובהשגת התורה, ידע את אלוהי אביו, ועם הידיעה מוכרח שתגדל

אהבת הבורא, וברוב האהבה אי אפשר שלא יהא חפצו לשמש שלא על מנת

חפצה (דברי הימים א׳ פרק כה׳ פסוק ט׳).

ופתח התנא לומר יסוד לדברי המוסר האלו, כי ניתנו בסיני מאת האלהים כולם, וכמותם יהיו הדינים והמשפטים הצודקים, וגם כי נראים כך, היינו צודקים לכל שכל אנושי, אין הפרש וחילוק בין חוקי האלהים למשפטיו ומוסרי תוכחה, ויען מקורם גבוה מעל גבוה, גם הנראה שכלי גבי המקבל חוק הוא, והיפוכו, אשר נראה חוק, אם יהיה אפשר לאנוש לרדת לשורשו השכלי, ימצא כי נכון הוא גם בעיני השכל.

וראה לרמב״ם (הלכות מעילה פרק ח׳ הלכה ח׳) שכתב, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף ענינם כפי כחו עכ״ל.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI