דף הבית תחבורה ורכב תעופה עתה כרוך על כף היד כריכה ארעית אחת והוצא מן התיק את תפילין של־ראש
עתה כרוך על כף היד כריכה ארעית אחת והוצא מן התיק את תפילין של־ראש
Yafator 11/11/20 |  צפיות: 880

עתה כרוך על כף היד כריכה ארעית אחת והוצא מן התיק את תפילין של־ראש. אתד נוטל את התפילה ביד ימין ומניח על הראש "בגובה הראש במקום שמלכי ישראל נמשחים שם" (כד הקמח) וזהו מן המקום שבו מתחיל השער לצמוח עד למקום שבו מוחו של תינוק רופס.

מה פירוש: .מוחו של תינוק רופס"?

תינוק, עד מלאת לו שנה להולדתו, מוחו פתוח ומגולה, מבלי שתגן עליו עצם־המגן המגינה על המוח׳ ורק עור הגולגולת משמש לו מחסה. בהדרגה, עם התפתחותו של התינוק, קורם המקום עצם־מגן המתחזקת מיום ליום. ובאותו מקום שמוח התינוק רופס — יש להניח את ה״של ראש".

מידע שיש על עלון חוט של חסד

וחכמינו מצאו רמז לדבר זה! ראשי התיבות של המלה! קשרתס,

מסוף המלה אל ראשה׳ מבטאים תכנו של דבר זה: מח תינוק רופס שם קשורה״ (פירוש יונתן על התורה — דברים ו.).

יש לכוון את ה״של ראש" בתנוחה זו אל מול בין עיניך׳ לקיים את הכתוב: "ולטוטפות בין עיניך".

תנוחה זו חייבת להיות מכוונת ומדויקת מאד, שכן אם התפילה מונחת על המצח שלא במקום השער• או על השער׳ שלא כנגד העינים — הרי הברכה לבטלה וכאילו לא קיימת את המצווה. וכדי לכוון את התנוחה כראוי׳ אתה שם שתי אצבעות משני עברי ה״בית" ויורד עם הריוח שבין אצבע לאצבע עד לעינים ואז ניתנת לך אפשרות להיוכח אם "של ראש" מונחת בין עיניך.

עתה עליך לכוון את הקשר של הרצועה המקיפה — על העורף, בטוף גולגולת הראש, במקום שנוצר בו כעין שקע בין שני וורידי העורף.

אתה נוטל אצבע של ימין ואצבע של שמאל ובשתי האצבעות מהדק את הרצועה סביב הראש ומברך תוך כדי הידוק את הברכה: ברוך אתה ה׳ אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו על מצוות תפילין. ומיד עם סיום הברכה אתה מוסיף: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

שתי ברכודנ למה — הרי מעשה התפילין אחד הוא?

שתי ברכות—אחת ל״של יד״ ואחת ל״של ראש". כי שתי התפילין — שתי מצוות נפרדות הן ועל כל מצווה יש לברך בפגי עצמה.

מאמר בנושא פרשת הנשיאים סגולה לזיווג

ואס כן מדוע אומרים אחרי ברכת: ,על מצוות תפילין״ את המילים: .ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", הן את זאת אומרים על ברכת שוגג, כיוון שעות גדול הוא לברד ברכה לבחלה, ואס כן — הגם כאן יש ספק בדבר?

אכן, יש קצת צדק בדבריך ודברים של טעם הם.

לדברי כמה מן החכמים מצוות תפילין אחת היא ויש לברך עליה רק ברכה אחת ולא יותר. ברם, פסק הלכה קובע ששתי מצוות הן, ולכן משום ספק קבעו לומר גם תוספת: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", כדי שה׳ יסלח לגו אם אמרנו ברכה לבטלה שלא מתוך כוונה בלתי טובה.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI