דף הבית רוחניות רפלקסולוגיה מנין נטלו היהודים האלה את הכח המיוחד למסירת נפשם?
מנין נטלו היהודים האלה את הכח המיוחד למסירת נפשם?
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 477

מנין נטלו היהודים האלה את הכח המיוחד למסירת נפשם? מנקז מן השעה המרה והגורלית! מן ההכרה והידיעה שהשעה מחייבת מסירות נפש!

גם חכמינו פסקו להלכה שכל המצוות שבתורה אם כופים על האדם שיפר אותן — מותר לו, פרט לכפיה לעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכת־ דמים שעליהם חל הכלל: "יהרג ואל יעבור". ואולם בשעת הגזירה, בשעה שמלכות זרה ואויבת מתנכרת לישראל וגוזרת עליהם — מתוך כוונה להתגרות בהם — לעבור על המצוות — אסור לעבור על המצווה הקלה ביותר ואפילו מנהג שנהגו ישראל.

כנסו למידע כאן איזה צדיק נפטר היום

והחלוקה הזו נמצאת גם בהרגשתו הנפשית של האדם. באוירה של אימה כללית מהבהב הניצוץ היהודי אפילו בלב יהודי שהתרחק מן היהדות ואינו נמנה על שומרי־תורה.

ולכן, כתבה התורה t ״ובכל מאדן*״ — אחרי ״ובכל נפשך״ — בהיותה משוכנעת ש״בכל נפשך" זהו השלב הגבוה ביותר אבל עם זאת גם המקובל ביותר על הלב. אחרי ככלות הכל — למות על קידוש השם — ענין של רגעים ספורים הוא והחלטה בת־רגע של אדם יכולה לחרוץ את גורלו ומשפטו בעולם הזה ובעולם הבא ועל זה אמרו חז״ל: "יש קונה עולמו בשעה אחת״. (עבודה זרה) מה שאין כן — ממונו של אדם. אדם בהול וחרד על כספו. כאמור כבר למעלה, הוא דואג לכספו ושומר עליו, הוא חס על ממונו שלעתים חביב עליו יותר מגופו. הכסף עמו בכל עת והחלטה בנוגע לכספו שהחליט עכשיו — עלולה להשתנות אצלו בעוד רגע.

באה התורה ומדגשת שיש לאהוב את ה׳ בכל מאדן — בכל ממונן — הכסף הוא קנינו של האדם. אין הוא בא — בדרך כלל — בלי יגיעה. האדם עמל ויגע על הכסף עד שהוא רוכש אותו. האדם מרגיש את עצמו באופן טבעי "בעל־הבית" על הכסף. הממון יכול להיות לא רק אבי כל חטא באם הוא מנוצל לרעה, אלא חלילה לעקור ממוחו של האדם את המחשבה של קיום אלקים בעולם שהוא המשפיע טובה וברכה לאדם. נמצא, שרק אם האדם נותן את כספו למען אהבת הבורא הוא מוכיח שאהבתו היא שלמה ללא רבב ודופי. הוא מחזק בלבו את אמונתו והוא מאשר בפומבי שהכסף בא לו מעם ה/ מוקדש לשמו ולכבודו.

כנסו לקרוא על תפילה לשמירת העיניים

ולא רק בנתינת כסף מוכיח זאת האדם. יותר מכן הוא מוכיח זאת באם הוא לא מקבל כסף. כל צוררי ישראל — בנסותם להעביר יהודים על דתם —נקטו בתחילה באמצעי פיתוי שאם היהודי יסכים להמיר דתו יוענק

לו עושר. הפיתוי הזה לא הצליח. היהודי לא מוכר אמונתו בכסף. נמצא שהממון קשור קשר אמיץ עם הנפש והאדם היודע לכבד את כבוד עצמו ואוהב את ה׳ בכל מאדו — ממונו, מקדש שם־שמים, יום־יום ושעה־ שעה. —

תשובה משכנעת ביותר ורחשי־תודתי על כך.

איך מגיעים לאהבת הבורא בלב ונפש?

אני יודע כבר מה הם האמצעים שעל ידם יש בידי להגיע לאהבת הבורא ברוך הוא. ברם, שואל אני את נפשי: מי יספק את האמצעים הללו? מה הן הדרכים לרכישת האמצעים שבאמצעותן מגיעים למטרה התכליתית ?

התשובה, ערוכה היא לפניך: לימוד התורה וקיום מצוותיה.

* * *


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI