דף הבית רוחניות שפת האור סני קמודי ההלכה
סני קמודי ההלכה
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 219סני קמודי ההלכה

הרמב׳ם

(נולד תתצ״ה — נפטר תתקס״ה)

־W

קדושת תפילין — קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו, הוא ענו וירא שמים, ואינו נמשך בשחוק ובשיתה בטלה, ואינו מהרהר מחשבות רעות, אלא מפנה לבו בדברי האמת והצדק. לפיכך, צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום שמצותן כך היא.

וכל הרגיל בתפילין מא^יך ימים שנאמר: ה׳ עליהם יחיו (ישעיה ל״ח ט״ז)

(רמב״ם. הלכות תפילין פ״ד, כ״ה־ו)

׳•יכוין בהנחתם שציונו הקדוש ברוך הוא להניח ארבע פר

שיות אלו שיש בהם יחוד

שמו ויציאת מצרים על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד

המוח כדי שנזכור נסים ונפ

לאות שעשה עמנו שהם מורים על יחודו.

גדול שכר מצות תפילין וכל מי שאינו מניחם הוא בכלל פושעי ישראל בגופך.

(אורח חיים הלכות תפילין סי׳ כ״ה ה״ה, סי׳ ל״ז ה״א)

(נולד רמ-ח — נפטר של״ה)

קרא כאן צואה בחלום

187


שניים הם היו t רבנו משה בן מימון (הרמב״ם) ורבנו יוסף קארו (בעל "שולחן ערוך"). ושניהם הטביעו חותמם על בית־ישראל לדורותיו עד סוף כל הדורות.

ואתה, נער בר־מצוה׳ בלמדך על התפילין׳ מהותן׳ תכנן׳ סדר הנחתן וכל הקשור בהן — עצור לרגע קט ותן לבך ודעתך על המאורות הגדולים הללו שערכו לך את אורח חייך וסללו לך מסילה כבושה — ללכת בה בשלום ובמישור.

* . *

רבנו משה בן מימון שבשנת תשט״ו העלה העולם היהודי את זכרו במלאת שבע מאות וחמישים שנה לפטירתו, היה הראשון אשר הגה את כינוס ההלכות שבתלמוד והספרות שנתחברה סביב לתלמוד למסגרת קבועה של חוקים. במשך עשר שנים רצופות עסק יומם ולילה באיסוף ההלכות, ניסוחן המדויק והקולע, סגנונן המלוטש והצח — שיהא שוה לכל נפש וקביעתן הפסקנית וההחלטית בצורה שלא תשאיר אחריה כל ספקות. האגדה מספרת שבכלות הרמב״ם את כתיבת הספר ראה בחלום את אביו הדיין רבי מימון ועמו זקן אחד שאביו הציגו בפניו כמשה רבנו אדון הנביאים. חרד אליו הרמב״ם חרדה גדולה ואולם משה רבנו מיהר להרגיעו ובראותו את פועל ידיו קרא: חילך לאורייתא׳ בן מימץ!

מידע על פרקי שירה סגולה

הספר הכתוב במקורו בשפה העברית נקרא בשם: "משנה תורה" על כי ראה בחבורו משנה לתורה שבכתב ושבעל־פה ובכותרת משנה הוסיף את השם: ^יד החזקה״ — בהמליצו את הפסוק: ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל״ — הראה על חיבורו

המחולק לי״ד חלקים.

החלק השני מתוך י״ד החלקים נקרא בפיו: ״אהבה״ — ועיקרו מצוות שבין אדם לבוראו המעמידות את האדם היהודי על הקשר הנצחי שבינו לבין אביו שבשמים.

בכלל הלכות אלו נכללות הלכות תפילין.

שלוש מאות שנה עברו מאז ראה הרמב״ם — כפי שנקרא הספר בפי העם מבלי להבדיל בזהות בין הספר וכותבו — אור עולם. מוניטין יצאו לו בכל תפוצות ישראל והוא היה לנחלת כל איש יהודי. בינתיים בא בעקבות רבנו משה בן מימון בנו של רבנו אשר (ידוע בשמו המקוצר : הרא״ש) רבנו יעקב בעל הטורים. הוא ריכז בארבעה טורים את כל ההלכות והדעות שרווחו בפי חכמי הישיבות ותלמידיהם עד לזמנו ונתן להם בטוי בספריו ועל שמם נקרא: בעל הטורים. מגמתו היתה שחכמי ישראל בדורות הבאים יהא לפניהם ספר פתוח של כל ההלכות והדעות ומתוך כך תקל עליהם ההכרעה בדבר הלכה אשר יבוא לפניהם למשפט. בנגוד לרמב״ם כלל ב״טורים" רק הלכות מעשיות.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI