דף הבית רוחניות שפת האור במשמע ישראל ולא מאומות העולם
במשמע ישראל ולא מאומות העולם
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 562
  1. במשמע ישראל ולא מאומות העולם, כי אמר ומקרבן לתורה, ואין ללמד התורה לנוכרי (חגיגה דף יג׳ עמוד א,), ואמר בריות לשון נחות המשמש גם לבעלי חיים, כי הם הצריכים יותר לקרבן לתורה.

  2. מקרבן לתורה, אבל את התורה אין לקרב אל הבריות, כי לא תשתנה בשום תנאי, ואינה זזה ממקומה, וכן הוא בתלמיד חכם שאין לו לשנות טעמו (שבת דף לא׳ עמוד א׳), כדהוי מעשה בו עצמו שאמר, כדי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז, והלל לא יקפיד (שבת דף לא׳ עמוד א׳). כנסו למידע כאן תפילה לשלום בית לגבר

  3. ראה בפירושו של רבינו יונה, ודלא מוסיף יסף, מי שהוא חכם ואינו רוצה להוסיף חכמה על חכמתו, ויאמר בלבו כבר למדתי כל התורה כולה, וראיתי דרכיה ונתיבותיה, מה לי ולצרה הזאת לטרוח בהבל ימי, ומה אתבונן בה ולא הבינותי, יהי רצון שזה האיש ימות ויאסף אל עמו, ולמה יחיה עוד אחר שכבר קם מללמוד עכ״ל.

הנה ברור למשכיל כי אי אפשר לבן אנוש לדעת ולהכיל אשר ניתן לנו מהאין סוף ברוך הוא, וכל יסוד דרכי מחשבה שכזו גאווה היא, לכן החל הלל מאמר זה בעניין הגאווה, נגד שמא, ומי שיש בדעתו שמכיל הוא בדעתו כל תורת האלהים, מוטב לא יוסיפו לו חיים, כי לכך נתנו החיים לאיש ישראל.

אבל הגרוע מהם הוא אשר לא לומד כלל, והוא בבחינת עם הארץ וחייב קטלא וכדאמר רבי אלעזר, עם הארץ מותר לנוחרו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת (פסחים דף מט׳ עמוד ב׳).

והלל הביא עניין החייב קטלא כאן אחר עניין הדלא מוסיף, כי אפשר למי שלא מוסיף תורה שתשכח ממנו ויהיה כעם הארץ גמור, כדמצינו שאפילו ברבי אלעזר בן ערך (שבת דף קמז׳ עמוד ב׳), ומשמע שם שהוא כנסו לקרוא על משפטים מהתורה על זיווג

69וךלא יליף, קטלא חיב. וךאשתמש בתגא, חלף:

(יד) הוא הןה אומר,אם אין אני לי, מי לי. וכשאני לעצמי, מה אני. ואם לא עכשיו, אימתי:

(טו) שמאי אומר,עשה תורתף קבע.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI