דף הבית רוחניות יהדות פס׳ יב - הצילני מיד אחי מיד עשו
פס׳ יב - הצילני מיד אחי מיד עשו
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 537

פס׳ יב - הצילני מיד אחי מיד עשו - בא לקטרג על עשו בתפילתו.

פס׳ טו - חידוש מסבו של האוה״ח הק’, שיעקב שלח דווקא מספר כזה של בהמות וכו’, כי זה יוצא בדיוק כמניין שעיר = תקף = 580, לשבר את תוקפו של עשו שנקרא שעיר. פס׳ לג - סוד הטעם למה נאסר גיד הנשה [וראה במאורי החיים מביא סיכום להרבה משיטות הראשונים מדוע נאסר גיד הנשה לפי הפשט].

פרק לג פס׳ יא - סוד בחינת ”כל” שהחסר נשלם מעצמו.

פס׳ יז - וכי בגלל שיעקב עשה סוכות למקנהו יקרא המקום על שם כך? אולי זה היה משהו חדש בעולם לרחם עד כדי כך על הבע״ח ולכן זה נקרא על שם זה שזה היה דבר גדול.

כנסו למידע כאן תפילה להצלחה בלימודים

פרק לד פס’ ב - אע”פ שדינה נאנסה היינו יכולים לחשוב שהיא נהנתה מכך אז האוה״ח מדייק בפס׳ שזה היה לה לעינוי וצער.

[פס יג - במאורי החיים מביא קושיה של הרב מספרו ראשון לציון על מילת אנשי שכם שהרי הרמ”א פסק ביו״ד סימן רסג שאסור למול עובדי ע״ז שלא לשם גירות וראה שם באריכות יוצאת דופן פילפולים בדברי האחרונים].

פס׳ טז - החוכמה הגדולה שהערימו בני יעקב על שכם היא שבדר״כ כשרוצים להערים על מישהו לא מדקדקים בפרטים אך הם דיקדקו בפרטים כך שכם לא חשד בהם שהם מערימים.

פס׳ כה - מדוע הרגו את כל אנשי שכם והרי הם לא חטאו ועוד שהרגו אותם בתחילה, אלא מתרץ הרב שבאמת בני יעקב רצו להרוג רק את מלכם אך בני העיר יצאו להגן עליו ולכן בני יעקב הרגום מדין רודף.

פס׳ כז - לא אמרינן קים ליה בדרבה מיניה בבני נח [וכן גם כאן באנשי שכם].

פס׳ לא - בני יעקב אומרים לאביהן שהם עשו מעשה זה כי לולא זה הם היו נתפסים בעיני העמים מסביב לנחלשים ונרמסים ללא יכולת להגיב אך כעת שהרגו את כל העיר מימילא ההרתעה שלהם חזקה ולכן העמים מסביב לא יעזו להילחם בהם.

כנסו לקרוא על ניצבת בת עדיאל

פרק לה פס׳ י - מדוע שינוי השם ביעקב לא אסר לקרוא לו בשמו הקודם יעקב משא״כ אצל אברהם שינוי השם אסר לקרוא לו בשמו הקודם אברם? ראה בפנים שמסביר שאברם כלול באברהם משא״כ ישראל ביעקב.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI