דף הבית רוחניות יהדות פס׳ ג - "אם עולה קרבנו
פס׳ ג - "אם עולה קרבנו
Yafator 13/11/20 |  צפיות: 1277

פס׳ ג - "אם עולה קרבנו. קשה למה שינה מב׳ פרשיות הסדורות אחרי זאת ואם מן הצאן וגו׳ לעולה, ואם מן העוף עולה, גם כאן היה לו לומר אם מן הבקר עולה וגו"׳? אלא שינה כאן הכתוב לומר שרק עולה באה בנדבה.

פס׳ ט - בקורבן עולה מקטיר הכהן את הכל על המזבח וחז״ל דרשו לרבות קרנים וטלפים וא״כ מדוע אברהם אבינו שהקריב את האיל במקום יצחק בעקידה לא הקטיר ג״כ את הקרנים ושמר אותם לשופרות? אלא שישנם הלכות באיזה מקרים לא מקריבים את הקרנים ויכול להיות שכך קרה עם אברהם, או משום שעדיין לא ניתנה תורה והאבות על אף שקיימו כל התורה כולה במקרים מסוימים עברו על דברי תורה אם ראו צורך בדבר או שקיבלו כן בנבואה [וזה מותר דווקא להם לפני מתן תורה משא״כ לאחר מתן תורה].

כאן נקרא על למי אסור להיכנס לבית העלמין

פרק ד פס׳ ב - בדרך רמז תרמוז הפרשה שנפש הרשע תחסר בעשותו מעשה רע ולכן הרשע בחייו נקרא מת כי אין לו נפש, וגם בשוגג הנפש נחסרת אך מקצתה ולא כולה ולכן מועיל קורבן לשוגג אך במזיד כל הנפש נחסרת וצריך שיתכפר לו ביום הכיפורים.

פס׳ ג - הכהן המשיח (הכה״ג) כשהוא צריך להביא חטאת זה משום שהוא לא זיכה מספיק את הרבים שהרי כתוב במשנה שהמזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וזה מה שנאמר בפס׳ "לאשמת העם".

פס׳ יג - "ובדרך רמז ירצה שאם ישגו העדה ויטעו מדרך הישר, גם סנהדרי ישראל תורתם תהיה נעלמת מהם, לצד שלא השגיחו על עדת ה׳ ליישר המעקשים, כי החטא יולד חטא אחר”.

פרק ה פס׳ א - האוה״ח קורא לספר הזוהר הקדוש "אגדת אנשי אמת".

פס׳ כא - אדם שמכחש בעמיתו מועל בשלושה דברים (ראה בפנים) וכן פרשה זו רומזת לשלושה דברים רעים שנפש המרשעת גורמת - היא גורמת רעה לעצמה, היא גורמת

רעה כביכול לה׳ ונותנת כוח לסטרא אחרא, והיא גורמת רעה לכל ישראל.

פרשת צו

פיקוד:

פרק ו פס׳ א. פס׳ לז.

פרק ז פס׳ ה. פרק ח פס׳ ה.

פס׳ כ.

פיקוד פורחב:

פרק ו פס׳ א - בדרך רמז הפרשה תרמוז לקץ הגאולה ולעודד את עמ״י מאורך הגלות שידעו שה׳ יגאלם, ויגאלו בזכות שני דברים א. שהם בני תורה ב. בזכות הייסורין.

מידע שניתן לקרוא פירוש חלומות כלב

הצרות והייסורין שעמ״י סובל בגלות "ובפרט בני המערב הפנימי [צפון אפריקה] אין לך כוס מר שלא הטעימו תמיד", וכן בהמשך "גלות ישמעאלים אשרי מי שלא ראם משעבדים וממררים חיי ישראל...”.

מכנסי בד - מכניסים אחדות ה׳ בלבות בני אדם [מכנסי מלשון הכנסה בד מלשון אחד אחדות].


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI