דף הבית רוחניות נומרולוגיה אולם, יש אחרונים שחלקו על עצם ההשוואה בין קול הנשמע דרך הטלפון לקול הברה
אולם, יש אחרונים שחלקו על עצם ההשוואה בין קול הנשמע דרך הטלפון לקול הברה
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1470

אולם, יש אחרונים שחלקו על עצם ההשוואה בין קול הנשמע דרך הטלפון לקול הברה, שהרי קול הברה הוא צליל שנוצר מגלי קול שיוצאים מהשופר עצמו. גלי קול אלו אינם מגיעים ישירות אל האדם אלא הם פוגעים קודם לכן בקירות הבור, ולכן הם נשמעים כצלילים נפרדים. לעומת זאת, קול שיוצא דרך הטלפון הוא קול חדש לחלוטין שנוצר ע״י זרם חשמלי. מכיוון שכן, אין להכשיר קול הנשמע דרך הטלפון גם לדעות שסוברות שקול הברה כשרה בשאר מצוות.

כאן נקרא על משפטים על חוזק נפשי

להלכה, נחלקו גדולי הפוסקים האם ניתן לצאת ידי מצוות מקרא מגילה בשמיעה דרך הטלפון. כמה מגדולי הפוסקים, ביניהם האגרות משה השבט הלוי, הציץ אליעזר והרב צבי פסח פראנק, כתבו שבשמיעה דרך הטלפון יוצאים ידי מצוות מקרא מגילה שכן קול שנשמע דרך הטלפון בא מכוח דיבורו של הקורא. אך מנגד רבים מהפסוקים, ובראשם הגרש״ז אויערבך, חלקו על כך בתוקף וכתבו שעל מנת לקיים את מצוות קריאת מגילה חייבים לשמוע את הקול המקורי של בעל הקורא, וקול שנשמע דרך הטלפון הוא קול חדש ולכן אין יוצאים בו.

למעשה, בשעת הדחק גדולה כדוגמת תקופת הקורונה שאנו נמצאים בה כעת נראה שניתן לסמוך על שיטות גדולי הפוסקים המקילים בזה, ולכן השומע מגילה דרך הטלפון או בשידור חי יצא ידי חובתו. אך קיימים דרכים נוספות לצאת ידי מצוות קריאת מגילה, ונרחיב בכך בתשובה הבאה.

מצרות מגילה לאדם בבידוד ביתי

שאלה:

כיצד אדם שנמצא בבידוד ביתי מקיים את מצוות קריאת מגילה ?

תשובה:

לכתחילה עדיף שמי שנמצא בבידוד ביתי יקרא את המגילה בעצמו מתוך מגילה כשירה, או שישמע את הקריאה של אדם אחר העומד מחוץ לחדרו. ויש לדעת שהקורה מגילה ללא מניין של עשרה אנשים אינו מברך את ברכת ׳הרב את ריבנו׳ שלאחר קריאת המגילה. אולם, כאשר הקריאה באופנים אלו אינה אפשרית ניתן להציע דרכים אחרות לקיים את המצווה.

אם נמצא ברשותו מגילה כשירה והוא אינו יודע לקרוא ממנו ללא פיסוק וטעמים, מותר לו להשמיע קריאת מגילה ע״י הקלטה ולקרוא יחד עם קול ההקלטה. הצעה דומה מופיע בשערי תשובה (סי׳ תרצ סעי׳ א) שכותב: "ועיין בשערי אפרים סעיף נ״ח שאם מעמידין אחד שיקרא לפני הקורא מתוך החומש יקרא בלחש וזה המקרא לפני הקורא צריך אח״כ לחזור ולקרות מתוך המגילה ע״ש". ולכתחילה עדיף שיקרא בקול מספיק חזק שיאפשר לו לשמוע את עצמו, ואם הוא רק שומע את קול ההקלטה ואינו שומע את הקול של עצמו הוא עדיין יצא בדיעבד.

מידע שניתן לקרוא איך מכשירים מחבת

ואם נמצא ברשותו מגילה כשירה והוא אינו מצליח להשיג הקלטה של הקריאה, מותר לו לקרוא את המגילה ללא טעמים ולברך על הקריאה הזאת. אך זאת בתנאי שהוא יודע לקרוא עם סימני פיסוק מתאימים ולבטא את המילים בצורה נכונה. אך אם אינו יודע לקרוא עם סימני פיסוק או שאינו יודע לבטא את המילים, יש לו לקרוא כפי יכולתו וללא ברכה.

וכן כתב השערי תשובה (לעיל) בתחילת דבריו: "וע׳ בבית יהודה סיכ״ג שיש מדינות שנהגו לקרותה בלא טעמים ע״ש ולא יעשו כן במדינותינו אם לא כשלא נמצא מי שיודע לקרותה בטעמים אבל מ״מ צריך לחזור אחר מי שיודע לקרות המלות כמשפט הניקוד כמבואר לקמן דטעות שהענין משתנה מעכב בקריאתה ולכן אם אין שם מי יודע לקרות הניקוד כהלכתו אין לברך עליו".


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI