דף הבית רוחניות פנג שווי ולכן, ציבור שמתאסף בבית כנסת בשביל לקיים מניין בשבת לאחר כמה שבתות שלא קיימו מניין אינם מחויבים מעיקר הדין להשלים את הפרשיות שחסרו
ולכן, ציבור שמתאסף בבית כנסת בשביל לקיים מניין בשבת לאחר כמה שבתות שלא קיימו מניין אינם מחויבים מעיקר הדין להשלים את הפרשיות שחסרו
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1046

ולכן, ציבור שמתאסף בבית כנסת בשביל לקיים מניין בשבת לאחר כמה שבתות שלא קיימו מניין אינם מחויבים מעיקר הדין להשלים את הפרשיות שחסרו. אך אם רוב המתפללים יסכימו לכך טוב שישלימו לפחות את הפרשה האחרונה שחסרו. וניתן להשלים את הפרשה הזאת באחד משני אופנים: א. לקרוא את שלושת העליות הראשונות מהפרשה של השבת הקודמת, והעלייה הרביעית מחברת את שתי הפרשיות, ועוד שלושה עליות מהפרשה השנייה (שערי אפרים שער ז סעי׳ ט). ב. לקרוא את הפרשה הקודמת כולה בעליית הכהן יחד עם העלייה הראשונה בפרשה של השבת הזאת (כף החיים ס״ק ה).

כאן נקרא על כבוד הבעל לאשתו

    קריאת התורה במניין מרפסות

שאלה:

כיצד מקיימים קריאת התורה במניין מרפסות שבגלל החובה לריחוק חברתי אין אפשרות להעלות עולים שיעמדו צמוד לספר התורה ?

תשובה:

ניתן לתת כמה עצות כיצד לקיים את קריאת התורה במניין מפרסות, ונמנה אותן

בסדר עדיפות יורד:

דרך אחת, להעלות שבעה קרואים מאותה משפחה שנמצאים במפרסת אחת, כאשר אחד מבני המשפחה הוא הבעל קורא.

דרך שנייה, להוציא שני ספרי תורה כאשר באחד מהם יקרא הבעל קורא ובשני יברך ויקרא העולה לתורה.

דרך שלישית, הבעל הקורא עצמו יעלה ויברך שבע פעמים, וכפי שפסק השו״ע (סי׳ קמג סעי׳ ה) במקרה הצורך.

דרך רביעית, היא להעלות לתורה אנשים העומדים על מרפסות אחרות. אך העצה הזאת מפוקפקת מכמה סיבות:

מידע שניתן לקרוא מזלות ביהדות

❖ ההלכה הזאת שנויה במחלוקת הפוסקים. השו״ע פוסק בכמה מקומות (סי׳ קלה סעי׳ ד, סי׳ קלט סעי׳ ג, סי׳ קמא סעי׳ ב), כשיטת רבים מהראשונים, שהעולה לתורה חייב לקרוא מתוך הכתב של ספר התורה. ולכן, עולה לתורה שאינו יכול לקרוא, כגון עם הארץ או סומא, ברכתו היא לבטלה. לעומת זאת, הרמ״א (בסי׳ קלט) פוסק כשיטת המהרי״ל (הל׳ קריאת התורה סעי׳ ג) שמותר להעלות לתורה סומא או עם הארץ אף שאינם יכולים לקראת מתוך הכתב משום ש׳שומע כעונה׳. ולכן, אין להקל בזה אלא לקהילות אשכנז.

    הרמ״א בספרו ׳דרכי משה׳ (מובא בשער הציון סי׳ קלט אות ו) כותב שמעיקר הדין יש לפסוק כשיטת רוב הראשונים שמחמירים בזה, אלא שמהנהג הוא להקל. והביאור הלכה (סי׳ קמא ס״ק ב ד״ה לבטלה) מציע שהרמ״א רק היקל בזה בסומא או עם הארץ עכב חשש שזה יביא למצב מביש או למריבה, אך עולה שיכול לקרוא מתוך הכתב מחויב לעשות זאת. לפי זה, במקרה של מניין מרפסות שאין חשש לבושה או מריבה אין מקום להקל בזה, אף לשיטת הרמ״א.

    יש שכתבו שמלבד בעיית קריאה מתוך הכתב, במנייני מרפסות מתעורר בעיה נוספת והיא שהעולה אינו עומד בצד ספר התורה בשעת העלייה. אך אחרים כתבו שהחובה לעמוד ליד הספר הוא רק משום כבוד התורה ואינו מעכב.

    טלטול ספר תורה שאלה: האם מותר בימי הקורונה להוציא ספר תורה מבית כנסת בשביל לקיים מניין של קריאה בתורה לבית הכנסת?

תשובה:

בירושלמי במסכת יומא (פ״ז ה״א) כתוב שאין להוליך ספר תורה אצל בני אדם שרוצים להתפלל משום שיש בכך משום זלזול בספר תורה, אלא המתפללים צריכים לבוא אצל הספר תורה.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI