דף הבית רוחניות נומרולוגיה אולם
אולם
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1941

אולם, לצד הדיון במלאכות עצמן יש לדון בשאלה הזאת גם מצד המושג הכללי של ׳מלאכת מחשבת׳. כאמור, במעבר ליד מצלמה תרמית פעולת האיסור נעשית בצורה אגבית, ויש לדון האם פעולה כזאת מוגדרת כמלאכת מחשבת האסורה בשבת. הדיון בכך מתחלקת לשניים:

כאן נקרא על נשמת כל חי 40 יום

    דבר שאינו מתכוין

להלכה אנו נוקטים כשיטת רבי שמעון שפעולת איסור שנעשית ללא כוונה מותרת בשבת. אך בגמ׳ בשבת דף קלג. מבואר שרבי שמעון רק התיר זאת במקרה שאינו ׳פסיק רישא׳, דהיינו כשקיים ספק האם המלאכה האסורה תתרחש כתוצאה ממעשיו, אך במקרה של ׳פסיק רישא׳ אף רבי שמעון מודה שהפעולה אסורה.

ונחלקו הראשונים האם רבי שמעון יתיר אף במקרה של ׳פסיק רישא דלא ניחא ליה/ דהיינו שמצד אחד פעולת האיסור בוודאי תתרחש כתוצאה ממעשיו אך מצד שני האדם אינו מעוניין בתוצאה האסורה. בעל ה׳ערוך׳ מתיר במקרה של ׳פסיק רישא דלא ניחא ליה/ ואילו בעלי התוספות וראשונים נוספים חולקים עליו וסוברים שבמקרה של ׳פסיק רישא לא ניחא ליה׳ יש לאסור מדרבנן.

להלכה, השולחן ערוך (סי׳ שב סעי׳ יח) פוסק כשיטת התוספות שפסיק רישא דלא ניחא ליה אסור, אך מבואר ב׳משנה ברורה׳ שניתן לצרף את שיטת הערוך כסיבה להקל.

מידע שניתן לקרוא תפילה של אמא

ויש לדון האם המעבר ליד המצלמה תרמית בכניסה לבית חולים מוגדר כ׳ניחא ליה׳. מצד אחד, האדם מעוניין בכך שלא יהיו חולי קורונה בתוך מתחם בית החולים, ואם כן נוח לו שיעשו בדיקת חום לכל הנכנסים לבית החולים. ומה עוד, שאם לא יעבור בדיקת חום לא ירשו לו להיכנס למתחם בית החולים.

מצד שני, בדיקת החום מיועדת עבור החולים ואין שום עניין בבדיקת הבריאים. ולכן, אדם שבדק את עצמו לפני שהגיע לבית החולים ויודע שאין לו חום אין לו שום ניחותא בביצוע בדיקה נוספת ע״י המצלמה התרמית. ואף שבית החולים מקפיד שכל אחד יעבור את הבדיקה, ואם לא יעבור את הבדיקה לא ירשו לו להיכנס, אין זה עניין שלו אלא זה עניין של בית החולים.

ולאור מה שנתבאר לעיל, שהשימוש במצלמה תרמית אסורה הוא לכל היותר איסור דרבנן, הרי מדובר בפסיק רישא דלא ניחא ליה באיסור דרבנן שניתן להקל בזה במקום הצורך.

❖ הגדרת מלאכה

אולם, מלבד זאת שחסרה כאן כוונה למלאכה שהיא בעיה ליקוי מצד ׳מלאכת מחשבת׳, יתכן שפעולת המעבר ליד המצלמה אינה מוגדרת כ׳מלאכה׳ כלל.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI