דף הבית רוחניות אסטרולוגיה ברכת הגומל
ברכת הגומל
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 3188

ברכת הגומל

    ברכת הגומל לחולי קורונה שהתרפו

שאלה:

האם אדם שחלה בקורתה והתרפה מחויב לברך ברכת הגומל?

תשובה:

הגמ׳ בברכות (נד:) מונה ארבעה אנשים שחייבים לברך את ברכת הגומל, אחד מהם הוא החולה שהתרפה. אולם, הראשונים נחלקו איזה רמת חולי מחייבת בברכת הגומל, והטור (סי׳ ריט) מביא שלוש דעות בעניין: א. שיטת רב האי גאון (מצוטט בערוך) שמברכים על כל סוגי המחלה אפילו שיש בהם רק מיחושים קלים. ב. שיטת הרמב״ן שמברכים על מחלה שגורמת לאדם ליפול למשכב. ג. שיטת הראב״ד שרק מברכים על מחלה שיש בו סכנת של ממש, כגון מכת חלל שמחללים עליו את השבת.

קרא כאן פתרון חלומות לפי הקבלה נתנאל הכהן

להלכה, השו״ע (סי׳ ריט סעי׳ ח) פוסק כשיטת הרמב״ן, שמחלה שגורמת לאדם ליפול למשכב מחייבת בברכת הגומל אך לא מיחושים בלבד, וכן נוהגים הספרדים. לעומת זאת, הרמ״א (שם) פוסק כשיטת הראב״ד, שרק מחלה שיש בו סכנה של ממש מחייבת בברכת הגומל, וכן נוהגים האשכנזים.

ויש לבאר שהמחלוקת הוא בגדר החיוב של ברכת הגומל. לדעת השו״ע מברכים ברכת הגומל על מציאות שקרובה לסכנה אף שאין בה סכנה ממשית, ואילו לדעת הרמ״א אין לברך ברכת הגומל אלא על סכנה שכיחה וממשית.

לפי זה, יש אחרונים שכתבו שבעידן המודרני שבו היכולות הרפואיות השתפרו ביותר אין לברך על כל מחלה שבו האדם נופל למשכב אף לשיטת השו״ע, אלא רק מחלה שעל פי דעת הרופאים עלולה להגיעה למצב של סכנת חיים. לפי היגיון זה ניתן להוסיף שאדם שנדבק במחלה שעל פי דעת הרופאים מוגדרת כמחלה מסוכנת וגילה תסמינים קלים בלבד והתרפה, יש מקום לחייב אותו בברכת הגומל שכן זהו בכלל מכת חלל שמחללים עליו את השבת.

מידע על חלום שנופלות השיניים

מחלת הקורונה היא מחלה זיהומית שאין לה כרגע תרופה או חיסון. כמו כן, בזמן שבו הדברים נכתבים אין עדיין נתונים ברורים לגבי רמת הסיכון של המחלה, שכן אחוזי הסיכון מושפעים מנתונים רבים ומשתנה ממדינה למדינה. אולם, קיימים נתונים מסוימים שעל פי כל גורמי הרפואה משפיעים באופן מובהק על רמת הסיכון של המחלה, כגון גילו של הנדבק ומצבו הרפואי. אנשים שנמצאים ברמת סיכון גבוהה למחלת הקורונה הוגדרו כחלק מ׳קבוצת סיכון׳ שכוללת אנשים שגילם הוא ששים וחמש ומעלה, אנשים עם מחלות רקע, ואנשים עם מערכת חיסון ירודה. ככל שיש לאדם מספר רב של גורמי סיכון כך רמת הסיכון של המחלה עולה.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI